Historie jako učitelka života…

zatopek
8.5.2018 16:06
Probírám svůj archiv. Něco z něho musím vytřídit. Vyhodit. Už se do krabic nevejde. Zajímají snad někoho události staré desítky let? Možná jejich současníky. Anebo se mýlím?

 Našel jsem výstřižek z dobového deníku ÚV ČSTV (Ústředního výboru Československého svazu tělesné výchovy) s názvem Československý sport, vydání pátek 28. 5. 1976, s. 1. Titulek článku zní Uznání Zátopkovi a ČSSR s podtitulem Cena UNESCO Fair play udělena. Text článku je zajímavý: Každoroční mezinárodní Cenu UNESCO za Fair play obdržel v Paříži vedle Američana Victora Nederhoffera (hráč squash) a bývalého olympijského vítěze v desetiboji Američana Boba Mathiase také Emil Zátopek. Cena se uděluje buď za mimořádný fair play čin v průběhu roku, nebo za dlouholetou sportovní činnost.

 Emil Zátopek při příležitosti převzetí této ceny ve svém děkovném vystoupení řekl, že „to bylo právě socialistické Československo, které od svého vzniku vytvářelo a vytváří potřebné podmínky pro rozvoj tělesné výchovy a sportu pro všechnu naši mládež. Je to jeden z příkladů aplikace socialistické demokracie v praxi.“ Uvedl, že je rovněž „velmi šťasten, že jako reprezentant první generace sportovců socialistického Československa obdržel tuto významnou světovou trofej“.

 A následující den byla ve stejném deníku uveřejněna fotografie s popiskem: Včera přijal předseda ÚV ČSTV Antonín Himl za přítomnosti místopředsedy ÚV ČSTV ing. J. Chvalného a vedoucího politicko-výchovného oddělení ÚV ČSTV J. Málinky nositele Ceny UNESCO Fair play Emila Zátopka.

 Tak nevím: Zajímá tato informace současníky? Mám dále třídit svůj archiv? Platí latinské historia magistra vitae, tedy„historie je učitelkou života“?


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.