Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, o.z., podáva...

obrazek
19.11.2019 20:37
I laik vidí, co profesionálové velkopansky přehlížejí. Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, o.z., podáva následujůce zásadné pripomienky (překlad slovenských označení nemocí přidám pod text.)

nasledovné zásadné pripomienky:

1. Žiadame do vyhlášky zaradiť zákaz podávania vakcíny proti pneumokokom súbežne v jeden deň s hexavakcínou. Z údajov z klinických skúšok ako aj z postmarketingového sledovania nám vyplýva, že pri súbežnom podávaní je 4-násobne vyššie riziko kŕčov a neurologických nežiaducich účinkov než pri samostatnom podávaní v rozdielne dni.

2. Žiadame zaradiť zákaz súbežného podávania živých a neživých vakcín, nakoľko zasahujú imunitný systém protichodným spôsobom.

3. Žiadame doložiť skúšky bezpečnosti pre všetky kombinácie vakcín, ktoré sa podľa novely majú podávať súbežne.

4. Minimálny vek očkovania hexavakcínou novela stanovuje na 6. týždeň života. Žiadame doložiť skúšky účinnosti a bezpečnosti pre tak nízky vek.

5. V bode 7 chýba stanovenie najnižšej vekovej hranice pre očkovanie proti osýpkam, mumpsu a ružienke. Žiadame doplniť, nakoľko u detí mladších než 9 mesiacov výrobca vakcíny uvádza, že účinnosť ani bezpečnosť u týchto detí nie je známa.

6. Odporúčanie očkovania v mladšom veku ako 15 mesiacov pred vycestovaním treba doplniť o odporúčanie minimálneho odstupu medzi očkovaním a cestovaním, nakoľko dieťa môže v strese z cestovania mať vyššie riziko vedaľajších účinkov, zvýšené rizikom z nízkeho veku, a zvýšené rizikom zdravotníckeho systému krajiny, kam sa cestuje. Napríklad, pri vakcíne proti osýpkam, mumpsu a ružienke patrí medzi bežné nežiaduce účinky aj horúčkovité ochorenie s vyrážkou (vakcinačné osýpky) alebo s opuchom slinných žliaz (vakcinačný mumps), ktoré nastáva typicky okolo 8-10 dní po očkovaní, preto berúc do úvahy priebeh ochorenia a rekonvalescencie, odstup by mal byť aspoň mesiac.

7. Žiadame vypustiť povinné očkovanie proti čiernemu kašľu v 13. roku života, nakoľko nie je nákladovo efektívne a má krátku účinnosť.

8. Pre nedonosené deti sa v návrhu požaduje očkovať plnou dávkou vakcíny. Chýba jasná kvantifikácia, o akú hmotnosť dieťaťa ide, koľko litrov krvi takéto dieťa má a koľko hliníku z vakcíny dostane. Žiadame pripraviť tabuľku pre rôzne hmotnosti dieťaťa odstupňovanú po 100 g s uvedením hranice toxicity solí hliníka pre jednotlivé hmotnosti dieťaťa. Určiť systém detoxikácie dieťaťa od hliníka, ktorý sa predpíše pri hraničnom rizikovom očkovaní. Určiť hranicu minimálnej hmotnosti, kedy sa dieťa pre riziko toxicita hliníkom očkovať nesmie. Doložiť klinické skúšky bezpečnosti týchto dávok solí hliníka podľa hmotnosti dieťaťa pre deti, ktorým sa sa nariaďuje to-ktoré očkovanie.

9. V zmysle pripomienky č. 8, žiadame preveriť aj ostatné zložky vakcíny na toxické účinky pre nižšie hmotnosti dieťaťa.

______________________________________________

Hromadnu pripomienku (po prihlaseni) mozete podporit tu:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/826/hromadne-pripomienky/COO-2145-1000-3-3705162?fbclid=IwAR2KDXTlKpkFI-kgsnfjjNdx9DamIeU-e_HXWfDa_MJa3LJbc4MlH2EZH4U

osypky - spalničky, mumps - příušnice, ružienka - zarděnky)

 

P.S:  Jsem přeesvědčená, že všechny ty diskuze o tom, kdo šíří fake news o očkování a jak by měla vypadat propagace očkování, nás brzdí v tom, abychom došli ke konsensu, že si přejeme vývoj nových, bezpečných vakcín, bez hliníku, rtuti a dalších škodlivých aditiv. Možná bychom došli i k názoru, že očkování se má vyvíjet jen na bakterie a na viry je to totální blbost. 

doporučený odkaz: https://www.vylectese.cz/vakcina-urcena-v-cesku-dvoumesicnim-detem-zpusobila-jiz-36-umrti/?fbclid=IwAR2gdYglnX4VHOVaSQrCvSKXkgsC2wGF7VIOtztiZgzHrhSpGgn_RRmDLDc

 

O mírnějších reakcích na očkování je tento článek: https://www.dieta.sk/5-pribeh-hypotonicko-hyporesponzivna-epizoda-a-nespecificka-reakcia-po-ockovani?fbclid=IwAR0q6n75cbINPtyGzDmM7rrhK5Ba3j0bOLUeFdlmdVvhosaVlBOS5Bf1iVM

ČT2 z roku 2015 utajená fakta o očkování, v pořadu Nedej se: https://www.youtube.com/watch?v=ObbF31EfQb4&fbclid=IwAR12-V_CLslTE4TT3bB4D_Co3M6-ARZhH0lFpyad-eVZY5iv5wZn-kbLERM

John Virapen, autor knihy Nežádoucí účinek: smrt a Kult léků - a také odpadlík, bývalý pracovník pro Bigpharmu píše na idnes: https://www.idnes.cz/onadnes/zdravi/ockovani-je-velky-podvod-rika-byvaly-farmaceuticky-magnat.A110316_095115_zdravi_pet pro ČT v roce 2011: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1281124-virapen-farmacie-je-byznys-jako-kazdy-jiny

Knihy Johna Virapena: https://www.nejlevnejsi-knihy.cz/autor/John%20Virapen.html

Michal Hrdlička, Dětská psychiarie Motol: V 90.letech byl autismus vzácný dnes je běžný -. připadá 1 autista na 59 dětí 10.min https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/219411058320405 V devadesátých letech se totiž k nám dostaly polyvakcíny, jež s jednou injekcí naočkují proti několika nemocem, a s nimi i eugenika globalistů, kteří se nikdy netajili s tím, že počet lidí na zeměkouli je třeba snížit. . A zde článek o tom, že vědec Thompson z očkovací autority CDC (Centre or Disease Control) přiznal, že jeho kolegové data ukazující, že vakcíny mohou způsobovat autismus, zničili: https://thefreethoughtproject.com/cdc-scientist-admits-destroyed-data-showed-vaccines-caused-autism-children/ celý ten příběh je zde: https://www.naturalnews.com/046553_MMR_vaccines_scientific_fraud_criminal_corruption.html a zde se uvádějí nějaké studie o vakcínách, autismu, ADD, ADHD a jiných poškozeních mozku: https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=R9tugHpb-rM&fbclid=IwAR0ja5AyvKQlGC71oSqrMO0DPUmagsOjVH9Vg7_qbDM0MjTrX2u23MQC99M&app=desktop

Hana Malá: "Názor z jedné diskuze odborníků k informacím pro a proti očkování z roku 2013:

"to je samozřejmě pravda, ale dal bych ji úplně jiný kabátek. Tak trošku totiž postulujete, že proti vědě (klady očkování), stojí neodborná laická veřejnost a iracionální skupiny (zápory očkování). Já bych viděl ty iracionální skupiny odpůrců (které skutečně existují) jako více než plně vyvážené klamavou a nesmyslnou reklamou vakcín (iracionálním marketingem).

Je velmi mnoho seriozních vědců a velmi kritických kvalitních vědeckých prací, které se staví proti „vědě o kladech očkování“. Tato „vědě“ odporující vědecká obec však v naprosté většině případů nefiguruje ve veřejno-populárním diskusním prostoru. Proč? No protože téma je skutečně tak složité, že jej do tohoto populárního formátu bez nevhodných zjednodušení zkrátka nedostanete. (Na tom se zde v diskusi ostatně shodujeme všichni.)

Poté se ale podívejte bedlivě, kolik vědců a odborníků (podle Vás klasických) na tomto nevhodném formátu pro toto téma v médiích funguje na straně zastánců očkování a kolik se staví proti. A spočítejte si to třeba na prstech. (A zkuste si najít i poměr nestátních neziskových organizací, která tady buší pro každé očkování. Budete překvapen. Založily je většinou skrytě marketingové agentury.) Pokud tedy vyčíslíte nějakou převahu působení „v jednoduchém formátu“, bude to rozhodně převaha pro-očkovacích manipulátorů. Jsou jich plná média, protože tam mají placený prostor. A dokonce víme kdo jej platí, není to totiž tajemství, ale napsat to sem nemohu.

Klasicky v této situaci pak slýchám odpověď, že oni (rozuměj naši vědci) přece musí. Musí nějak „jednoduše a srozumitelně“ vyvažovat ty imbecilní neodborné aktivisty, jinak by to samozřejmě nedělali. Mám úplně opačný názor. Kdyby tady nebyl vědecky zmanipulovaný prostor, nemuseli by se imbecilní laické aktivistické skupiny proti očkování vůbec brát. Bylo dříve vejce nebo slepice?

Dokážete si nějak rozumně vysvětlit, proč ekvivalentní „klasická“ vědecká obec ve Spolkové republice Německo, v Rakousku, ve Velké Británii, ale třeba i ve Španělsku neprosazuje ani jedno jediné očkování jako povinné (jako „nezbytně nutné“ dle právní terminologie)? To je vědecká obec názorově a odbornostně zcela ekvivalentní té naší (Prymula, Chlíbek, Beran, Maďar aj.) Tady zkrátka něco ve vědecké obci nehraje a na toto jednoduché zjištění nemusíte být odborník na imunologii, patofyziologii, ani epidemiologii.

Zásadně tedy nesouhlasím s Vašim názorem, že ODBORNÍCI STOJÍ NA STRANĚ VAKCINACE. Tohle univerzum není pravda. Každý rozumný odborník, se kterým jsem se kdy potkal, vždy hovoří o každém očkování zvlášť a má individualizovaná stanoviska. (Jak také jinak!) Vakcinace není deus ex machina.

A ještě jednu parafrázi Vašeho závěru si dovolím, je ze života:

Tedy pokud dojde na lámání chleba a prokazování tvrzených argumentů, mají z mého pohledu lidé stojící proti vědě výhodu, a největší výhodu z nich poté mají vědci a odborníci.“ "

****

23.11.2019 Hana Malá: V jednom příspěvku v této skupině se obávala jedna maminka, že jestli naše děti kvůli té panice a sračkám, co na internetu šíříme, jestli nakazí její dítě/děti, tak prý ale uvidíme....Hodně jsem o tom přemýšlela, především které nemoci se tak bojí? Nezlobím se na ni, strach sloužil odjakživa k manipulaci a je jasné, každá máma se bojíme o děti.

Tak si shrneme oněch 9 infekčních nemocí, které dítě musí mít naočkované tady a teď, aby neohrozilo další děti v MŠ.
    1. Tetanus se nepřenáší na druhého, ten je mimo, 0:0
  • Černý kašel - vakcína zmírňuje účinek toxinů, nikoliv šíření nákazy, takže očkované dítě ohrožuje neočkované 1:1, ale očkované je chráněno.
  • záškrt - podobně jak černý kašel, naočkovaný šíří po okolí, opět 1:1
  • Hepatitida B přenos z dítěte v MŠ na dítě dost problematické, děti v MŠ si nepíchaj a nemají sex, takže 0:0
  • Hemofil B je nebezpečný pro děti do tří let, 0:0
  • Dětská obrna - výskyt v Pakistánu, v roce 2018 na světě cca 104 případy, minimální šance tady a teď 0:0
  • zarděnky je lehké onemocnění, bez následků- nestojí za řeč
  • příušnice je lépe prodělat v dětství, než očkováním posunout do dospělosti, kdy už je vakcína vyvanuta, ale v dětství vakcína naočkovaného chrání.
  • spalničky podobné, jak s příušnicemi
Přemýšlím, že by se tohle mělo vědět, proč se vlastně tak kope do biomatek? Zákaz nenaočkovaným proti 9 nemocem do předškolních zařízení je totální nesmysl, lež.
A protože to tak je, nebezpečí téměř nulové, tak mohou děti od pěti let normálně pobývat spolu. Sankce zákazu do předškolních zařízení má jen úlohu trestu za neposlušnost.
*****
29.11.2019 Velká studie univerzity Yale: očkování je spojeno nejen s autismem, ale i s násobnými poruchami mozku: https://thefreethoughtproject.com/major-universities-conclude-vaccines-strong-indicator-brain-disorders/
1.12.2019 Rozalio z.s.: Protože fb zřejmě video smazal, vkládáme znovu. Video mělo přes 65000 shlédnutí a přes 1600 sdílení...Ve videu je projev dr. Neuenschwandera, který 23.10.2019 vystoupil na zasedání imunizačního výboru ACIP. Toto zasedání je veřejné...https://www.youtube.com/watch?v=ncjhKmu6Axw&fbclid=IwAR2oVFHzNXQWLrv4c6cmQoOUaKZz_zCmMIK9lKHt_hvxLjl9VRrvQj4sjV4
15.12.2019 Rodina dostala velké odškodné od vakcinačního soudu, kde byla poprvé uznána vakcinace jako příčina autismu: https://www.cbsnews.com/news/family-to-receive-15m-plus-in-first-ever-vaccine-autism-court-award/?
14.1.2020 Zdravotičtí experti OSN připustili, že toxické adjuvanty vakcín ohrožují děti po celém světě - video i s přepisem uvnitř: https://www.naturalnews.com/2020-01-13-un-health-experts-admit-toxic-vaccine-ingredients-are-harming-children-worldwide-transcript.html
18.1.2020 V roce 2018 vyhrál Robert F. Kennedy soudní při s Department of Health and Human Services o třiceti letého zanedbávání povinností vyplývajících z rouzhodnutí o povinnosti zlepšovat bepečnost vakcín - amo za více než třicet let neprovedl tento orgán ani jedinou studii, která by se tohoto týkala. https://worldhealth.net/news/rfk-jr-wins-case-against-government-vaccine-safety-violations/
A odkdy se datují problémy s očkováním? Od doby, kdy byly české vakcíny z trhu vypuzeny - okolo roku 2001: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ceske-vakciny-mizi-z-trhu.A010703_214322_domaci_was
Brázda David: "víš jak se v devadesátých letech léčila alergie co pacienti dostávali a víš proč to bylo zakázáno? Dostávali buď kapky do úst nebo takové vakcíny do svalu tzn dopovali pacienta alergenem až nakonec mu zničili imunitní systém tím že tělo předávkovali Jinak víc dohledat na netu takto jednoduše mě to vysvětlit nejeden alergolog nezávazně na sobě se shodli. Tenkrát se žilo v domnění že když alergie vyvolají imunitní systém se s tím vypořádá což byla mylná představa tehdejší vědy.Ty alergeny byli zakázané protože člověku zničili imunitní systém co se používali v 90letech dnes nevím jak to je ale znám případy kdy má alergii třeba člověk na kočky podle testů které se dnes používají a ve finále člověk má doma několik koček a žádné problém nemá." Linda Lindová "To je hrozný. to je jako když měl malej vyrazku a mudra hned, že je to alergická reakce a ať užívá Fenystil kapky, kde se v pribalaku píše, že Fenystil sam o sobě může vyvolavat alergie a navíc je v něm jinde zakázaný éčko, takže za homeopatickou a kluk jak buk, nakonec to bylo od jater ustoupilo to tak rychle, jak to prislo a kapky jsem vrátila do lékárny."
Nezávislé zkoumání internetu nepřímo ukázalo, že do roku 2001 se podařilo z českého trhu vypráskat všechny české výrobce vakcín, a nebyly to zruvna fair triky, jakými se to porvedlo. Od té doby mohutní antivakacinační hnutí - a je to zřejmě tím, že ¨bezproblémové vakcíny byly nahrazeny vakcínami problémovými - kteréžto donucování je spojeno s tím, že matkám je upřena možnost si vybrat mezi vakcínou prověřenou desetiletími a novou, big pharmy.
amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes hypertextové tlačítko Kateřina Amiourová, poté na tlačítko blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy. K březnu 2020 je jich přes 800 - a vesměs neztratily nic na své aktualitě!!

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.