John Muthukat: Korporátní prezidentství degenerátů

obrazek
10.1.2019 17:28
Má se stát "mafianizace" lidské společnosti jedinou dostupnou volbou světa vedeného firmami, aby si tyto udržely vedení? Ano, moderní svět se rychle degeneruje v "gang" globálních korporací - svět, ve kterém degenerované a vysoce pasivní lidstvo ovládá podsvětí. Je pravdou, že tržní ekonomika může vládnout světu pouze pomocí mafií, které na druhou stranu mohou vést k tomu, že mafie doslova přebírají režimy jeden po druhém.

zdroj: http://www.humanfirst.in/essays/corporate-presidency-of-degeneration/?fbclid=IwAR3ZWKTe1U5PJxA8SjYIUHyCkh8czYvM7ojcXsDmFO6ux-IbcV2NCgfgvl4 zredigována třetina, dorediguji zítra, je to dlouhé .

Vždycky jsem si myslel, že by bylo snadnější vykoupit člověka ponnořeného do zločinu a kriminality, než chamtivého, úzkostlivého a nemilosrdného obchodníka. ~ ALBERT CAMUS

V blízké budoucnosti vidím, že se blíží krize, která mě zneklidňuje a způsobuje, že se budu třást kvůli bezpečnosti své země. Díky válce byly korporace posazeny na trůn a bude následovat éra korupce na vysokých místech a peněžní síla země se bude snažit prodloužit svou vládu tím, že bude pracovat na předsudcích lidu, dokud nebude veškeré bohatství shromážděno v několika málo rukou a Republika zničena. V této chvíli cítím větší obavy o bezpečnost mé země více než kdy jindy, dokonce i uprostřed války. ~ ABRAHAM LINCOLN 

Byla doba, kdy korporace hrály malou roli v našich obchodních záležitostech, ale nyní hrají hlavní roli a většina mužů jsou zaměstnanci korporací. ~ WOODROW WILSON, 28. prezident USA.

Dnes jsou pánové lidstva nadnárodní korporace a finanční instituce, ale lekce stále platí a pomáhá vysvětlit, proč je stát-korporační komplex skutečně hrozbou pro svobodu a ve skutečnosti i pro přežití ... .. To znamená, že volby jsou docela koupené a kupující očekávají, že budou odměněni, a to se stane po celou dobu. ~ NOAM CHOMSKY, současný americký filozof (v přednášce na univerzitě v Torontu, 7. dubna 2011)

Společnost bude šťastným úplatkem politikům, kteří přijmou politiku, která bude činit zemi neobyvatelnou, pokud si budou myslet, že zlepší zisk za další čtvrtletí o 1%. ~ PROF. JOEL BAKA (autor knihy The Pathological Pursuit of Profit and Power)

Vyšší člověk rozumí tomu, co je správné; podřízený člověk rozumí tomu, co bude prodávat ~ CONFUCIUS, velký čínský mudrc, který žil mezi 501 a 427 př.nl.

Bylo to více než 11 let od vydání Tichého převzetí Noreeny Hertzové, nicméně diskutované předměty nebyly nikdy aktuálnějšíí. Podkapitola knihy "Globální kapitalismus a smrt demokracie" vysvětluje předmět a nakonec se zeptá klíčovou otázku: "Staly se vlády zastaralé a pokud ano, jsou to nyní korporace?"

Slyšeli jsme nárůst podnikové moci po mnoho staletí a světové vlády byly vždy náchylné k úplatkářství, manipulaci a korupci, avšak v posledních několika desetiletích rozsah této obrovské finanční moci zatřásl mocí našich volených vůdců na všech úrovních , v alarmující míře.

Dnes jsou peníze boží, chamtivost je král a korupce vede hru. V nové globální ekonomice vládní pravidlo zadrželo sílu velkých obchodů. Korupce je již dlouhou dobu základním prvkem moderní ekonomiky pro korporátní kmotr, aby ji využili jako mrkev, aby zkrotili politiky a byrokraty a jako hůl, aby zachytili nepřátelské a nepříznivé politiky a byrokraty, kteří zůstávají nadále pod korporátním diktátem. Korupce se stala nevyhnutelnou složkou v moderní kultuře řízené trhem. Žádní politici ani byrokratové, ani dobří ani špatní, nemohou uniknout z tohoto hrubého moderního dilematu. Tady ani firemní vůdci nejsou zrozené zlo. Je to převládající podniková kultura, která z nich činí to, čím jsou, a tak také nemají žádnou měkčí volbu.

Korporace ovládají spoustu způsobů, jak žijeme, od kvality jídla na našich talířích až po zprávy, které konzumujeme prostřednictvím médií. Jelikož byli společné a od dětství vychováváni korporacemi, většina našich politických vůdců - od úrovně místní vesnice až po mezinárodní úroveň - se stala pouhými stoupenci, protože stále více a více bezbranně vystupují pro korporátní sily Politici se v dnešním korporátním světě rychle stávají nějakým druhem použij a zahoď. Pouze ti nejchytřejší z nich mohou přežít tržní podmínky.

Dnes se 99% lidí na světě, z odporu a bezmocnosti, vyhýbá politice nebo se stává zcela pasivními. Demokracie, jak se dnes praktikuje, je nejvíce zneužitým, zneužívaným a nevhodným systémem správy na pevně prodrátované planetě "globální vesnice", která je výlučně ovládána "mačkači tlačítek"i za scénou, kartelem globálních korporací, jejichž rozpočty dosahují mnohonásobně vyšší úrovně než u některých rozvinutých národů, a tito, dosazeni pro všechny  účelně vedou národy a svět do řad obřích společností. Tolik za celkovou korporátní politiku národů, o které Frank Zappa řekl: "Politika je zábavní odvětví vlády".

Ve skutečnosti partnerské (politické) strany soutěží povrchně a nečestně, aby bavily voliče, aby udržely auru demokracie. Hlasování je zločin dvou / třístranných mocenských elit, aby obyvatelstvo bylo dokonalé, bludné a podvedené. Takže nevědomky se voliči stali spiklenci ve velkém politickém zločineckém spiknutí. Jak je tomu nyní, vláda není ničím jiným než otáčejícími se dveřmi mezi politickými správami a podniky. Firemní lobbisté vedou spíše vládu než lidi.

Národy řídí mnohem méně než 1% populace; zbytek 99% je tam jen pro jízdu. Předsednictví nebo politická výkonná moc v každém moderním národě je již od léta virtuálně prodávaná a nyní politici nebudou nic měnit, jinak korporace uvidí, že by je bylo třeba  nahradit. Většinu našich současných vůdců a zástupců mohou koupit velké společnosti, jednotlivci a země; nikdo nemůže sledovat peníze směřující k liniím podobným tomu, co se v poslední době nazývá Super PAC, které vlastní americké volby. Na současné americké politické scéně umožňují Super PAC zakoupit volby a korporace a zájmové skupiny si mohou koupit jakéhokoli zvoleného úředníka, kterého mohou řídit. Tajemství darů je vtip. Tito lobbisté Super Pac mohou spustit všechny reklamy, které chtějí.

Propaganda se stala primárním prostředkem, kterým vedení společnosti komunikuje se zbytkem společnosti. Zda prodej výrobku, politického kandidáta, zákona nebo války, zřídkakdy dělá silné doporučovací zprávy veřejnosti před konzultací se svými kolegy v oboru public relations. Korporace mohou koupit volby. Profesor David Menefee-Libey, předseda oddělení Pomona Politika, naznačuje, že americký lid nepožádal o ukončení taktiky Super Pacs, protože "opravdu větší část Američanů je opravdu příliš vzdálena, odpojena od vládní a veřejné politiky. Oni mají větší zájem o to, co je na jejich iPodu, než kdo je v Oválné pracovně..

Náklady na nákup prezidentství by mohly být nekonečné. Společnosti mohou nakupovat neomezené množství vysílacích časů, billboardů a poutačů, které putují po okolí. Mohou se ujistit, že slyšíte pouze jejich zprávy, že slyšíte zprávy velkých peněz, které omezují možnosti lidí na kandidáty vybrané pro ně bohatými, a že to byla síla několika bohatých společností, které používají velké lobbystické peníze, ab si udrželi  kandidáty, které upřednostňují při své záměry.

Amerika nevolí prezidenta, Rotshschild a Rockefeller, to je její p=rezident a viceprezident,  kteří vhrávjí každé volby A jestli si mslíte, že je zaství Trump nebo Anders, pak nevíte, jak naše vláda funguje.  Toto jsou lidé, kteří vedou naši zemi do válek, ničí naši ekonomii a kradou nám svobodu. 

Deep State (hluboký stát, stát ve státě) -vede svět, ab se stal vojenským strojem - a zničil schopnost každého národa fungovat jako demokracie

Jak globalizační elity, zahrnující pouhých 0,025% světové populace, šílené a vládnoucí Zbytek je 99,93% lidí, včetně jejich vůdců 

Destruktivní, predátorský systém imperiálního globalizmu je.řízen elitářským poddruhem zlých psychopatů, kteří po staletí byli patologicky narozeni bez lidského srdce, a tak nikdy netrpěli ani zabarvením vinného svědomí za vraždu v chladné krvi milionů a miliard nevinných lidí během tisíciletí. Ačkoli jsou nyní mozkově po smrti, nezastavilo je to v přípravě na tento osudný okamžik. Využili pokročilou technologii k jejimu plnému využití ve svém zlomeném zkorumpovaném systému, aby vytlačili to, co zbylo z životadárné krve globálních mas, aby získali absolutní moc a autoritu v dnešním projevujícím se Novém Světovém řádu.

S pohotovostními plány na trvání a přežití dokonce jaderného holocaustu na povrchu země, podzemní bunkry, města a křížové kontinentální tunely byly tajně postaveny během druhé světové války před desetiletími, aby se přizpůsobili dalšímu přežití elit zahrnující jen 0,25% světová populace - řídící oligarchové společně s jejich potřebnými chlapci a dívkami, kteří provozují mega-korporace a národní vlády na této planetě.

Již více než jedno století tyto globalizátoři prosazují svůj plán eugeniky NWO pro udržitelnou zemskou populaci přibližně pro půl miliardy lidí. Agenda 21 OSN to vysvětluje podrobně. To znamená, že v příštích několika letech plánuje zabít 13 ze 14 z nás 7,2 miliardy lidí, kteří v současné době žijí a dýchají na této planetě. Po desetiletí intenzivně nasazovali jak pomalejší metody "měkké zabíjení", tak jejich rychlejší metody "těžkého zabíjení", které drasticky snižovaly světovou populaci. Scénář těžkého zabíjení se projevuje válkou a přírodními katastrofami způsobenými člověkem, stejně jako přirozeně se vyskytujícími přírodními katastrofami s nedávným znatelným růstem aktivity všech těchto kataklyzmických událostí.

Jak demokracii řídí 0,01% světa: mezi jedním procentem Američanů (firemních tříd), kteří jsou super bohatí, kteří únášejí americkou demokracii, jen 0,1 procenta jsou skuteční Američané. Dále, pokud jde o případ celého světa, který je diktován super demokratickou demokracií, opět se sníží podíl skutečného obsahu nebo zapojení demokracie. Když je svět ovládán firemním světem - spíše než demokracií v každém národě - toto "pravidlo lidu" je systematicky unášeno silou globálního trhu, ve které je skutečný podíl zapojení občanů do skutečného demokratického procesu v svět je méně než 0,01 procenta. Přišel jsem na tuto šokující matematiku ze studií a zpráv různých médií a spisovatelů, včetně posledního článku "Náš národ je v krizi a naší demokracie pod útokem", vlivného Národního věstníku z června 2012.

Velké peníze vyhrává volby. Kandidáti, kteří zvyšují a utrácejí většinu peněz, běžně vydělávají více než 90% voleb všude v posledních letech. Demokratický systém je zmanipulován všude ve světě a lidé ho zná. 75% Američanů se domnívá, že peníze kupují výsledky v Kongresu a hodnocení schválení Kongresem je nejnižší v historii tohoto národa. Není pochyb o tom, že postmoderní demokracie už neposlouží lidem; slouží zájmům 0,01%, kteří ji koupili jako aukční položku v našich korupčních volbách.

Vnější výdaje jsou stále více financovány anonymními poskytovateli. Téměř 90% reklam vysílaných z kampaně pochází z takzvaných skupin "temných peněz" - stinných "neziskových organizací", které nezveřejňují své dárce. Tato krize demokracie blokuje změny téměř na všech frontách v boji za nalezení skutečných problémů a jejich řešení.

Korupce, poloviny pravdy a média řízená firmou

 Vzhledem k propojené mediální síti spojení s obrannou a jinou ekonomickou oblastí, velké média v dnešním světě účinně reprezentují zájmy firemního světa. Mediální kritik a historik Norman Solomon popsal úzké finanční a sociální vazby mezi správními radami velkých společností souvisejících s médii a založením rozvinutého světa v zahraniční politice: "Jeden nebo druhý, vojensko-průmyslový komplex se nyní rozšiřuje na většinu firemních médií . "Termín MIC (" vojensko-průmyslový komplex ") souvisí s jevem definovaným termínem korporativismus a pojmem Predator State. Tímto způsobem je to jen politicky správnější způsob, jak popsat korporativismus jako sociální systém. Termín korporativismus je spojen s Mussoliniho Itálií a poměrně často je spojován s pojmem "italský fašismus".

 Celý svět, včetně médií, plně ví, že každý sektor lidského světa je naplněný jen polovičními pravdami, ztělesněnými příběhy, podvodnými a celkovými lžemi a že korupce, která vládne ve všech oblastech, vládne. Abychom pochopili roli, kterou by média měla hrát, jako v Indii a kdekoli na světě, zvláště v zemích třetího světa, musíme to nejdříve pochopit v celosvětovém kontextu.

 Když otevřete noviny nebo zapnete televizor a není nic dobrého, je čas začít se starat o to, co vám neříkají. Nikdo nemá rád špatné zprávy, ale svět je jich plný. Chtějí vaše hlasování nebo vaše peníze, nebo chcete hledat jejich opak. Každá skutečná zpráva je do značné míry ignorována naším sdělovacím prostředkem, který mění Nelsonovo oko na drsné ekonomické skutečnosti, které čelí až 90% našich lidí, a místo toho se soustřeďuje na některé soutěže krásy, kde je vše kouzlo a show biz. Naše média jsou do značné míry jako královna Marie Autoinetteová, která řekla, že lidé nemají chléb, říkali, že mohou jíst koláče.

 Média často odvádějí pozornost lidí od skutečných otázek k problémům, které se netýkají. V případě Indie jsou skutečné otázky sociálně-ekonomické, strašná špína, podvod a chudoba, v nichž žije 80% lidí, masivní nezaměstnanost, nárůst cen, nedostatek lékařské péče, vzdělání a zpomalené sociální postupy jako je například kastovní útlak a náboženský fundamentalismus atd. Místo toho, aby věnovala většinu svého pokrytí těmto otázkám, média se zaměřují na otázky, jako jsou filmové hvězdy a jejich životy, módní přehlídky, popová hudba, diskotéka, astrologie, kriket, atd.

 V jiném prostředí globálně dominantních médií, které zůstává v dnešním světě v podstatě obchodníkem s vlivy, se stalo skutečným kmotrem nebo nadřízenou vládou. Dnes jsme vstoupili do éry, kde se nic dlouho nezdržuje pod záhyby. Korupční podvody jsou denně vystaveny. Bezpochyby se s těmito problémy setkávají ti politici; kteří se snaží pronásledovat jiné pro jejich špatné činy.

Nejnověji se taková situace stala v Indii (což je jen špička ledovce podobných příběhů), kde jeden předseda MP Jindal Steel Naveen Jindal předložil jako údajný důkaz, aby podpořil tvrzení své společnosti, že se zpravodajský kanál pokouší vydírat a vydírat peníze z veřejně obchodované společnosti na neobvyklé tiskové konferenci dne 24. října 2012. Dosáhl takového úspěchu stejným způsobem, jakým média dělají zvláštn- operace.

 Příběh přináší, že Zee News (televizní kanál) odhalil nečistoty z Jindalových uhelných bloků a vyhrožoval, že vysílá příběh korupce. Kanál byl očividně ochoten vypustit příběh, kdyby Jindal souhlasil s reklamou Rs 100 crore se Zee News !. Zjevně Jindal odmítl zaplatit a místo toho se mu podařilo zahnat Zee uprostřed vydírání. Zdá se, že Jindalova společnost zaznamenala setkání s editorem Zee News, Sudhirem Chaudharym. Pásky existují a Jindal podal policejní stížnost.

 Tato záležitost byla prošetřena Asociací vysílacích redaktorů (BEA) a redaktorka Zee News byla vyhozena z asociace. To ukazuje na první pohled, že v Jindalově tvrzení existují důkazy o pravdě. Skupina Zee však podpořila svého redaktora a odmítla ho propustit.

 Nejdůležitější otázka zde není o tom, co se stane s tímto editorem. Nejdůležitější otázkou je, proč naše všechna média - se svým celistvějším postojem - nehrají tento obrovský podvod. Každý ví, že média jsou větší než majetek, ýe jsou 7. pilíř demokracie. Pokud je samotné médium poškozeno nebo zneužívá jeho pravomoci, jaký druh škod způsobuje demokratickým procesům? Pokud všechny médiá zazvoní obtěžující zpravodajský kanál a zabrání tok informací veřejnosti, jak to může být etická praxe? Proč se všichni snaží chránit Zee? Proč to nevystavujete tak, jak televizní kanály milují politiku? Proč tyto dvojité standardy? Nevede nás to k položení otázky: jsou pravidla různá pro média?

 Faktem je, že v médiích existuje tolik korupce jako v jakémkoli jiném sektoru v zemi, na celém světě. Je skutečně smutné, že je obtížné najít jedno místo, kde korupce nedošlo, zejména v Indii. Viděli jsme obvinění, které se vrhli na samotné protikorupční aktivisty - natolik, že jsou nyní vyšetřovány vlastními skupinami.

 ERA ST%RTEDNÍHO STAVU

Zabíjení této planety po milióny let jako muž a žena, nebo jako muž a žena, Homo sapiens náhle začal rozvíjet třetí kategorii zvanou zprostředkovatel od počátku toho, co říkáme moderní věk. Zatímco žije nezávisle jako jeho vlastní vůdce - jako koruna veškerých přírodních výtvorů - po miliony let, je člověk jen v pozdní moderní civilizaci veden někým, kdo je méněcenný vůči němu, totiž STŘEDNÍ STAV nebo tržní síla. Mezi miliony druhů pracují pouze moderní lidé (téměř 99%) pouze pro PRODUKT své služby nebo výrobky své práce.

 "Vyšší člověk rozumí tomu, co je správné; podřízený člověk rozumí tomu, co bude prodávat, "napsal velký čínský mudrc Konfucius, který žil mezi 501 a 427 př. nl. Lidská společnost byla obecně nadřazená, nebo co můžeme považovat za nedotčené / přirozené až do počátku 18. století, až do počátku průmyslové revoluce. Do té doby byl obchod a profesionalita jenom nějakým menším nebo okrajovým fenoménem skupin, který byl omezen pouze na určité vzdálené kapsy světa. Takové koncepce a praktiky byly považovány za mnohem horší ve světě, který převážně vládli kněží, králové, bojovníci a lidé.

 Dnes podnikání každého moderního muže je podnikání; a jeho celosvětový vůdce, jmenovitě Amerika, se nemusela odvrátit od doby, kdy americký prezident z roku 1924, Calvin Coolidge, řekl: "Podnikání Ameriky je podnikání."

 Dnes existuje dlouhá hierarchie prostředníků - podnikatelů - jako velkoobchod a maloobchodník v každé fázi. V dlouhém procesu sběru osiva a hnojiv, pěstování, sklizně, zásobování, konzervování, balení, přepravy a distribuce v dlouhém procesu, jehož je samotná hodnota potravinářského zboží, který má znát náklady na dlouhý řetězec zapojených zprostředkovatelů, což je praxe, v níž je hlavní záležitostí v každé fázi pouze zisk, který nejenže neodfiltruje skutečného výrobce, ale také nepříznivě ovlivňuje spotřebitele. Proto musí být konečná spotřebitelská komodita mechanicky vyrobena z maximálního tantalizačního produktu, aby se získaly maximální náklady od koncového spotřebitele, aby se kompenzoval dlouhý řetězec procesů prostředníků a přebytečný proces. Všechny tyto povrchní speciální efekty a ošetření na komoditě však činí konečný produkt pouhou karikaturou svého přirozeného původního stavu a v dlouhém utrpení činí doslova jedovatý, ačkoli je dostupný v balíčcích světové třídy a prodává se s pomocí velmi lákavé reklamy. Tento nadměrný proces nebo obtěžování, zvláště lidských potravin, samo o sobě viditelně pomohlo jinému modernímu odvětví: nejvíce prosperujícímu zdravotnickému a zdravotnickému průmyslu vytvořením stovek nemocí vyvolaných nevyžádanými potravinami poprvé v lidské historii.

 Peníze versus bohatství

 Toto je příběh o tom, jak se v moderní historii ztratila chamtivost a ztratil smysl. Příroda neudělá člověka chudým; člověk to dělá tím, že ničí přírodu. Při získávání peněz tím, že ničí přírodu, se moderní člověk stal nejchudším v historii. A je to příběh toho, jak miliony let dlouhá lidská evoluce závislá na přírodě náhle skončila závislá na stroji a nyní od trvání několika století závislá na trhu. Moderní syntetické bohatství (průmysl, technologie, peníze apod.) se dělá přeměnou nebo ničením skutečného přírodního bohatství, jako je čerstvý vzduch, sladká voda, lidské hodnoty, přirozená imunita apod.

 Dnešní tvorba peněz se stala závislostí. Zde stačí pochopit, jak člověk přišel sledovat, jaké jsou tržní hodnoty, jaké jsou hodnoty peněz, jaké jsou hodnoty světové značky či prostě jaké obrázky nebo umělé trendy vytvářené tržními hodnotami. Dnešní bohatství, natož poznání, se již nevytváří, vyměňuje se nebo převádí v různých formách - většinou syntetické, jedovaté formy - díky industrializmu a prostřednictví. A okraj je vždy směrován na prostředníka, jehož jediný genius (příběh o úspěchu) se točí kolem manipulací a získávání maximální možné marže nebo zisku. Tento proces, který se stal převážně vědeckým a mechanickým, vede k tomu, že téměř veškeré přírodní bohatství se rychle přeměňuje na syntetické bohatství - syntetické výrobky a peníze, které jsou vysoce cyklické a biologicky nerozložitelné, dnes skrývají a znečišťují svět.

Dnes je snadné dokázat, že moderní metody tvorby bohatství skutečně skončí v ničení bohatství. Zde je modus operandi nasazen v hi-tech, inteligentním přeměně přírodního bohatství na syntetické nebo přírodní bohatství prostřednictvím inteligentního hi-tech middlemanismu. Vezměte například mechanizované zemědělské postupy, vaření a zpracování, které ničí výživu, a tím i zdraví.

 Zintenzivnění zemědělských postupů vedlo během posledních 60 let k poklesu úrovně klíčových minerálních živin ve farmové zelenině o 25 až 75%. Dochází také ke zvýšení hladiny cukru z ovocných skořápků, takže některé přírodní ovocné šťávy obsahují tolik cukru jako šumivý nápoj.

Pokud můžeme získat kvalitní jídlo, naše metody vaření často zničí obsah výživy. Studie ukazují, že čerstvá, nevařená zelenina posiluje imunitní systém a zvyšuje odolnost vůči mnoha chorobám. Zelí umístěné ve studené vodě a vařené ztratí asi 75% obsahu vitaminu C. Podobně čerstvý hrášek, uvařený pouze pět minut, ztrácí 20-40% svého obsahu thiaminu a 30-40% svého vitaminu C. Zhruba 50% vitaminu E je zničeno smažením nebo pečením potravin. Korupce potravinářských plodin, používání chemických hnojiv, pesticidů, insekticidů a podobně je dalším příběhem.

"Testy ve Španělsku nedávno změřily množství flavonoidů (druh antioxidantu), které byly po vaření v čerstvé brokolici. Výsledky ukazují velké rozdíly v obsahu flavonoidu podle toho, jak byla brokolice připravena. Metody vaření byly:

 varu - 66% ztráta

tlakové vaření - 53% ztráta hlavního antioxidantu

mikrovlny - 97% ztráta flavonoidů

Vědci ve Finsku zjistili, že blanší a hluboce zmrazená zelenina zničila užitečné sloučeniny. Rozčesávání před zmrazením zničilo až třetinu obsahu vitaminu C v zelenině a více se ztratilo ve skladu. Hojivé vlastnosti nevařených potravin jsou stále častěji uznávány při přírodních léčbách rakoviny.

 Čím více necháme potravinářský průmysl vytvářet to, co jeme, tím větší je pravděpodobnost, že budeme ohroženi problémy spojené s výživou. V podstatě obchodní zájmy výrobců potravin systematicky zhášejí lidské zdraví a nakonec život. Biologický růst plodin, růstové hormony v mléce a maso, rtuť v chuti / vzhledu, barviva a karcinogeny v potravinách jsou samozřejmostí.

 Geneticky modifikované potraviny a klonování jsou "metody třetího stupně" proti matce přírodě. Tyto vysoce nepřirozené iluzorní metody pomáhají člověku počítat kuřata pouze před vylíhnutím.

 Rovnováha mezi volnými radikály a antioxidanty, jak jsme viděli v kapitole 4, je nezbytná pro správnou fyziologickou funkci. Stav výživy všech lidí, zejména v průmyslových zemích, klesá od průmyslové revoluce. S průmyslovou revolucí přišlo zpracování přírodních potravin s výsledným snížením lignanů v potravinovém řetězci. Proto pouze v sektoru potravinářského průmyslu vytvořila mezikomunikace situaci, kdy 99% potravinových výrobků je vadných, jejichž potřeby byly uměle vytvořeny, ale také to, že tyto produkty jsou velmi škodlivé nejen lidem a jiným formám života, ale také přírodě.

 Jelikož se jedná o stav potravinářského odvětví, stav věcí ve zbytku sociálního a hmotného odvětví moderního lidského života není jiný, ne-li horší. Bylo by vás překvapením, kdybyste věděli detailně, že téměř 90% našich problémů jsou jen mýty a že 95% našich přání na trhu je skutečně nevyhovujících. Dnes člověk nepotřebuje téměř 99% produktů dostupných na trhu. Moderní člověk je nucen nebo humorně kupovat to, co vlastně nepotřebuje; a kupuje je tím, že prodává nebo utrácí ty věci, které skutečně potřebuje. Tento svět produkuje 99% svých věcí, které jsou nejen pro člověka nebo přírodu nadbytečné, ale také skončí jako jedovaté nebo škodlivé pro člověka a přírodu. A navíc se tento výkon provádí tím, že se zničí nebo otravuje to, co je nezbytně nutné, jako je čerstvý vzduch, sladká voda a biopotraviny a úrodná půda. Zde stačí dospět k závěru, že "blázen (moderní člověk) a jeho peníze (bohatství) se brzy rozdělí."

Jak bohatí, tak i chudí jsou stále chudší: A tento syntetický nebo abstraktní vývoj má i jiné důsledky. Zpočátku se může zdát, že se všemi těmito tržně diktovanými vývojy bohatí dostávají bohatší a chudí, chudší. Ve skutečnosti se však jak bohatí, tak chudí dostávají jen horší, že téměř všechny moderní procesy tvorby peněz jsou v podstatě skutečně způsoby likvidace bohatství. Dnes je podle nové zprávy OSN 1,6 miliardy lidí horší než před deseti lety. Jak je všeobecně známo, světové 358 miliardáři mohou mít více aktiv než kombinované příjmy zemí s bydlištěm 45% světových obyvatel. Ale pak, kromě toho, že mají toto jedovaté syntetické bohatství, jsou také virtuálními dědici téměř všech problémů, kterým čelí lidstvo dnes, než tomu bylo před 10 lety.

 Obklopené dolarovými vládami třetího světa a jejich zkorumpovanými politikami se tato malá koule zmenšila na sedící kachna pro tyto přírodní převody peněz a peněz, jako jsou WTO, MMF a Světová banka. Ve skutečnosti zprostředkovávají velkou kořist genetického bohatství a prodávají flóru včetně jejích obyvatel za nějaké abstraktní (syntetické) bohatství ve formě dolarů, libry nebo akcií. Bohatství se dnes zmenšuje na svou nejatraktivnější nebo nebezpečnou formu. Počítačová práce například vyvedla chléb z lidských úst a koncentrovala peníze v několika rukách. Proces může být srovnán s černým uměním, které prosperovalo během středověku.

 Žijeme ve věku obrazu, všichni máme tendenci být ohromeni obrazy a symboly spíše než realitou. Zde máme tendenci vytvářet symboly bohatství, ne skutečné bohatství, a tím zničíme skutečné bohatství. Tak jdeme na vydělávání peněz a více peněz. Zde moderní věda vstupuje na scénu jako účinný agent při přeměně bohatství na peníze nebo bohatství na syntetické bohatství - umělé bohatství, které opravdu odmítá skutečné bohatství.

Dnes jsou tisíce odrůd spotřebního zboží, stejně jako syntetické textilie a oděvy, k dispozici v laktech barev a designů, které doslova překonávají trh třetího světa, kde pitná voda nedosáhla téměř 50% vesnic, nebo negramotnost je mezi 50% populace. Dále tato umělá tržně sponzorovaná praxe se stala nástrojem v znečišťujícím prostředí a již dostupná pitná voda je otrávena kvůli dlouhému víceúčelovému chemickému procesu.

S dlouhou tradiční a hierarchickou společností, jako je Čína také velkým způsobem vstupuje do terénu, se blíží dokončení globální mechanizace nebo ničení přírodního bohatství. Stejně jako nová metla zametá čistá, těžké vyhrál čínský vstup na světový trh - WTO - může mít za následek mnoho "skoků dopředu" dělat to doslova další super "Amerika" 1,50 miliardy domácích spotřebitelů v již znečištění nasycenou malou planetu.

Dnes nemáme mnoho bavlněných oděvů, ale bavlněný syntetický, plastový oděv. Nemáme dřevěné, kožené nebo přírodní vláknové užitné výrobky, ale podobné hledané plasty, syntetické výrobky, z nichž většina uniká vysoce toxickým syntetickým nanočásticím a dalším volným radikálům do životního prostředí a širokým spotřebitelům. Zde podáváme obrazy potřeb, příznaků nebo pocitů potřeb a nikoli skutečných potřeb. Při léčbě bolesti je moderní metodou léčba symptomů nebo pocitů bolesti řezáním nervu mezi mozkem a jednotlivou částí těla. Pacient jde spokojen, ale doslova neléčen. Stejně jako plasty škodí zdraví, natož přirozenému prostředí - všechny moderní chutě a materiály vytvářející obrazy jsou z dlouhodobého hlediska škodlivé. Stručně řečeno, jsme v rychlém procesu zlacení, deformace a zvrácení všech našich přírodních bohatství. Zde se vytvářejí symboly, obrazy a dojmy bohatství, krmíme se špatným chcením, spíše obrazům našich přání, nikoli skutečným potřebám.

Vývoj peněz, jako jediné přitažlivosti a hodnoty, znamená rychlou erozi bohatství všech forem života

Na všech společenských, náboženských a politických setkáních po celém světě pravidelně slyšíme hlasité popíjení a hrudní porážky o tom, co nazývají erozí starých hodnot v lidském životě. Nářek roste hlasitěji a hlasitěji, ale hodnoty se nikdy nevrací; oni pokračují jen mizet do vzduchu ve větším měřítku.

Nyní, abychom měli přehled o tom, co se opravdu stalo se skutečnými hodnotami a skutečným bohatstvím, musíme je pochopit ve své historické perspektivě a vývoji. Na širokém pohledu vidíme zásadní změnu, ostrý obrat na počátku toho, co říkáme moderní společnosti, mechanická společnost, která konečně předala člověku na tržní sílu na talíři.

Moderní (vědecká) koncepce bohatství může být považována za zásobu materiálů nebo opatření a know-how, které je produkuje a duplikuje, které jsou vynaloženy na mechanické (umělé) lidské požadavky. Takže to jsou všechny mechanické nebo syntetické bohatství, které mají největší význam pro mechanizovanou společnost, mechanizovanému člověku.

Existuje však daleko větší úhel pohledu na koncept bohatství, který je mnohem humánnější a přirozenější a který většina současného moralisty má tendenci upřednostňovat a která měla svou pýchou místa v pre-moderní společnosti nebo mezi nemechanickými lidmi všech časy. A toto bohatství je celková zásoba hmotných nebo nehmotných statků, která mají hodnotu. A co se týče koncepce, hodnoty, může to být považováno za hodnotu, žádoucí nebo dobrotivost, ale myšlenky, které všechny vytvářejí více otázek než odpovědí, zejména ve věku, kdy moderní člověk dokáže identifikovat pouze tržní nebo mechanickou hodnotu nebo mechanické bohatství . Soucit pro druhého bytí, všeobecná vize, rozmanitost, spontánnost, síla, tvořivost, zdravé životní prostředí, které vyzývá člověka, aby zajistil zdravé životní prostředí pro potomstvo atd., Je vše, co můžeme považovat za skutečné bohatství a skutečné hodnoty, které existovaly po miliony let a který pomohl člověku vyvíjet se k vyšším stadiím vývoje a který z něj činil korunu a vládce všech ostatních výtvorů. Tyto vlastnosti mohou být identifikovány jako primární lidské rysy a hodnoty. A to je skutečný pokrok nebo přední vývoj nebo skutečné bohatství.

Do poloviny 20. století jsme dospěli k bodu v této civilní civilizaci, kde bychom mohli mít tak malý důvěrný kontakt s nepořádnou realitou živých věcí - ve srovnání s čistou jednoduchostí strojů - že jsme ochotni vyčerpat naše hodnoty, uzavřením našich matek a otců na velkoobchod ve stářích. Alibi je vytvořit novou investiční příležitost v skladování starých. Jaká zvláštní věc, co dělat s našimi nebývalými bohatstvami, s využitím, tedy s odpoutat se od nejbližších lidských vazeb, zbavit se našich dějin. Tímto způsobem začalo složité kruhy o sto let dříve, kdy jsme nejprve zamkli naše děti ve věznicích - připomínajících školní - skladování bylo dokončeno.

Skladování mladých; skladování ve věku - dobré podnikání, ale dobré pro co? Má skutečně záležitost, nebo ne, že naši rodiče umírají mezi cizinci a naše děti žijí a cení cizinci? Má to pravděpodobně vliv na kvalitu života ani starých ani mladých, kteří jsou teoreticky zbaveni spletení? Obtěžování je koneckonců jádrem úplného lidského života; dobré životy jsou o tom, že jsou navzájem spletené. Tvrzení, že izolační komory pro mladé i staré jsou pokroky v lidské společnosti, nesouhlasí s žádnou pozorovatelnou skutečností. V tomto procesu pouze vyměňujeme naše skutečné bohatství za abstraktní syntetické bohatství nazvané peníze, které nakonec zničí vše, co člověk skutečně znamená.

Syntetická výroba bohatství je pouze převedením přírodního bohatství na umělé bohatství, jako jsou umělé techniky a výrobky, jako řešení připravená k použití, kde hlavní roli hrají peníze, které jsou snadno přenositelné, zvládnutelné, flexibilní, dlouhodobě konzervativní a především , vysoce manévrovatelné a "silné" - peníze. Proces je však stejně destruktivní, nelidský, protivzdušný a nepříznivý pro skutečné bohatství, neboť převádí vysoce přirozený a cyklický přírodní ropný materiál na vysoce necyklické plasty a jiné polymerní syntetické výrobky, které zůstávají nerozložitelné pro tisíce roky, jsou škodlivé pro všechny životní formy v přírodě. Filozof se snaží dostat se k nejzákladnějším jednoduchým principům. Vidí, že lidé ztrácejí hmotné bohatství, nebo jen nechávají to hnilobou, nebo je hromadí bezúčelně kvůli čistě abstraktním čítačům nazývaným dolary nebo libry či franky.

Z tohoto velmi základního hlediska jsme vytvořili úžasnou technologii pro dodávky zboží a služeb s minimem lidského výtržnictví. Není zřejmé, že cílem všech strojů je zbavit se práce? Když se zbavíte práce potřebné k výrobě základních potřeb, máte volný čas - pro zábavu nebo pro nové a tvůrčí průzkumy a dobrodružství. Ale s charakteristickou slepotou těch, kteří nerozlišují symbol od skutečnosti, dovolíme, aby naše stroje vyřadily lidi z práce - nikoliv ve smyslu, že jsou ve volném čase, ale ve smyslu, že nemají žádné peníze, a že mají ostudně přijmout bídnou charitu veřejného blahobytu. Tak - jak se rozšiřuje racionalizace automatizace průmyslu - stále více rušíme lidské otroctví; ale v penalizaci vysídlených otroků tím, že jim zbaví kupní síly, se výrobci zase zbavují prodejen a trhy s jejich výrobky. Stroje vyrábějí čím dál víc, lidi vyrábějí stále méně a méně, ale výrobky se hromadí nerozdělené a nekonzumované - doslova jako toxický odpad - protože příliš málo lidí může vydělat dost peněz a protože i ten nejchudobnější, nejsmrtelnější a nejnebezpečnější kapitalista nemůže spotřebovat deset liber masla denně.

RYBAŘENÍ V KALNĆH VODÁCH

Tajemství úspěchu všech moderních podnikání podněcovaných společenským intelektem je vytvořit pro člověka tolik problémů a také je vytvářet v rozporuplném smyslu, že problém pro jednu skupinu lidí se stává řešením další skupiny lidí žijících daleko. Růst a šíření mrtvých na světě jsou hudbou pro globální korporace vyrábějící drogy. Stejně tak rozšiřování regionálních konfliktů na zbrojní výrobce a vývozce zbraní. Je to životně důležitý zájem vyvíjených rozvíjet, aby rozdíly mezi rozvíjejícími se a nedostatečně rozvinutými rostly, i když se pokoušejí dát je na "vyvíjející se vzor". Je tedy velmi důležité, aby tržní síla byla tak rozdělena a rozdělena mezi lidi a národy, jak mohou, v souladu s etikou, vírou a praxí a udržuje hrnce rozdílu vždy vroucí. Náboženská a regionální nesnášenlivost jsou na dnešní době vysoká a stejně tak je rozdíly mezi těmi, které mají a nemají.

Využívání tohoto populárního podvodu po dlouhou dobu a nevyhnutelných důsledků a rozporů, které se nyní dostaly do popředí, jsou dnes národy nacpávány pod těžkým dopadem řečů, recese, nezaměstnanost atd. V době, kdy se výrobky svažují na trh, a to i jako lidé jako celek vzdychá kvůli nedostatku čerstvého vzduchu a vody.

Lidé jsou komodity v říši korporací. Nezohledňují nebezpečí pro zemědělství, zvířata, lidi a životní prostředí, léčiva vyrábějí "plodiny" pro zvířata a lidi. Žijeme ve světě genetického inženýrství, kde se zabýváme zemědělstvím bez zemědělců a pěstujeme geneticky modifikované stromy a plodiny. Existují zprávy o transgenních stromech šířících otravu rtutí. Genetické inženýrství vytváří viry a bakterie, které způsobují onemocnění. GM mikroby a další nové toxiny GM se táhnou nad naše jídlo. Genetická terapie rozšiřuje transgenní kontaminaci, ve které jsou rizika pro člověka stejná jako u genetické modifikace rostlin a zvířat. Všechny tyto "pokroky" dosahují tržní síly prostřednictvím zneužívání vědy a snižování počtu vědců na biologická pohoda pro průmysl.

Zdravý a trpící svět je pro podnikání dobrý: Neustálé přeměny nemocí mění globální populaci na morčata generující zisk pro společnost Big Pharma. Jaké velké léky nechtějí, aby svět věděl, je o syntetických nebezpečích drog a přírodních alternativních lécích, které by mohly zničit jejich 800 miliard dolarů ročně. Je to skutečně chamtivost, která je "politikou" za probíhajícím lékařským šílenstvím, které doslova brání všem dobře zamýšleným lidem používat nebo dokonce se učit o nových a potenciálně vstřícných přístupech k vývoji levné a neškodné léčby mnoha degenerativním onemocněním, jako je rakovina, diabetes a hypertenze.

Stanoveným účelem a hnací silou farmaceutického průmyslu je zvýšit prodej léků pro současné onemocnění a nalézt nové nemoci k uvedení stávajících léků na trh. Farmaceutický průmysl nemá z tohoto důvodu žádný zájem na prevenci nemocí. Odstranění jakékoli choroby nevyhnutelně ničí vícebiliardový trh léků na předpis jako zdroj příjmů. Proto jsou farmaceutické léky primárně vyvinuty k úlevě od symptomů, nikoliv k léčení.

Pokud jsou objeveny a vyvíjeny eradikační terapie, farmaceutický průmysl má vlastní zájem na potlačení, zdiskreditování a zabránění těchto průlomů v lékařství, aby se zajistilo, že nemoci budou pokračovat jako samotný základ lukrativního trhu s léky na předpis. Ekonomický zájem samotného farmaceutického průmyslu je hlavním důvodem, proč nebyl proveden žádný průlom v oblasti léčby nejčastějších onemocnění, jako jsou kardiovaskulární choroby, vysoký krevní tlak, srdeční selhání, cukrovka, rakovina a osteoporóza, a proč tyto nemoci pokračovat jako epidemie v celosvětovém měřítku.

Miliony lidí a pacientů po celém světě jsou dvakrát podvedeni. Velká část jejich příjmů je použita na financování výbušných zisků farmaceutického průmyslu. Na oplátku jim je nabídnut léčivý přípravek, který nejenom nevytváří, ale také poškozuje jejich zdraví na nevyléčitelnou úroveň. Dnes krmíme svět korporací. Jistě se živíme pro pokračující biologickou katastrofu celé lidské společnosti. V konečném důsledku se konvenční medicína rozpadne na vlastní okázalé selhání, aby se nahradila novým věkem medicíny, kdy prevence nemoci - nikoliv léčba - udržuje lidi zdravé, živé a produktivní bez toho, aby bankrotující společnost v procesu.

Život se stává válkou: trh existuje ve válkách (soutěžích); člověk existuje v míru. Proto je zájem trhu vždy proti zájmům člověka. Trh byl pod kontrolou, pokud člověk zůstává vůdcem lidských společností po miliony let. Ale z pozdního člověka, trh, s pomocí vědy a umění (komercializace), získal dostatek vlivu, aby spěchal dopředu daleko před člověkem. A hi-tech tržní ekonomika se stala vůdcem člověka tím, že komercializuje vše včetně vědění a náboženství (spirituality). Světové války následovaly a lidská společnost se tak dostala pod vedení podnikatelů, kteří striktně sledovali vývoj trhu, doslova od roku 1924, kdy tehdejší americký prezident Calvin Coolidge prohlásil filozofii rozvoje svého národa: "Podnikání Ameriky je podnikání. "

Vzhledem k tomu, že moderní život proxy je zcela závislý na prostředníkůch a tedy i na mechanizaci, moderní klamné pojmy jako důvtip, inteligence, zkratky a soutěže se staly spíše normami než výjimkami. A mechanizace je o jednorázových, lineárních procesech skrytých zkratkou a jinými metodami stopgapu, jak jsme viděli v předchozích kapitolách.

Každá provizorní / zkratková metoda je stejně hypotetická jako moderní věda, a proto jsou všechny procesy, které jsou jednorázové. Jako taková všichni naznačují tuhou konkurenci, která se rovná nouzové situaci, jako je tomu v případě, že pták staví hnízdo pro kladení vajec nebo jako společnost, která katapultuje armádu pro boj s nepřítelem (armáda předpokládá nepřítele), oba jsou čistě dočasné povahy a nikdy trvalý rys. Ale skutečnost, že člověk byl mechanizován na okraji, znamená, že čelí nouzové situaci na rukojeti a že jako voják je všichni připraveni zachovat život jako trvalou válku. Ale v freeridních současných globalizačních situacích, kdy člověk skákal z jednoho termínu na to, co je jiný, když se vyrovnává s pokračujícím rychlým životem a rychlejšími změnami, je důležité ptát se, jaká je proti komu se bude bojovat, zvláště v době, kdy neví nic jiného než boj (soutěž) a nemá žádnou jinou infrastrukturu než ty, které vyžaduje válka? A tragicky není nikdo jiný, než jiný člověk, který má napadnout a bojovat.

Takže člověk je nevyhnutelně musel bojovat s jiným člověkem až do posledního, pokud jde o moderní život. Je to všechno o vykořisťování člověka člověkem a okraj vždy směřuje ke zprostředkovateli, který neustále udržuje nádobu vždy vroucí, což je dnes moderní mechanizovaná společnost. Bylo to prostě toto krátké zpoždění při dosažení celkové mechanizace světa, že dlouhotrvající válka pokračovala tak dlouho, když se zde a tam nějaké sporadické místní praskaly, a to od té doby, co začalo s průmyslovou revolucí. Nyní je "globální vesnice" nebo "drátěná planeta" připravena vyčistit dlouhé zpoždění konečné krize v otázce řekněme asi od 20 do 25 let.

Při pohledu na nebývalou industrializaci, která se odehrává v moderní historii, velký historik Arnold Toynbee identifikoval největší událost v moderní historii jako průmyslová revoluce. Dnes to, co vidíme všude, je, že celá lidská společnost je zabalená do neustálého prostřednictví. Jako taková, proč neumíme identitovat období moderní historie jako věk zprostředkovaných revolucí, která se díky moderní vědě a průmyslové revoluci podařilo katapultovat kdysi temný a méněcenný konvenční obchodník - prostředník - k pýchu místa, prakticky jako korunní princ moderního člověka.

Je fakt, že celý svět je omezený na to, aby byl velkým trhem, a podnikání člověka, který skončil jako jeho jediný podnik, jsou nedávné historické jevy a že k němu došlo v posledním období celé lidské historie. Během zbylých 99,9% historie, po milióny let, člověk žil tím, že individuálně vyráběl většinu svých požadavků pro svoji vlastní spotřebu, aniž by se jednalo o prostředníka. A dnes, v plně komercionalizovaném světě, který existuje od posledních několika století, je to méně než 1% lidí - podnikatelů - kteří kontrolují zbytek 99%. A toto dálkové ovládání lze snadno dosáhnout prostřednictvím toho, co můžeme popsat SPECULÁCIU nebo HYPOTÉZIU, nazvanou MODERN SCIENCE.

Firemní a vojenské účely jsou dnes neoddělitelné. Vojenská výroba je ve velké míře vyňata z právních předpisů na ochranu životního prostředí v oblasti národní bezpečnosti. Tato výjimka učinila z vojenských výrobních zařízení nejvíce ekologicky zničené lokality na Zemi. Vojenská výroba také vyžaduje těžbu a výrobu nejzávažnějších nebezpečných materiálů, které vytvářejí nejzávažnější hrozby pro lidské zdraví a životní prostředí.

Značkové zbrojní systémy jsou samozřejmě zbraně hromadného ničení. Tyto zbraně představují primární směr technologické trajektorie vyspělých národů. Zatímco jsou pro civilní obyvatelstvo uváděny na trh jako ekologické, lékařské a ekonomické výhody ve formě civilní jaderné energie, genové terapie a pesticidů zvyšujících produkci potravin, jejich původ ve vojenském výzkumu a použití jsou výmluvné. Z ekologického a zdravotního hlediska jsou to technologie s nejvyšším rizikem, které jsou v současné době rozšířené. Krytí Země v chemických biocidech, geneticky modifikovaných organizmech a stronciu 90 jsou kombinované výsledky vojenské a podnikové aplikace těchto vysoce rizikových technologií a je nesprávné považovat firemní a vojenské aplikace za oddělitelné. Komponenty přípravku Agent Orange a Zyclon-B jsou pravidelnými složkami každodenního příjmu firemních potravin. Kontaminanty vznikající při výrobě zbraní hromadného ničení jsou některé z nejvíce persistentních znečišťujících látek známých lidstvu. Jsou dědictvím této generace našim vnukům a jejich vnukům - za předpokladu, že svět bude trvat tak dlouho!

Válka a prodej strachu: Zisk je mantra generálního ředitele. Cílem je ztělesnění motivů, agend a akcí moderní společnosti. A právě tento cíl povede všechny korporace "zisk za každou cenu" k jejich vlastnímu zničení. Jak to je? Vidíme dnes, že se objevila téměř psychopatická sada událostí a s tím i vzestup síly a nadvlády nad světovými událostmi nadnárodních korporací.

Aby se dosáhlo maximálního zisku, je agenda dnešní společnosti najít ty nejvíce využitelné, nepodložené, politicky bezmocné a "nejvíce terorizované" lidi, kteří mohou najít k výrobě zboží, poskytovat služby a umožňovat zisky pro ty, kteří investují do tohoto formu moderního psychologického otroctví, fyzického zneužívání, hospodářské nadvlády a "strachování", které je možné v rámci souboru právních a vojenských strategií, které korporacím umožňují zbavit lidské práva, politickou moc a schopnosti jednat v občanských neposlušnost vůči nemorální a neoprávněné autoritě.

Práva korporací versus práva člověka: Růst korporativních práv, ekonomické síly a politického vlivu byl hlavně omezen na posledních 150 let, ačkoli semena vládní nadvlády spočívají ve vzdálenějších merkantilistických a koloniálních praktikách. Je však nesporné, že lidové demokratické právo rozhodovat o svém ekonomickém životě bylo ve stejném časovém období nahrazeno zájmy firem. Tato konsolidace politické moci přichází na úkor veřejné moci a nadále stimuluje silnou opozici na celém světě. To je udržováno neoliberálními politikami, které se uplatňují v celosvětovém měřítku.

Daleko od poskytování veřejné poptávky korporace aktivně diktují kulturní návyky a vytvářejí poptávku tím, že ovlivňují veřejnou mysl prostřednictvím sofistikované a dobře financované kombinace výzkumu, marketingu, reklamy a manipulace s médii. Výsledkem je jemné, ale zcela patrné sladění veřejného a podnikového zájmu. Tato kulturní homogenizace společnosti jak na celostátní, tak na celosvětové úrovni je úrodnou půdou pro maximalizaci zisku. Zatímco úroveň zbytečné a neudržitelné spotřeby se celosvětově zvyšuje, je zajištěna dlouhá životnost podniku. Tato nekonzistentní kapitalizace u malých bohatých lidí je dalším příkladem nedemokratického procesu, který je důsledkem nadměrné finanční schopnosti a politického vlivu. Sofistikovanost a účinnost reklamních a marketingových metod je dobře pochopena. Všudypřítomnost televize a rostoucí počet hodin, které ji pozorují, zejména děti, je obzvlášť znepokojující. Na dnešním světě se sledování televize stalo téměř třetím nejvíce náročným zážitkem po spánku a práci. V USA, 75% komerčního televizního času a 50% veřejného televizního času hradí 100 největších společností. Předpokládané globální výdaje na reklamu pro podniky v roce 2006 činily více než 427 miliard dolarů.

Podniková osobnost: Právníci z řad právnických firem založili v americkém právu precedens "Corporate Personhood", který jim dává stejné ústavní práva jako obyčejní lidé. Nejprve začali manipulovat s vnímáním soudů Čtrnáctého dodatku, původně určeného k ochraně občanských práv otroků. Tvrdili, že "práva na rovné zacházení" a "řádný proces" by se měly vztahovat jak na korporace, tak i na lidi, av roce 1889 nejvyšší soud udělil těmto právům korporacem pod vedením Čtrnáctého dodatku. Korporace se tak staly "osobami". To byl hlavní obrat, který dovolil korporacím využívat tyto nové pravomoci k oslabení demokratických práv, které ústav původně zamýšlel poskytnout občanům: právo na republikánskou formu vlády, odvozené výlučně ze souhlasu řízených.

V roce 1906 získali korporátní právníci pro své klienty Čtvrtou změnu ústavních práv, která původně chránila majetky lidí před nepřiměřenými prohlídkami. Společnosti využily této ochrany k omezení vyšetřování zdraví, bezpečnosti a ochrany životního prostředí ve firemních zařízeních a uchování firemních dokumentů soukromých. Tím došlo k oslabení práva veřejnosti na správné zdravotní a bezpečnostní normy a ochranu životního prostředí.

Společnostem byla rovněž udělena ochrana podle pátého dodatku, což brání zrušení podnikových pravomocí bez řádného postupu. To umožnilo korporacím kompenzovat, pokud ztratí příjmy z místních zákonů určených k ochraně občanů.

Podle prvního dodatku (Svoboda projevu) byly korporacím uděleny právo ovlivňovat právní předpisy, které nesouvisejí s jejich podnikáním. Výsledkem je, že korporace porušily samotné srdce demokracie. Státy již nemohou omezit firemní reklamu ani v případě, že jsou politicky motivované, nebo omezit finanční příspěvky na politické kampaně.

Bitvu o kontrolu demokratického procesu získává korporátní a politická elita. Fenomén tržních sil se stává stále více zakořeněný ve všech aspektech veřejného života, a to dokonce ovlivňuje naše podvědomí, vědomé postoje a chování. Tyto a další změny podkopaly právo lidí na to, aby se společnosti chovaly jako na podřízené subjekty vytvořené člověkem. Právo společností nyní přímo soutěží s právem veřejnosti na své zdraví, bezpečnost a dobré životní podmínky. Soudy se rozhodly neřešit tento střet zájmů a podkopávat demokratický proces. Místo toho umožnily moderním korporacím, aby využívaly tato práva k získání většího bohatství. Ekonomická moc vytváří politický vliv, což je skutečnost, že korporace ve své nové ochraně podle amerického práva plně využívají svých výhod.

Firemní vazby s WTO, jakož i s Mezinárodním měnovým fondem a Světovou bankou jsou dobře zdokumentovány a nadále jedná o přístupu na rozvíjející se trhy a o zajištění práv duševního vlastnictví. Prostřednictvím dohod o volném obchodu, jako jsou dohody NAFTA a WTO, jako jsou GATS a TRIPs, je potenciál ještě větší hospodářské nadvlády podniků jasný. Práva společností jsou nadále vynucována a základní společné zdroje, jako je voda, genetický materiál a znalosti, jsou privatizovány bez ohledu na svrchovanost rozvojových zemí.

Od sedmdesátých let, kdy se zvýšila veřejná námitka vůči korporačnímu pravidlu a zhoršování životního prostředí, korporace ustavily úspěšnou kampaň za zvýšení práv podniků a získání veřejného mínění. Tato iniciativa zaznamenala vzestup firemních sponzorovaných advokátních kanceláří, kteří silně obhajovali firemní zájmy například tím, že se postavili proti environmentálním a sociálním normám a předpisům. Takové organizace byly prezentovány jako skupiny "veřejného zájmu" ve snaze vyrovnat veřejné a podnikové zájmy a maskovat zapojení firem. Zahrnovaly environmentální a spotřebitelské skupiny, které nejsou ničím jiným než prodloužením korporačních lobbingu v zastřešování, podporující environmentální a obchodní deregulaci. Akademický svět byl také zaměřen na programy financované firmami a výzkum v ekonomii a právu, který upřednostňoval neoliberální ideály. Úspěch kampaně pro styk s veřejností byl zajištěn jejich obrovskými finančními zdroji a širokou koalicí napříč obchodními skupinami.

Podnikové podmanění intelektu: Každý systém, včetně i náboženství, je v péči svých penězních sil, že to, co oni, jako sponzoři příslovečných Judas, dělají na intelektuální frontě.

Za posledních 75 let se výzkumné programy sponzorované průmyslem staly dominantou vědeckého výzkumu. Existuje totalitní systém, kdy mohou získat výzkumné prostředky pouze vědci, kteří dodržují převládající pravověrnost. Nejen, že vláda nefinancuje studie o alternativních hypotézách týkajících se životně důležitých otázek, jako je AIDS a rakovina, ale tato striktura se týká i jiných oblastí vyšetřování.

Podle Beda (2001) pravicové think tanky hrály ústřední roli při prosazování ideologie volného trhu na politickou agendu po celém anglicky mluvícím světě. Tyto think-tanky jsou obecně založeny jako soukromé, osvobozené od daně, výzkumné a advokátní instituce a jsou z velké části financovány nadacemi a podnikovým sektorem. " Environmentální politika je dobrým příkladem jejich nedávného vlivu. Obhajují využívání trhu k přidělování vzácných ekologických zdrojů, jako je divočina a čistý vzduch, a podporují nahrazení legislativy dobrovolnými průmyslovými dohodami, posílenými nebo nově vytvořenými vlastnickými právy a ekonomickými nástroji.

Think Tanks, stejně jako Institut pro veřejné záležitosti, zaměstnávali bývalé vládní úředníky, kteří jim dali důležitá spojení. "Vzájemná výměna pracovníků mezi think-tanky a vládními úředníky je dnes rysem australské scény" podle Bedera. Konzervativní myslitelské tanky hrály významnou roli při vytváření politické agendy pro vlády Thatcher & Blair ve Velké Británii.

Aby byly think tanky efektivní:

zapojit se do sítí lidí, kteří mají vliv v určitých oblastech politiky.

organizovat konference, semináře a workshopy

publikovat knihy, tiskové zprávy, časopisy a mediální zprávy pro tvůrce politik, novináře a lidi, kteří jsou schopni ovlivnit tvůrce politik

kontaktovat byrokraty, konzultanty, zájmové skupiny, lobbisty atd.

usilovat o poskytnutí poradenství přímo vládním úředníkům a vládním agenturám a výborům prostřednictvím konzultací nebo prostřednictvím svědectví při slyšeních.

Zaměstnanci think-tanků se často stávají tvůrci politik sami, protože si stanovili své pověřovací listiny jako důležitou součást příslušné sítě politických sítí.

Beder zdůrazňuje, že "v úsilí ovlivňovat a stát se součástí procesu tvorby politik mají think-tanky více společného se zájmovými skupinami nebo tlakovými skupinami než akademické instituce. Zaměstnanci think-tanků jsou však médii považováni za nezávislé odborníky a jako takové jsou často zdrojem odborných názorů vůči zástupcům univerzit nebo zájmových skupin. "

Podniková kontrola moderní společnosti a lidského života je úplná: velké nadnárodní korporace jsou jednoznačně dominantní institucí naší doby. Jsou prominentní po celém světě, zejména v Globálním severu a jeho epicentru v USA. Řídí nebo velmi ovlivňují to, co jíme a pijeme, kde žijeme, co nosíme, jak získáváme většinu našich základních služeb, jako je zdravotní péče, a dokonce i to, co jsme učili ve školách na nejvyšší úrovni. Vytvářejí a řídí naše zdroje informací a velmi ovlivňují, jak si myslíme, a náš názor na svět i ony. Dokonce teď vlastní patenty na našem genetickém kódu. Také pečlivě zpracovávají svůj obraz a využívají chytlavých sloganů, aby nás přesvědčili o jejich prospěchu společnosti a světa, například: "lepší věci pro lepší život prostřednictvím chemie". Slogany jsou chytré, ale pravda je ošklivá.

Korporace také rozhodují, kdo bude řídit a jak. Můžeme si myslet, že děláme, ale není to tak, a nikdy nebylo. Zatímco vlády jsou do značné míry vázány hranicemi, korporace mohou pracovat téměř v jakékoli zemi, a proto si mohou vybrat, jak chtějí rozdělit své majetek a výrobní zařízení. Přestože musí dodržovat právní předpisy každé země, často hrají jednu vládu proti druhé jako prostředek k dosažení příznivých ekonomických podmínek. Tyto národní volby ve většině národů dnešního světa, zejména během posledních několika desetiletí, se tvářily většině lidí legitimní, nikoliv však těm, kteří vědí a chápou, jak systém funguje. Zde je, jak to opravdu funguje. "Power elita" nebo privilegovaná třída, C. Wright Mills psal asi před 50 lety ve své klasické knize podle tohoto titulu, jsou skuteční králové a rozhodovací činitelé. Napsal, jak korporátní, vládní a vojenské elity vytvořily trojici mocností po druhé světové válce a že "mocenská elita" byla ta, která "rozhoduje o tom, co je rozhodnuto", důležité. Svatá trojice Mills napsala o ještě existuje, ale dnes ve tvaru trojúhelníku s nadnárodními obři jasně na vrcholu a vládu, armády a všechny ostatní důležité instituce, aby sloužily jejich zájmům. Tyto korporace se staly tak velkými a dominantními, že řídí naše životy a svět, a ve světě s nulovým součtem a čipy, které počítá nejvíce ve svém stacku, dělají to za svůj trvalý zisk a za naše rostoucí náklady.

Lidstvo ztrácí vedení

 Dnes svět plně ví, že vedení lidského světa se ze všech důvodů odklonilo od lidí. Pouze to, že vládnoucí svět prostě nechce tuto skutečnost přiznat v tolika slovech. Tato kniha je pokusem zjistit, proč a jak člověk nakonec ztratil své vlastní vedení.

 Je to šokující zvláštnost našeho věku, že dnes svět nemůže změnit svůj směr, i když to považujeme za jediný způsob, jak zachránit člověka před rychlými katastrofami. Je mnohem ironičtější, že ani současný globální vůdce, totiž Amerika, to nemůže udělat, a to navzdory skutečnosti, že tu nejlepší mozky a jinde na planetě přemýšlí právě na tom místě.

 Svět, včetně Ameriky, nezveřejňuje své rostoucí zoufalství, a to ne proto, že nemá žádné alternativní možnosti nebo řešení, ale protože prostě nemá dostatečně potřebnou oddych, aby provedla jakoukoli základní záchrannou operaci a tak ji zahájila znovu a znovu. Skutečně se obává, že některé horší katastrofy mohou předcházet světu nebo že některé další síly čekající v křídlech mohou převzít a tím vyvážit mocnickou rovnováhu během tak jemného přechodu. Skutečnost, že dlouhé přetrvávání tohoto sordidního stavu napětí - beznadějnosti a bezmocnosti - v nedávné historii vedlo tento svět do takové situace, že když dokonce i terorismus přišel volat a získávat veřejný souhlas jako méně zlo, se ukazuje jako brutální realita, která se dívá přímo na tvář každého myslícího člověka. Mnoho publikovaných a propagovaných "dobrodružných" výletů na Měsíc a Mars jsou prostě částí hříšných her a snaží se odvést pozornost veřejnosti od současné beznaděje, bezmocnosti a dalšího ponížení, které globální vedení čelí ve všech oblastech.

 Svět vládl kartel sociopatů: Moderní společnost, podle profesora práva Joela Bakana (autorka The Corporation: The Patological Pursuit of Profit and Power) je "zvlášť sebe-zájem a nemůže cítit opravdový zájem o ostatní v jakémkoli kontextu. "(Str. 56). Zde je společnost srovnána se sociopathem. Bakan píše: "Sociopathická osobnost je nezodpovědná, manipuluje, grandiózní, postrádá empatii, má asociace, odmítá přijmout zodpovědnost za činy a nemůže cítit výčitky ... .Mnoho postojů, které lidé přijmou, a činy, které vykonávají, když jednají jako firemní pracovníci mohou být charakterizováni jako psychopatičtí. "

 Z tohoto Bakana dochází k závěru, že společnost je "patologická" entita. To je nápadný závěr.

 Takzvaná patologická osobnost u lidí je dobře zdokumentovaná a zahrnuje sériové vrahy a další, kteří neberou ohled na život a blaho někoho jiného, ​​než sami. Je ale opravdu spravedlivé označit korporaci, spravovanou a vlastněnou normálními pečujícími a milujícími lidmi, tímto způsobem?

 Bakan si to myslí. Jeho argumentuje, že jediným důvodem, proč je korporace, je zvýšit zisky a sílu korporace. Poukazuje na soudní případy, že je povinností vedení hospodařit s penězi a že jakýkoli kompromis s touto povinností je zanedbání povinnosti. Dalším bodem je to, že "korporace jsou navrženy tak, aby externě vynaložily své náklady." Znečišťování životního prostředí a zanechání nepořádek pro někoho jiného, ​​aby se vyčistil, je přesně to, co znamená "externí náklady". Faktem je, že trh nemůže fungovat bez externalizace ekologických a sociálních nákladů a mega-korporace v současné době ovládají téměř každý aspekt života na této planetě.

 Kromě toho jsou korporace vůči zákonu amorální. . Společnost nemá koneckonců žádné svědomí a necítí se žádné výčitky. Bakan cituje 42 "závažných porušení právních předpisů" od General Electric v letech 1990 až 2001 na stranách 75-79 jako příklad. Pokuty za zneužití jsou zpravidla tak malé vzhledem k zisku, že je nákladově efektivní porušovat zákon. Co se týče společností, které se řídí samy, píše Bakan: "Nikdo by vážně nenaznačoval, že by se jednotlivci měli řídit, že zákony proti vraždám, útokům a krádežím jsou zbytečné, protože lidé jsou společensky odpovědní. Zdá se však, že bychom měli věřit, že korporační osoby - institucionální psychopati, kteří nemají smysl pro morální přesvědčení a kteří mají sílu a motivaci způsobit škodu a devastaci ve světě - by měli zůstat volní, aby se řídili sami. "(Str. ).Joel Bakan dále píše: "Během posledních 300 let korporace shromáždily tak velkou moc, že ​​oslabují schopnost vlád ovládat je. V jakékoliv jiné zemi bychom nazvali tento systém úplatkářství; v Americe to nazýváme svoboda projevu. Ve firemním světě střílíme zaměstnance, kteří berou peníze od dodavatelů; v politickém světě je znovu vybíráme. Kde jsou naše hlavy? "

 Společnost bude šťastně úplatkem politikům, kteří přijmou politiku, která bude zemi neobyvatelná, pokud si budou myslet, že zlepší zisk za další čtvrtletí o 1%. Jsou jako děti, které mají nadpřirozené síly, a žádné další svědomí ani myšlenky. Vedoucí pracovníci v současné době provádějí masivní propagační kampaně, aby přesvědčili obyvatele, že antropogenní globální oteplování - globální oteplování kvůli lidskému zásahu - je liberálním podvodem a oni uspějí. Ve Spojených státech to pravděpodobně považují dvě třetiny obyvatel. (V této souvislosti se podívejte na téma "Kapitalismus je sociální nemoc" v kapitole 5).

 Fox ke strážce slepice: Takže všichni víme, že důkazní břemeno prokazující, že například daná chemikálie je škodlivá, je na oběti nebo nešťastnou masovou společnost nebo veřejnost, která často z finančních i právních důvodů , musí záviset na zkouškách a informacích poskytnutých samotnými chemickými podniky. Nicméně instituce na ochranu životního prostředí, jako je americká EPA (Agentura na ochranu životního prostředí), údajná průmyslovou záležitost, se stala bezzubá ve tváři organizované opozice (a kooptace) ze samotných průmyslových odvětví je základní nemocí. Ale to je jako liška, která střežila stodola.

 Čtyři chemikálie, včetně suchého čisticího chemického "perc", formaldehydu a dvou pesticidů, jsou sledovány bludištěm EPA s fascinujícím odklonem do korporačních právnických firem, PR flacks a finančních záznamů, dokud čtenář neobjeví, proč jsou tyto nebezpečné chemikálie nejsou řádně regulovány. Každý, kdo rozumí matematice, ví, že EPA nebude dostatečně testovat miliony chemikálií, které nyní existují - nyní zjišťují politiku, která vysvětluje, proč nemohou ani správně testovat nebo regulovat některé z nejnebezpečnějších, které se běžně používají po celém světě.

 Firemní potlačení dat je nyní tak rutinní, že nikdo nezvedá obočí. V návaznosti na poradní panel EPA, který klasifikoval teflonovou chemickou látku C8 (perfluorooctanoát amonný nebo PFOA) jako "pravděpodobné karcinogen", reportér Ken Ward Jr. z Charleston (W.Va.) Gazette se dozvěděl, že v roce 1981 zahájil DuPont studii zjistit, zda expozice C8 způsobila vrozené vady u dětí teflonových továrních dělníků. Když studie zjistila nadměrné vrozené vady u dětí, studie byla opuštěna a výsledky odloženy bez oznámení federální vládě. Podle zákona o kontrole toxických látek (TSCA) musí společnosti informovat EPA, když zjistí, že informace "rozumně podporují závěr, že [chemická látka] představuje podstatné riziko zranění zdraví".

 Chemické společnosti mají armádu právníků. Mnoho vědců - včetně laureátů Nobelovy ceny - pracuje přímo pro ně a mnoho dalších v akademické sféře pracuje nepřímo prostřednictvím studií, které financují. Mají také velké PR firmy, které klepou domů zprávu, že (pro citování titulu související knihy) "Toxický kal je pro vás dobrý".

 Dokonce i v těch několika málo případech, kdy je chemikálie skutečně zakázána, musí platit daňový poplatník. Můžeme být všichni otráveni, ale nebe zakazuje, aby jedna z těchto obrovských korporací ztratila trochu zisku. Chemické společnosti se také uchýlí k obfuscation, soudy ohrožené i reálné, propaganda a hraniční podvody. Výsledkem je, že jejich produkty nadále kontaminují náš vzduch, vodu a potraviny - a naše zdraví.

 ŘEŠENÍ: ZAŘÍZENÍ PODNIKÁNÍ NA DVEŘENÉM TRHU

 Slaughter tapping (jatečné čepování) je známý termín z gumových plantáží, což znamená nemilosrdné a zběsilé dojení nebo poklepání pryžového stromu, když strom stárne a je vhodný k tomu, aby byl vyřazen nebo vykopán. Poté se klepání provádí řezáním kůže stromu na co nejvíce místech na kůře, než z místa, kde vychází mléko (krev stromu), proces, při kterém se veškerá preventivní opatření pro zdraví stromu hodí k větru Stručně řečeno, jedná se o proces získávání maximálního možného zisku v minimální možné době a úsilí.

Dnes je hluboká zátěž směřující k silnému, cynickému a pesimistickému názoru, že svět se rychle vydává do situace, která neuspěje, z čehož prostě nemá útěk. Je to kvůli řadě příznaků nebo důvodů, nikoliv jen jeden. Mnozí zřejmě sdělují poselství, že svět je neschopný a že nejhorší ještě přijde. Nejvýznamnějšími osobnostmi v této oblasti myšlení jsou mimo jiné vrcholové korporátní technokraty. Pouze to považují za otevřené tajemství a příležitost vyděsit "potopenou loď".

A světskí "moudří" lidé, firemní síly, které vždy po vítězné straně ve vysoce konkurenčním globálním ekonomickém prostředí samy o sobě podléhají tomuto typu flecování a jiným roztržkám - "jatka" - tendence v obchodě a průmyslu, bez ohledu na dalekosáhlé vážné důsledky. Zvažme jen jeden příklad. Bylo by rozumné odstranit všechny předpisy v odvětví těžby dřeva a umožnit jasné řezání celých lesů pro krátkodobý zisk? Měli bychom si sednout a sledovat, jak celý druh zaniká, protože průmysl naruší potravinový řetězec přírody a ohrožuje naše budoucí zásobování potravinami a celý ekosystém? Tento model volného trhu nekonečného růstu na konečné planetě způsobuje masové vyhubení druhů, masové znečištění a je jistě spojen s nihilistickým hodnotovým systémem, který hypotékuje budoucnost planety pro okamžité uspokojení těch šťastlivců. V systému, který vyžaduje především krátkodobé zisky, by se průmysl skutečně sám reguloval? Bude soutěž dobrým rozhodčím?

"Za posledních 20 let jsme vytvořili generaci, která není podnikatelem, jsou grabbers. Říká se nám, že se musíme otevřít, že obchod a obchod musí být zcela zdarma. Zdarma pro koho? Pro nepoctivé spekulanty? Pro anarchisty, kteří chtějí zlikvidovat slabé země v jejich křížové výpravě za otevřené společnosti? ", Bývalý malajský premiér Mahathir - s výpadem na spekulanta George Sorose pro měnové problémy v jihovýchodní Asii - tak obviňoval asijské podnikatele, kteří se podíleli na finančních skandálech.

Krize peněz-ničí-bohatou ekonomiku v moderní společnosti dosahuje výbušného bodu. Dnes moderní společnost prochází ekonomickou bilancí. Řecko, například, je na pokraji úplné insolvence a finanční krize dosáhne výbušného bodu.

Skutečnost, že dnes svět přišel uznat korupci za to, že se stala "nutným zlem" pro úspěch v jakémkoli oboru, je typickým příkladem toho, že tyto tendence "porážky" se dostaly do bodu samovražedné saturace. Jako malý jev korupce praktikuje mikroskopické procento lidí s nízkou třídou od nepaměti a nikoliv jako dnes, kdy je praktikován jako "skutečná" činnost všech, včetně špičkové třídy, a v takovém oboru samotný význam a jejichž cílem je především odhalit korupci, a to hromadné sdělovací prostředky, které provádějí všechny druhy obchodů, aby zakryly korupci. S korporacemi, médii a vládami, které rostou v korupci, je dnes svět masivně napaden nečestností, podvodem, ohroženou morálkou a zvráceným, zkrouceným jazykem, což jsou všechny znaky kultury, která poškozuje nejnižší společný jmenovatel. Nejnovější indikace, k níž došlo v Indii mezi televizním kanálem Zee News a předsedou představenstva Jindal Steel - bývalý náročný úplatkář na pokrytí a nehlásení korupce, o němž se údajně dopustil, je jen špičkou ledovce podobných příběhů, dnešním světě.

Zpráva o tom, že rakovina korupce nešetří ani Komise pro jadernou regulaci (NRC), globální orgán, který se zabývá ochranou jaderné energie, ve skutečnosti učiní všechny ostatní hlavní korupční epizody na světě jako arašídy srovnáním. Komise pro jadernou regulaci (NRC), jejíž sídlo v Americe má zajistit regulaci podivných 450 provozovatelů jaderných elektráren na celém světě, včetně Japonska (Fukushima), a vytvořit a udržovat silnou kulturu bezpečnosti. Pak je řada dalších jaderných elektráren vedených vojenskými a akademickými výzkumy. Jinak to znamená, že jakýkoli kompromis v roli NRC se rovná kompromisu na tlačítku jaderného výbuchu a světu jdoucímu v plameni jaderného záření.

Ať už se jedná o zprávy o tom, že indické colní úřady dohlížejí na "pašování zbraní do své vlastní země, ruské raketové inženýry, kteří prodávají severní Koreu a Írán vysoce nebezpečné jaderné materiály atd., Zdá se, že rychle se rozvíjející rychlý buckův syndrom nezbavuje nikoho. Zde se problémy a krize stávají nezbytným předpokladem okamžitých peněz, které se brzy stanou prostředkem tržních sil. Z toho vyplývá, že vytváření více problémů a krizí je v jejich skutečném zájmu.

S jediným cílem dosáhnout maximálního zisku s minimálními výdaji, jatečné zásahové síly uvrhly do větru všechny dosud vznešené etiky a normy fair play. Oddávají se těmto chytrým odrazům pomocí velmi sofistikovaných a abstraktních prostředků vědy a moderního umění řízení mysli díky rostoucímu západnímu monopolu probíhající mediální a komunikační revoluce. Dnes i globálně proslulé společnosti jsou připraveny prodávat svůj goodwill /dobrou vůli/ na trhu za předpokladu, že výtěžek z prodeje přesáhne jejich tržní hodnotu, tedy myslí si, že mohou získat peněžní sílu takovmto způsobem. Někteří se dokonce přestěhují nebo přecházejí na jiný podnik poté, co uzavřeli svou celkovou goodwill /quotaci/ na trhu, například nedávný případ globálního energetického gigantu Enron, který se rozpadl.

V kontextu všech lidských hodnot, které rychle zmizely z plně mechanizované společnosti a tržní síly se staly vůdcem moderního světa, téměř všechny hlavní trendy urychlují budování takového katastrofického vzestupu. V silných příchodech tohoto globálního posunu na trhu je to obyčejný člověk, který je nejhorší, bezprostřední hit - a la brzy vyřazený gumový strom - ačkoli vážné postižení postihuje všechny a jiné. Jako nejhorší zásah bude obyčejný člověk prodáván a prodáván dokonce i částečně jako ledviny, jater, jater, srdce a tak dále, například na trhu transplantace lidského těla.

Vzhledem k tomu, že liberalizace a globalizace přicházejí do rukavic a rukavic, které přirozeně znamená liberalizaci korupce na globální úrovni, nejvíce postiženými budou probíhající procesy řešení problémů. Dokonce ani nejsilnější kritik probíhajících systémů nezdá, že by unikl rychlému buckově syndromu spojenému s "liberalizací" na zabíjení, které si jistě vyžádá své kilo masa jako cenu za to, aby se problém vyřešil. Bezmocnost i instituce je příliš zřejmá, aby čelila takovým špičkovým silám toho dne jako tržní síla, byrokracie, super odborníci a další sofistikované zájmy, jako jsou mega finančníci, kteří všichni čekají v křídlech, aby využili i záchranu impulsy, jako mazaný posádky drancování potopené lodi a rabování pasti pasažérů.

Endemické finanční krize: V roce 2010 představili bankéři a pracovníci společnosti na Světovém ekonomickém fóru (WEF) ve švýcarském Davosu plán na vytvoření 100 bilionů amerických dolarů (zhruba 700 miliard eur nebo 7 bilionů čínských jüanů) na nových mezinárodních trzích dluh. Během posledního desetiletí se světový dluh téměř zdvojnásobil z 57 na 300 dolarů na 109 dolarů. Banky vytvořily "toxické aktiva", "hypoteční deriváty" a "swapy při selhání" bez podstatného zajištění, aby je podpořily. Tyto režimy činily bankéře velmi bohatou, ale před 18 měsíci pomohly zhroucení světového finančního systému. Veřejní daňoví poplatníci od té doby bavili tyto bankéři s asi 11 miliardami dolarů v novém dluhu. Nyní finančníci chtějí víc.

Vzhledem k tomu, že některé ekonomiky se mírně zotavily, vzrostly ceny energií, aby vyvolaly inflaci a zpomalily skutečné oživení. Bankovníci WEF tak zveřejnili "Více kreditů, méně krizí" a navrhli, aby svět zdvojnásobil svůj dluh opět na 210 bilionů dolarů do roku 2020. Tento dluh by byl přes trojnásobek celosvětového ročního hospodářství.

Tento dluh, tisk nových peněz založený na ničem podstatných, má hluboký dopad na společnost a přírodu prostřednictvím inflace zdrojů, rostoucích nákladů na potraviny a energii, konfliktů, podvodů a ekologické destrukce.

Pokud jde o tento dokument "dept" a "úvěr", bývalý ředitel Nadace Greenpeace Rex Weyler píše ve svém blogu: "Tito bankéři nenavrhují půjčit si peníze svému. Spíše navrhují vytvářet z peněz nové peníze, pravděpodobně prostřednictvím Mezinárodního měnového fondu (MMF) "Zvláštní práva čerpání", což je syntetická měna mimo kontrolu jakéhokoli suverénního národa. Tím, že si půjčují měnová práva do národních pokladen, bankéři vytvoří 100 bilionů dolarů s několika klávesami počítačů. Poté zapůjčí vyrobené peníze, shromažďuje úrokové platby a vyžádá si od dlužníků princip zpět v reálných penězích. Je to lukrativní schéma, pokud jste uvnitř. "

Co bankéři nazývají "úvěr" zbytek světových zkušeností jako "Dluh" dluží bankéřům: Vidíme, že současná struktura mezinárodního dluhu vytváří inflaci, chudobu, podvody, útlak a zničení životního prostředí. Konečně, díky měnové a zdrojové krizi, dluhy pohánějí válku. Svět, při zvyšujícím se dluhu, vynakládá každoročně více než 2 biliony dolarů na vojenskou a vojenskou operaci, čímž zhoršuje začarovaný dluhový cyklus.

Poptávka po společnosti založené na rovnostářských principech stále roste po celém světě, protože rostoucí počet národů a členové občanské společnosti odmítají neoliberální ekonomický model. Je zřejmé, že mezinárodní konsensus o změně není pravděpodobné, kdy by došlo bez masového veřejného tlaku. Globální ekonomika je navíc ve velmi nejistém stavu, spoléhá se na volatilní finanční trhy a je stále více motivována komerčními tlaky. Mnoho ekonomů a analytiků předpovídá globální ekonomické selhání vyvolané akciovým trhem nebo finančním kolapsem.

Plánovaná zastaralost podle trhu oproti plánovanému zastarávání z přírody: V době, kdy byly spotřební zboží vybudovány, trvalo nějaké čas. Pak, ve 20. letech 20. století, skupina podnikatelů si uvědomila, že čím déle trvá jejich výrobek, tím méně peněz, které dělali, vznikla "Planned Obsolescence" a výrobci již od té doby vyráběli strojírenské výrobky. Výrobky jsou často navrženy s omezenou životností a plánovaným zastaráváním. Plánované zastarávání by bylo zbytečné a neexistovalo v ekonomice založené na zdrojích.

Plánovaná zastaralost je na druhé straně jen jedním z mnoha špatných nástrojů systému vedeného trhem, který nás všechny zotročuje. Budeme si pamatováni jako idiotská civilizace z "období nevědomosti", kde bychom se nikdy nemohli naučit, jak se postarat o přírodu, místo toho jsme vždy zakoupili, že jsme nepotřebovali, a zavřeli jsme očima korporací, které praktikují umění plánované zastaralosti, aby se udržely uzamčené při nákupu nejnovějších modelů / produktů. "Věda" za terminátorovou technologií není příliš daleko, než hledat. Technologický patent na trh osiva terminátorů byl od té doby zakoupen některými nadnárodními společnostmi.

Přirozenost však není sedět jako tichý divák této beznadějné hrůzy trhovými silami. Vzhledem k tomu, že plánovaná zastaralost trhu je nyní v rozporu s plánovaným zastaráním z přírody, probíhající vyhynutí druhů je součástí přirozeně zastaralého zastarávání. "Během dlouhého života na této planetě jsou to ekologové (příroda) a nikoli účetní obchodníci, kteří jsou konečnými účetními." Řekl Stewart Udall, bývalý ministr vnitra USA.

Poznámka: Kvůli omezení prostoru v této tiskové edici se některé části této kapitoly pod těmito titulky mohou číst v e-knize vydání této knihy (brzy zveřejněné):

Profitování se stalo "oprávněnou" aktivitou

Time-is-Money přináší společnost Throw-away Society

Corporate Subjugation of Intellect

Náboženství jako vozidlo tržních sil

Trh a věda se shodují: Čestná věda pod obležení

Související články:

Světový řád Globalists: Měkké a tvrdé metody zabíjení. Neznáma a nejistá budoucnost: http://www.globalresearch.ca/the-globalists-new-world-order-soft-and-hard-kill-methods-an-unknown-and-uncertain-future/5451356

Amerika se stala válečným strojem - a zničila naši schopnost fungovat jako demokracie: http://www.alternet.org/world/nation-made-war-and-citizenry-unmade-it

 Třiapůl minutový Trumpův projev: https://www.youtube.com/watch?v=IVH35KXe9lA

25  Rothschildových bodů jak vládnout světu: 

V roce 1773 Mayer svolal dvanáct bohatých mužů z Frankfurtu a požádal je, aby sdíleli své zdroje; pak představil plán ve 25 bodech, který by jim umožnil získat kontrolu nad bohatstvím, přírodními zdroji a lidskou silou světa. [5]

Tyto 25 bodů jsou:

1. Používejte násilí a terorismus, spíše než akademické diskuse.

2. Kážte "liberalismus", abyste mohli  uzurpoval politickou moc.

3. Začněte třídní boj.

4. Politici musí být mazaní a klamaví - jakýkoli morální zákon ponechává zranitelného politika.

5. Demontujte "stávající donucovací orgány a předpisy: rekonstruujtee všechny stávající instituce".

6. Zůstaňte neviditelní až do okamžiku, kdy je získána síla, aniž by ji podkopávala žádná další síla nebo mazanost.

7. Použijte masovou psychologii k ovládání davů. "Bez absolutního despotismu nemůžeme efektivně řídit."

8. Podporujte užívání alkoholu, drog, morální korupci a všechny formy zlozvyku, které systematicky používají "účinných látek" ke zkorumpování mládí.

9. Převezměte vlastnictví nemovitostí všemi prostředky k zajištění podřízení a svrchovanosti.

10. Véďte války a říďte mírové konference tak, aby nikdo z bojovníků nezískal území, uvrhujíc je do stavu dluhu a proto do naší moci..

11. Zvolte kandidáty na veřejné pozice mezi těmi, kdo budou "servilni a poslušní našich příkazů, aby mohli být v naší hře snadno použiti jako pěšák".

12. Použijte propagačního lisu, abyste zkontrolovali všechny body výstupu informací veřejnosti, a zároveň zůstal ve stínu bez viny.

13. Ujistěte se, že masy věří, že jsou kořistí zločinců. Pak obnovte poáadek a zjevte se jako zachránci.

14. Vytvořte finanční paniku. Hlad se používá k ovládání a podmanění mas-.

15. Infiltrujte zednáře a využívat loži Velkého Orientu jako plášť pravou povahu jejich práce ve filantropii. Rozšiřovat svou ateisticko-materialistickou ideologii mezi "goyimi" (pohany).

16. Když udeří hodina našeho Pán, krále celého světa, váš vliv zlikviduje vše, co by mohlo bránit jeho cestě.

17. Systematické používání podvodů, výrazných frází a populárních sloganů. "Opak toho, co bylo slíbeno, může být vždy provedeno později ... To je bez ve svých důsledcích."

18. Království teroru je nejhospodárnější způsob, jak rychle dosáhnout podřízenosti..

19.Mmaskujte se politiky, finančními a ekonomickými poradci k plnění našeho mandátu diplomatickou cestou a bez strachu z vystavení "tajné moci za národní a mezinárodní úrovni".

20. Cílem je nejvyšší světová vláda. Budou muset vzniknout velké monopoly, a tak i největší bohatství Goyimu bude na nás záviset do takové míry, že jejich vlád z vámi půjdou s úctou v den po velkém politickém bankrotu.

21. Použijte hospodářskou válku. OkraĎte "Goyim" od jeho majetku pozemkového a nemovitého a průmyslových odvětví s kombinací vysokými daněmi a nekalou soutěží.

22. Provádějte ničení "Goyim" jednoho každého pro výstarhu ostatním; tak na světě zůstane jen proletariát, několik milionářů věnovaných naší věci a policistů a vojáků postačujících k ochraně našich zájmů.

23. Nazvěte to novým svtovým řádem. Jmenujte diktátora. 

24. Hloupost, zmatení a uplácení mladších členů společnosti tím, že je učí teorie a principy, o kterých víme, že jsou nepravdivé.

25. Ohrožujte národní a mezinárodní zákony rozpor, který nejprve maskují zákon a poté jej úplně ho skrjí. Nahraďte zákony rozhodčími řízeními.

https://youtu.be/d-S_2kRQZfw

Co je deep state a co má za lubem: https://www.facebook.com/100012099313259/videos/539069183173054/

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes hypertextové tlačítko Kateřina Amiourová, poté na tlačítko blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy. K březnu 2020 je jich přes 800 - a vesměs neztratily nic na své aktualitě!!

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.