Jiří Baťa: Gréta a její klimatické SOS. Ale co dál?

jiri bata
26.9.2019 09:30
Děvče, ani ne ještě (na naše podmínky) plnoletá dokázala sice postavit svět do pomyslné „latě“, nicméně je otázka, zda je na místě jí plnohodnotně tleskat a uznávat její svérázné vystupování na veřejnosti, i když je téma nepochybně velmi aktuální. Co je však nutné uznat, pak vzhledem k jejímu mládí, je to její řečnická rétorika.

Nejenže mluví anglicky, místo rodné švédštiny, ale to hlavní je její aktuálnost a důležitost jejího tématu. Je celkem logické, že ne vždy a ne všem lidem se její řeč, prognózy a varování zamlouvají. Ta její vystoupení mají dva obrazy. První, ve kterém se jeví jako pokrokově a futuristicky uvažující dospívající mladý člověk, ten druhý obraz ji znázorňuje víceméně jako poněkud naivní nedospělé stvoření, které se v něčem zhlédlo, něco si vzalo do hlavy (byť je to myšlenka velmi racionální), ale tak jako mnoho jiných „významných“ politiků, kteří poukazují na nedostatky a problémy, ale sami neznají řešení, tak podobně je to i s Gretou Thunbergovou, která rovněž řekla jen „A“, ale už ne „B“. Osobně jí to nemám za zlé a nelze jí to snad ani vyčítat, je to důsledek jejího nezkušeného mládí.

Myslím, že lze souhlasit s francouzskou ministryní pro životní prostředí Brune Poirsonovou, která řekla, že nestačí jen varovně pozvedat hlas, ale že je třeba sednout k jednomu stolu a hledat potřebná řešení problémů, které nás v této oblasti trápí. A že ty problémy nejsou zanedbatelné, není pochyb. To je snad také důvod, proč někteří politici s Grétou T. nesouhlasí, nebo v lepším případě mají značné výhrady. Skutečností zůstává, že pravdu má tato dívka v tom, že jsou i tací politici, kteří tento problém ne vždy (pokud vůbec) berou s potřebnou vážností a místo činů pronášejí jen prázdná, nic neříkající slova. Je nezpochybnitelné, že zhoršené, někdy až katastrofální klimatické podmínky ve světě je rozhodně potřebné brát vážně a je nutné se jimi zabývat a hledat řešení, jak případné klimatické katastrofě předejít.

Zde však podle mého názoru nelze souhlasit se slovy Gréty Thunbergové, která obvinila světové lídry, že jí ukradli dětství a prakticky jí znemožnili chodit do školy, protože nedělají dost pro záchranu klimatu. Kdyby dělali dost, mohla by prý teď sedět ve škole a vzdělávat se. Je to srovnání, které nemá faktické opodstatnění, je to pouze „výkřik do tmy“ mladého, nedospělého a nezkušeného děvčete, které se snaží svoji integritu spojit se smyšleným a neoprávněné kompromitujícím obviněním z omezení prožitků jejího dětství stejně jako obvinění z toho, že jí některý ze světových lídrů prý znemožnil chodit do školy. U dospělého člověka by to bylo možno chápat, že je to myšleno v nadsázce. U ní jsou to nejspíš dozvuky pubertálních emocí a jistých pocitů křivdy z hluboce prožívaných skutečností, jež dává do souvislostí se stavem klimatu, kterými tak umocňuje význam svých slov.

Lze tedy konstatovat, že Greta Thunbergová řekla veřejně to, co mnozí odpovědní říci nechtěli, protože k tomu měli „své“ důvody. Ne snad takové, kterými by neutěšený až nebezpečný stav světového klimatu neznali, ale proto, že si byli a jsou vědomi toho, že dělat něco s tímto stavem znamená především intenzivně investovat bez evidentního okamžitého zisku. Že jde o budoucnost i jejich dětí, jim jaksi v jejich mamonem značně omezeném myšlení nedochází. Je tedy otázka, jaký dopad bude mít Gretino snažení, zda to zase jen u některých lidí nevyvolá dnešní uznání a momentální pozitivní nadšení, které však za nějakou dobu vyšumí, a stav bude stejný, či spíše ještě horší. Jinými slovy, zda tito lidé, kteří dnes Gretě tleskají a velebí její odvahu, budou mít stejnou odvahu donutit ony světové lídry, aby konali. To vše by měla ukázat nejbližší budoucnost. A Greta? Ta má o svou „světlou“ budoucnost vystaráno. Nechci být špatným prorokem, když řeknu, že snad i dobude velikosti a významu, jakého se (svého času) těšila frau Merkel. Já jí to přeji, i když také může být všechno jinak.

jiri bata
Politicky neangažovaný, levicově a sociálně orientovaný, s bohatými životními zkušenostmi z mnoha míst pracovního působení. Se zájmem sleduji a reaguji na události dnešních dnů, ke kterým se snažím objektivně, spravdlivě a pravdivě , převážně kriticky, vyjadřovat.Mou snahou je podílet se a být napomocen občanům domoci se právního, spravedlivého, ekonomicky prosperujícího, morálně čestného státu a společnosti.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

Dona

Za posledných 30 rokov som x-krát počula vetu : " ...... budúcnosť našich detí. "  Tieto tri slová sú spojované v rôznych súvislostiach - so školstvom, s prírodou, so zdravotníctvom, so štátnym dlhom, s klímou..... A vždy to zneje ako hrozba, ako armagedon v budúcnosti, ako vydieranie. Pritom títo strašiaci nevedia ani to, čo bude o rok, o dva. Pohybujú sa vo fatasmagorických predstavách a hypotézach - no o to usilovnejšie prispievajú k budúcej Veľkej vojne.

Každý si predstavuje niečo iné pod budúcnosťou svojich detí. 

Podľa môjho názoru :

1/  Prečo by naše deti  a budúce ešte nenarodené deti - nemali platiť úvery tak, ako platíme my a budú platiť ich rodičia? 

 2/  Ak dnešná generácia spláca úvery za postavené diaľnice, ktorých životnosť nie je večná - budúca generácia nebude               stavať cesty , nemocnice, školy, domy.......?  Už nebude drancovať prírodu ako dnešná generácia ?  

  3/ Ak dnešná generácia odvádza dane a poplatky za ktoré sa okrem iného kupujú a vyrábajú zbrane - budúca nebude              zbrojiť   a viesť vojny ? 

Dnešná a minulá generácia platila a platí svoj život a všetko čo k životu patrí, ba aj to, čo nepatrí - zbrane, vojny....

Prečo by za svoj život nemala platiť aj budúca generácia ? Prečo by sme mali my na sebe šetriť aby budúca generácia mohla žiť v " raji " ? Každá predchádzajúca generácia tvrdo pracovala a odriekala si, aby mala to, čo dnes má. Prečo by tak nemohla pracovať aj budúca generácia ?

Celá tá dojemná starostlivosť o blaho budúcej generácie mi pripadá ako predvolebný slogan, alebo dobre premyslený biznis.

V jednej záležitosti súhlasím s myšlienkou na budúcu generáciu . A to ochraňovať Zemeguľa pred ľuďmi. Ľudia v záujme zisku  a zbrojenia bezohľadne ničia túto krásnu planétu :

1/  ťažba nerastných surovín a vzácnych kovov za účelom výroby zbraní, batérií, mobilov, elektroniky, UI......

2/  plytvanie potravinami a tým drancovanie prírody

3/  výroba všetkého len kvôli zisku pod heslom : kupujte, kupujte, kupujte.................Spotreba zachraňuje firmy, HDP....

4/  konzum  ľudstva je hlavná príčina zdevastovanej Zeme a meniacej sa klímy : cestovanie lietadlami, loďami, autami, vypúšťanie chemikálií do riek a oceánov z výrobní koží z ktorých sa vyrábajú kožené topánky, kabelky, kabáty, .....

5/ kvôli väčším ziskom sa továrne presúvajú do najchudobnejších štátov sveta - do Bangladéša, Indie, Thajska, Filipín.... kde sa porušujú všetky pravidlá ochrany ľudí práce a prírody.

Rastúci počet obyvateľstva si vyžaduje rastúce náklady na obživu a tým aj viacej zdrojov z prírody. Na druhej strane - stavajú sa vojenské základne, skúšajú nové jadrové zbrane, cvičenie armád ničí klímu rovnako ako elektrárne na fosílne palivá. Skrátka voláme po ochrane klímy, ale zbrojíme jedna radosť . Veď na vojne sa vraj najlepšie zarába, a vojna vyrieši demografickú krízu.....

 

  

  

.