Jak udělat z případu církevních restitucí win-win strategii

obrazek
29.8.2012 09:47
Příští týden (mezi 3. a 7.9.2012, nevím teď přesně který den) jde záležitost církevních restitucí do sněmovny ze senátu, tedy k poslednímu hlasování , ale ač aktivisté dělali co mohli, nezdá se, že by se mohla podařit jakákoliv náprava v této pochybné záležitosti v jejich původních intencích. Tento blog píši pro to, že si dovoluji navrhnout něco zcela jiného, než má v úmyslu opozice a něco úplně jiného, než má v úmyslu koalice. ...obr.: stolující "Jesus, děkujeme Ti za tento pokrm."...-Jesus: "Není zač." /čti: Chesus/ 31.12.2019 z církevních restitucí nic dobrého nepošlo, přesto by byl tento plán realizovatelný kupříkladu s nevyužívanou půdou a bezdomovci.

Průběžně jsem monitorovala zdroje (nejen Lenku Procházkovou) ohledně církevních rrestitucí a souhrn, kde je možná druhá část důležitější než ta první, najdete na: http://www.vasevec.cz/blogy/lenka-prochazkova-narok-na-cirkevni-restituce-je-postaven-na-lzi

Ukazuje se jednoznačně, že tzv. majetek k restitucím, byl-li by dokumentově podložen správně (o čemž lze s úspěchem pochybovat) byl před rokem 48 pouze a jedině majetkem veřejným, jenž se před rokem 48 používal jinak resp. jinými nájemci, než po roce 48. A zopakujme si s členem kroužku Sensus communis Borrusem, co to je spravedlnost - je to nejen dát, co komu náleží, ale také nedat, co dávat nemusím.

Na druhou stranu tu je z 90. let verdikt, že otázku dalšího fungování církve bychom měli vyřešit - a uběhla velmi dlouhá doba, aniž se cokoliv dělo, církev tedy evidentně nelenila a rozhodla se o sebe postarat po svém, naše vina, že nyní vstupujeme do nastalé situace pramálo připraveni.

V průběhu rozbíhání činností aktivit vyšlo najevo, že takto provedenými církevními restitucemi by byly prolomeny Benešovy dekrety a zavdává podnět k dalším retitucím takto zpětného data, čímž by se stát nevyhnul bankrotu (opět viz link výše, resp. do něj vložené linky, práce JUDr. Kuby a JUDr. Samkové) a že i majetek, jehož soupis si církev sestavovala sama a pr zvůli jehož nárokování je navržený zákon vhodnou skořápkou, i velmi nadsazeně odhaduje majetkové náhrady. Nyní nemám k dispozici ani zdaleka přehled, jaké subjekty mají nyní nárokovaný majetek v držení, údajně na nějakém majetku odhadnutém v devadesátých letech byla učiněna závěra (a prý jsou typy dotčených subjektů jen  čtyři, nevím ale, jaké), ale kdo ví, jak se shodoval se skutečností soupis ze začátku devadesátých let a soupis aktuální,  nelze vyloučit, že tyto subjekty by se cítily poškozeny a vyrazili k soudu se stejnou vervou, s jakou by to udělala církev. Opatrnost nám ale především radí, dobře prozkoumat soupisy dotčeného majetku,protože jakákoliv nesrovnalost s právní skutečností před rokem 1948 a doknce i ta se závěrou z 90.let, je schopna vyvolat značnou sumu problémů.

Naskýtá se však několik možností: protože před rokem 1948 bylo používání majetku církví vázáno na dobročinnou činnost, a my stojíme před situací, kdy není kdo by se staral o bezdomovce, dlouhodobě nemocné, seniory, invalidy,  chudé, sociálně vyloučené, v osobním bankrotu i těch, kteří jsou zadlužení, ale ke své smůle na osobní bankrot nedosáhnou, bylo by vhodným řešením uvést v realitu stejný stav, jaký byl před rokem 1948, tj.vázat používáíní majetku církvemi na dobročinnou neziskovou činnost (tedy vlastně do podmíněného pronájmu za symbolickou korunu ročně na věčnost nebo neurčitost) a přidat jí dostatek peněz, aby mohla začít s ekonomickou činností, jež jí dokáže finančně sanovat činnosti nejen neziskové, ale takové, u nichž hrozí - třeba i přechodná - ztrátovost. (Proč si myslím, že stát nedokáže postavit čelem k tomu, co způsobil a vykonávat funkci napravovatele škod - inu, proto, že jsem viděla tuto koncepci: http://www.vasevec.cz/blogy/koncepce-pro-postupne-reseni-problematiky-bezdomovectvi-2012-2020-radniho-dolinka )

A další otázka se naskýtá, jak řešit případy, kdy půdu nelze vydat, protože již po několikáté změnila vlastníka  - tady bych navrhla řešení, které se na první pohled může zdát poněkud nehorázné: máme tady v Čechách neobdělávané pozemky, které byly pořízeny jen proto, aby se za jejich neobdělávání braly dotace. Navrhla bych jejich vlastníákům dvojí volbu - podmínnou zákonem o ukončení placení dotací, jestliže se jednalo v minulosti o ucelené neobdělávané pozemkové celky neobdělávané po dobu delší než 10-15 let a pak buď obdělávání nebo vyvlastnění - s náhradou, vykoupení (kde se na to vezmou peníze se dozvíte níže). (Výjimkou by snad měly být louky,  z nichž seno bylo dodáváno aalespoň kravám, průmyslu, kamkoliv (za všechna poslední povinně archivovaná daňově vykazovaná období - bez přihlédnutí k dodatečným přiznáním) ale pak je třeba uvážit, zda mají být dotace dále tak velké jak jsou.) Nikoliv za cenu, kterou si nyní nárokují církve, protože to je cena developerská a nikoliv zemědělské reality u nás. Jistěže existuje i jiný druh náhrady - v Čechách je takřka neomezený počet brownfieldů, jež hrozí spadnutím, a aby sloužily jen jako obrazový potenciál realitních kanceláří je nesmysl. Ale nemyslím si, že by byla situace tak horká - podle ústních zpráv mých známých, je Česká Republika plná pozemků, které neobdělává nikdo. Dalo by se říci - kam umístit plodiny na trh sycený ze zahraničí - inu , s tím budeme muset sice také něco udělat (navrhnbu  některém příštím blogu), ale církev má i jiná poslání, než v České Republice, proč by nemohla dodávat pšeniciído Somálska (či jiných urgentně potřebných zemí), jemuž potravinovou základnu zničilo zavežení toxickými odpady z průmyslových zemí (viz článek: http://www.vasevec.cz/blogy/somalsky-hladomor-piratstvi-toxicke-odpady-otazky-pudy) a tyto odpadové zlotřilce zpokutovat,resp. vymoci si příslušnou finanční kompenzaci za svou potravinovou výpomoct u jejich států? (Půjde-li o podhorské pozemky, nemusí pro rozvojové země pěstovat zrovna pšenici, buničina na papír z technického konopí je tké dobrá - a za 1 rok se dřevoviny z konopí urodí tolik, jako z 30 letého lesa) Tímto se dostáváme k pravé podstatě winwinstrategie - na venkově sevytvoří další pracovní místa (a také zázemí pro bydlení, pokud bude církev ochotná si osvojit levné alterntivní stavební metody (zjistila jsem, že 25 oken lze pořídit za  8000,- i s dovozem, a pylte na plnění hlínou a skládání na sebe s prokloádánímostanatým drátem na 100 m2 dům za 12 000. A bude-li učiněna výjimka ze stavebního kánonu "mít na vsi všechny střechy sedlové " a umožní-li se postavit střechu pultovou, jde už jeno folii,soušky, slámu a jahodí, aby krtina vydržela na věky. -více zde: http://www.greenhomebuilding.com - ba i podlahy a vnitřní zařízení lze pořáídit zcla bez nákladově - odspodu sice něco izolace v podobě štěrku a protiradonového eternitu, ale pak už jenlitá hlína s potlandskýmcementem, - a výsledek okrasný jak mramor, nábytek pak opět  z pkének vsazených do sochané mazaniny - hlíny seslámovou řezankou rozmělněné nohama s vodou, k tomu kořenová čistička a zaspávací suchý komptosovací ekozáchod) Tímto způsobem vyhrávají otiž obě strany - církve kromě zázemí pro dobročinnou činnost vytvoří novou zemědělskou profesní základnu (ano, naším ke kalamitě se blížícím problémem je i úbytek lidských zdrojů v zemědělství, protože samostatně zemědělčit se nelze naučit ve škole, k tomu  je třeba spolupracovat se sousedy, mít odborné vedení nebo zdědit zkušenosti od rodiny, zároveň tu jsou však takoví, kteří by to rádi dělali, ale nemají vlastní půdu, nemají stroje ani inance a i kdyby je měli, nemají odbyt, protože kromě Babišova není jediný potravinářský řetězec český a manažeři řetězců se řídí druhem akcií, jež mají v držení. Odbyt by církev měla, win-win strategie je taková, při které vyhrávají všichni. Došlo by k nasycení hladovějících, oživení venkova zaměstnáním tamějších nezaměstnaných a přesunutí části městských nezaměstnaných na venkov a zároveň k  vytvoření rezervy pro případ národní potravinové nedostatečnosti či cenového šoku u zahraničního zboží. K tomu všemu jsou zemědělci potřební a nedostávají se nám. I jako přestupní stanice do nových zemědělských subjektů by praxe na církevních pozemcích byla dobrá.

Mimo jiné si myslím, že církve, které chybí i kněží, nemá ani kapacitně na to, aby okamžitě převzala další majetek tak, aby jej mohl spravovat, takže bychom dopustili, aby maujetek, který její není a nikdy nebude, dále chátral, což je nežádoucí, ne,teprvš budoucnmost ukáže,jaké jsou charitativní potřeby České Republiky a církev by měla přebírat majetk jen takovýmtempem, jakým je schopna  to kapacitně a co do lidských zdrojů a púrojektů utáhnout. A podle toho by se odvbíjely i finanční subvence , čímž bchom vybruslili především z jejich šokoého charakteru (lze se značnou dávkou relevance předpokládat, schopnosti a možnosti círke pro několik příštích let budou oprabvdu stále na velmi nízké úrovni. Každý z ás více méně ví, že uspěchaný projekt neznamená přínos, nýbrž ztráty. :D)/Ačkoliv:potřeba řešit a sanovat případ křiklavé bídy v Čeké Republice je hrozivější každým dnem, ačkoliv oficiální statistiky, za jejichž metodikou stojí Fischer, hovoříá jinak./V každém případě si myslím, že s předáváním lze začít od toho, co je skutečně volné a nevyužívané a pak postupně přecházet opět k tomu, co je volné a nevyužívané a nemusí to být zrovna ty objekty, které církev obhospodařovala před rokem 1948. Podotýkám, že předání zapečetěných pozemků, na nichž se smělo hospodařit, jež se však nemohly prodávat, budemít dopad v ekonomické ooblsti a sice v podobě rozbíjení funkčních celků, scelování jednotlivých neobdělávaných pozemků jako ekvivalent je sice babravá práce, nicméně nikomu neublíží, vychází z toho ale, že rychlejší než předávání půdy by bylo předávání vytipovaných nevyužívaných budov.

Je jisté, že církev si nikdy nepěstovala skutečné projektové manažery pro rozvoj ekonomických činností a já bych jí v zájmu zdaru doporučila jen jedno - boj s chudobou se jí nepodaří vyhrát, pokud mezi sebe nevezme také laiky a sice ne jen jako zaměstnance, ale jako partnery, s nimiž je třeba konzultovat na úrovni rovných s rovnými.  Přeji jí hodně zdaru při vytipovávání technologií, na které jí budou stačit peníze a které by byly zároveň nekonkurenční vůči českým podnikatelům - sice se zdá, že křížení zájmů se nedá zabránit, ale opak je pravdou - lichvářské podmínky bank Čechům opravdu neumožnily rozkvět ani ve zlomku činností, které by jinak dělat mohli.

 Jistěže chápu, že proti mému řešení budou námitky, ale jsem si více než jistá, že rozhodování o nárocích zvíci Libereckého kraje (rozměry - mapa: http://www.cirkevrestituce.cz/)a tolika penězích je natolik závažná věc, že bez referenda to hraničí s popíráním práva českého národa na sebeurčení.  A tento článek je příspěvkemdo diskuze před referendem.  Jisté je jedno -peníze by se ml uvolňovat tak, aby si cirkve mohla něco počít (zapůjčit či nakoupit technologie, ale národ dále více nekrvácel. Už ani školky a jesle totiž nebudou bezplatné a stát nové nehodlá již dotovat vůbec, jak naplánoval Drábek: /dočíst až do posledního řádku posledního komentáíře, prosím: http://www.vasevec.cz/clanky/detske-skupiny-nebo-utulky-pro-deti )

_______________________

Když minule hlasovala o církevních restitucích poslanecká sněmovna, bylo to podivné a muselo se to odehrát třkrát - a pokaždé dopadlo hlasování jinak (záznam najdete v blogu uvedeném zcela na zaáčtku tohto článku) - od té doby se mi podařilo natrefit v hospodě na zkušeného hackera a ten mi potvrdilo, že hlasovací zařízení sněmovny lze ovládat i zvenčí budovy, kromě toho má poslanecká sněmovna více místnoostí než vlastní jednací místnost, spoustu chodeb, také tunbel pod malostranským náměstím do jiného paláce  - a aktivisté dost dobře nemohou proénést dovnitř rušičky. Proto bych se přimlouvala, aby hlasování se tentokrát odehrávalo jako veřejné:zvedáním ruky a s nafilmováním.)

________________________

tento článek je příliš nedokonalý a bude doplňován, měněn a zpřesňován - myslím, že si popovídáme si o ekodani na potravinářské zboží ze zahrničí a vyhnutí se povinnnosti zaměstnávat invalidiy uzákoněním poinnosti odběru zboží nejuenod českých invalidů§ , ale i od českých ZPs a českých bezdomovců. A o dalšíh otázkách, jak a co, abvy se ekonomické aktivity církve nekřížily s těmi soukromého sektoru. (Velmi těžké - ale částečně to odpadá, jestliže církve bude samozásobovat zase a především církevní instituce! -  a jako vnitřní platidlo, mezi jednotlivými svými ujednotkamií - i pro své zaměstnance a "charitník" - rozuměj využívatele její charity, kteří by  nakupovali v jejích obchodech, odebírali její služby, může používat na sebe u soudu (podle US. vzoru) registrovanou vlastní lokální ménu, tak, jako to dělá dalších již cca 30 000 komunit po celém světě a náhle má zvládnutou likviditu pokrtočilejší generace k nákupům technologií a intelektuálních služeb, které jí ty technologie pomohou zlevnit, čím více poživatelů charity či produktů a služeb, tím lépe. )

__________________________

Prosím, kdo máte dnes večer čas, vydjte se na přednášku o církveních restitucích pořádanou think-tankem CESTA:

prosím:
Dobrý den,

dovolujeme si Vám připomenout, že aktuální diskuse týkající se problematiky majetkového vyrování státu s církvemi, „Církevní restituce – náprava nespravedlnosti či politická svévole?“ se koná už zítra, ve středu 29. srpna 2012, od 18.00 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (Sněmovní 1, Praha 1, místnost č. 205); spolupořadatelem je Friedrich-Ebert-Stiftung e.V., zastoupení v České republice.

V panelu se zúčastní Generální sekretář České biskupské konference Tomáš Holub, historik Jan Křen, evangelický farář Miloš Rejchrt, ekonom pražského arcibiskupství Karel Štícha a místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Lubomír Zaorálek. Moderuje Vít Klepárník.

Diskuse s koná v souvislosti s druhým kolem jednání o problému majetkového narovnání státu s církvemi na půdě Poslanecké sněmovny, které proběhne příští týden. Více plakát v příloze. Připomínáme, že účast na diskusi je možná jen s platným dokladem totožnosti.

za CESTU,Vít Klepárník

-- CESTA Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii, o.s. Josefská 34/6 118 00 Praha 1 - Malá Strana tel.: +420 257 218 722 e-mail: info@centrum-cesta.cz web: http://www.centrum-cesta.cz/
 --záznam 2 hod 38 minutové diskuze http://www.centrum-cesta.cz/diskuse/107-diskuse-cirkevni-restituce-naprava-nespravedlnosti-ci-politicka-svevole
Diskuse začínající volně se po krátké chvíli rozvinula velmi dynamicky a obsahuje řadu historických
a právnických skutečností a informací, které jinde nenajdete nebo je budete hledat těžko,
doporučuji shlédnout!!!

přinesla také tyto náměty:

V dosavadních diskusích nebyla suma restitučních „nároků“ uvedená v návrhu zákona (76 miliard) nijak argumentována. Majatek církvím se nemá „vracet“, ale vydává se, navíc v dosti odlišném právním režimu vlastnictví, než z jakého byl odňat.

Kromě problému výše vydávaného majetku a výše finančních náhrad (navržených 59 mld. plus úroky), je otázkou, zda by církve měly být také osvobozeny od daně z příjmu tohoto majetku.

I  někteří politikové znalí poměrů v římskokatolické církvi se domnívají, že existuje reálná možnost převzetí značné části „restituovaného“ majetku „divnými firmami“.

V situaci, kdy má vláda stále slabší pozici, a kdy proti církevním tzv. restitucím stojí značná část populace (kolem 70 %), není vhodné činit tak zásadní kroky.

Kritiku církevních "restitucí" je vhodné začít skutečným čtením návrhu předloženého zákona.

V diskusích na toto téma více či méně absentují bližší informace o způsobu majetkového vyrovnání a celkového vztahu církví a státu v zemích tzv. Západu, ale i v dalších zemích středovýchodní Evropy.

_______________________

Poznámka  na závěr: zúkolování církví charitou a podmínění jejich činnosti charitou nezbavuje v žádném případě státníky povinnostijednat tak, aby charita nebyla vůbec zapotřebíí, církvím v posledku zůstaly na staros jen takové případy, kterým se nedalo vyhnout plus pomoc potraqvinami, buničinou a dřevem nesoběstačnému zahraničí. A samozřejmě také nbeplůatí, že svěřžením chaitativní činnosti církvi se stát vyvlékne ze svých povinností sociálního zaopatření zranitelného obyvatelstva, naopak, bude platit skrze dávky a penze církvím, rozdíl bude jen v tom, že dnes už za tyto sociální dávky a platby zdravotních pojišťoven již velmi často nelze v soukromém sektoru pořídit nic, kdežto v neziskiové církvi by se to ještě dalo dokázat, ba církev sama by vymohla pomocí svých chytrých právníků pro své charitance to, co jim náleží skutečně, a nenechala je ve svém vlastním zájmu státem odrbat, jak ten tak často dělává.

 _______________________

Je jisté, že detailů a koncepcí na správném zákoně o vyrovnání s církvemi je tolik, že jediný správný postup je nynější koncepci zamítnout, pak udělat to, co se dávno udělat mělo a neudělalo  totiž postupovat položku po položce a posuzovat, zda je správné vyčlenit k pronájmu právě ji nebo hledat nějaký jiný ale podobně vhodný nevyužívaný ekvivalent. Úlůoha se zdá neřešitelná, ale vzhledem k tomu, že ve většině segmentů zemědělství jsme při lepších technologiích cca na třetině prvorepublikové produkce, je jasné, že po republice je rozeseto spousta malých neobdělávaných políček, na jejichž výkup (a scelení) mohou uvolnit peníze ti, kteří tzv. církevní půdu užívali, ale pro nákup ji měli zapečetěnou - tíém, že si ji koupí, ale pak je třeba dát do pořádku pravidla odhadnictví -totiž vráítit je ke zdraému normálu - od odhadnictví spekulativního k odhadnictví odpovídajícímu reálným možnostem profitability výdělečné činnosti na nemovitosti vykonávané. Je samozřejmě otázka, jak dále vést politiku stavebních a nestavebních pozemků (zřjmě by byla dobrá rozprava o moderních zásadách městských i venkovských sídel - i vesnicím sluší,když jsou budovány s rozmyslem, o městech ani nemluvě), ale jinak zemědělská půda ubyla jen díky fotovoltaickým elektrárnám (pro něž byly mezitímdalší dotace zastaveny) a já si myslím, že by se mělo uplatňovat pravidlo, že na půdě určité bonity není provozování fotovoltaických elektráren možné, ačkoliv nelze stanovit direkvitně termín pro povinné přestěhování. Je velmi pravděpodobné, že stěhování takovýchto objektů bude možné zdařile realizovat teprve až skončí životnost první várky panelů. A co se týká pěstování řepky na biopaliva - bylo zjištěno, že ve všech parametrech je vhodnější proso prutnaté, a je ovšem otázka, zda budoucnost leží právě v biopalivech, ale o tom si někdy jindy popovídáme s panem Q.

_______________________

Zatím jediný komentář dorazil mailem:

"Opět si to značně zjednodušujete,najděte si na internetu dekret č.8/1945a pak
> jestli víte něco o státních návštěvách V,Havla po jeho druhém zvolení
> prezidentem ČSR v červnu 1990 do bývalých německých zemí a SSSR o které se
> zmíňoval i jeho tehdejší tiskový mluvčí Žantovský  krátkémTV pořadu večer  v
> neděli po Havlově pohřbu. Možná ,že Vás něco napadne,oni totiž ani Angličané,ani
> Francouzi nezrušili platnost mnichovské dohody od samého začátku,ale až od
> rozbití tehdejší Druhé RČS Hitlerem v březnu 1939,takže si představte jak by
> dopadl případný soud státu s církvemi,kdyby nedošlo k přijetí zákona o náhradě
> škod,způsobených komunistickým režimem.A na tom nic nezmění žádní
> právní experti,ani štváči typu pí Procházkové, nebo ČSSD.Zdravím  BF"

/ BF: Ten dekret 8/1945 je o předání nemovitostí SSSSR jako dík za osvobození a když si jej stáhnete na internetu,zjistíte tam napsáno,že text není dosud přístupný./ - mezitím už se text našel.

Moje reakce: Pokud provozovala charitativní, tedy neziskovoéu činnost, jsou ty škody jen hypotetické a leckdy jde naopak o zisky - a kostely hodlá stát opravovat i nadále jakožto kulturní dědictví - ovšem dle svých sil a možností. Sorry. Komu se církev oomluvila, za to že ze 70 000 obviněných nacistů jich 50 000 propašovala do Latinské Ameriky prostřednitvím papírů, které Vatikán vlastnoručně ybavil a oštemploval? Navíc byste si mohl povšimnout, že na rozdíl od našeho parlamentu, já jí umím dát víc, než je fikce fiatmoney a hypotetická likvbidita, a dokážu to vyčarovat, aniž bych nějak porušovala platné morální zásady.  Dávám jí mnohem, mnohem více, než vy si dovedete představit - dávám jí solidní realitu, o budoucnost se musí zasloužit sama, jestli ji ovšem chce. 

Uznávám, že tento článek má jistý pel naivity - protože další reakce tentokrát z Facebooku zněla: "církev aby dělala dobročinnou činnost v tomto státě? No potěš pánbuh!" - (já sale několik církevních talentů na charitu znám!'!!) - ale  tak si myslím, že by možná bylo smyslupné prošetřit, zda si církev na základě svých neoficiálních vztahů již dávno nenechala na státní náklady sporné objekty (údajně pod závěrou)  dávno luxusně opravit, aby jejich zhodnocení bylo o to posichrovanější a jako škody si naúčtovalo nějaké zdemolované a zmizlé pastoušky, které se rozpadaly už v roce 1948, ovšem ve standrdu odpovídajícím novému tisíciletí.. Jestliže se s touto hypotézou mýlím, tak se církvi z celého srdce a upřímně omlouvám.Také by mne zajímalo, čím je opodstatněné tvrzení, že za zábory za josefa II musela zaplatit - Josef II byl osvícený panovník a ne debil, aby uvaloval na církev povinnost úlitby za to, že bude smět provozovat charitatiuní činnost.

A ještě drobnou tečku na závěr - protože nejde o restituce, ale vyrovnání s církvemi a zde působí i muslimské náboženské obce (židovské již restituovaly a vlastn retituují průběžně) , jež kromě občanů muslimských států mají mnoho příznivců i mezi Čechy a proto, že na poli kulturním a společenském odvádějí solidní práci, bylo by vhodné, aby nějaké drobty dostaly i ony. Vrátí se to tisícinásobně, protože islámské bankovnictví neuznává lichvu, ovšerm vydává se jen do států, kde je jistý potenciál vzájemné slušnosti a respektu.

A opět BF: "po vyslechnutí dnešních TV zpráv (míněno 29.8.2012/o jnjciativě pana prezidenta,že zákon nepodepíše,se obávám, že je ještě něco ve hře co se tají."- No ale to já beru nezáludně jako vysloveně povzbudivé. Dnes 31.8. píší noiny, že Klaus vyžduje osobní garanci, od členů vlády, že církevní restituce neprolomí Benešovy dekrety ů- zažalovala bych je pro porušení slibu, který deali, nejen proto, že se tím ani nezabývali, ač jde o tk závažnou věc,ale proto, že se tímani dále zabývat nehodlají, přitom je to vlastně nepopiratelné. Pan prezident Václav klaus pokud chce nepodepsat zákon o vyrovnání s církvemi, by mohl také uvžovat o ústavní stížnosti a také pomyslet na to, že zákon sněmovně vrátí. či vetuje, A nikdy nepodepíše. A splus dalšími aktiisty by nás zajímalo, zda by nebylo možné najít ústavní cestu,aby prezident mohl vládu, jež se zpúronevěřuje vým povinnostem a porušuje svůj slib, mohl odvolat.

Dne 30.8.2012 si na ČT24  Událostech, komentářích popovíádali o vyrovnní s církvemi politik ČSSD pan Mládek s členem NERVU (je to to prostřední ze tří odvyílaných témat: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/212411000370830/) schválně, jestli jste poznali,  v čem se mýlí - hypotetizují o om, že půda pod blokací nevynáší,ale že by v Čechách někdo nehával růst dvoumetrové bodláčí a bolševník? :D Ti pánové o realitě nic netuší, samozřejmě, že na té půdě, lesích, rybnících někdo hospodaří, státní statky a zemědělská držstva a pod. nebo se snaží, buď ji obdělává nebo ji alespoň seká, kosí, protože to je jeho zákonná povinnost, v každém případě výnosová ztráta pro hospodářství je od blokačního zákona jen ta naproso bagatelní daň z nemvitosti, jež u půdy dělá malinkatou částku z reálné ceny do 10 Kč/m2 byť z ohromné plochy.  (a které nebylo popravd ani třeb se vzávat, protože to je roční paušálí daň defacto z disponoíání s majetkem.) Ale jestliže tam někdo hospodaří, pak předání zablokovaného majetku církvi by znamenalo buď zničení jiného podnikatelského subjektu, nebo jeho podnájemnictví církvi, což by znamenalo v nejlepším případě stagnaci, ale spíše snížení celkového daňového výnosu - protože zisk by se dělil a připadl by větší podíl na náklady! (Stačí, by církev podnájemci nechala jen režii -. -ten pak nebude danit vůbec - a sobě započítala náklady na celý kněžský aparát včetně excesů v podobě techte-mechtel v konferenčních  prostorách s následnou žranicí, jež stojí dost - a také danit nebude. Plusovou položkou by byla jen daň z nemovitosti. )  A toto naopak NENÍ win-win strategie, nejde o to, aby vyhráli všichni a nikdo neprohrál.  Ujišťuji vás, že v Čechcáh stojí ladem dokonce i rybníky a mnoho majitelů pocítilo, že si vzalo na sebe příliš velké sousto, potřebovali by vybagrovat a z finančních důvodů nemohou. Proto jsou směnitelné výše popsaným způsobem. Hypotéze člena NERVU, že takto  - jeho způsobem, ne mým - by se dalo získat více na daních, je částečně platná jen v jediném příápadě, a i to ještě kdoví jestli - kdyby šly nahoru ceny potravin. Ale není to tak dávno, co odejitý člen NERVU pan Kohout na Finmagu musel svým bývalým kolegům vysvětlovat, že nelze vybrat neexistující peníze, totiž učivo z Obchodní Akademie - Lafferovu křivku, jež je platná jak u daní, tak u výdělků zvyšováním platební povinnosti, prostě totálně nekreativnmími  způsoby  - sice se krátký čas daří ji zvedat, ale záhy začne stagnovat a pak dokonce klesá strmě dolů. Důkaz toho dost možná můžeme vidět na příkladu ČEZu, kterému se při zvýšení cen za krize snížil loni - teď nevím -zisk nebo obrat o 15%. I když uznávám, že jako ilustrativní příklad tento není příliš vhodný, protože tu hraje roli více  faktorů ---neznámá a protože jde o ČEZ, je nasnadě, že dost možná podloudná vnitřní politka firmy či jejích manažerů by tu mohla hrát roli. Jedinou další pozitivní herní modalitou, jež by byla opravdu pínosná pro stát, by bylo, kdyby se církev s hospodařícím subjektem spojila organicky-  jako partuneři s "pouhým" právem alokace svého podnikatelského záměru - a v duchu souměrného rozvoje obou partnerských organizací dodala mu nějaké pro něj finančně nedostupné technologie za peníze od státu, vytvořila další pracovní místa  a zvýšila tedy svou možnost proniknout do řetězců, ale netrvala na tom, že se jí náklady na technologii vrátí. Ale to je scénář na hranici směšné absurdity,  pro toho, kdo během debaty o restitucích poznal církevní charaktery, že je škoda ho zmiňovat, byť by svou dlouhou fázi podstatně méně nahodilé ekonomické realizace a rozvoje měly  a inkrementace zisků snížením nahodilosti by nakonec technologii zaplatila také, byť by se upustilo od toho, že se nejprve účetně promítneme do ceny zboží.

Vím, že se snáze řekne, než udělá, ale v každém případě je nutný podrobný průzkum terénu a místních poměrů s někým, kdo umí odhadnout, jaký potenciál ta která lokalita má. (nevyužitý) a navrhuji, aby to udělaly týmy sestavné docentem  Františkem Čubou.

Předpokládám, že velké dosud pořádně neobhosdařovávané polnosti by mohly být ty, které kdysi patřily majetku enormně rozsáhlého družstva či statku Bílý kostel v severních Čechách,jež ofiA půdu dost možřná drží spekulanti - a čekají. ciálně zkrachovalo, ovšem budovy a infrastruktura tohoto družstva byly asi již dávno rozprodány v aukci. A půdu dost možná drží spekulanti - a čekají a čekají. a je třeba stál eopakovat, že teritoriální suiverenita je neodělitelná od suverenitry národa a nikd žádná politická reprezentace nemohla dostat mandát k tomu, aby ji zašantročila. Ovšem právní sebeobrana proti takovým zločinům ověšem vyžaduje velké soustředěné úsilí velkého počtu lidí.

Velmi cenným areálem, který se aktivisté snaží obnovit pro výrobu, marně a usilovně, je dodnes nepřekonatelně stavcbně a technologick promyšlený objekt znojemské konzervárny Znojmia (* když jsem psala tuto stať, tak jsem jště netušila, že nový nabyvatel objektu, stavební firma, mezitím techoélogickou část rozprodala a zbourala a jestliže něco existuje, tak již jen na fotkách), jenž by se dal nabídnout místo něčeho, co by muselo být jako hospodaařící jednotka rozbito, snad jako jediný má velké naplavovací nádrže, aby se při návalu sklizně nekazila rajčata, a připomínám, že v čechách nejsou ani české kečupy a protlaky (dělané ovšem na jiný obsah sušiny provhodnější pro pizzerie, jež jsou na každém rohu, se také dovážejí ve velkém. Angrešt naroste za rok a po kompotech dýně-angrešt-třešeň (na serveru Inovace je nabídka sroje pro sklizeň drobných plodů, jež je bez technického řešení pro vysokou ruční pracnost příliš drahá), nebo žampiony s kapií, či dětské jablečné výživy  - by byly vynikajícím artiklem dejme tomu pro SAE či jakoukoliv zemi Blízkého Východu.  Pouze bychom naše jablka pro průmyslové zpracování přestali dodávat do Německa a přidanou hodnotu vytvářeli přímo zde.

Jinými nevyužitými plochami jsou podhorská rašeliniště, jež nikomu nepatří a  jež vytvořením systému zaplavování a odplavování se stávají technoélogickými plochami pro velkopěstování kanadských brusinek. Ani v tomto případě nemusí být rozbíjen jiný podnikatelský subjekt a v severských zemích svíčkovou rádi. Stačí kulinářská kampaň a můžeme přidat k vývozu i knedlíky.

Vládní strany vedou boj za pravdu svou argumentací daˇ%novou a ani je nenapadne, aby něco udělali pro občany a pistoupili na podmíněnost vyovnání  charitou. Nevímtoho o danění charitativní činnosti mnoho, ale mám ten pocit, že daně by bylo to, co odvedou jejich zaměstnanci.  Ale to je stejně dnes již cca 50%  veškerého daňového výběru , zbytek  podstatě tvoří už jen DPH a kapacita církve lidi zaměstnat, pokud nezůstane shnilá a neakivní, je potenciálně značná. A s plnou zaměstnaností by činila  cca 60% (a větší by byl i výběr DPH). A pokud neučiníme opatření proti firmám v daňových rájích, bude mít tato položka stále větší smysl.

________________________

Dodatečné poznámky: jestliže hovořím o scelování půdních celků, nemám tím namysli ozorávání mezí, nýbrž směny a překupy půdy tak, aby mělo smysl v nějaké lokalitě hospoářskou jednotku zakládta, protože polnosti budou relativně dosažitelné.  Jestliže hovořím o tom, ža nanáhradní neobdělávané polnoti pro církve místo těch, na ktrých někdo hospodaří, by se dalo vydělat tak, že si je dosavadní nájemci koupí, nemám tím namysli pistolniciou metodu "naval všechno a hned, a jesli nemáš, běž k lichváři" nýbrž podle sil a možností, ony realizační schopnosti církve budou ještě velmi dlouho velmi pomalé - intelektuálština vyžaduje čas. Dnešní práívo zveřejnilo zprávu ČTK, která je publikována celá jen v tištěných novinách a nelze tedy linkovat: Nadpis zní: ČSÚ : za deset lt ubylo 121 tisíc hektarů půdy - přičemž se jedná o přeměnu na stavební pozemky (inu jako všude, je více prázdných neprodaných domů než bezdomovců), dnešníé výměra zemědělské půdy činí 3,483 milionů hktarů (ale sdružení maginálního zeměděltí udává, že marginálních, tj. horských a podhorských zemědělůců je 60% všech. V roce 2010 zaujímala zemědělská půda 44,2% rozlohy ČR, přibylo lesních ploch, ubylo partadoxně chmelnic, pibylo vinic, ubylo ovocných sdů. Osobně mi praxe vyjímání pozemků z půdního fondu připadá jako nebalhá korupční praxe,vydupaná ze země spekulanty, tát bídák se cítí na svém, protože si za to echává platit, jako kdyby naši potomci mohli tyto peníze jíst. Myslím, že v určitých oblastch (ovocnářské, intenzívní oblasti) a při určitých bonitách by vyjímání mělo být limitováno jen na rozměry jednoho malého obydlí či malé hospodřáké jednotky. A pro ostatní typy staveb v oblasetch intenzívního zemědělství - těch nejteplejších a nejů§rodnějších oblasteh - navěky stavební uzávěra. Už žádná logistická centra v úrodném Polabí. S povinností zbytek obdělávat nebo pronajmout tomu, kdo to obdělávat bude. Vím, že přikládámnůž na krk spekulantům a různým poživačůlm dotací za neobdělávání, ale jsou mezi větší, kteří už dávno měli rozpumpovat dění okolo intlektuálně přidané hodnoty, ja a co pěstovat a produkovat, protože tyto sektory nemohou žít bez vzduchu a zase naopak bez nich se toho  nemůže moc rozvíjet a d fto si tím sami brzdíme rozkvět - celou tou primitivitou. Dnes cnechápu, na co máme textilní Vysokou školu, za 20 let s ničímnepomohla.  JE to dost možná protzo, že o její služby nebyl zájem ze strany těch, kteří by vyprodukovaným absolventům kompetence uvěřili a zaplatili je. Spojené nádoby. .Jak držitelům kapitálu, tak držitelům vědomostí chybí entuziasmus, invence a touha uvést v život něco dobrého a a obě skupiny se v tom navzájem podporují a chovají se k sobě sprostě a tak, že ani za nejpříhodnějších okolností nic pořádného nevzniká, jinak by dávno marginální zemědělství nmuselo pytlačit na dotacích a měli bychom tu ultramoderní látkuý  na bázi lnu. Jo a ještě poslední poznámka: s tím technickým konopím pozor - kombajn máme v ČR jen jeden a stál 7 milionů. Tké nepoužívám korektně slovo obdělávat - lecky by stačil výraz obhospodařovávat - jsme totiž snad jedinou zemí na světě, kde je jehněčí dražší než vepřové. Velká zvláštnost, že?

5.9.2012: svědek z Facebooku a bloger Zdeněk Steibeuer: "Dnes pan Badal řekl, že prý není možné předložit seznam požadovaného majetku. Že prý bude žádat samostatně mnoho právně samostatných subjektů, a že tedy vedení katolické církve neví o jaký majetek požádají. Tedy bude samostatně žádat mnoho církevních korporací prolezlých přáteli mamonářského údolí? Zajímalo by mě, jak tedy oceňovali vrácený majetek a náhradu v penězích? To také nevěděli?" Téhož dne v Hydeparku neochvějně Viktor Paggio (strana lidem hovoří o tom, že finanční nároky vycházejí z aktu vyvlastnění majetku za úplatu v roce 1947, kdy do února 48 a pak už bnikdy úplata nedorazila a že vydávaný majetek bude vydán na základě listinné podobě o majetku vyvlastněném v roce 1948. Hraje tak dobře, že dokáže zmínit i nebohé subjekty, které mezitím na původním majetku spravovaném církvemi hospodaří.

 Zakončeme tento text poliickou písní "Treba to riešiť" od seskupení Decko utečenec: http://www.youtube.com/watch?v=xXiKmc0WXbo

Bohužel se zdá, že kdybychom nechali rozhodování jen na členech církve, mohlo by to dopadnout takto: biskup Edir Macedo a jeho domeček: https://docs.google.com/presentation/d/1k5iPHxU_CC8AfrzxppdcsfhJJrCFUI9itiUEVgEfyB4/present#slide=id.p5

_____________________________

DŮLEŽITÉ: když jsem psala tento článek, tak se přiznám, neměla o celé složitosti problmatiky ani potuchy, prtože teprve poté vyšel snad nejdůležitější článek : "K pozadí církievních restitucí" od pana Aleše France, prosím, přečtěte i jej! http://www.blisty.cz/art/64770.html

 A ještě Rychetský k problematice restitucí:

"Zákon totiž umožní státním úředníkům vydávat majetek, aniž by došlo k soudnímu přezkumu. Oprávněný subjekt, tedy řád nebo konkrétní farnost, pokud jí bude majetek vydán, nebude přece mít důvod vyvolávat soudní spor. Žádný státní úředník se z tohoto hlediska přitom nemůže obrátit na Ústavní soud, protože stát je jediný subjekt, který nemá lidská práva a svobody. Takže k prolomení hranice může dojít nikoli proto, že to dikce zákona umožní, ale proto, že neexistuje žádný systém kontroly, a dojde-li k vydávání exekutivní cestou, pak se může vydat cokoli."
A o to tady přesně jde!
http://www.novinky.cz/domaci/278820-pavel-rychetsky-v-nasi-zemi-zdegenerovaly-zakladni-funkce-statu.html

______________________________

POZVáNKA:

V úterý dne 2. 10. 2012 od 15.00 hodin se v rámci 22. schůze Petičního výboru PS PČR uskuteční veřejné projednávání petice proti tzv. církevním restitucím (Petice proti přijetí návrhu zákona o majetkovém vyrovnání státu s církvemi). Slyšení se bude konat v zasedací místnosti č. 205, Sněmovní č. 1, Praha 1. Při vstupu do Poslanecké sněmovny je nutno předložit průkaz totožnosti, proto je také třeba počítat s určitou časovou rezervou.


Petiční slyšení  úspěch mělo, protože poslanci si odhlasovali, že chtějí znát seznam majeku vydávaného církvím, alespoň  něco! http://zpravy.idnes.cz/cssd-nabizi-koalici-a-cirkvim-nove-jednani-o-restitucich-p2l-/domaci.aspx?c=A121002_172736_domaci_kop a sice protože (z nové stránky Lenky Procházkové): 

"V úterý 2. října 2012 se Lenka procházková zúčastnila veřejného projednávání peticí proti takzvaných církevním restitucím na půdě poslanecké sněmovny. Petice celkem podepsalo 75 000 občanů. Bylo konstatováno, že vládní zákon o vyrovnání státu s církvemi je de jure zamítnut, neboť jeho nové projednání nebylo zařazeno na první schůzi sněmovny poté, co zákon zamítl senát, čímž byl porušen jednací řád sněmovny.

Petiční výbor žádá ministerstvo kultury, aby do 31. října 2012 odevzdalo sněmovně podrobný soupis nemovitostí, jejichž vydání církve na ČR požadují.  Na dotaz z publika Vojtěch Filip objasnil, že pokud se sněmovna pokusí fakt, že zákon byl zamítnut, zpochybnit a přistoupí k opožděnému hlasování o jeho novém přijetí, bude se jednat o neústavní krok  a věc bude řešit Ústavní soud."

K problematice zemědělství nutno dodat několik závažných věcí - potraviny prodražují vždy majetkové přesuny půdy, protože je nutné znovu splatit úvěry s úroky, řekli jsme si, že rozbití stávajících ekonomických jednotek je v každém případě negativní jev, nadělt z nich nuceně služebníky či otroky také, proto by bylo vhodnější, kdyby církev spíše dostala právo přednostní alokace projektu navyšujícího hodnotu oním podnikem produkované komodity a peníze na technologii (na Vysočině je kupříkladu dodnes jedna kartáčovačka a jedna myčka brambor, takže tyto brambory prohrávají v konkurenční soutěži o cenu pražskou a cenu zahraniční, byť mívají lepší chuť, podobně chybí kupříkladu moderní skladovací prostory, jež by udržely jblko 2 roky jako v Itálii - a chybí i kvalitní odrůdy jablek či rozvoj spektra nabídky sýrů! Podnik, který může dostat za část své produkce výbornou cenu, může další část své produkce prodávat za cenu výrazně nižší - tam, kde by jinou cenu nemohl dostat - a může tedy pěstovat na větším množství plochy. Resp. na plochách, na něž dosud byly pobírány dotace pro neobdělávání. Druhý faktor, který zemědělské produkty prodražuje, je to, co dříve bylo pojištění proti neůrodě (komunisté to řešili tak, že dotace vypláceli zásadně jen při neúrodě, zásahu vyšší moci, jejich zemědělská ekonomika byla tedy zásadně racionálnější a byla samonosně nucena k expanzi), nyní, po krachu mnoha spekulativních aktivit, je pozorován přesun spekulantů na zemědělské komodity, pojistky (rozuměj: pojistky paušální odměny za sjednané množství úrody) byly přebaleny do podoby derivátů, nad cenami komodit  vznikají derivátové svislice složených úroků (zájmů dalších a dalších skupin, které chtějí vydělat - aby vydělaly, spekulují tak dlouho (resp. prostřednictvím nástrojů vysoké matematiky a vysokofrekvenčního strojového obchodování (hedgeových fondů - HFT - tak dlouho skalpují investory naivky a hňupy), dokud nevytvoří dominantní obchodní řetězec a dominantní technologické zpracování - pak se ovšem zemědělcům důrazně doporučuje, aby si pro stroje do takovéhoto prostředí nechodil -dočká se akorát toho, že prostou předvářecí linku na kuskus s ne moc velkým výkonem mu nabídnou za 12 mio euro - levněji ho vyjde organizační práce spojování se se sobě podobnými subjekty a vlastní strojírenský vývoj, případně transfer technologie z nějakého kraje, kde jsou ještě kulturní). Ovšem pak lze konkurovat rozumnou cenou - protože cena nederivátových komodit díky neúčasti spekulantů bude vždy nižší, než cena pojištěných komodit (pak bychom se ale měli raději vrátit k původní komunitické dotační politice, protože zemědělská rizika nejsou malá! Za předpokladu, že světová instituce (FAO?) pro humanitární pomoc není zkorumpovaná (a její etičnost lze vynucovat poukazováním na rozumnou, férovou cenu zohledňující úrodu-neúrodu), je tedy odbyt a výdělek zajištěn, třetí svět je sycen potravinami a jsou peníze pro charitativní činnosti, ke kterým by se ovšem měla církev spojit s těmi, kteří je již dělají, protože a) oni mají zkušenosti, církev už dávno ne,  b) tyto organizace, ač slouží bez nároku na zisk potřebným, nemají na granty, subvence, dotace podle zákona z roku 108/2006 Sb. naproto žádný právní nárok, musí se doprošovat, a jsou závislé na tom, kolik zvůle panuje či nepanuje.

Ještě jedna důležitá poznámka - nezapomínejme, že k tomu, aby zemědělci byli schopni sestavit nějaký smysluplnýá osevní plán, potřebují také solidní statistiky, solidní data. A tím nemyslím právě data od Bloombergu.

doporučený odkaz: http://www.youtube.com/watch?v=gfquOXthihI&feature=share  

22.12. 2013 po dohodnutí, že Ministerstvu zemědělství bude kralovat lidovecký expert Jurečka Marian: Pavel Kulička

Místo koncepční politiky zemědělské demokracie máme byrokratickou politiku zemědělské likvidace. „To všechno představuje utrakonzervativní pravicovou hospodářskou politiku z dob dětství Charlese Dickense: Diktát peněz, při němž se většina občanské společnosti skromně krčí v koutku, aby v současných poměrech nepřekážela hrstce zbohatlíků pseudosocialismu včerejška a pseudodemokracie dneška. Občan zděšeně pozoruje nejen parlamentní divadlo s neuvěřitelně špatným obsazením a vládní tahanice stále znovu uměle vyvolávané k odpoutávání pozornosti občanů od dobře organizované ekonomické katastrofy.“ 
Abychom měli republiku demokratickou, sociálně spravedlivou a právně bezpečnou, je třeba se zbavit současné republiky kamarádů. Jaké to může mít dopady, popsal přitom již počátkem 20. století Robert de Jouvenel. Kritizoval tehdy úpadek státu, ke kterému zákonitě dochází po takzvané kamaraderii v politice. „Myslel tím obsazování mocenských funkcí na základě příbuzenských a kamarádských vztahů,“ vysvětlil již v roce 1992 politolog z Ústavu státu a práva ČSAV Jan Pinz.

 

1.7.2014 - Jak to dopadlo? Církev nabízí pojistky, elektřinu a plyn: http://byznys.lidovky.cz/cirkev-se-vrhla-na-byznys-nabizi-pojistky-i-plyn-fuy-/firmy-trhy.aspx?c=A140620_215032_firmy-trhy_sk  

 

27.4.2015: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/A-ted-kdyz-mate-penize-z-restituci-se-budete-starat-o-stare-lidi-zavelel-Zeman-cirkvi-V-te-zavladlo-zdeseni-372563 

4.6.2015: http://dotyk.cz/22-2015/4_jak-agrobaroni-doluji-dotace-

22.3.2017: http://www.ochrana-pudy.cz/hrozby-pro-pudu/eroze/komu-se-dari-kdyz-se-dari-ceskemu-zemedelstvi/2017/03/20/

23.4.2017: Češi dovážízeleninu zamiliardy, zemědělci pěstují trávu a  ceny letí nahoru: http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/452115/cesi-dovazi-zeleninu-za-miliardy-zemedelci-pestuji-travu-a-ceny-leti-nahoru.html

29.5.2017: http://hlidacipes.org/o-pole-se-nestarame-venkov-nicime-vesnice-by-uz-mesta-nezvladla-nakrmit-varuje-expert/ Jsou tu podniky, které na pole nedali dvacet let ani kilo hnoje, protože zlikvidovali živočišnou výrobu. Půda přestává být živá a funguje často už jen jako držák rostlin. Už se ani nedodržují osevní postupy, nestřídají se plodiny. Některé odebírají hodně živin, jiné méně, jiné půdu zlepšují, třeba jeteloviny a luštěniny. Dnes ale máme jen trojvládí řepka–pšenice–kukuřice. Z půdy se jen odebírá a vrací se do ní jen chemie. To je jako byste chtěl po sportovci, aby měl výkony, ale nedal mu normální jídlo, ale chemické tabletky. Pak přijde kolaps a skončí to. U sportovce, i u půdy.

http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/repka-vsude-sama-repka-zluty-mor-zaplavuje-cesko_431758.html

9.6.2017 Ota Nik "Základní charakteristiky zemědělského sektoru ČR

Zemědělci k roku 2016 hospodařili na 4 264 tisíc hektarů zemědělské půdy, což představovalo 54 procent celkové rozlohy státu. Na jednoho obyvatele České republiky připadlo 0,42 hektaru zemědělské půdy, z toho 0,30 ha půdy orné, což odpovídá evropskému průměru. Třetinu půdního fondu tvoří lesy.
Od roku 1995 ubývá zemědělské půdy, k roku 2016 asi 15 tisíc hektarů, oproti tomu výměra lesů vzrostla o 16 tisíc hektarů. Podobně klesá výměra orné půdy na úkor trvalých travních porostů, tedy lučin a pastvin. Těch v uvedeném období přibylo 71 tisíc hektarů.
Typické pro ČR je vysoké procento zemědělských podniků vlastněných právnickými osobami, po Francii (29,2 %) jsme v tomto ohledu s 13,5 % na druhém místě v EU.[1] Typický pro české zemědělství je rovněž velký podíl pronajaté půdy (asi 90 %). Také velikostní struktura zemědělských podniků v ČR se výrazně liší od struktury podniků v ostatních zemích Evropské unie. Velké podniky, tedy ty s více než 50 hektary obdělávané zemědělské půdy, v ČR obhospodařují 92,2 % z celkové výměry zemědělské půdy. Ve zbytku EU jsou obvyklejší menší podniky. Důvodem je mj. česká tradice družstevnictví.
K roku 2004 pracovalo v zemědělství 141 000 osob, ve struktuře zaměstnanosti to představovalo 2,9 % pracovníků v ČR. Typické je, že počet pracovníků v zemědělství od 90. let trvale klesá."

9.12.2017: a kam míří český zemědělský expoert? Na Kubu: https://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/vetsina-podporeneho-vyvozu-ceskych-farmaru-miri-na-kubu_457728.html

prosinec 2017: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Zemedelci-na-besede-prozradili-vse-Dva-roky-stare-belgicke-maslo-na-ceskem-trhu-V-zajmu-EU-neni-abychom-vyrabeli-mleko-Meli-jsme-1-3-milionu-krav-a-dnes-502905

11.3.2019 Zbyněk Fiala: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/ekonomika/ceske-zemedelstvi-nici-pridanou-hodnotu

31.3.2019 František Jonáš:

Podle jednotlivých plodin jsme měli v naší zemi (když byla naše) výrobní zemědělské oblasti např. Vysočina byla bramborařská Polabí řepařská výrobní oblast. K tomu byly v okolí u brambor škrobárny (přes 30 nyní kolem 3) a k řepě cukrovary cca 70 nyní 6. Brambor se sázelo cca 120000 ha,nyní cca 20000 ha. K tomu se produkovalo na polích a sklenicích cca 700000 tun zeleniny a v sadech pres 7000000 tun ovoce,jen jablek bylo z toho 400000tun. Nyní jsme na na 35%. Na a nyní za zdražení zeleniny může sucho? Ach vy odborníci z politiky.... No na nejlepších polích napr.Znojemska místo okurek je fotovoltaika za 13 Kč/kW,což prodražuje elektriku pro občany o cca 60 miliard Kč/rok a tím se zdražuje elektrika a zejména veškeré zboží. Elektřinu vyvážíme a potraviny dovážíme,potraviny jsou také energii.. Na Havlíčkobrodsku je výzkumný ústav bramborarský,zanedlouho se stane muzeem brambor. Celkově budeme muzeum a skanzen s množstvím brownfieldů a Praha s mimořádným postavením.

5.4.2019 České maso a mléko vyvážíme, zpracované dovážíme zpět: https://www.idnes.cz/hobby/domov/proc-ceske-maso-vyvazime-a-dovazime-polske-a-jak-je-to-se-zeleninou-a-ovocem.A190401_163424_hobby-domov_mce?

20.4.2019 Výborné politické spektrum věnoané zeměělství a politice - u nás j% populace v zeědělwtví, v Polsku 16%, u nás o 25% nižší dotace atd: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10116287760-politicke-spektrum/219411058200016/

 

Dokedy sa chceme klamať?

https://www.noveslovo.sk/c/Dokedy_sa_chceme_klamat

Zemědělství : http://www.agris.cz/clanek/178147/zemedelstvi-uz-20-let-chradne

http://www.agroweb.cz/Sobestacnost-Ceske-republiky-stale-klesa__s43x61818.html

 31.5.2019 František Havlát: V 90.letech jsme začali likviovat živočišnou výrobu a s ní i český venkov: https://euractiv.cz/section/evropske-finance/interview/frantisek-havlat-v-90-letech-jsme-zacali-likvidovat-zivocisnou-vyrobu-a-s-ni-i-cesky-venkov/?fbclid=IwAR296IOhmQcNbgJpxq9AtJVvpcwYAUWwJDn_MPKjMiNkLqIUUM-41JJ9GZE

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes tlačítko Kateřina Amiourová - blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

amiourful

Zbytečné sarkasmy, 5-10-20% sdíálení mám u všech čánků,krátkých i dlouhých, většinou dosahuji většího počtu sdílení než ostatní blogeři, -někdo to čte (a uživatelů facebooku je menšina, tedy spokojených je mnohem více a těch, kteří jsou méně spokojení, nebo to nemohou nikomu ukázat, také není málo). Somálsko je hned zkraje, jako řešení pro plný trh. A je právě podstatou win win strategie, proč se pouštíte do diskuzí, když sám jste si přečetl jen nadpis, nechápu a nemám chuti v tom pokračovat. Urážíte čtenáře,  kteří o problém s církevními restitucemi zájem mají a dost možná by také rádi, aby byl vyřešen.

antoninsebek

Dal bych Vám jednu dobrou radu: někde ve třech čtvtinách Vašich dlouho-spisů napište tento text: "kdo to dočte až sem, ať zavolá na číslo sedum, čtyři, osm pět, dva ..  První volající dostane tisíc korun". Drahá paní, nic platit nebudete, nikdo to tak daleko nedočte, tak se nerozčilujte. Já toho čmárám až moc v jednom příspěvku, ale snažím se to zjednodušit a neplést tam tolik ingrediencí jako pejsek s kočičkou do pověstného dortu.

Také mi píšete, že svoje texty kontrolujete a překlepy (což se při psaní stává a proto se to musí kontrolovat) opravujete. Chcete důkaz, že to je naopak? Tady je, vybral jsem první větu z Vašeho posledního odstavce: "Mimochdem současný bědný stav není jenb výsledkem bludných směrnic EU a nedostatku vhodného financování pro zemědělce, ale také důsledkem ohrazování a ztráty veřejného charakteru zemědělství." A to jsem, z úcty k dámě, vybral tu méně chybovou část a pominul jsem eintopfovou konstrukci vět v předchozí části.

Takže - překlepy tam jsou a přestože máte název článku "Jak udělat z případu církevních restitucí win-win strategii", tak jste na konci dobrouzdala k zemědělství.... Načež jste se vydala do Somálska.  Dóbro došli! 

amiourful

Pane Šebek a o čem celý článek, resp. dva, k tomu několik právnických rozborů  a jedno video a další komentář byly?

Kopíruji znovu tu část s překlepy a překlepy opravuji: Celou současnou koncepci navrhu zákona o vyrovnání s církvemi si navrhly církve samy, resp.- vycházejí z návrhu KDU-ČSL, kde měla cíkev prolobovano. Také se jí nedivím, že nechce nechávat nic náhodě, ale před 22 lety pravil kardiál Tomášek, že je vyrovnáno návratem uritého počtu kostelů, far atd. A celou tu dobu církev fary rozprodávala. Za celých 22 let jsme ji neslyšeli připomenout politickým šíbrům, jk se mají chovat k tomu, aby rodinná pouta byla šetřena společenského násilí. A proto společnost církve nijak nepostrádá a politické strany na možnosti vzájemné a trochu jiné spolupráce, jaká zřejmě dříve existovala, dlabou. Je to opravdu jen pár a velmi málo více méně autonomních řádů nebo farářů, kteří něco funkčního a charitativního alespoň zčásti úspěšně vybudovalo, takřka nikde nejsou zmiňováni a není studováno,  jak toho docílili. Ano, ani jedna z jednajících stran nemá předpoklady pro win-win stzrategii, musel by si to v každé z jednajících  stran vzít na paškál někdo jiný, nežř doposud.

Kdybste se panu Šebk podíval do prvního odkazu na začátku textu, zjistil byste, že pan Tomášek opraavdu mohl udělat jenghesto,protože církev byla vyvlastněna již Josefem II a šllo o majetek veřejný, ke kterému v žádném případě neměla církev plné dispozioční právo.Proč také.

A stejně jako vznikají a zanikají zemědělské subjekty, tak také vznikají a zanikají fary. To je holt realita. Také je realitou, že každý den se na mši moho lidí uzž dávno nehrně, proto není třeba, aby s tím, co hodláme církve předt, zacháeli zrovna faráři a nelaici.  Legitimní charita, provoztující dobročinnost. Kvůli samotnému frářži n a venkov nikdo nepůjde, za rozkvětem ano, ale právě poto írkvi navrhuji, aby nebořila to o je, ale postupovala synergicky.  Rozvíjela to, čeho e nedostává. A mimochedem, ony jsou na vsích zanedbané i kulturní domy. Opravdu traváte na tom, že správý postup j vsi dále bořit, ovšem zásobovat je větším počtem farářů?

Mimochdem současný bědný stav není jenb výsledkem bludných směrnic EU a nedostatku vhodného financování pro zemědělce, ale také důsledkem ohrazování a ztráty veřejného charakteru zemědělství. Úplně moderní názor, jak by to mělo vypadat, kdyby to mělo být správně, najdete ve vnořeném Borrusově textu v blogu o Somálsku, zde zmiňovaném.

antoninsebek
amiourful

Celou současnou koncepci navrhu zákona o vyovnáí s církvemi si navrhly církve samy, resp.- vcházejí z návrhu KDU-ČSL, kde měla cíkev prolobovaáno. Také= se jí nedivím, že nechce nechávat nic náhodě, ale před 22 lety pravil kardiál Tomášek, že je vyrovnáno nábratem uritého počtu kostelů far a td. A celou tu dobu církev fary rozprodávala. Za celých 22 let jsme ji neslyšeli připomenout politickým šíbrům, jk se mají chovat k tomu, aby rodinná pouta byla šetřena společenského násilí. A proto společnost církve nijak nepostrádá a politiké strany na možnosti vzájemné a trochu jiné spolupráce, jaká zřejmě dříve existovala, dlabou. Je to oprvu jen pár a velmi málo více méně autonomních řádů nebo farářů, kteří něco funkčního a haritativního alespoň zčásti úspěšně vbudovalo, takřka nikde nejsou zmiňováni a není sudováno, a  jak toho docílili. Ano, ani jedna z jednajících stran nemá předpoklady pro win-win stzrategii, musel by si to v každé z jednajících  stran vzít na paškál někdo jiný, nežř doposud. 

Mimochodem, s těmi opravami kulurního dědictví se to má tak, že jsou odporně předražené, protože se obchoduje s razítky opávněnosti, zastřeší to irma, jež takové razítko má a inkasuje několik milionů, le pak na tomfyzicky dělá jeden restaurátor třičtvrtě roku a ten má za celou tu dobu často na mzdu i na barvy pod 100 000. Jednoho takového znám. Kdyby nedědil po rodičích, chcípl dávno hlady, přestože pracuje jako šroub. .

win-win strategie jinak znamená, že vítězství jednoho neznamená prohru druhéoho, že jde o takové řešení, pi kterém vítězí všechny strany. Ano, na spekulanty jsem se vykašlala.  Ale i proto mne uzdivuje, o čem hovoříte,nebo že byste myslel takto?

Z diskuse:

 "Tatí, co je to kostel?"

"Boží dům, jako naše synagogy." "Ale Bůh snad bydlí na Nebesích."

"Na Nebesích bydlí, ale tady má kšefty."

antoninsebek

 

Jak udělat z případu církevních restitucí win-win strategii

 

Cituji, neboť tyto tři věty jsem nevymyslel:  "Osobní charakter je základním předpokladem WIN-WIN. Je definován osobními hodnotami jednotlivce. Dobré charakterové vlastnosti jsou základem budování vzájemné důvěry ve vztazích."

Vezmu jeden nesporný fakt (doufám, že nebude napadán), že o osudu církví v Československu po roce 1948 "rozhodla" Komunistická strana Československa, posílená o SOCIÁLNÍ DEMOKRACII, Dodnes ještě žije pár borců, kteří vyháněli a věznili řádové sestry. Za 22 let sametu proces devastace kulturních památek pokračoval.

POTOM SE NEDIVÍM NEDŮVĚŘE 17 CÍRKVÍ K NĚJAKÝM BAJKÁM O FONDECH A JINÝCH VÝHODNOSTECH. I malé dítě ví, že to všechno vzniklo jako politická propagační akce před krajskými volbami.