Hrdina, který se nehodí…

fučík
22.2.2018 09:08
Naši stateční předkové vytvářeli slavné dějiny naší země. Jejich činy i jména nám závidí celý svět, zapsali se do dějin obou světových válek. Českoslovenští legionáři bojovali na transsibiřské magistrále, naši letci trestali německé okupanty v bojích nad Británií, 1. československý armádní sbor v SSSR osvobozoval Kyjev a další města na Ukrajině, Polsku, Slovensku…, svět obdivoval naše výsadkáře, ti spolu s domácím odbojem, poslali do pekla R. Heydricha,… Naši vojáci a další vlastenci umírali za svou vlast, mnozí se vděku nedočkali.

V Čechách tradičně oslavujeme i kamenujeme, to vše bez dlouhých cavyků, k tomu připouštíme lži i polopravdy. Ty pak papouškujeme po desetiletí… sochy kácíme, ulice přejmenujeme, hrdiny v hrobech ještě po desetiletí kádrujeme. Láska k vlasti se nenosí.

Příkladem hrdinů ze té „špatné barikády“, je Julius Fučík (23.2. 1903 – 8.9.1943). D nes si připomínáme 115. výročí jeho narození. Pro ty školou povinné, …. Julius Fučík byl významný prvorepublikový novinář, spisovatel, divadelní kritik, hrdina protifašistického odboje, ale také přední komunista. A to je ten „škraloup“ na jeho kádrovém profilu. Jeho slavná „Reportáž…“ psaná za německé okupace ve věznici na Pankráci, byla přeložena do 90 jazyků světa. Také je nutno říci, že „Reportáž psaná na oprátce“, se stala naší nejvíce překládanou knihou. 167 motáků propašovaných z pankráckého vězení, je výpovědí o hrdinství i zbabělosti. Julius Fučík se stal po únorovém převratu symbolem nové moci, ale za to Julia Fučíka přece trestat nemůžeme ….

Julius Fučík je opět kádrován, má být vymazán z naší paměti. Jako další vlastenci věřil ve své ideály podobně, jako desetitisíce statečných z období německé okupace, kteří položili své životy za svobodu své vlasti. Byli mezi nimi národní socialisté, komunisté, sociální demokraté, sokolové a další bezejmenní hrdinové, ti všichni bojovali na jedné barikádě.

Fučíkovo jméno má být zapomenuto, nehodí se do polistopadové režie. Mizí z učebnic dějepisu, z české literatury i z historie protifašistického odboje. Jeho sochy byly odstraněny, roztaveny. Dnešní mladá generace, dostává nové vzory, často jen ty virtuální hrdiny, prostřednictvím médií či PC. Nekamenujme hrdiny…..

Fučík byl komunistou, ale i českým vlastencem. Zemřel na německém popravišti (8.9.1943). Fučíkovým odkazem nám budoucím, se stalo jeho známé "Lidé bděte!

Přemysl Votava

premysl-votava
Místopředseda strany Národní socialisté.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

Jiří Volný st.

Jenom na okraj k těm parašutistům. Vůbec si nedovolím zpochybňovat jejich odvahu a smysl pro povinnost, současnou pozornost si zasluhují. Není však vyloučeno, že Reinhard Heidrich nezemřel na následky atentátu, ale byl otráven německým ošetřujícím lékařem, který byl, pokud si to dobře pamatuji, v souvislosti s operací Valkýra popraven. Takový hrdina se nám už vůbec nehodí do krámu, tak jako se nehodí jiní čeští Němci, kteří zahynuli nacistickými kulkami nebo kulkami českých četníků v souvislosti se stávkami v třicátých letech. Současný, ale i ten minulý režim, nejraději oslavuje mrtvé nebo ty, kteří ho kvůli vysokému věku nemohou ohrozit. Nadhodím provokativní téma těch neznámých hrdinů, kteří v listopadu 1989 organizovali v menších městech demonstrace proti režimu a dnes nejsou ani filmové, ani jiné materiály z těchto akcí zveřejňovány. Ať žijí hluboké, černé trezory. Tabu, to je naše heslo.

klokan

,, Všichni budou jedno myslit,

jedno cítit, jedno robit,

uniformou vzdělanosti,

jedinou své duchy zdobit,

pak i rod tvůj, Hanumane,

uzrá pro všelidský ráj

a snad pravdou též se stane

moje pošetilá báj."

          Svatopluk Čech. Hanuman. 

  Stejně jako půlkulatého výročí narození vlastence Julia Fučíka, patří se aktuálně vzpomenout i kulatého  výročí  národovce Svatopluka Čecha, který na den přesně ukončil svou pozemskou pouť  při jeho pátých narozeninách. Oba mají něco společného. Předně jako vlastenci nejsou oslavováni ideology současných vládních garnitur, kteří spíše upřednostňují jejich jmenovce jak u jednoho strýčka povoláním hudebního skladatele, tak u druhého  brankařského jmenovce křestním jménem Petr. Zatímco tělesné pozůstatky Svatopluka Čecha spočívají na Slavíně, ostatky nacisty brutálně zavražděného Julia Fučíka. mají spočívat neznámo kde. Oba dva byli kdysi národem uctíváni, nynější panstvo by je nejraději vymazalo z dějinné paměti lidu, protože se mu jaksi nehodí.