Jiří Baťa: EU je opravdu na dvě věci: k vzteku a problémům

jiri bata
13.3.2019 14:50
Evropská unie, prezentovaná rádoby nejvzdělanějšími, nejmoudřejšími, nejzkušenějšími tupohlavci, magory, řiťolezci a demagogy, jejichž politické, ekonomické, kulturní a bůhví jaké další rozhodnutí jsou důkazem jejich naprosté tuposti, intelektuální nedostatečnosti a výše (spíše níže) IQ.

Jenom pro oživení paměti připomínka několika jejich bezmyšlenkovitých rozhodnutí. Věc: zahnuté okurky, olomoucké tvarůžky, tuzemský rum, omezení střelných zbraní, zákaz kontroly dováženého polského masa do ČR a také se prý zvažuje zákaz nošení kapesních nožů a nožíků. Co bude dál, ví snad jenom oni. To jsou ty tak veledůležité problémy, kterými se evropský parlament zabývá, že jim nezbývá čas na řešené jiných, opravdu závažných problémů občanů Evropy.

 
Mezi ně patří např. neutuchající problém imigrace, potažmo problémy s těmi, kteří se již (v Německu) „zabydleli“. Dovolím si zabývat se jednou z velmi závažných věcí a tím je manželství mezi imigranty, kdy nevěstě je méně jak 18 let a ženich je starší 18 let. Problém je v tom, že do Německa se dostalo několik vdaných dívek mladších 18 let, přesněji podle německé statistiky k 31. 7. 2016 žilo v Německu 1 475 dětských nevěst, z toho bylo 361 dívek mladších 14 let. To ovšem není zdaleka všechno. Nejvyšší občanský a trestní soud v Německu, Spolkový soudní dvůr (Bundesgerichtshof, BGH), vydal rozhodnutí, že nový zákon, který zakazuje dětské sňatky, může být protiústavní, protože prý všechna manželství, včetně sňatků uzavřených podle práva šaría, jsou prý chráněna Ústavou (resp. německou obdobou Ústavy zvanou Grundgesetz- Základní zákon).
 
Toto rozhodnutí, které prakticky otevírá v Německu legalizaci dětských sňatků uzavřených podle práva šaría, je jedním z rostoucího počtu případů, kdy německé soudy – ať vědomě či nevědomě – tímto podporují vytvoření paralelního islámského právního systému v zemi. Další fakta a skutečnosti stran této záležitosti jsou k dispozici zde.
 
Na co chci v této souvislosti však poukázat je fakt, že Evropská unie v tomto směru je naprosto nečinná, jakoby se jí tento problém ani netýkal. Ovšem na druhé straně se zabývá revizí kontroly přeshraničně dováženého masa z Polska do ČR, které je nakaženo nebezpečnou salmonelou. A nejen zabývá, EU dokonce zakazuje takovou kontrolu masa provádět přesto, že maso je nebo případně může být nakaženo salmonelou, která je lidskému zdraví škodlivá. Že se česká strana tomuto zákazu nepodvolila, je dobře. To je totiž jedna z mnohých „ptákovin“, kterou se Evropská unie, resp. její poslanci „usilovně“ zabývají!
 
Už méně, vlastně vůbec se však EU nezabývá výše uvedeným problémem v Německu, tj. manželstvím nezletilých dívek-imigrantek, jak je výše zmíněno. Tento problém jako by ani nebyl přesto, že se bezprostředně týká Německa, které spolu s Francií de facto ovládají a řídí EU. Nejde však jen o německý problém, jde také o reálné nebezpečí, že pokud německé soudy legalizují tato manželství imigrantských nezletilých dívek jako součást německé ústavy, dají německé právo na roveň s právem šaría, tento bezprecedentní krok jako problému se může chytit EU a ta pak může přenést tuto soudní úpravu na ostatní státy unie s tím, že to bude její rozhodnutí!
 
Nechci malovat čerta na zeď, ale při známé „psychopatické“ úrovni, resp. do nebe volajících myšlenkových schopnostech a možnostech poslanců EU by nebylo zas až tak nic zvláštního, že podobné paskvily by byly vyžadovány po ostatních státech EU, které přijaly imigranty. To se týká i těch států (ČR, Maďarsko, Polsko aj.), které nadále odmítají přijímat imigranty, nicméně ve kterých i přesto zcela jistě v menším počtu nějaké ty muslimy a vyznavače islámu jistě mají. Pokud by totiž takový (německý) zákon nabyl v Německu všeobecné platnosti, mohli by se také imigranti v jiných zemích EU v rámci lidských práv, rovnoprávnosti a (ne)diskriminace „mírumilovnou“(!) cestou po EU domáhat uplatnění tohoto zákona i v zemích mimo Německo. Dnes totiž nelze vyloučit, že EU po všech těch dosavadních zkušenostech může přijít s čímkoliv. Nevím, nakolik je to u nás aktuální, nicméně si myslím, že není od věci amni na škodu se těmito otázkami a záležitostmi včas a seriozně zabývat.
 
 
jiri bata
Politicky neangažovaný, levicově a sociálně orientovaný, s bohatými životními zkušenostmi z mnoha míst pracovního působení. Se zájmem sleduji a reaguji na události dnešních dnů, ke kterým se snažím objektivně, spravdlivě a pravdivě , převážně kriticky, vyjadřovat.Mou snahou je podílet se a být napomocen občanům domoci se právního, spravedlivého, ekonomicky prosperujícího, morálně čestného státu a společnosti.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

Dona

Pripomínam, že o všetkom v Európskej únii rozhodujú naši politici - premiéri a ministri 28 členských štátov !

Rada Európy sa skladá z premiérov a ministrov vlád z 28 členských štátov - a je vrcholový orgán EÚ.

Rada Európy musí alebo nemusí odsúhlasiť to, čo Komisia navrhne. Rada Európy musí odsúhlasiť poslanecké návrhy a uznesenia z Európskeho parlamentu.

Kritici Európskej únie dlhé roky unisono kritizujú " anonymnú  " =  Európsku úniu bez toho, aby priznali, uznali, alebo vedeli, že Európska únia a " zlý " Brusel = 28 premérov a ministrov 28 členských štátov !

Na Rade Európy sa musí hlasovať jednohlasne, tzn. nič sa neprijme, ak len jeden premiér nezdvihne ruku. Pokiaľ viem, tak len raz došlo neférovému hlasovaniu : v Rade Európy sedeli ministri vnútra 28 členských štátov a hlasovalo sa väčšinovým spôsobom - kvôli čomu boli prijaté povinné kvôty pre rozmiestňovanie migrantov v EÚ.

Týmto chcem upozorniť , že v prvom rade všetkému zlému a nesprávnemu v EÚ sú na vine naši politici - naši poslanci, senátori, ministri, premiéri a prezidenti - až potom byrčokracia Európskej únie.

Za neduhy v EÚ sú rovnako zodpovední úradníci a občania EÚ. Takže by sme si predovšetkým my mali sypať popol na hlavu a začať veci meniť od seba a vo svojom štáte.