John Muthukat: Moderní věda není posvátná kráva

obrazek
5.12.2018 21:18
Motto 1: "Stále neznáme ani tisícinu procenta toho, co nám příroda odhalila." (Albert Einstein) Motto 2: "Moderní věda je umělá inteligence rozvinutá z umělé logiky zavedené Francisem Baconem." Jedním z nejméně zaznamenaných dědictví koloniálního vládnutí v moderní době je neustále přetrvávající účinek kolonialismu a jeho metodologii, a to v moderní redukcionistické vědě, na moderní lidskou mysl. Nezbytným doplňkem hospodářského a politického kolonialismu je tento smrtelný přetrvávající efekt nadále hrající důležitou roli v moderníí společnosti. Jako kmotra všech systémů byla moderní věda dlouho považována za virtuální svatou krávu, která úspěšně zmařila všechny diskuse, debaty, jakož i kritiku o vědě. Tragickým důsledkem je, že dnešní problémy vědy lze diskutovat pouze "VĚDECKY", což je jako říkat, že svět musí záviset na zlodějích, abyste věděli o jejich metodě kradení. Proč nebyla věda schopná odhalit otravu našeho vzduchu, vody, půdy, jídla atd., dokud bylo otráveno méně než 5% nebo 10% a ne jako nyní, když se stalo více než 90%? Dokazuje to jenom chybu moderního vědeckého myšlení. Věda opět nemá žádnou opravdovost a svědomí, takže opět přichází s řešením špičkových vědců, radících lidstvu, aby létali na jiné planety, jako je Mars, jakožto pokusem jak uniknout otravě země a životních forem zde na Zemi.

Moderní věda není žádná svatá kráva

Co to znamená, když věda, která byla v popředí při "rozvoji" a "pokroku" na našem světě, najednou připouští tu smrtící skutečnost, že ekologické systémy Země jsou tlačeny směrem k jejich biofyzikálním omezením, mimo něž náhle, nezvratné a potenciálně katastrofické změny vedoucí k nevyhnutelnému zániku lidské rasy a že lidé musí uniknout na některé blízké planety ve vesmíru, aby se vyhnuli vyhynutí?Ohledně vědeckých závěrů není pochyb o tom, že ekologické systémy Země jsou tlačeny směrem k jejich determinujícím biofyzikálním limitům, mimo něž se objevují náhle, nezvratné a potenciálně katastrofické změny, které vedou k nevyhnutelnému zániku lidské rasy. Zásadní ztráta ze strany vědy je však omezena tím, že si myslíme, že neexistuje entita, která by se starala o tento svět jiný než o vědu; že tato drobná třístaletá "druhá ruka inteligence" je vše a vše v jednom pro tento svět; že je stále neochotná považovat živou a vrozenou lidskou inteligenci za něco primárního v procesu řešení.Tato studie však dokládá, že vědecké myšlení, jako produkt redukcionistického uvažování, je příznakem určité duševní nemoci. Jako metodologii pro hledání a nalezení pravdy je moderní věda, kromě vážných omezení, jen jednou z mnoha metodik. Moderní věda, jak je podrobně vysvětlena v knize, chápe jen povrch ověřitelných viděných nebo neviditelných záležitostí a dokonce je dokáže pochopit jen částečně. Věda ve skutečnosti postrádá 95 až 99% fungování, zákonů a zásad existence.

V praktických termínech lze říci, že se moderní věda odfiltrovává, aby byla ideologií sebepoškozování a sebezničení. Protože za vědou jakožto základní příčinou leží dualistické myšlení, které klamně považuje přírodu za zcela srozumitelnou, technologicky zvládnutelnou a přesně vyměnitelnou, což je fundamentálně vadná teorie, která změnila evoluci v decentralizaci, vedoucí k následným ekologickým a společenským krizím současné moderní společnosti. Příroda není "problém", který má být vyřešen, nebo objekt, který má být manipulován, řízen a dobyt. Mimochodem věda rychle dosahuje svého limitu a degeneruje do systému, který je méně o porozumění a více o manipulaci, a tedy o vývoji "kultury popření".

Čistá logika je hlavním prostředkem dysfunkční a nezdravé mysli, a to vede k všestranné mechanizaci lidské společnosti, která je silně závislá na mechanických zákonech a jejich reputaci na trhu. Jako dlouhá acidita vede k acidóze, mechanizace k další mechanizaci, tržní prostředí změnilo moderní společnost jako celek na jakousi MECHANIÓZU. Ta určitě přetvoří malou planetu Zemi v poušť z betonu a plastu, což je určitá planetární obezita. (Vysoce dualistická povaha moderní vědy byla již dříve diskutována a přečtěte si více v nadcházejícím článku nazvaném Moderní vědecké myšlení je symptom duševního onemocnění.

Moderní věda končí jako další náboženství

Vzhledem k tomu, že strom poznáme po ovoci,  systém prokazuje svou hodnotou prostřednictvím svých účinků na své závislé spotřebitele. V dnešní době stále více lidí, s několika málo dalšími možnostmi, se zdá, že vědu zaměňuje za skutečnost. Mnoho vědců a náboženských fanatiků se zdá, že považují vědu za další náboženství.Program dvacáté páté výroční Nobelovy konference, jediný program mimo Švédsko a Norsko, byl nazván "Konec vědy?". John Horgan, vedoucí spisovatel pro Scientific American, napsal knihu stejného jména (Horgan 1996). Předmětem obou těchto šetření není nadcházející řešení určitých vědeckých problémů, ale blížící se rozpuštění vědy samotné. To, co tyto projekty vyvolalo, je rostoucí přesvědčení, že věda není královskou cestou k pravdě. V zemi existuje názor, že věda je víc ideologie než metodologie, a proto nemůže oprávněně tvrdit, že má svůj podíl na realitě.

Podle Kuhnova názoru vědci neobjevují povahu reality; vytvářejí ji. Nikdo tento názor nevyjadřuje víc, než zesnulý  filozof vědy Paul Feyerabend. Napsal:"Věda je mnohem blíže k mýtu, než je vědecký filozof připraven přijmout. Je to jedna z mnoha forem myšlení, které člověk vyvinul, a ne nutně ta nejlepší. Je to nápadné, hlučné a nevyzpytatelné, ale je to samozřejmě nadřazené pouze těm, kteří se již rozhodli ve prospěch určité ideologie nebo kteří ji přijali, aniž by zkoumali její výhody a limity. A protože přijetí a odmítání ideologií by mělo být ponecháno jednotlivci, vyplývá z toho, že oddělení státu a církve musí být doplněno oddělením státu a vědy, nejnovější, nejagresivnější a nejvíce dogmatickou náboženskou institucí. Taková separace může být naší jedinou šancí dosáhnout lidstva, které jsme schopni, ale nikdy jsme si plně neuvědomili. " (Feyerabend 1975, 295)

Podle názoru Feyerabenda je věda náboženství, neboť spočívá na určitých dogmatech, které nemohou být racionálně odůvodněné. Přijetí toho vyžaduje skok víry. Stejně jako vláda nemá žádné podnikání, které vyučuje náboženství ve veřejných školách, nemá ani obchodní vědu. Ve skutečně demokratické společnosti by lidé mohli volit svou epistemologii tak, jak si zvolí svou politickou stranu.

Laureát Nobelovy ceny za fyziku Sheldon Glashow promluvil na dvacáté páté konferenci Nobelovy ceny za účelem vyvrácení těchto tvrzení. Jeho reakce se skládala z následujícího "kosmického katechismu": "Věříme, že svět je známý, že existují jednoduchá pravidla upravující chování hmoty a vývoj vesmíru. . . . a že každý inteligentní cizinec kdekoli by přišel na stejný logický systém, jak bychom měli vysvětlit strukturu protonů a povahu supernov. Toto prohlášení nemohu dokázat, toto tvrzení nemohu zdůvodnit. To je moje víra. "(Glashow 1989, 24). Namísto toho, aby vyvrátil Feyerabenda, ho Glashow ospravedlnil. Přiznal, že jeho víra v objektivitu vědy je prostě věcí víry. Není divu, že vědecká zásoba se v posledních letech výrazně snížila.Vědecký způsob myšlení, který řídil náboženství z jeho pilíře na místo vědy po dobu několika staletí, čelí konečnému útoku dosud poraženého protivníka. Popírají-li lidem možnost, že někdy vědí skutečnost prostřednictvím zkušeností, náboženství hlásají neo-mysticizmus a teleologický pohled na život, který je projevem ztráty důvěry lidstva v sebe. Toto je v rozporu s duchovním osvícením, které vede lidskou mysl k prožití skutečné podstaty svobody a organické celistvosti stvoření. 

Věda, pokoušející se osvobodit mysl od vazeb dogmatu, zdůraznila, že pravda je obsažena pouze v tom, co lze rozpoznat jasně a odlišně. Znalost je definována jako výsledek intelektuální analýzy našich zkušeností. Tímto způsobem však věda vytvořila novou bariéru, za kterou by se mysl nemohla zvednout k vyšším úrovním vědomí. Věda proto nemohla zabránit vzniku materialistického dogmatu, který devalvuje lidský potenciál, povzbuzuje mechanizaci života a omezuje svobodu myšlení."Kdyby byla věda jen metodikou, nebylo by to vážným problémem. Dnes se však věda stala dominantním způsobem pochopení světa a našeho místa v něm. Formuje naše politické životy, naši ekonomiku, naše zdraví a díky Sigmundovi Freudovi a jeho intelektuálním dědicům dokonce i naše chápání sebe samých "Brayan Appleyard tak napsal v" Understanding the Present ", knihu, kterou časopis časopisu v roce 1994 prohlásil jako částečně za vinou za vzrůstající příliv anti-vědeckých hnutí na Západě. Podle argumentů Pavla Feyerabenda, rakouského filosofa (1924-1994), všechno jde ve vědě. Vzestup názorů Feyerabendovy vědy je "nejzákladnější a přesto nejméně uznávanou příčinou" poklesu financování vědy na Západě. Pokud mají Theocharis a Psimopoulos pravdu, filozofie zanechala řadu vědců nezaměstnanýchi.

Věda a moderní akademie

Společnost by měla vědět o pravé akademii. Skutečnost, že vzdělávací sektor jako celek na celém světě se zdá být v hluboké krizi - krizí vzniklé z nečestného jednání a dysfunkce, zejména ve vědeckých odděleních,  rozkládajících se v různých sekcích humanitních oborů. Obecný pocit je, že současná akademie zničila to, co se týkalo jak věd, tak i humanitních věd. Jak vědci, tak i humanisté jsou jen v kleci v laboratoři nebo v knihovně a nemají ponětí o tom, co se děje ve světě. Akademie nemá žádný monopol na vědu, která je dnes převážně privatizovaným a zvráceným odvětvím.

Všichni víme, že dnešní akademie už není věda, je to BUSINESS. S tolika obchodně sponzorovanými věcmi, jichž se má obávat, je skutečně překvapující, že v současné době stále dochází k vědeckému výzkumu. Věda změnila svou povahu pod dvojitým tlakem stavu a peněz. Dnešní věda je neuspořádaným místem s morálně zkrachovanými jednotlivci, kteří si navzájem konkurují kvůli mizivým a zanedbatelným grantovým prostředkům. Zde systém dotací a režijních nákladů značně poškodil hodnoty vědy a vědců. Definice úspěchu se změnila tak, že je schopna vygenerovat nejvíce peněz, řídit největší počet lidí a mít největší pravomoc ve výborech.

Věda se zvrhla ve velkou šarádu, kdy byrokraté najali výbory "uznávaných" akademických pracovníků, aby společně rozhodovali o distribuci vládních finančních prostředků, takže veškeré souhvězdí a dělení a zpětné bodnutí jsou přirozenou součástí procesu. Stává se to tam, kde vláda vynakládá peníze, a to nejen v oblasti vědy a humanitních oborů.

Velmi ohromující aspekt celého akademického systému je množství sebeklamu, ke kterému dochází. Tato tendence k nadměrné specializaci, díky tupé komercializaci akademické obce, je téměř dusící. Kdysi existovala určitá "obecná" filozofie vědy, historie vědeckých konceptů, vzájemné vztahy mezi vědami, definice vědecké racionality a úloha vědy ve společnosti. Pak se stalo, že mnoho "filosofů vědy" se stalo "filozofy fyziky" nebo "filozofy biologie" nebo "filozofové společenských věd". V dnešní době existuje filozofie kvantové mechaniky, filozofie statistické mechaniky, filozofie relativity, filozofie evoluční teorie, filozofie ekonomie, filozofie psychologie ...Zatímco uvádění úsilí na zvláštní pole není samo o sobě špatné, problém je v tom, že všichni tito "filozofové zvláštních věd" už nekomunikují s sebou navzájem. Požádáte-li jednu z nich o otázku, která nesouvisí s jejich úzkými odbornými znalostmi, nevědí, co mají říkat, nebo jen říkají, že "to není jejich pole". Všechno toto ve jménu "vědecké jasnosti" se prodává jako nejvyšší ctnost v humanitních vědách a přijímá se jako dogma.

V minulosti se několik filozofů vědy zajímalo nejen o "konceptuální analýzu" této nebo té teorie nebo rovnice. Oni se také zajímali o další otázky, jako je například "etika" vědy nebo místo, které vědecké poznání má ve společnosti (nebo pro), nebo vztah mezi "vědeckým pokrokem" a "pokrok člověka". Tam byl ten slavný filosof vědy, Paul Feyerabend, který věděl hodně o vědě - zejména o různých výkladech kvantové mechaniky - a přesto, přes jeho podrobné a informované analýzy, tvrdil, že nakonec problém, který by měli filozofové vědy vyzkoušet vyřešit je štěstí lidstva. Feyerabendův výzkum se pokusil odpovědět na otázku: "Jak může být věda použita ke zlepšení našich životů a k tomu, abychom byli šťastnější?" Nebo střídavě a kritičtěji: "Je věda skutečně používána ke zlepšení našich životů a k tomu, abychom byli šťastnější?" Není divu, že Ludwig Wittgenstein napsal: "Cítíme, že i když byly zodpovězeny všechny možné vědecké otázky, problémy života zůstávají zcela nedotčené."

Navzdory všem těmto skutečnostem, které daly vědu a dnešní vzdělání v kritickém skeneru, věda nadále pokračuje ve svém dominujícím společenském postavení, a tím sesazuje všechny ostatní sektory na  nižší úroveň než je věda. Jak si lidé mohou uvědomit, že v posledních několika desetiletích se humanitní obory začaly cítit "méně" než vědou a proto, aby bojovaly proti takovýmto složitostem méněcennosti, začaly se samy drát stále více o to, být považovány za "vědecké". V dnešní době, v jakékoliv oblasti humanitních oborů, kde pracujete, se očekává, že vytvoříte dokumenty napsané s "vědeckou jasností". Toto je přeloženo ve velmi krátkých dokumentech zaměřených na velmi úzké téma, které cituje spoustu předem existující a "důležité" literatury.

Tímto způsobem jsou historici "vědci historie", antropologové jsou "vědci kultury a muži, filozofové jsou" vědci myšlení ". Neexistují další historici, kteří by se pokoušeli porozumět tomu, jak jsme skončili v této současné situaci, neexistují další antropologové, kteří se snaží skutečně porozumět kulturním konfliktům, neexistují už filozofové, kteří se zapojují do konstrukce obecného systému myšlenek, smyslu pro sebe a světu, ve kterém žijeme.

Realita spočívá v tom, že kultura nás může podmínit, takže skutečně způsobuje onemocnění. Na pozitivní straně toho zjišťujeme, že kultura, je-li řádně utvářena, může vést ke zdraví a pozitivnímu emočnímu stavu.

Další informace o tomto tématu naleznete v eseji: Jak společnosti podporují kolektivní hloupost a rozhodují se o soběstačnosti:

Tento esej byl převzat z Johnovy knihy LIFE ON MELTDOWN E-book of Life On Meltdown na Amazonu.

Překlady jiných Johnových esejů jsou zde v blogu, dejte si do vyhledávání John Muthukat.

****

Ukázka jedné dnešní vědecké práce: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/108906/

a druhé podobné:https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/173699/35366636/?q=%7B"

nebo jiné téma, jež bylo schváleno, ale o něž naštěstí nikdo neprojevil zájem: https://insis.vse.cz/pracoviste/prehled_temat.pl?detail=8011;pracoviste=72;zpet=72

A zde Vědci seriózně prosazují brilantní myšlenku po-porodního potratu, tedy ubíjení novorozenců.

"Ne-osoby nemají žádné morální právo na život."

"Zájmy "aktuálních lidí" by mohly být ohroženy požadavky nového (jakkoliv zdravého) dítěte na energii, peníze a péči."

"Kromě schopnosti cítit bolest a potěšení má "aktuální osoba" také schopnost mít své cíle, o jejichž dosažení jí usmrcením připravíme..
Tuto schopnost mít své cíle může mít novorozenec jen stěží, protože budoucnost, kterou si pro něj představujeme , je pouhou projekcí naší mysli
Na druhou stranu schopnost mít nejenom cíle, ale i propracované plány a koncepty (dalšího života) mají všichni ostatní lidé (rodiče, sourozenci, společnost) kteří by mohli být narozením dítěte dotčeni.
A proto musí práva a zájmy "aktuálních lidí" být převažujícím faktorem při rozhodování o potratu a poporodním potratu."

Z netu vytíhl a vybral a okomentoval Martin Gust:  Já bych možná raději začal utrácením intelektuálů, jejichž uvažování prokazatelně nenese sebemenší stopy aktuální humanity......https://jme.bmj.com/content/39/5/261.info?fbclid=IwAR3YkqyaHNHqpjCXweB7-wyXOdJX4UGlt3QLTkh6F5AC0BfHFfMTc3bCzQI 

Už chápete, proč vědcům nečiní problémy vědecky vyvíjet technologie jako chemtrails či směrovanou energetickou zbrań? 

Nebo tohle - Jak byl seriózní výzkum genetice gayů špatný: Když dobře promyšlená studie vede k pochybnému testu DNA na přitažlivost stejného pohlaví, odhaluje to ve věku velkých genetických dat potřebu záruk výzkumu.https://www.wired.com/story/how-earnest-research-into-gay-genetics-went-wrong/?bxid=5c74a475fc942d5f0cfa7fa9&cndid=55079222&esrc=bounceXmulti&source=EDT_WIR_NEWSLETTER_0_DAILY_ZZ&utm_brand=wired&utm_campaign=aud-dev&utm_mailing=WIR_Daily_111819&utm_medium=email&utm_source=nl&utm_term=list2_p4&fbclid=IwAR3RK7cGzv17DMIi5B8FyRFXPegoUE5TNadyVWHzuLnuPncJpbqISBdr7EE

Hudbička:  https://www.youtube.com/watch?v=PuUSnfUwNM0&t=1788s&fbclid=IwAR0dQ1gCHEsLWoNW6_VjikEyTKFEFiygUhg8pBD7Aytvo9l0FvPQivTaz-c

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes tlačítko Kateřina Amiourová - blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

 ... jenom caři, samovláda a takové sloty,

věčně věkův potrvají jak juchtové boty, "

                                                 K. H. Borovský. Křest Sv. Vladimíra.

 Objasnit nekonečný vývoj vesmíru ve své posloupnosti, se lidstvu jako takovému, včetně těch  jeho příslušníků co se nechávají titulovat  jako vědci, zřejmě nepodaří, pročež bude nutno držet se  především při naší nám přisouzené zeměkouli. Spolu s klasikem naší literatury Janem Nerudou a jeho Písněni kosmickými vidíme, že ,,...jsou tam i malé hvězdičky kol nichž se velké točí". Jen na těchto dvou dílčích případech z per našich klasiků, poznáváme, že naši předci predikovali vývoj poznávání všehomíra  tehdy v době celkem přízemní dost přesně.