Jak to bylo a bude s Gripeny

czechairforce
22.6.2011 09:08
Znepokojení ministra obrany a premiéra v oblasti řešení obrany našeho vzdušného prostoru pomocí nadzvukových letounů graduje. Již v roce 2014 totiž vyprší smlouva na pronájem Gripenů. Ministr obrany usiluje o to, aby vláda v září 2011 rozhodla o způsobu ochrany vzdušného prostoru ČR a do konce roku rozhodla o vypsání výběrového řízení. Ministr se prý, podle aktuálních zpráv z médií, nebrání rozšíření schopností a úkolů proti současnému stavu (zvýšení počtu letounů a zvýšení jejich kvality)! Podle zvyklostí Ministerstva obrany trvá obdobný akviziční proces zhruba 4-5 let. Tak tomu bylo i v případě Gripenů. V následujícím textu je popsána chronologie pořízení Gripenů a v závěru naznačeny okolnosti dalšího vývoje.

V roce 2000 byl zahájen proces výběrového řízení na dodavatele nadzvukových letounů. Vláda rozhodla o zahájení smluvního jednání s BAE/SAAB. V květnu 2002 byl předložen vládě návrh smlouvy na nákup 24 taktických nadzvukových letounů Gripen. Vláda ho schválila. Poté PS PČR  zamítla návrh zákona na financování jejich nákupu.

V roce 2003 vláda ČR usnesením č. 686 schválila návrh opatření k dopracování Koncepce výstavby vzdušných sil Armády České republiky v oblasti ochrany vzdušného prostoru nadzvukovým letounem a mj. uložila ministru obrany zaslat žádost o předložení studie proveditelnosti vládám Belgického království, Francouzské republiky, Kanady, Nizozemského království, Turecké republiky, Spojených států amerických, Spolkové republiky Německo a Švédského království a do konce listopadu 2003 provést vyhodnocení obdržených studií proveditelnosti včetně studie předložené vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a společně s návrhem dalšího postupu jej předložit vládě k rozhodnutí. Dále se uskutečnilo se multilaterální pracovní jednání, na kterém byla předána zadávací dokumentace a podány další upřesňující požadavky ze strany MO.

Na letecké základně v Čáslavi se uskutečnil odborný seminář k  upřesnění podmínek procesu pořízení nadzvukových letadel za účasti zástupců oslovených zemí. Semináře se neúčastnila Velká Británie. Britská strana se po analýze požadavků, které byly všem osloveným zemím předány rozhodla, že odstoupí. Vláda usnesením č. 1051 rozhodla, že pořízení letounů je strategická zakázka. Bylo ukončeno tříměsíční období pro zpracování studií proveditelnosti a byly odevzdány nabídky účastníků soutěže od Belgie, Francie, Nizozemska, Kanady, Německa, Švédska a USA. V říjnu 2003 odstoupilo Turecko. Usnesením vlády č. 1050 byla jmenována Komise pro posouzení a vyhodnocení nabídek. V této meziresortní 9 členné komisi byli zástupci Ministerstva obrany, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva financí. V listopadu 2003 ukončila meziresortní komise vyhodnocení studií proveditelnosti a podle zadaných kritérií stanovila pořadí jednotlivých nabídek, které ministr obrany předložil všem členům vlády. Komise doporučila jako nejvýhodnější nabídku Švédského království na komplexní systém JAS-39  Gripen. Na druhém místě skončila nabídka Belgického království s letouny F-16 MLU, na dalších místech se umístily nabídky Kanady, Nizozemska a USA.

V prosinci 2003 vláda ČR rozhodla, že pro AČR je nejlepší švédská nabídka. V prosinci 2003 zahájilo Ministerstvo obrany ČR v součinnosti s ministerstvy financí, zahraničních věcí a průmyslu a obchodu jednání o nabídce Švédského království.

V květnu 2004 byl předložen vládě materiál o připravovaném pronájmu nadzvukových letounů a v červnu 2004 vláda ČR rozhodla na základě úspěšného vyjednávání české a švédské strany o pronájmu gripenů svým usnesením č. 596 a pověřila Ministerstvo obrany ČR dokončením jednání se švédskou stranou a podpisem smluvních závazků.

V červnu 2004 byly na Ministerstvu obrany ČR podepsány smlouvy mezi ČR a Švédským královstvím o pronájmu nadzvukových letounů JAS-39 Gripen pro potřeby AČR. Na základě těchto smluv byl pro potřeby ochrany vzdušného prostoru ČR zabezpečen pronájem nadzvukových letounů JAS 39 Gripen na dobu 10 let (od roku 2005 do roku 2015).

 

V roce 2011 bylo v Bílé knize o obraně v konkrétních opatřeních v oblasti vojenských schopností jako první opatření uvedeno: „Zachovat taktické nadzvukové a podzvukové letectvo pro ochranu vzdušného prostoru České republiky, podporu pozemních sil a zapojení do spojeneckých operací.“ Ministr obrany přiznává, podle aktuálních zpráv z médií, že již při přípravě Bílé knihy byly rozeslány jednotlivým státům předběžné otázky, abychom prý věděli, zda ty státy jsou obecně schopny nám vyjít vstříc a abychom prý měli představu, jaké by bylo cenové rozpětí! Přitom na tiskových konferencích zdůrazňoval, že Bílá kniha není „nákupní košík“. Bohužel je. Nyní ho ministr šikovně využívá jako první krok k zahájení nové akvizice, čímž přiznává hlavní účel Bílé knihy, což je „rozhodnutí“ o zachování nadzvuků.

 

Projekt Gripen umožňuje používání letounů po dobu minimálně 30 let za podmínky provedení potřebných modernizací v oblasti výzbroje, avioniky a komunikace. Existuje tedy možnost ještě více než 20 let tyto letouny využívat.

Gripeny byly doporučeny v roce 2003 odbornou komisí Ministerstva obrany Vládě ČR na základě výsledků detailních analýz logistické podpory, včetně nákladů životního cyklu a multikriteriálních analýz při hodnocení nabídek v souladu se standardy používaných v armádách NATO. Díky tomu se podařilo letouny bez větších problémů implementovat do prostředí letectva, které je s jejich kvalitou podle slov ministra obrany spokojeno. Díky rozhodnutí na základě logistických analýz je zaručena optimalizace životního cyklu letounů.

Proto laik žasne a odborník se diví, když v současné době slyšíme o jakýchkoliv jiných variantách zabezpečení vzdušného prostoru, které se nyní horečně připravují.

Každý rozumný člověk si může prostým selským rozumem spočítat, kolik by, oproti stávajícímu pronájmu letounů, stál náš rozpočet nákup letounů jiných (nemluvě o ukončení smlouvy pronájmu bez nákupu dalších letounů). Existuje nyní bohužel přesilový politický boj, který může tento logický problém poslat ke dnu. Podmínka premiéra, že dokud nebude vyjasněna případná korupce v projektu Gripen, nebude s touto stranou dále jednáno, je naprosto absurdní. Jak je vidět politická msta a nenávist nelze jednoduše škrtnout obdobně jako škrtá vláda v jiných oblastech. Důležité pro tuto vládu je vykonat politickou pomstu a ne dosáhnout konečně úspory!

Vezme si někdo z opozice konečně aspoň tužku a papír a vypočte, kolik zbytečně vyhodíme, když se bude vláda politicky mstít, místo aby jednala racionálně? Myslím, že takový argument musí být neprůstřelný. Pokud někdo bude chtít zbytečné plýtvání, nemá ve vládě co pohledávat, protože okrádá daňové poplatníky.

 

Dopsáno 23. 6.
Dnes na tuto problematiku opozice zareagovala, respektive pan poslanec Seďa, který bohužel není stínový ministr obrany:
***
Ve svém blogu na stránkách ČSSD píše:
Podle mého názoru je nutno, aby současná vláda zahájila jednání s pronájemcem letounů Gripen a vyjednala co nejlepší podmínky pro jejich další provozování. A to ať již v prodloužení současného pronájmu či budoucí odkoupení používaných nadzvukových letounů JAS 39 Gripen. Jiná cesta bude pro daňového poplatníka nejen finančně nákladnější, ale i rozpočtově nezodpovědná. To by si měla vláda, hlásící se k rozpočtové odpovědnosti konečně uvědomit.
***
Vážím si okamžité reakce pana Paroubka, jehož perfektní názory na tuto problematiku byly zveřejněny na jeho FB již  22.6. o půl čtvrté ráno.

 

novotny
Zabývám se problematikou využití poznatků moderního výzkumu a vývoje pro zlepšení stavu naší společnosti.
Klíčová slova: Nečas, vláda Petra Nečase, Vondra

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

novotny

Máte svatou pravdu pana Adamíček, proč jinak by byli modří ptáci v nákupu nových letounů tak aktivní, jde o velký kšeft a velkou provizi.
Nikdo z loutek sice letadlům a jejich problematice nerozumí, ale cítí velkou a neopakovatelnou mafiánskou příležitost získat balík dokud jsou u moci - do roku 2014 mají šanci nákup nových letounů prosadit. Pokud by byla vláda do té doby svržena, ušetříme 30 miliard, pokud ne, vyhodíme je do kanálu a nemalou část z nich spolkne jejich nenasytná stranická pokladna. Tak to bylo, tak to je. Heslo "Protikorupční vláda" je jen jalová fráze, dělají si z lidí legraci.

adamicek

"Dobrý" hospodář Nečas si jen tak mezi řečí řekl o další úplatek, že chce vědět vše o korupci u Gripenů. Zloděj křičí chytťe zloděje. Fejkovi vyplatí tučné odstupné zakamuflované jako konkureční doložka, asi si myslí, že jsme všichni padlí na hlavu, jako že nevíme že ČD jsou monopolní takže kam by Fejk asi šel. Fejkovi se bohužel už nepodaří zopakovat úspěch z Pražské ZOO a tak funguje jako pijavice skrz své známé z té doby.