Je hloupý jak daleko vidí?

obrazek
11.5.2013 19:41
Otázku, která dávala do souvislosti míru hlouposti se schopností daleko vidět, jsme si kladli v dětství, když jsme měli pocit, že někomu z nás přeskočilo. Když poslouchám národohospodářské návrhy premiéra Nečase, tak si myslím, že bychom mu tehdy, i přes nošení brýlí, možná říkali Bystrozraký. Proč?

Například za mimořádně hloupé považuji jeho návrhy, které by prý měly snížit nezaměstnanost a náklady na chod státu. Podle mne mají logiku vyhánění čerta ďáblem.

Například chce snížit byrokratickou zátěž podnikatelům. Prý je nutné vytváření pracovních míst nekomplikovat a naopak je umožnit vytvářet. Nevím co tím chce "Bystrozraký" říct, neboť najmout pracovní sílu komplikované není, pokud "Bystrozraký" za komplikaci nepovažuje povinnost se orientovat v pracovně právních zákonech a předpisech. Možná si myslí, že by sepisování pracovních smluv, evidenci pracovní doby, dodržování přestávek na odpočinek, korespondenci se sociálkou a zdravotními pojišťovnami, školení o bezpečnosti práce a vytváření pracovních (hygienických) podmínek mohlo nahradit římské právo, které postavení pracovní síly v zájmu nekomplikovaných pracovních vztahů a vysoké produktivity práce definovalo zásadou - servus nullum caput habet (otrok nemá žádnou hlavu, nemá právní schopnosti).

V duchu "Bystrozrakého" logiky dovozuji, že by přebytečné úředníky, kteří podnikatelům komplikují život, následně poslal na "Pracák", což bych považoval za po odborné péči Chocholouška volající ekvivalent pověstné hlášky z povídky Š+G - nechci tu slevu zadarmo.

stvan
Není důležité co si o sobě myslím já, ale co si o mně myslí druzí.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

schlimbach

Pro období této vlády, pro její reálný projev a vliv na společnost existuje přiléhavý popis - nečas :)

Ten úsměv na konci první věty je velmi hořký a smutný. Toto období můžeme také nazvat "tupouni v akci".