Je jihomoravský hejtman Hašek povodňovým populistou?

obrazek
4.6.2013 09:02
Předseda Asociace krajů ČR, jihomoravský hejtman a první místopředseda ČSSD Michal Hašek, se nechal slyšet, že by vláda měla dle § 112 zákona č. 435 z roku 2004 využít nezaměstnané na likvidační práce a odstraňování následků povodní.

V § 112 Veřejně prospěšné práce stojí:

(1) Veřejně prospěšnými pracemi se rozumí časově omezené pracovní příležitosti spočívající zejména v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných činnostech ve prospěch obcí nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných institucí, které vytváří zaměstnavatel nejdéle na 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, a to i opakovaně, k pracovnímu umístění uchazečů o zaměstnání. Pracovní příležitosti jsou vytvářeny na základě dohody s Úřadem práce, který na ně může zaměstnavateli poskytnout příspěvek.

(2) Příspěvek lze poskytnout až do výše skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy na zaměstnance umístěného na tyto práce, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance.

Pokud se nepletu, tak se hejtman Hašek pyšní titulem JUDr. Přesto si jako právní laik troufnu tvrdit, že jeho výzva k vládě byla účelově politicky zištná, neboť jedinou legální možností jak získat chybějící pracovní sílu na odstranění následků povodní z řad nezaměstnaných mají Úřady práce a to právě v intencích Haškem zmíněného zákona. Vláda může maximálně pro Úřady práce vyčlenit prostředky, aby závazkům z tohoto zákona vyplývajícím, mohly vůči zaměstnavatelům dostát. Nemusím snad ani dodávat, že práci na boj s vodním živlem nemůže ani vláda za této situace nezaměstnaným nařídit. Kdyby hejtman Hašek vyzval vládu, aby Úřadům práce přidělila mimořádné prostředky, pak by to nepochybně stačilo. Bohužel se zachoval jako prezident Zeman, který s velkou pompou, byť jiné denní rozkazy Hradní stráže nejsou přenášeny v přímém přenosu, vyčlenil ostrahu Hradu na práce spojené s povodněmi. Udělali by snad méně práce, kdyby nám to prezident nesdělil? Apropo. Když v roce 1997 létal Zeman s Klausem v helikoptéře nad povodněmi, měli na palubě hydrology?

Proto mám z prohlášení předsedy Asociace krajů ČR JUDr.Haška pocit, že svým prohlášením chtěl zahrát do noty té části obyvatel, která v nezaměstnaných  především vidí darmožrouty, které by vláda měla rozkazem nasadit na společensky prospěšné práce. Ne oběť základního principu tržního hospodářství, kterým je  nevytvářet pracovní příležitosti pro všechny práce schopné občany, neboť  plná zaměstnanost nevytváří sociálního strašáka a co je nejhorší, prodražuje pracovní sílu(neoptimalizuje zisky). Narozdíl od Haška jsem přesvědčený, že Úřady práce, pokud obdrží mimořádné prostředky na zaměstnanost, dostatek pracovních sil v klidu a bez humbuku zajistí. Kéž by to tak snadno šlo  při zajištění dostatečného počtu poctivých úředníků, ale i politiků, neboť nepoctiví z tohoto pracovního segmentu,  jako nejničivější povodeň, která nás kdy mohla potkat, v naší vlasti, bez toho, že by je někdo účinně odstranil,  více jak dvacet roků ničivě řádí. Jako důkaz nám poslouží brzká budoucnost, neboť nepochybuji o tom, že mimořádné prostředky vyčleněné na zvládnutí následků povodní 2013 někdo z mnou o pár vět výše zmiňovaných rozkrade. Možná i v souvislosti s příspěvky na veřejně prospěšné práce.

stvan
Není důležité co si o sobě myslím já, ale co si o mně myslí druzí.
Klíčová slova: ČSSD, politická kultura

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

Martin Konečný

Samozřejmě to je populista. Brilantně napsáno Franto

Vladimír Štingl

Ten půjde kdykoliv, kamkoliv, s kýmkoliv - hlavně nízké a neustále plné koryto. Hašek je jedním z parazitů, které živíme. Jakákoliv morálka a politická vyhraněnost, to je u tohoto hochštaplera moci naprosto neznámý pojem. Bohužel, není sám v řadách ČSSD.....

Zdravím.

Jaroslav Židlický

Já mám pane Moskalyk stále v živé paměti hluboký úklon hejtmana Haška, kterak obtěžkán obrovským dárkovým košem vítá v Jihomoravském  kraji novopečeného premiéra Nečase. Vskutku důstojné přivítání od zástupce vítězné strany ve volbách.Takže na ten puget pro Kalouska jistě taky jednou dojde.

Hezký večer.