Jak je to s vyjádřeními českých ekonomů

15.11.2010 03:16
Téměř v každém pořadu se dostanou ke slovu ekonomové. Naposledy Luděk Niedermaier v pořadu OVM ohledně kroků Nečasovy vlády, kde vládu pochválil za správný krok ohledně snížení nákladů na administrativu o 10%. Příliš mnoho lidí jim přikládá význam, který nemají.

Nutno začít od Adama. Ekonomie jako věda patří mezi společenské nikoli mezi exaktní vědy se vším, co z toho vyplývá - např. ohledně vyslovovaných pravd. Už po r. 89 se většina občanů v tomto duchu mylně domnívala, že stačí, aby v politice zaúřadovali ekonomové a vše bude vyřešeno správně, vše bude v brzku v pořádku a za krátký čas budeme díky těmto politikům ekonomům standardní zemí západoevropského střihu. Proto politiku ranných 90 let ovládli ekonomové. Podle toho to dopadlo a dopadá. A s touto přílišnou důvěrou v ekonomy se potýkáme dodnes.

Jistě není nutno připomenout, kde selhali tito politici ekonomové již v počátcích transformace. Ano bylo to hrubé a vulgární podcenění právní oblasti, jehož důsledky byly a jsou pro ČR dodnes fatální. Praktická kriminalizace činnosti se stala vpravdě nezbytnou součástí podnikání. Důsledkem byli Mrázkové, Pitrové, Krejčířové.

Ano typickým reprezentantem byl a je Václav Klaus. U něj je despekt k právní oblasti setrvalý a dodnes patrný ve vztahu k ústavnímu právu, kdy dokonce dokázal obejít ve vyjednání nicotné výjimky (charakteristicky v oblasti lidských práv) obě parlamentní komory. Nebudeme a nemůžeme být právním státem, bude-li takový přístup z takových funkcí přetrvávat.

Vraťme se k ekonomům, jako takovým. Ve svých vyjádřeních totiž vystupují z pozic účetních. I laik pozná čísla červená a černá. To na co upozorňovali a upozorňují je struktura dluhu nikoli sama výše dluhu. Toto varování je třeba brát vážně. Ovšem jejich vyjádření ke kvalitě kroků nutno brát jako vyjádření těch účetních. Je jim lhostejno, jak se schodek vyrovná. Je jim lhostejná kvalita či nějaký ohled na občany v oněch krocích.

Dokumentovat to lze na důchodovém účtu, kde si pro ten celkový pohled nevšimli dvou maličkostí sice z pohledu podstaty marginálních, ale přece. Klaus v klidu použil tehdejší přebytek na důchodovém účtu ve výši 40 mld na transformaci a nikdy je na onen pomyslný účet nevrátil. Stejně tak si oni ekonomové zdůrazňující jistě správně stárnutí populace nevšímají v rámci stručnosti maličkosti, že oproti situaci v r. 89 podstatně ono saldo ovlivňuje cca 850 000 nezaměstnaných, oproti tehdejší situaci, kdy zaměstnaní byli a tedy přispívali na ten důchodový účet. Důležitý je tedy i faktor zaměstnanosti. Co je ale u penzijní reformy podstatné je to, co se má řešit a jak se to zprava řeší. Nyní se hovoří o schodku 10 mld, které schází na příjmové straně. Řešení by tedy mělo spočívat ve vyrovnání této bilance. Nevšiml jsem si, že by ji pravice řešila. Ona jen ten schodek v podstatě chce snížit vyvedením do privátních fondů a v budoucnu vyřešit definitivním vyvedením všeho do onoho privátního 3. pilíře, přičemž je velkoryse ochotna zachovat ten 2. pilíř privátních fondů pod kuratelou státu. Ona tedy vůbec neřeší onu disproporci příjmů a výdajů jako tendenci stárnutí, ale řeší to dle mantry, že se má každý o sebe postarat sám a tedy stát důchodů prostě zbavit. Tento způsob postupného snižování je ovšem náročný na náklady, protože je politicky neprůchodné začít s ním hned a pro všechny. A zatíží tak státní rozpočet. Pravicová koalice to řeší tak, že si to zaplatí sami občané prostřednictvím DPH. Opravdu, co se týká penzijní reformy, je hodna minimálně k zamyšlení třeba alternativa důchodové reformy Dr Rusého, jak tu byla otištěna Danielem Sedlákem 3.11. Příznačné pro českou pravici je i skutečnost, že díky své vulgaritě defakto popře i toho Bismarca jako původce průběžného penzijního systému.

Ekonomy kvalita prostě nezajímá, zajímá je jen dopad do těch červených či černých čísel. Sám Niedermaier se vyjádřil, že samy škrty nestačí, že důležité budou ony reformy - opět jen jako systémový dopad v číslech, kvalita ho opět nezajímá. Mimochodem logicky - ta kvalita je věcí politiků. Ekonoma logicky zajímá v podstatě jenom to účetnictví.

A z tohoto pohledu je nutno dívat se na vyjádření ekonomů. Opravdu jsou veřejností přeceňována. A jsou brána některými lidmi zleva  jako vyjádření lidí podléhajícím neoliberální doktríně (myšleno jako nadávka). A v tomto směru je nutno oddělovat vyjádření ekonomů a ekonomů. Vyjádření Ševčíků, Machů či Kohoutů opravdu nelze řadit mezi ekonomická vyjádření, ale mezi politická vyjádření pod vlivem oné "neoliberální doktríny" opírající se mj. o všespasitelný trh.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

miluna
máte velmi neselektující představu o tom co je to věhlas..... stačí papouškovat trh trh trh trh, vyšmelit si tím na sporťák, chovat se v něm jako idiot a dle sociálního demokrata pana Duby už jste věhlasný ...
miluna
Ševčík je přeci automobilový závodník na D1
jaroslav
No u Ševčíka je to jasné. Ten je všechno jen ne ekonom. Ale slouží jim dobře. Obrazovkou profláknutá tvář se hodí vždy.
miluna
vždycky mě potěší když někdo napíše něco, kde hradní narcis není pán světa a největší kdy žijící učenec všech vědních oborů, ale zrůda, která poškodila tuto zemi o tu historicky největší sumu ...a to nejen finanční ...
alex
Petře ještě jsem byl nepřesný. Ono je skutečně třeba důsledně oddělovat makroekonomy a ekonomy z ostatních odvětví a u makroekonomů si dát pozor, jakého jsou vyznání ohledně ekonomických směrů. A tam plně platí ten úvod o ekonomii jako společenské vědě, která má vždy zpoždění za současností.