John Muthukat: Biosféra a technosféra

obrazek
20.8.2018 08:32
Ponechme stranou plasty, i tak téměř 90% vynálezů za posledních 200 let se ukázalo jako jedovaté a zničilo většinu forem života, včetně lidí, na Zemi! Nevýhodou čistě technogenního světa je, že lidé ztrácejí kontakt se životem. To vede k velmi mechanistickému vnímání reality, neschopnosti vnímat něco jako živý celek a jediný organismus. Musíme pochopit, že biosféra planety je živá a inteligentní bytost, která před námi žila milióny let a s níž je možné a nezbytné budovat vztahy. Je to biosféra, která podporuje existenci lidstva. Ale my se zabýváme jeho zničením. Je nezbytné zastavit ničení biosféry a zachovat druhy rostlin a živočichů. Dnes planeta Země a průmyslově vyvinutá "Země" (Technogenní svět) jsou v kolizi kvůli jejich diametrálně protikladným problémům s opačnou přístupem Díky dlouhému režimu kolonialismu a pozdnějšímu globalizmu lidstvo již nežíje na pravé Zemi, ale v systému, který jejich vládci vytvořili. Věříc v hypotézy, naši vědci vytvořili jako "padělanou přírodu" druhou přírodu nazvanou technosféra, která se, bohužel, stala realitou. Dnes jsme povinni žít v této fiktivní přírodě, která systematicky atrofuje biosféru, která byla našim příbytkem po miliony let. A tito vědci nazývají tuto metodologii moderní vědou!!!!.

zdroj: http://www.humanfirst.in/essays/technosphere-the-counterfeit-of-nature/

Odkazujíc na blížící se katastrofické nebezpečí, které moderní věda přinesla lidské společnosti, bývalý americký prezident John F Kennedy žertovně řekl: "Život na jiných planetách je již zaniklý, protože jejich vědci byli pokročilejší než naši." Většina vědců dnes považuje tuto vizi za vysokou prorockou přesnost a vystupují s konkrétními návrhy emigrovat na blízké planety, neboť život na Zemi je zcela neudržitelný kvůli rychlému rozpadu většiny systémů na podporu života na Zemi.

 

Dnes celá sociální struktura, ať už je to ekonomická struktura, mocenská struktura nebo politický systém, v postmoderní společnosti, je beznadějná, je zhnitá, slouží nikým zájmům kromě hrstka super bohatých mocných korporací, které vlastní většinu tohoto technosféra. Degenerace dělá z lidí parazity, kteří pak hledají hostitele a začínají rozvíjet techniky vykořisťování. Zde mechanizace nebo technologizace je metodologií tohoto využívání a technoséfra je výsledná nadstavba, kterou degenerované druhy uměle rozvinuly jako své nové bydliště v moderních dějinách.

 

Postavena na modelování přírody a jako obrovská pavoučí síť nebo systém využívání, je technosféra systém mechanické infrastruktury na biosféře ve formě průmyslových center, moderních lidských osad, energetických výrobních závodů, dopravních a komunikačních sítí, zemědělského využití atd. Takže technosféra je padělkem přírody, který se na Zemi extrémně rozvíjí jako obrovský nádor. Dnes lidé parazitních lidí obývají tuto umělou stavbu (nazývanou také "druhá příroda") a oba rostou na hostiteli, Matce Zemi, postupně ji krmí na necyklickém, neudržitelném a navzájem se vyhlazujícím způsobem.

"Jedním z důsledků naší strategie přežití je to, že žijeme v prostředí vytvořeném lidmi, kde je velmi snadné si myslet, že jsme jiní než ostatní stvoření. Jsme chytří, vytváříme vlastní prostředí, nepotřebujeme přírodu. Je to ekonomika, která je nejdůležitější věcí. A když jsme se soustředili na ekonomiku, zapomněli jsme na staré pravdy, které nás udržovaly zapojené do přírody, což nám pomohlo pochopit, že pokud uděláme něco, co urazí přirozenou vůli, zaplatíme cenu, a tak bychom měli zacházet Příroda mnohem jemněji. To je lekce, kterou jsme zapomněli a za dnešní cenu platíme. "~ DAVID SUZUKI, ekolog, redaktor a profesor emeritní na univerzitě v Britské Kolumbii

 

"Moje obava z rozpadu systémů podpory života v mnoha oblastech spočívá v tom, že to povede k sociálnímu rozpadu. Ve skutečnosti stále více a více neúspěšných a selhávajících stavů. Každý rok se seznam neúspěšných a selhávajících států stane delším a otázkou je, kolik neúspěšných států musíte mít předtím, než budete mít neúspěšnou globální civilizaci? " ~ LESTER BROWN, předseda Ústavu pro politiku země

 

"Plenka na jedno použití potřebuje 236,59 ml (8 fl oz) ropy, aby se vytvořil vnější kryt. Přetrvá nejméně 500 let na skládce, daleko déle, než dítě bude žít. Vyžaduje kácení čtyř zralých stromů, aby se vytvořily absorpční polštářky pro dodávku dětských plen. "~ zdroj, video z National Geographic Lidská stopa

 

 

 

Jaké to bude obývat jen světem vytvořený lidmi? Jedna zřejmá reakce musí být to, že už žijeme takový svět a naše současná společnost je to, čím to je. Skutečnost, že v ní dnes existujeme, není stejná, jako před několika staletími, či miliónů let. To se dramaticky změnilo a pokračuje shromažďováním jako sněhová koule, exponenciálně.

 

Biosféra je běžně popsána jako prostředí živých bytostí. Jen málo lidí zná a přemýšlí o pojmu technosféra. Zatímco příroda, od miliard let, vyvinula biosféru a životní formy v ní tím, že přeměnila své nejvíce anorganické záležitosti na organické živé formy, moderní člověk, využívající technologie z velké části od posledních 200 let, začal přeměňovat většinu těchto organických látek a živé formy nejen do anorganických věcí a do jejich mrtvých forem, ale také do značné míry na syntetické nebo nepřirozené věci, které jsou jak divné, tak dokonce jedovaté pro přírodu a její životní formy.

 

Technosféra zahrnuje všechny úspěchy technogenní civilizace, od elektrických spotřebičů až po moderní potraviny. To, co se touto technosférou dotýká, včetně člověka, jsou předmětem transformace, která je realitou, která není vždy viditelná, ale je vždy stěžejní. Během několika staletí jsme se zbytečně připravovali a opravovali své bezprostřední okolí a na naší planetě už nikde není prostředí, které by nebylo ovlivněno naší prací.

Lidé v industrializovaném světě proto v průběhu posledních dvou století dosáhli úspěchu, který v lidských dějinách nemá precedens. Svojí rozhodností a stroji se jim podařilo dosáhnout bezprecedentní úrovně hmotného bohatství. Kvůli těmto snahám lidé průmyslově náročných zemí žijí uprostřed bohatých technických možností, výrobků a služeb, které - bezpochyby - výrazně snižovaly úroveň "nejistoty", rizika, rozhodně. Pro stovky milionů lidí toto bohatství odstraňuje každodenní boj o zajištění potravin, materiálních potřeb a energie. Pokud to není "pokrok" v nejlepším slova smyslu, pokud to není "úspěch" lidské civilizace, jaký by pak mohl být představen pokrok, jaký úspěch?

 

Cena civilizačního pokroku je však a vždy byla změna prostředí, ve kterém žijeme. Pokud je naše moderní průmyslovou společnost spíše abnormální než normální, je to, že i když lidé byli po několik miliónů let, je to jen v posledních sto padesáti letech, že v drobné oblasti naší planety jsme se stali průmyslovými ; a v posledních šedesáti letech se industrializace stala globálním jevem.

 

Koncept technosféry se poprvé objevil ve spisech Vernadského, velkého ukrajinského vědce, který propagoval náš moderní koncept biosféry. Vernadsky jasně viděl obrovský a exponenciálně rostoucí vliv biosféry na lidské techniky a nazval technosféru "planetární geologickou silou". Vytváří "nový svět" technické civilizace s dehumanizovanými a denaturovanými lidmi jako "přirozenými" obyvateli. Tato čistě mechanická "evoluce" vymazala člověka z jeho (přirozeného) prostředí a odřízl kořeny, díky nimž od miliónů let kreslil životně silnou sílu. Zde jsou města "zahrady", kde tyto degenerované bytosti "rostou" urychlujícím tempem.

 

Znečištění tohoto obrovského hnízda / příbytku necyklickým životním stylem mechanizovaných vězňů dosáhlo tak extrému a propasti, že dnes věříme, že i  nejhorší předmoderní otrok byl stokrát šťastnější, svobodnější a ušlechtilejší než i ti nejšťastnější a nejvíce svobodní vězni (postmoderní lidé) nebo jejich vůdčí vězni této "klece", totiž technosféry. Nejhorší předmoderní otrok měl přinejmenším svobodu svobodně dýchat ne-otrávený čerstvý vzduch, svobodně pít neotravovanou čerstvou vodu a více než tucet dalších základních životních složek, které dokonce i těm nejšťastnějším a nejvíce svobodným vězňům postmoderní lidé) nebo i jejich vůdčím chovancům této "klece" dnes hrozně chybí.

MATRIX, skvělá techno-past

 

Nový typ války nepotřebuje žádné konvenční zbraně, ani nepotřebuje anektovat země ani majetek, ani nepotřebuje kolonizaci, která vyžaduje množství armády a munice k udržení kolonií. Postmoderní kolonizace nebo válka je "technosférizací" národů a jejich životních forem (včetně lidí), a tak se celý svět dnes stal síťovým globem, globální vesnicí, informační společností, řídící revolucí, digitalizovaným světem a tak dále. A postmoderní zbraň nebo metodologie kolonizace je MATRIX, který doslova "pokřtil" celý postmoderní svět v tomto obrovském techno-vydírání.

 

Existuje pouze jeden rozdíl: v totalitním systému se sjednocení nebo kolonizace provádí násilně, zatímco v technogenickém systému se proces provádí velmi jemně, tiše a trochu po malém. Dnes tento technogenní systém - skutečně postmoderní společnost - se exponenciálně rozrůstá jako obří globální klec nebo vězení, v němž jsou vězni moderní lidé. To je opravdu historický výkon v tom, že téměř celé lidstvo bylo masivně a "šťastně" vedeno do této klece / vězení. Zde jsou organizovaná náboženství, moderní věda, kapitalismus, komunismus, tržní ekonomika a to, co jsou doslovné pouta nebo deprese, kterými jsou vězni aktivně drženi - zcela závislí na tomto technogenickém systému, MATRIX.

 

Člověk si dnes myslí, že všechno, co se kolem něho děje, je podle vůle některých jiných lidí. Ale systém se vyvíjí sám o sobě. Když se civilizace usadila na technogenní cestu, začaly fungovat takové zákony, které se nikdy předtím nezjistily. Nyní tyto zákony způsobují, že technosféra se neustále rozvíjí v MATRIX. Matrix je druh konglomerátu, systém, pro který je člověk baterií napájením tohoto systému. Filmy jako Matrix nebo Náhradníci nejsou science fiction, ale naše nejbližší budoucnost. A to není bod technických zařízení, s nimiž se lidé obklopují. Jakmile se dostali do globálního informačního pole vytvořeného různými masovými médii, zjistili, že jsou ve vlastnictví systému. Nejedná se o člověka, který už ovládá systém, ale systém sám plně ovládá a overmasters ho.

 

Rostoucí závislost na technosféře

 

"Matrix je systém, Neo, a ten systém je náš nepřítel. Když jste uvnitř, rozhlédnete se, co vidíte? Podnikatelé, učitelé, právníci, lékaři, inženýři, diplomaté, profesionální politici, profesionální bohové, kněží, vědní dělníci, tesaři, navrhovatelé, umělci .... ty samé mysli, které se snažíme zachránit, když se snažíme zachránit životní prostředí. Dokud tak neučiníme, tito lidé jsou součástí tohoto systému a to z nich dělá naše nepřátele. Musíte pochopit, že většina z těchto lidí není připravena k odpojení a mnozí jsou tak beznadějně závislí na systému, že budou bojovat, aby ho ochránili. Matrix je všude. Je to všude kolem nás. Dokonce i v této místnosti. Můžete to vidět, když se díváte na okno nebo když zapnete televizor. Cítíte to, když půjdete do práce, když půjdete do kostela, když budete platit daně. Je to svět, který vás přitáhl k očím, aby vás zaslepil od pravdy. "Morfeus tak ilustruje život v technosféře ve filmu" Matrix "

Z teoretického hlediska je základním rysem hospodářského růstu to, že zahrnuje vytvoření zcela nové organizace hmoty; technosféra, která je v soutěži - a systematicky nahrazuje- biosféru, kterou jsme neoddělitelnou součástí. Tato náhrada má vážné důsledky. Například to znamená, že lidé jsou systematicky izolováni od přirozeného prostředí, ke kterému byly přizpůsobeny miliony let evoluce a které byly vždy schopné uspokojit své základní biologické a společenské potřeby.

 

Až do průmyslové revoluce lidé pravděpodobně nikdy neměli žádné obtíže při získávání jídla a sladké vody ani při hledání materiálu, ze kterého by si postavili úkryt; ale nyní jsou připraveny žít v rozsáhlých zastavěných oblastech a trávit větší část svého dne v továrně, která nějakým způsobem přispívá k výrobě předmětů, které nesouvisejí s jejich osobními potřebami nebo s rodinami. Ve skutečnosti jsou nuceni do nezáviděníhodné situace, kdy musí záviset na placeném zaměstnání, aby si koupili životní potřeby, které předtím dostali zdarma.

 

Totéž platí o společenských potřebách. Lidé dříve žili jako členové rodiny a komunity a ti poskytli optimální sociální prostředí; co nejlépe vyhovovalo základním společenským potřebám. V průmyslové společnosti však všechno spáchá zničit rodinnou jednotku i komunitu. Stát tak většinou uzurpuje funkce, které normálně splňují rodiče. Poskytuje například dětem bezplatné vzdělání a bezplatnou zdravotní službu, což odpovídajícím způsobem snižuje rodičovské povinnosti.

 

Velké společnosti uzurpují funkce matky, jelikož většina věcí, které by žena obvykle měla dělat za svou rodinu - oblečení, chléb a jiné základní potraviny - jsou nyní k dispozici v supermarketu, zatímco funkce, které by děti obvykle splnily, jako například pomoc v domě a mytí, byly převážně převzaty domácími spotřebiči. Rodina v průmyslové společnosti proto ztratila mnoho svých tradičních funkcí a odpovídajícím způsobem se rozpadla a dnes skončila zcela závislá na "Matrix".

 

Komunita je na tom sotva lépe. Mobilita je obvykle taková, že lidé jsou zřídkakdy na stejném místě dostatečně dlouho na to, aby vznikly silné komunální vazby. Obvykle žijí v obytných oblastech nebo obytných oblastech, které nejsou reálnými komunitami, protože lidé pracují jinde, často ve značné vzdálenosti od svých domovů. Do značné míry společnost, kterou člověk pracuje, mu poskytuje náhradní komunální prostředí. V práci má identitu, kterou mu chybí jinde.

 

Práce také poskytuje jednotlivci cílovou strukturu, pocit dosažení a odpovídající míru sebeúcty. Právě z tohoto důvodu je nezaměstnanost tak nesnesitelná. Dokonce i když sociální zabezpečení zabraňuje nezaměstnanému utrpět vážnou hmotnou deprivaci, je přesto zbaven toho zásadního, i když náhradního, sociálního prostředí, které předtím poskytovalo zaměstnání.

Jsou téměř jisté psychologické účinky nezaměstnanosti, které činí tolik lidí v ghettech větších amerických aglomerací neschopných plnit své rodinné funkce, zakládat trvalé vztahy a převzít odpovědnost za výchovu svých dětí.

 

Problém je v tom, že jsme se nevyvíjeli jako součást technosféry - její nejproduktivnější výtvory, jako jsou motorové vozy, televizní přijímač a počítač, jsou hezké, ale můžeme bez nich žít a opravdu jsme to možná udělali. 99,99% našeho pronájmu této planety, ale nemůžeme žít bez produktů biosféry - jako je úrodná půda, bohatá a čistá voda a příznivé a stabilní klima - a přesto, jak postupuje ekonomický rozvoj, je to z nich a podobně nesmírné výhody biosféry, které musíme být odpovídajícím způsobem zbaveny - což mimo jiné způsobuje rostoucí chudobu, podvýživu a nemoci.

 

Pokud je naše průmyslová společnost nezbytně krátkodobá 

 a ne trvalá, nemůže přežít zničení biosféry - a to je mnohem důležitější - a toto zničení je již daleko pokročilejší. Ve skutečnosti, kdekoli na dnešním světě, jsou plodiny nadměrně přešlechtěné, pastevní plochy jsou přeplněné, lesy přehřáté, mokřady přečerpané, podzemní vody přečerpané, moře a oceány nadměrně lovené jako člověk si přisvojuje pro vlastní potřebu plných 40% současného čistého primárního produktu (NPP) pozemské fotosyntézy naší planety.

 

Současně je živý svět systematicky nadměrně zatěžován stále rostoucím množstvím odpadů všeho druhu, včetně toxických chemikálií, těžkých kovů a radionuklidů, zatímco miliardy tun oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů drasticky mění velmi chemické složení atmosféry.

 

Kvůli zrychlujícímu se technologickému pokroku se lidstvo může rychle dostat do kritické fáze své kariéry. Vedle známých hrozeb, jako je jaderný holocaust, vyhlídky na radikální transformaci technologií, jako jsou nanotechnologické systémy a strojní inteligence, nám představují nebývalé příležitosti a rizika. Naše budoucnost a zda budeme mít vůbec nějakou budoucnost, mohou být dobře určeny tím, jak se s těmito výzvami zabýváme. Zvláštní důležitost je vědět, kde jsou úskalí: způsoby, kterými by se věci mohly v konečném důsledku špatně vypořádat, že budeme mít jistotu, že budeme čelit bezprostředním existenčním rizikům. Jedná se o hrozby, které by mohly způsobit naše vyhynutí nebo zničit potenciál inteligentního života pocházejícího ze Země. Některé z těchto hrozeb jsou poměrně dobře známy, zatímco jiné, včetně některých nejvážnějších, jsou téměř nerozpoznatelné. Jasnější porozumění obrazu ohrožení nám umožní formulovat lepší strategie.

Masová psychologie řídícím způsobem: Vedení lidí pod kontrolou je další funkcí Matrixu. Pouze jedinou metodou je "synchronní lingvistika", jak je nazývána jinde v síti. Je to forma podprahových zpráv, které nemusí být nutně začleněny do filmů, televize nebo hudby, ale ve vašem fyzickém prostředí. Vložením jemných počítaných synchronizací všude kolem vás matrix neustále bombarduje vaše podvědomí se specifickými příkazy, z nichž každá se zdědí ve stěně virtuálního vězení pro vaši mysl.

 

Vaše volnost je rozebrána po kousku a snížena při každém pokusu Matrixu o kontrolu nad svým životem. Pro většinu lidí se tato bitva nad volnou vůlí děje bez toho, aby je vědomě věděli.

 

V politice nebo ve společnosti se nic nestane náhodou. Již mechanizovaná lidská společnost se zdá být jednoduše zmanipulována takzvanými sociálními stroji, jako jsou "think tanky", pomocí inženýrské populární kultury. Chcete-li pochopit masovou psychologii, musíte znát skutečná pravidla angažovanosti. Jako sociální řidiči vytvářejí think-tanky iluzorní světové názory tím, že objevují svět ve zkreslených podobách. Zde se masová psychologie používá kontrolním způsobem. Svět je tedy řízen vzhledy, nikoliv realitou. Takže geopolitický a psychosociální vzorec života je zmanipulován, stejně jako dnes. Zde hluboké psychologické modely Freuda a Junga, inherentní povaha psychiky a lidská odezva na trauma, se hrály proti našim snu o lepší zítřka.

 

Kryptokracie se týká typu vlády, kde jsou skryté skutečné vůdcové. Falešná vláda se může jevit jako zodpovědná a skuteční vůdci se samy nepoznají, že nejsou odpovědní. Může se také použít při odkazování na podobné uspořádání v institucích, organizacích, řádech, sektách a kultech. Většině národů dnes vládnou stínové vlády.

 

Okultní je jedním z klíčů ke světovým událostem. Realita je také definována geopolitikou. Firemní feudalismus nahradil demokracii jako nové elitářské pravidlo. Drogové společnosti jsou nyní stejně silné jako banky a ropa. Korporace soutěží s národními státy a mezinárodními kriminálními kroužky mafiánského typu, zaměstnávajícími gambity rozptylovačů či kouřových clon, vyrábějících démony a falešné vlajky. V tomto světě není nic, co se zdá. Nejlépe položené plány na utopii nás odklonily od konfrontace geopolitických skutečností a maskování důsledků. Falešné záminky se používají k realizaci plánů sloužících k výrobě ambicí s kvazi-náboženskou horlivostí.

Kryptokracie je zapojena do "alchymického zpracování" vědomí davu psychologickou manipulací. S pomocí základů a tajných společností pokračovaly experimenty ve světovém formování v multimediálních a vojenských kampaních. Cílem sociálního inženýrství je nasazení a kontrola megatrendů, takže masy žijí jako řízené loutky, otroci ve mzdě vládnoucí elity. Toho je dosaženo tím, že se formuje globální kultura tím, že se vynucují nevítané změny a nastoluje se psychická kontrola lidské rasy; technickým konsensem, masovým přesvědčením, rozpadem kognitivní struktury a překonáváním odporu. Za tím účelem vytvářejí vzájemný tlak ve všech vrstvách společnosti, jejichž cílem je přeměnit lidi na konsensuální shodu.

 

Civilizace potřebují k životu mýty. Nezávisle na národní svrchovanosti, ideologie think-tanků orchestruje archetypální bitvy o "dobrém a zlém" tím, že představují ve všech kulturních oblastech k totalitním cílům. Pravděpodobně při tom narušují civilizaci, morálku, psychologii, historii a náboženství. Zachytili monopol na lidský úsudek. Rovnocenný ruský program je "psychoekologie" z Výzkumného ústavu pro psychotechnologie.

 

Skryté síly hrají na podvědomí. S globální hypnózou se stali kormidlem na lodi státu, stanovili politiku, poradili a řídili různé think tanky jako Tavistock, Psychoecology, Rockefellerova nadace, CIA, KGB, MI6, SRI, Brookings, RAND, Rada pro zahraniční vztahy, MMF, PNAC, společnost Pilgrim, Wharton School, NASA, Světová banka atd.

 

Think tanky nás krmí iluzemi jako schody předtím, než nás odstaví  rozčarováné, postižené sníženými očekáváními, diskusemi o zdravotní péči a selháním dolaru. Pozitivní a negativní zesílení zahrnují "pohoštění", přeměňující sny na snění a mystické manipulace.

 

Různé modely systému fungují jinak. Socialistický model zbavuje své prvky svobody volby. Kapitalistický člověka zotročuje. Různá organizovaná náboženství pracují na duchovních a duševních zotročováních svých masových následovníků. Nicméně technosféra přesahuje všechny tyto mechanizované systémy jednou rukou. Technogenika pracuje zajímavým způsobem se všemi těmito systémy a "křtí" všechny do jednoho. Netiskne přímo a nepůsobí žádný přímý tlak. Vytváří prostředí, ve kterém jsou jeho prvky - šrouby - sami přizpůsobeny potřebám systému a začnou chtít, co je pro ně výhodné.

 

Ale naše kolektivní srdce volají po něčem, co přesahuje krátkozrakost kolektivismu, jež nás tíží. Toužíme po nahlédnutí do našeho skutečného stavu a soucitného úlevu z toho. Změna začíná otázkami, které klademe, protože jsou vloženy s potenciálem změnit naši vědomí na rozsáhlejší a nečekané názory. Hromadná média vyloučila jednotlivé lidské bytosti, včetně kapitalistických kyberšiků a komodifikovaných osobností kultu "značek" duchovního supermarketu a dalšího pronikání na masovém trhu. V takové společnosti si mohou dovolit pouze svobodné osoby. Nová víra založená na kybertechnologii, ekonomice volného trhu a liberalismu pro kontrakulturu již selhala. Dnes je většina think-tanků a jejich hedonické filozofie bankrotovatelná a bez nápadů - pro dobro nebo pro zlo - velkých vůdců. Takže kam jdeme?

Absolutní nejednoznačnost a nevědomost reality: Faktem je, že nejsme řízeni určitými lidmi, jdeme pouze jednohlasně a nevědomky do matice, pod úplnou kontrolou systému. Toto vše probíhá pod záštitou demokratických a humanitárních transformací v rámci spolupráce, míru, spásy lidstva atd. Člověk zotročen v systému neztrácí jen svobodu volby - začne chtít přesně to, co má prospěch Systém. Tento proces není iniciován a směrován úmyslně, ale probíhá sám o sobě v souladu se zákony samoorganizace parazitujícího systému, tj. Synergicky. Jen málo lidí to vidí a rozumí jim.

 

Kluci z klubu Bilderberg (jakási fuzzy globální vláda, spojující nejbohatší a nejvlivnější lidi na celém světě) se pokoušejí se domnívat, že dokáží ovládat věci, ale je to chyba - systém je také pohltí, navíc to udělá dříve než oni. Situace už dávno unikla kontrole. Pravděpodobně to  chápou, protože klub se samozřejmě skládá z několika vzácně inteligentních lidí.

 

Takže nová realita už není stejná a pravidla přežití v ní jsou odlišná. Probudili jsme se v jiné realitě. Civilizace učinila prudký odklon od skutečné lidské přirozenosti k technologogenní společnosti. A to má velmi silný vliv na lidi - nejsou už svobodnými, ale spíše prvky systému, z nichž většina energie a vědomí je pod kontrolou systému.

 

Život v technogenickém systému je uspořádán tak, aby zakrýval mysl a odvrátil pozornost od skutečného stavu věcí. Muž v matici nevidí skutečnost, jaká je ve skutečnosti, nerozumí, odkud pocházejí všechny "co a proč". Nemá vizi, která byla jednoduše zapuštěna.

 

Manipulace se provádí tak nepozorovaně, postupně a přirozeně, že nikdo nemá podezření. Systémové prvky budou označeny elektronickými čipy a budou předtím, než budou vědět, vyrobeny zcela ovládatelné jako králíci. Ale čipy se jim samozřejmě neimplantují do hlavy, je to trik, který odvádí pozornost. Nechte lidi zuřit na obsah jejich srdce, který protestuje proti takovému nelidskému činu, který zbavuje člověka svých práv. Vše se bude provádět "civilizovaněji", například prostřednictvím řidičských průkazů nebo bankovních karet (nebo takových lidských identifikačních čísel), bez nichž  "králíci" prostě nebudou moci žít. Bude jasně vysvětleno, že je to pro jejich vlastní pohodu, pohodlí a bezpečnost. A převážná většina se domnívá, že je třeb těmto kecům věřit a poslušně souhlasí, jako obvykle.

 

Technogenní systém je svým charakterem naprosto destruktivní, a to jak ve vztahu k biosféře naší planety, tak i vůči člověku: jeho schopnosti jsou blokovány, příležitosti jsou drasticky sníženy - to vše s cílem vyhnout se zásahům do systému, jak se vyvíjí a musí se vyvíjet. Ale člověk to nevidí nebo necítí nic, protože "operace" se provádí pod celkovou anestezií, ve stavu hlubokého spánku, v němž pacient samozřejmě nemá představu.

 

Pro zbytek článku si přečtěte kapitolu 5 knihy Life On Meltdown - jako eknih stžitelné ze zdrojové stránky. 

Nrbo - Zrození stroje, smrt člověka: http://www.humanfirst.in/essays/the-birth-of-machine-and-the-death-of-man/?fbclid=IwAR0q5I5F3Q6VJG-uF1Q7bLwShcD_-cvBp_KV4RlCC5Kftxihw9XYl8TxgsI

P.S.: Osobně se domnávím,  že jedno z největších ohrožení budoucího života dnes plynue z nové  genetické metody CRISPR.

John doporučuje, abste si zkusili vgooglovat : US6506148 B2

Ekolog Jan Piňos o tom, že musíme začít vnímat Zemi jako živou bytost: https://www.info.cz/cesko/predevsim-musime-zacit-vnimat-zemi-jako-zivou-bytost-upozornuje-ekolog-jan-pinos-36492.html?fbclid=IwAR0OuOOG-Kby_Al1nORDV8jq2Zhuiya9Tgb4uUKZ9MjCThmTI77Y5MWK5so

A zde fanmózní film Baraka neboli příroda versuss člověk: https://www.youtube.com/watch?v=GvZscr3a8b0

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com
Klíčová slova: Baraka, biosféra, technosféra

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

amiourful

Věděla jsem, že je to článek pro Vás!

Jsem ráda, že se vám článek llíbil, byť není dosud přeložen bez chybičky. Pan Muthukat tu má ještě jeden článek http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/john-muthukatocenenimi-postizeny-svet

klokan

    Naprosté šílenství většiny  hominidů bují skutečně měrou více než nebývalou. Za pár století přebujelé lidstvo stačilo zdejší oběžnici proměnit ve skládku odpadů všeho druhu, nejen materiálního, ale i duchovního charakteru. Odhlédněne od exponencinálně se množících informací charakteru vědeckotechnického a zůsaňme třeba u politiky. V této oblasti nadbytečné informace přímo hypertrofují. Mediální poskokové nám vládnoucích stále nenasytnějších velkokapitalistů, se činí měrou více než nebývalou, aby informační prostor, zaplnili bulvárně propagandistickým plevelem a zmátořené masy konzumentů se věnovaly řešení záležitosti podružných, nechávající takto stranou záležitosti důležité, jako například ochranu čím dál více dvevastovaného životního prostředí na naší matičce a nyní i v jejím bezprostředním okolí. Hodnotné publikace jako avizovanou v tomto podnětném článku, aby pohledal, ale většina prostoru bývá čím dále více zaplavována brakem všeho druhu, zejména USA krváky a jejich plytkými komediemi. 6 se chce napsat zlatí nyní tabuizování Čuk a Gek, Příběh opravdového člověka, Na obzoru plachta bílá či Foma Gordějev. Současné vymývání mozků se snad již vymklo veškeré kontrole a na řadě zbývá již ten rovněž zde zmiňovaný Matrix. Naděje snad spočívá v tom, že do nám chystaných ohrádek snad bude lze nevstoupit a žít mimo tento naprosto zhovadilý sytém, všechny žijící miliardy lidí snad ani nelze všechny ujařmit. I ten rakovinně bující globální kapitalismus se nakonec jednou zhroutí a snad přežijí nějací ti mravenečci, popřípadě nějaké mikrorganismy, jakási naděje této součástečky vesmíru.