Jak to nebylo s dohodou mezi ČSSR a SSSR o umístění jaderné munice

Dohoda mezi SSSR a ČSSR o umístění jaderné munice
27.11.2017 05:51
Dne 15. prosince 1965 měla být podepsána ministry národní obrany SSSR a ČSSR Malinovským a Lomským „Dohoda o mezi vládou Svazu sovětských socialistických republik a vládnou Československé socialistické republiky o opatřeních ke zvýšení bojové pohotovosti raketových vojsk“.

Tato dohoda se měla řídit principy Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Svazem sovětských socialistických republik a Československou socialistickou republikou z 12. prosince 1943. Smluvní strany se rozhodly rozmístit jadernou munici na území Československé socialistické republiky, k čemuž se dohodly vytvořit ke konci prvního pololetí 1967 tři objekty, na každém z nichž budou vybudovány dvě speciální skladiště, pomocné zařízení a typové místnosti pro obsluhující personál.

Ale 12. prosince 1943 v Moskvě byla ministrem zahraničí SSSR a československým velvyslancem v Moskvě Fierlingerem za přítomnosti Stalina a Beneše signována toliko Smlouva o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Svazem sovětských socialistických republik a Československou republikou.  Tato smlouva byla prodloužená 27. listopadu 1963.

Teprve 6. května 1970 byla uzavřena Smlouva přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Svazem sovětských socialistických republik a Československou socialistickou republikou , podepsána za sovětskou stranu Brežněvem a Kosyginem a za československou stranu Husákem a Štrougalem, která se honosila stejným názvem jako Smlouva, na níž se odvolávala Dohoda o opatřeních ke zvýšení bojové pohotovosti raketových vojsk, uzavřená údajně 15. prosince 1965.

Tolik fakta, lze pouze spekulovat o tom, čemu mělo toto lajdácky načrtnuté falsum sloužit. Dnes ale slouží tato dezinformace jako podpůrný argument k vysvětlení okolností vstupu nejen sovětského vojska na území Československa.

Zdroj: https://technet.idnes.cz/akce-javor-sklady-jaderne-munice-v-ceskoslovensku-fsp-/vojenstvi.aspx?c=A171124_111258_vojenstvi_erp

 

 

rezjir10
Zajímám se o historii, politiku a ekonomii, protože Češi nerozumějí svým vlastním dějinám.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.