J. Zemánek: Zachraňme údolí Berounky

obrazek
18.3.2016 18:47
Jiří Zemánek vysvětluje, proč vznikla petice. Na Berounce technokrati chystají potichounku přehradu. Já ukáži, co dál s peticí.

PROSÍM, podpořte tuto petici.Je úděsné, co si technokrati dokáží vymyslet. Místo, abychom se znovu naučili zadržovat vodu v krajině, tak budeme budovat další přehrady a vodní nádrže a krajinu dál nevratně ničit. Pokud by se to stalo na Berounce v Českém krasu byla by to vizitka naší naprostý nekulturnosti, ba debility: 
--- Povodí Vltavy uveřejnilo studii s názvem "Protipovodňová ochrana dolní Berounky - studie retenční nádrže". Odkaz na tuto studii přikládám zde:http://www.pvl.cz/vodohospodarske-inform…/ppo-dolni-berounky.
--- Jedná o vytvoření retenční nádrže, která by měla sloužit v případě povodní pro zadržení vody v případě hrozících povodní. Ve skutečnosti se spíše jedná o totální likvidaci údolí Berounky, tak jak ho známe dnes. S krajinou Oty Pavla bychom se mohli definitivně rozloučit. Přišli bychom o kus své historie a spousty chráněných živočichů a rostlin by přišly o svoje životní prostředí. Berounka je zároveň jedna z mála řek, které jsou bez obtíží splavné (a tudíž turisticky zajímavé) po celý rok.
---- Studie proveditelnosti PVL je v rozporu s definicí suchého poldru. Poldry jsou úložiště vody, jež slouží k protipovodňové ochraně na horním toku řek a potoků, tedy tam, kde povodňová vlna vzniká. Plocha poldru bývá zemědělsky využívána jako travní porost nebo je ponechána jako mokřad. Měly by vznikat tam, kde není zástavba a kde se umožní vodě dostatečný rozliv. Úzké údolí řeky Berounky je pro tento záměr naprosto nevhodné.
--- O kulturní a přírodní odkaz této části Berounky bychom se měli starat všichni. Ať už tím, že sebereme odhozenou plechovku, když kolem ní jdeme v lese, nebo podepsáním této petice.
---- Je jen na nás v jakém stavu přenecháme kus něčeho tak krásného a výjimečného budoucím generacím. Proto my, níže podepsaní, zásadně nesouhlasíme s jakoukoliv výstavbou retenční, či jakékoliv jiné nádrže! Chceme zachovat řeku Berounku a její okolí ve stavu v jakém je nyní.http://www.petice24.com/zachrame_udoli_berounky 

*****

Co dál s peticí učí tato organizace: http://frankbold.org/obcandvanula 

PovodíVltaavy se staví proti přehradě na Berounce:https://www.novinky.cz/ekonomika/408207-protipovodnova-prehrada-na-berounce-nebude-rozhodlo-povodi-vltavy.html?source=FBS

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes hypertextové tlačítko Kateřina Amiourová, poté na tlačítko blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy. K březnu 2020 je jich přes 800 - a vesměs neztratily nic na své aktualitě!!

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

  Petiční archy se vrší na hromady ať z papíru či virtuální. Hodila by se i petice proti zamýšlené studii o možnosti postavení přehrady například nad Hanušovicemi, kdy bude zřejmě nutno zatopit několi tamních dír. Zatopení by se ne týkalo údolí řeky Moravy a neméně romantického údolí říčky Krupé, kterými vedou silnice i železniční trati. Neopominutelnou by se měla stát i petice proti již bezuzdnému kácení stromů v lesních celcích i ojediněle stojících. Ochránci přírody zřejmě již naprosto rezignovali  v boji proti vládnoucím mafiíím, které za vidinou bezprostředních zisků naprosto zničí přírodu. ,, Po nás potopa".