Jiří Baťa: Zase ta česká zbabělá přikrčenost

stravenky
25.10.2019 09:51
V novinách jsem si přečetl informaci, že ministerstvo financí hodlá předložit návrh na„odebrání privilegia“, spočívající v současném benefičním fenoménu „stravenek“. Podstata prý spočívá v tom, že daňové výhody by byly zachovány a zaměstnavatelé by mohli hodnotu stravenek vyplácet v penězích. Výborný a racionální nápad, zvláště když by se tím ušetřily miliony na procesu administrace stravenek. Ale je tu prý problém, a sice že emitenti (tj. vydavatelé) stravenek jsou zahraniční firmy, pro které je to velmi výhodný džob! Takže co?

Je známo, že vláda, ale i poslanci se často vyjadřují, že je potřeba šetřit. To je naprosto správné a potřebné, jenže jak víme, jsou to zase hlavně politici, resp. poslanci, kteří tento záměr jen účelově proklamují, ale sami jej neplní, ale spíše naopak. Ani vláda na tom není moc lépe, také příliš nehledí, zda výdaje jsou vždy opodstatněné, úměrné a efektivně vynaložené. Nicméně, zmíněná problematika se stravenkami ve světle faktu, že emitenti stravenek jsou zahraniční firmy, pro které je to velmi výhodný džob je asi důvod, proč si ministerstvo financí netroufne jít proti zahraničním firmám navzdory tomu, že je mu známá finanční náročnost (možná i prodělečná) v administrativě a distribuci stravenek.

Jak se však zdá, zase jsme se po čecháčsku přikrčili a zbaběle couváme, jen abychom si to náhodou nerozházeli s nějakou zahraniční firmou! Neodkladně se vkrádá otázka, zda náš stát a potažmo vláda jsou méně, než nějaká vykutálená zahraniční firma? Opravdu je nám zapotřebí se krčit, neumět si dupnout, říct jasně dost přesto, že je zcela zřejmé, že my na tom nijak nevyděláváme, ale vydělávají na tom především právě tyto zahraniční firmy? Je samozřejmé, že výdaje spojené s administrativou a distribucí stravenek něco stojí, že to „něco“ může být také v řádech milionů korun, což ovšem zahraniční firmy-emitenty nezajímá. Je tedy nad vší pochybnost, že s výjimkou zahraničních emitentů, nemají stravenky pro firmy a zaměstnance nijak mimořádný ekonomický, ani praktický efekt, který by jejich používání ospravedlňoval zvláště, pokud by při zachování daňových výhod byly stravenky vykompenzovány hotovými penězi!

Jen pro názornost, jaká je (asi) procedura s používáním stravenek: především se stravenky musí v každé firmě či instituci individuálně zpracovat na každého zaměstnance či pracovníka, následně administrativně objednat u některého ze zahraničních emitentů. Ti na základě objednávek nechají stravenky vytisknout (pro větší „jednoduchost“ hned v několika nominálních hodnotách od několika emitentů), jejichž množství mohu sotva odhadnout, ale jistě půjde do milionů kusů. Po vytištění jsou stravenky distribuovány do nějakých center, odkud jsou, předpokládám, zasílány do firem, kde jsou administrativně zapracovány do finanční agendy firmy. Následné předávání stravenek zaměstnancům, které mj. probíhá odděleně od výplaty mzdy či platu znamená další administrativní zátěž. Značnou práci se stravenkami pak mají obchody zvláště když si uvědomíme, že musí zpracovávat stravenky různých hodnot a od několika emitentů.

Suma sumárum, administrativní práce jak se lidově říká, jako na kostele která, vyčíslena v korunách, by byla jistě pozoruhodná. Je tedy otázka, zda se odvaha a páteře pracovníků ministerstva financí, ale i samotného ministra(yně) budou dál krčit nebo ohýbat ve stínu cizích zahraničních firem, nebo rázně vystoupí na obhajobu českých zájmů. Zrušením používání stravenek by přineslo zmíněné nemalé finanční částky, ubude administrativní práce v účtárnách a přidá radost zaměstnancům firem, pokud by stravenky byly nahrazeny penězi. V neposlední řadě by to také přineslo politiky tolik „okecávané“ finanční úspory v rámci vládou a politiky proklamovaného úsilí o šetření ve výdajích a snižování pracovníků v naší nekontrolovatelně rozbujelé a drahé administrativě.

V této souvislosti nelze nepřipomenout, jak byl kritizován komunistický režim za to, jak prý byla neúměrně přebujelá administrativa? Možná, že ano, jenže na rozdíl od současnosti, kde každý člověk má v kanceláři na stole minimálně jeden PC, k ruce tiskárnu atd., ale tenkrát se de facto všechno zpracovávalo převážně ručně! Možná také proto nebyla nezaměstnanost!

 

jiri bata
Politicky neangažovaný, levicově a sociálně orientovaný, s bohatými životními zkušenostmi z mnoha míst pracovního působení. Se zájmem sleduji a reaguji na události dnešních dnů, ke kterým se snažím objektivně, spravdlivě a pravdivě , převážně kriticky, vyjadřovat.Mou snahou je podílet se a být napomocen občanům domoci se právního, spravedlivého, ekonomicky prosperujícího, morálně čestného státu a společnosti.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

   Stejně tak lze místo zahraničních nejrůznějších ,,Sodexo pashů", zavést zpět dříve již osvědčené například ABO stravenky naší provinience. Mám názor, že zde autor jinak zajímavého článku neprohlédl typický ,,babišovsko oligarchistický". trik kdy pod záminkou údajné spořivosti se postupně likvidují nejrůznější dosavadní benefity pro zaměstance, včetně kromě stravenek i postupně rušených režijních jízdenek pro zaměstnance ČD a jejich rodinné příslušníky. V tomto ohledu se  vlastně pan Babiš nikterak neliší od svého víceméně ideového souzněnce pana Kalouska, byť po sobě oba tito komedianti zdánlivě štěkají, jedná se více méně o divadlo pro veřejnost u barového pultu v poslanecké sněmovně s i pak oba pánové symbolicky připijí jak s naivními ovčánky, nechci zde napsat co učinili, abych se nedopustil nemístné vulgarity.Když již pojednáváme o stravenkách tyto mají svůj význam pro zajištění zdravějšího stravování zaměstnaců, kdy tito zajdou alespoň na oběd. Za mrzce pokrytecky falešný autorem článku zde pojednávaný babišovský peníz, si tak akorát v kantýně zakoupí padělaný vlašák s náhražkovým rohlíkem z pekárny Penam, popřípadě tento peníz propijí či prokouří. Po dalším zdražení obchodně prodávaných nápojů alkoholických a výrobků tabákových, pochopitelně se bude jednat alkohol pančovaný a pokoutně pálený a nápodobně u cigaretek, pěkně však falešně okolkovaných.

PS: O naprosté aroganci většiny našich těchto také politiků svědčí i neustále se opakující jejich hrátky ohledně například vyplácení starobních důchodů. Permanetně zasedají různé komise a sub komise, výbory a podvýbory. Když si mají sami sobě přidat na svých již tak enormně vysokých platech tak si zcela bez skurpulí a zasedání jednoznačně a bez komplikací přidají, příští rok na svých platech téměř 10 %, jak nám zcela diskretně a nenápadně bylo z jejich strany oznámeno. O stále se zvyšujících kontraproduktivních výdajích na zbrojení se pak již ani diskuse nepředstírá, prostě se splní rozkazy od jejich pánů z NATO , EU a jiných globálně kapitalistickýcjh centrál. 

Jiří Volný st.

Navíc je výběr stravenkové společnosti možným zdrojem korupce. Rozhodování může být ulehčeno nemalým všimným. Dozvíme se někdy, jaká je ekonomika největších stravenkových firem a zda neodchází nemalé prostředky za hranici?