Idioti na všech úrovních veřejného života, čtěte!

obrazek
24.2.2013 14:16
Toto oslovení si mohu ve vší slušnosti dovolit, neboť jsem se v duchu aktuálních trendů rozhodl restituovat původní význam řeckého slova idiōtēs, kterým se označovali lidé bez odborných schopností, starající se jen o vlastní zájmy a ignorující potřeby společnosti. Takovými lidmi je bohužel i dnes zaplevelena vláda, zákonodárné sbory, mocné politické strany, soudy, úřady, policie, církve a obecní zastupitelstva. Proto se na ně, veden dobrou vírou, že se jim rozsvítí, obracím.

Kdy vám konečně dojde, že v duchu původního významu mnou zvoleného oslovení ženete naši zem do obrovských sociálních problémů? Copak neexistuje nespočet historických příkladů, které ukazují, že neřešené sociální problémy jsou příčinou násilného odstranění umanutých idiotů, kteří si myslí, že zrovna jejich strom do nebe vyroste a že menšině, jak se říká za vodou, zaručí klid na blahobyt?

To si opravdu myslíte, že lidem zatlačených do bezvýchodné situace vnutíte, že jediným správným řešením jakýchkoliv společenských problémů je dbát ducha demokracie a zákonů, když doslova den co den v přímém přenosu vidí, jak se tím sami neřídíte?

To opravdu nemáte strach, že se lidé přestanou ptát a začnou se chovat jako vy? Tedy, že i z nich se stanou jen na vlastní zájmy myslící idioti, kteří upozadí potřeby civilizované společnosti?

Co se bude muset ještě stát, aby vám to, vy idioti, došlo?

stvan
Není důležité co si o sobě myslím já, ale co si o mně myslí druzí.
Klíčová slova: politická kultura

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

    Lze podotknout, že adjektivum výrazu idioti lze v českém jazyku spatřovat v rovněž výstižné definici a to - blbí. Blbci si však svůj úbytek rozumových schonosti snad ani neuvědomují. S potěšením lze kvitovat, že za nedlouho se újme svého prezidentství pan Ing. M. Zeman, osvědčený již blbcotepec. Snad bude ve svém postavení tepat ty blbce hlavní, tedy vládně trojkoaliční a nás blbce obyčejné si nechá na později.

schlimbach

Článek je velmi pravdivý. Obávám se jen, že oni to ti idioti dělají záměrně, že chtějí dostat lidi do ulic, ale zatím se jim to njhějak nedaří a již začínají panikařit, protože neplní příkazy těch, kdo jim ve skutečnosti velí -(