John Muthukat: Oceněními postižený svět

obrazek
8.5.2018 09:13
Esej z 12.10.2015. "Převažující ceny, vyznamenání a tituly slouží pouze k vyzdvižení průměrného, potupě lepšího a zneužití pocitů méněcennosti." - George Bernad Shaw. Došlo k institualizováni cen jakožto nástroje nejvyššího vlivu. Globalisté zplodili nový vrh loutek - celebrity. Ocenění jsou součástí koloniálního dědictví, Ocenění jsou součástí jednostranné politiky. Oceňováni jsou zásadně jedinci s nižším standardem a přátelští k establišmentu. Ocenění jsou jen další válkou globalisty vedených médií o řízení mysli člověka.

Nikde v historii jsme nezjistili ani jediný případ vývoje určitých nových myšlenek nebo vývoje v kognitivním procesu, který by byl odměňován, dočkal se  povzbuzování nebo byl sponzorován. Moudrost nebo pravda se objevují nejprve jako rouhání i dnes. Myšlenky Sokrata, Šrí Buddhu, Ježíše Krista a dokonce i mechanické myšlenky Galilea a Karla Marxe byly potlačovány příslušnými instituty jejich doby, protože každá nová fáze moudrosti nebo nové myšlenky se zajisté objevují jako pravda a jsou vždy pro lidi a proti zřízení. "Veškerá pravda prochází třemi etapami. Za prvé, je esměšňována; za druhé, je  násilně potlačována; za třetí se považuje za samozřejmou. "napsal velký německý filozof Arthur Schopenhauer.

Pak najednou nastalo to, že moderní společnost je popisována jako jedinečný průkopník při vývoji nové moudrosti, pravdy, nových znalostí a nových myšlenek. Jak to? Protože vesměs jde jen o druh "domestikovaných", "neškodných" a obchodovatelných pravd (polopravd), které jsou dnes vypouštěny. Zdravá pravda, která kdysi přišla, podstoupí degeneraci pod vedoucím vlivem moderní vědy, začne přecházet do své jednodušší podoby jako by šlo o nějaké lineární pravdy nebo poloviny pravdy. Neexistuje žádný škodlivější a podvodný výstřel v intelektuální vynalézavosti jako tento omyl udělování cen / ocenění myslitelům, vědcům a vědcům. Kdo by se odvážil ocenit Socrata, Ježíše Krista, Rousseaua, Swamiho Vivekananda nebo Gandhijiho? Pouze lepší společnost, která by existovala nad hodnotami Sokrata, Ježíše Krista, Rousseaua, Swamiho Vivekananda nebo Gandhího, by je mohla ocenit, ta ale neexistovala ani tehdy ani dnes. Všechny toto dospívá k závěru, že právě tento pojem ocenění, ceny nebo sponzorování velikosti je nepřirozený, mechanický a zjevně podvodný a celá sama společnost se zvrhla k méně složitému nebo mechanickému systému, který dokáže pochopit a přizpůsobit pouze polovičaté pravdy.

Dále toto pomáhá pouze mechanizovat nebo linearizovat (vícenásobně) jiný multidimenzionální a integrální kognitivní proces při budování. Rozšiřování znalostí je společenské chování sociálního člověka; kdyby se jednalo o podnikatelský nebo mechanický záměr, prakticky by to škrtí tuto životně důležitou vlastnost společenského člověka. To může být jinak popsáno jako spiknutí nevědomosti, která se v průběhu let stavěla do chybného evolučního procesu v moderní společnosti.

Fraška oceňování a vyznamenávání: Postmoderní vědci jsou převážně vlečeni Nobelovou cenou. Být konkurenčním a lineárním procesem, může účastník uvažovat o dalším stavebním bloku, který může být kladen na pevně stavěnou budovu lineární struktury, nazývané moderní věda. Bude se jednat o mikroekonomický nebo makroekonomický svět vědy, pouze ti na vrcholu se mohou zapojit do vědeckého výzkumu, protože celá vědecká struktura je lineární budova. To platí pro všechny obory, včetně umění a sportu, které končí jako ztracené, smysluplné podnikání nebo soutěže.

Koncepce udělování cen předpokládá, že dárce nebo institutka takových ocenění vládne na vyšší sociální / duchovní / intelektuální úrovni, nebo že tito boží otcové mají být nad dobrem a zlem, správným a špatným ve společnosti a že mohou nezávisle posoudit, co je dobré a cenné ve společnosti. To je však v dnešní vysoce demokratické a vědecké společnosti zcela neobvyklé, ba abnormální vývoj.

Tento koncept může být přirozeným v prostředí mezi dětmi a rodiči nebo mezi dětmi a dospělými, nezralými a zralými lidmi a podobně a tato praxe může být považována za součást opatření pro budování důvěry dětí a nezralých lidé. Za normálních okolností povzbuzujeme děti a děti, aby projevovaly své schopnosti v jejich činnostech, někdy tím, že jim poskytly jisté ceny a jiné ocenění, aby mohly růst v sebevědomí.

Nicméně praktikou udělení ocenění a odměnyí údajně dospělým a zralým osobám, zejména odborníkům a vědcům, společnost podporuje pouze neustále rostoucí nezralost ve společnosti, zejména ve vědě a dalších intelektuálních oborech. I v jiných případech jsou cenami a odměnami ve formě umělých růstových posilovačů spisovatelům a intelektuálům to, jaké jsou chemická hnojiva pro rostliny, nebo jsou jako krmiva pro kuřata brojlerů.

Tento proces je také podobný rozvíjení hybridního produktu, jako je koks nebo klonované druhy, jako je brojler nebo hormonálně vyhnaná holčička, která náhle rozvíjí pohlavní orgány zralé ženy. Údajné jsou to šéfové bordelů ve městech, jako je Tchaj-pej, postupují při injekčním podávání injekcí s ženskými hormony holčičkám mladším 10 let, a těmto děvčatům se pak za pár měsíců brzy rozvinou rysy zralých dám, ty pak prodávají bohatým starým mužům, kteří vezmou jejich panenství a krátkodobě je použijí.

Zde můžeme současnou společnost srovnávat i s umělou hormonálně krmenou a náhle vyvinutou "lady", kterou mnozí rádi zneužívají. Nyní předpokládejme, že tito patroni, dárci, bohové, otcové nebo institutoři takovýchto vyznamenání jsou skutečně falešnými osobami nejvyššího řádu a představují druh ocenění vítězů, které vybírají. To je přesně to, co se skutečně děje v moderní společnosti. Dnes však takoví profesionální "filantropové" a sila fungují jako doslovní vládci a běžci současné lidské společnosti, zatímco vyznamenávaní a vítězové fungují jako duševní poskytovatelé služeb (odborníci, vědci, konzultanti, makléři)  a jako "autoritativní" obránci takového světa. Dnes organizované náboženství, moderní věda a umění a Švédská Nobelova cena jsou samozvanými významnými světovými institucemi, které jsou doslova NEDEMOKRATICKÝMI INSTITUCEMI a doslova řídí současné "demokratické" národy a svět.

V převládající kultuře všichni patroni nebo dárci ocenění plně ví, že mohou v tomto procesu vládnout ve svých příslušných odvětvích. Stejně tak mohou bohové otcové za největší cenu na světě - Nobelovu cenu - doslova vládnout světu. To je vlastně strategie globálního firemního kliknutí, která vládne světu za Nobelovou cenou a která působí zpoza scény - nedemokraticky. Joseph Stalin, bývalý sovětský diktátor, řekl: "Nejde o lidi, kteří hlasují, jde o lidi, kteří počítají hlasy ". Otázkou je, že jde o to, kdo je jmenoval do jejich postů a pro jaké předpoklady.

Je další záležitostí, že mezitím hrají také hry s cenami a odměnami. Řada kontroverzních mírových cen za ušlechtilé počiny, jako je cena pro šéfa Organizace pro osvobození Palestiny (PLO) pro pana Yassera Arafata a izraelského premiéra pana Yitzhaka Rabina v roce 1994, působila tak, že se někteří kritici zeptali, zda se nejvíce proslulá cena světa stala jedinou politikou, místo míru.

Ocenění, která se používají k vytváření populárních obrazů a trendů ke vhodným úhlům v politice a ekonomice, byla charakteristickým znakem této koncepce, zejména v 80. a 90. letech. Zahrnují drsné disidenty protichůdných systémů, jako byl bývalý Sovětský svaz, Čína.

Tento vývoj a halo, které získali laureáti Nobelovy ceny v souboji, vedlo k debatě o normách a dopadu Nobelových cen. Je zřejmé, že toto "prestižní" ocenění poskytuje nejen mezinárodní a morální podporu, ale také chrání jednotlivce, který pro ni pracuje. To z ní dělá záležitost pro místní správu. Existuje také kritika od "postižených" vlád, že norsky výbor je "ovlivňován" některými západními mocnostmi, kteří chtějí prosadit svou nadřazenost a sílu a své državy ve třetím světě.

"Nobelova mírová cena není udělením svatosti", řekl včera tajemník bez hlasování pan Geir Lundestad. "V minulosti bylo mnoho vítězů s temnými skvrnami, ale podařilo se jim sepovznést. A to je důvod. "(Times of India, 15. října 1994 uvedla citace Associated Press).

Ale proč je tato hra na jednoho omezena pouze na super výkonné hráče? Někteří ve třetím světě to také dělají, ale ve svém vlastním stylu, protože si nemohou dovolit super hru se super pravidly a sofistikovanými strategiemi.

Někteří vědci také manipulovali cenou "Padma", aby se ukázalo, že jsou velkými osobnostmi. Skupina indických vlivných vědců, kteří obsadili klíčové manažerské pozice, zanechali vědy na více než dvě desetiletí a nadále sdílejí ceny mezi sebou. Zemědělský vědec, který odešel do důchodu v polovině sedmdesátých let, byl vybrán pro ocenění INSA v roce 1993 za práci v oblasti chorob rostlin. V jiném případě vědec dostal GMM Modiho ocenění za své služby indické vědě poté, co zastával pozici ministra Unie. V roce 1991 byl zvolen na cenu Dr. Y. Nayudamma Memorial za rok 1989 za svůj příspěvek ve fyzice, říkají indické noviny.

Nejvyšší soud Indie kritizoval způsob, jakým jsou uděleny ceny. Soud konstatoval, že systém udělování cen "postupně degeneruje." Soud navrhl, že jedním z cest, jak tuto degeneraci zkrotit, by bylo snížit počet udělených ocenění, aby byli oceněni pouze zasloužilé osoby.

 Studie indického Národního vědeckého dokumentačního střediska prokázala, že několik málo špičkových indických vědců v letech 1980-1993 získalo většinu vědeckých ocenění.

Nicméně, když samotná koncepce ocenění / ceny je nepřirozená a bojuje se spoustou nebezpečných "vedlejších efektů" a "následných efektů", tento druh manipulací představuje jen další fikci uvnitř větší fikce, vytvoření dalšího začarovaného kruhu uvnitř většího začarovaného kruhu. To je jako prodej falšovaných syntetických léků, jejichž vedlejší účinky jsou menší (kvůli menšímu obsahu účinných látek kvůli falšování). Někdy se pravé léky často stávají více náchylné k nežádoucím účinkům, jsou nebezpečné než onemocnění, proti němuž jsou používány, a následně jsou zakázány, což je častá praxe na západě, která pak najde jejich trh ve třetím světě. Takže Indie s vědci a spisovateli na vrcholu s vyznamenáními a odměnami, kteří jsou opravdu horší ve srovnání s těmi, kteří nedostanou žádné ocenění a vyznamenání, je skutečně požehnáním, protože skutečná věda je nebezpečnější než pavěda.

Jelikož za posledních 100 let byli přívrženci toho, co považují za své evangelium, totiž teorii her, řídícími guruy tržní ekonomiky, nastavili tuto planetu na tuto abstraktní jemnou rovnici matematiky, o níž se opírá analýza zpracování dat a  dobývání maržýe. V praxi se blíží koncepcím, jako je parazitismus, únik mozků apod. Je to vše o tom, jak vycítit druhého a co lépe vyjednávat. Dnešní bohatství, natož poznání, už není generováno, vyměňováno nebo převáděno v různých formách. A i krajnosti vždy směřují k prostřednosti, jejíž jediná hřivna a génius (příběh o úspěchu) se točí kolem manipulací a získává maximální možné marže. Tento proces je převážně vědecký a mechanický, takže téměř veškeré přírodní bohatství se přeměňuje na syntetické bohatství - syntetické produkty (odpad) a peníze, které dnes překypují a znečišťují.

ZÁVĚR: Vítězové jsou ale vždy nejchytřejší a nejrafinovanější z těch, kdo samozřejmě rozhodují -  majitelé řetězců (trhu). Tudíž, i když je neviditelný, volný trh je hlavní konstantou, vítěz pochází odsud. Dokonce i nositel Nobelovy ceny je tržní hráč z jediného důvodu, protože právě toto je cena. A jedinými jistými poraženými tady je dav. Jelikož dav nebo hromada má mnoho hlav a žádný mozek - díky demokracii - každý, kdo pracuje v jeho individuálním mozku, je považován za lichého člověka a za to, že jde proti hlavnímu proudu, končí jeo výkřik daleko v zemi  - anebo v divočině. Pouze mechanický, nejhlasitější a nejvýkonnější "technik" může dnes vyhrát.

***

Pokračování Nobelova cena zdegenerovala jako největší konspirace světa

Jaká urážka pro ty, kteří zasvětili svůj život zlepšování života druhých. Ať už si myslíte o Gretě cokoli, její emocionální řeč vás neopravňuje k tak prestižnímu ocenění, zejména proto, že neudělala nic jiného než že sdělila názor, nepodporovala mír.

Je to odměna za čtení z hrací desky osobou, která má 0 vstupů bez scénáře - jen loutkové předvádění kvalifikovaného vedení?

Ceny jsou zbraně hromadného vlivu korupce a jsou ničivější než bomby.

Ceny jsou součástí koloniálního dědictví a ceny jsou součástí partyzánské politiky.

Ocenění jsou investice státu a globalistů a jsou udělovány špatně, aby je převedly na „slavné“ tvůrce veřejného mínění.

Intelektualismus Noama Chomského začal degenerovat, když „hluboký stát“ hrál vysoce profilovou politiku s triky globalistické Nobelovy ceny!

Abyste získali Nobelovu cenu, musíte být také dostatečně inteligentní, abyste byli pasákem nebo šarlatánem, který postupuje v agendách globalizace.

OCENĚNÍ JSOU JEDINÝM KOLONIÁLNÍM   GLOBALISTY VYPUŠTĚNÝM MEDIÁLNÍM VOJSKEM

Firemní globalizátoři udělují ceny jako zbraně velkého vlivu a pro své PR práce vyrobili nové plemeno maňásků zvané CELEBRITY, jako laureáti Nobelovy ceny, hollywoodské ceny atd., Jejichž jediným úkolem je shromažďovat zákazníky pro programy a programy svých sponzorů.

„Ocenění, vyznamenání a tituly slouží pouze k rozlišení průměrnosti, rozpaky nadřízeného a podvedení podřadného.“ - napsal George Bernard Shaw.

Oskarové se stali virtuálním jevištěm v oklamání lidí mainstreamovými médii globalistů a cvičení na budování celebrit, která dosáhla svého nejlepšího vlivu. Hollywood je očividně ovládán a manipulován „KABÁLOU“. K manipulaci myslí mas a k dalšímu programu „nového světového řádu“ používají herce a filmy.

Nikde v historii jsme nenašli ani jediný případ vývoje určitých nových myšlenek nebo vývoje v procesu poznání, který je zařízením odměňován, povzbuzován nebo sponzorován. Moudrost nebo pravda se ve skutečnosti jako první rouhání objevuje dodnes.

Další eseje Johna: http://www.humanfirst.in/essays/professionalism-the-bane-of-civilization/  a http://www.humanfirst.in/essays/thinking-on-a-clean-slate-preface-to-the-human-story/

John žije v Indii, ve státě Kerala, má dvě vdané dcery a jednoho ženatého syna a od všech  tří už i vnoučata, připravuje knihu, navštivte jeho portál humanfirst.in  - člověk na prvním místě! 

Jophn ddoporučuje i::https://www.facebook.com/notes/john-muthukat/intellectual-prostitution-called-the-modern-book-world/10204758657908400 a  https://www.livescience.com/40188-dark-history-alfred-nobel-prizes.html

John vydal již e.knihu Life on Meltdown - Když se tavil  život,  ježje kmání  na stránkách většiny amazonů. :Patrně z ní je i následující článek Prezidenství korporátních degenerátů: (mezitím přeložen a na tomto serveru   http://www.humanfirst.in/essays/corporate-presidency-of-degeneration/

nebo zde:  http://www.humanfirst.in/wp-content/uploads/2016/12/E-book-Life-Meltdown-E-Book-1-640-final-Press2.pdf

Hudbička:  https://www.youtube.com/watch?v=0Bvm9yG4cvs

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes tlačítko Kateřina Amiourová - blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.