Josef Mikovec k plánované katolizaci Amazonie

obrazek
2.3.2019 19:13
Na Bolsonarovo parcelování Amazonie zemědělcům a těžařům zareagovala církev plánem katolizovat Amazonii. Měla bych proti tomu námitky. Josef k tomu měl co podtknout, proto předávám, jak jsem dostala. Samozřejmě, že už samotný Bolsonarův nápad je šílený a církev bych snažně prosila aby nepostupovala rycheji než Bolsonaro. Josef: ".historie západního křesťanství je také historií nesčetných válek, intolerance, kolonialismu a genocid.indiáni jaou nábožensky tolerantní. Problém však není pouze ekologický, ale také ethno-logický a anthropo-logický. Pro původní a stálé obyvatele amazonské oblasti jde o destrukci jejich nejpřirozenějšího světa, ve kterém spolu s nimi žijí i jejich zemřelí předci. Není to pouze otázka existenční, ale především důsledně existenciální, ne pouze kulturní, ale kultovní. Jejich přirozený svět se neskládá z pouhých užitkových předmětů, neživých věcí, reifikovaných bytostí a pomíjecích, pouze smrtelných lidí a zvířat, ale je plně živoucí a oduševněn, nerozdělitelný a zcela zabydlen vždy přítomnými duchy a dušemi osob, zvířat, rostlin i "neživých " částí jednoho nedělitelného světa. Je domovem živých i mrtvých. Přes pět století útlaku a pozvolné genocidy, kolektivistická mentalita Ameríndios a Afro-Latinos, pospolitost, která není omezena pouze na osoby přežila diktatury lidí, věcí, bídy i individualismu. Je to kultura, jejíž kosmická vize, sociální organizace, rituály, léčitelství, zemědělství, umění, jazyk, ji uchovaly v neporazitelnosti. Není důvod k nadřazenosti. Pokud jde o kulturu, filosofii, ideologii, politiku, etiku, spiritualitu a náboženství, je dnes především důležitá jejich ekologická hodnota, forma a stupeň humanismu, soudružnost apod. Jejich závaznost, naléhavost, vliv a dopad. V případě filosofie jde kromě toho o její celkový charakter, axiologii, umistění člověka v kosmu, fragmentární nebo holistické vidění reality a samozřejmě také její vliv a tlak na společnost. =====Monotheistická náboženství a západní kultura a spiritualita mají celkově ekologickou hodnotu nižší a vztah k přírodě slabší a vzdálenější nežli náboženství animistická, pantheistická, některá polytheistická a některá asijská náboženství. =========Příkladné je místo člověka v přírodě a s přírodou v holistickém myšlení jihoamerických, tradičních a/nebo setrvale prvotních národů a komunit, pro něž kupř. zvířata jsou ,,osoby jiné než lidé". Jejich realita je živá a mystická a archetypy transcendují stereotypy. ======================V současnosti existuje křestanská eko-theologie, ale pokud nebude mít místo jaké náleželo v západokřestanství, Augustinovi z Hippo, Tomáši Akvinskému, Kalvínovi, Lutherovi, Melanchtonovi a jim souřadným, =====================================bude jen zpožděnou přípravou na nechtěnou budoucnost. Vzácnou vyjímkou a nepřipomínaným pozitivním příkladem je Albert Schweitzer a jeho filosofie úcty k životu. Mnohem lépe je na tom křestanství východní... " Jo a teď uvidíme, jestli se círive Indiánů zastanou. Ale protestanti jsou s "pokrokem" a vládou..... TAKŽE NIC, DO AMAZONIE JIŽ VTRHLI OZBROJENÍ NÁJEZDNĆI, KTEŘÍ MAJÍ PODPORU BOLSONARA, A KATOLICKÁ CÍRKEV A PAPEŽ MLČÍ.

"problem neni ani tak katolizace , ale protestantizace. katolicismus si indiani pretvori, synkretizuji s vlastnim nabozenstvim a misionari to toleruji, vetsinou, protestante, hlavne evangelikani jsou v tom nesmiritelni, vidi v nabozensrvi indianu nejen pohanstvi, ale casto primo zalezitost dabla nabozenstvi indianu maji celkove mnoho pozitivniho co krestanstvi postrada=====.genocida jim nepochybne hrozi====tady je na vine kaspitalismus.v brazilii pusobila take kat.theologie osvobozeni, ta byla pozitivni. nynejsi vlada chce amazonii vyuzit a zpuztosit.======== Pro Indiány je uzemí kde žijí, více nežli lidé z nivelizujících velkochovných aglomerací, podřízení devalvujícímu stereotypu bezbarvé každodennosti a robotizovaní přilnavou maskulturou, mohou a chtějí chápat. Pro Indiány je vše živé a oduševnělé, zvířata, stromy, rostliny a kameny jsou domovem živých I mrtvých.Jejich spiritualita je hlubší nežli touhy z gulášové demográcie, nabízené pravicí i levicí. Amazonie vřak zajímá málo koho a Indiáni nejsou zužitkovatelní, tudíž na ně není třeba brát ohledy. 

V minulosti je bránili Jezuité. Kde jsou dnes? A kdo na jejich místo? Bahroviánská větev OSB dosud čeká na své novice a obláty.

"Používáme termín" znalostní demokracie ", abychom se zmínili o tomto procesu otevírání. Znalostní demokracie uznává existenci vícenásobných epistemologií nebo způsobů poznání, včetně organických, duchovních a pozemských systémů, rámců vyplývajících ze sociálních hnutí a znalostí marginalizovaných a vyloučených lidí všude - nebo co se někdy označuje jako "podvědomí znalosti"

 

Proč je kulturní rozmanitost zásadní pro lidské přežití jako biologickou rozmanitost

To už je ovšem mimo program ,kterékoliv strany."

"náboženství brazilských indiánů

http://www.bing.com/images/search... řada fotografií se netýká Indiánů
http://en.wikipedia.org/wiki/Indigenous_peoples_in_Braz

Náboženství v Braílii
http://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Brazil

.”logos se postavil příliš ostře vůči mýtu a nedokázal do sebe začlenit ty jeho vrstvy, které harmonizovaly vztah mezi člověkem a přírodou nebo působily jako tmel lidské společnosti.”
SOK - Michael Hauser: Milan Machovec, krize a patriarchát
http://www.sok.bz/index.php?option=com_content&task=view...(nedostupné: http://www.sok.bz/index.php?option=com_content&task=view&id=547&fbclid=IwAR3GD38k3Pym0WFVgW_S139wdRXK4LT2INU7pvqivN78CtIdYaxybaKrTaE )

Důsledkem je dehumanizace považovaná za nutnost nebo lidskou přirozenost
“It is the work of commodification and alienation, of capital`s turning the world and its inhibitants into dead objects” 
Walter Benjamin (Walter Bendix Schönflies Benjamin) in Elizabeth Anker, Left melodrama 
Význam folkloru
folklor a náboženskost nevázaná na náboženství zůstávají pro svou lidskou platnost jednou z uchovatelných událostí v bitvě probíhající v kolektivním nevědomí a obranou před morální lobotomií.
Ve folkloru, jakožto ve způsobu vyjádření tradiční kultury, si můžeme všimnout velmi důležité zákonitosti: jeho úpadek, jak analyzují vědci zabývající se etnickou kulturou, jenž je spojen se všeobecnou civilizační evolucí, vždy nesl jakýsi velmi důležitý rys — etnická kultura se posouvá stále více směrem ke ztrátě duchovního rozměru. Duchovní rozměr byl neoddělitelnou součástí tradiční kultury, která v sobě zahrnovala lidskou existenci, nyní je stále více přizpůsobován institucím a oddělován od každodenního života. Jeho obrození a plnohodnotné zachování v dnešní době je možné, pokud dojde k obnovení ztraceného duchovního rozměru... Porozumění a zhodnocení duchovnosti folkloru vytváří obrácený proces — s pomocí folkloru nést a obnovit starší duchovnost v dnešním životě: to znamená re-sakralizaci v protikladu k materialismu; lidovou kulturu v protikladu k masové kultuře; přirozený sociální řád v protikladu k umělé hierarchii, jež je založena na bohatství.“ 
Rolí tradice a souběžných tradicí, vrstvení kultur, resakralizací a lidovou kulturou se pochopitelně kultura, ani coby resistence, nevyčerpává 
Pokud jde o kulturu, filosofii, ideologii, politiku, etiku, spiritualitu a náboženství, je dnes především důležitá jejich ekologická hodnota, forma a stupeň humanismu, soudružnost apod. Jejich závaznost, naléhavost, vliv a dopad. V případě filosofie jde kromě toho o její celkový charakter, axiologii, umistění člověka v kosmu, fragmentární nebo holistické vidění reality a samozřejmě také její vliv a tlak na společnost. Monotheistická náboženství a západní kultura a spiritualita mají celkově ekologickou hodnotu nižší a vztah k přírodě slabší a vzdálenější nežli náboženství animistická, pantheistická, některá polytheistická a některá asijská náboženství. Příkladné je místo člověka v přírodě a s přírodou v holistickém myšlení jihoamerických, tradičních a/nebo setrvale prvotních národů a komunit, pro něž kupř. zvířata jsou ,,osoby jiné než lidé". Jejich realita je živá a mystická a archetypy transcendují stereotypy. V současnosti existuje křestanská eko-theologie, ale pokud nebude mít místo jaké náleželo v západokřestanství, Augustinovi z Hippo, Tomáši Akvinskému, Kalvínovi,…. . Naštěstí ještě, jednak a především, jsou mimo tak řečený 1. svět země a ethnika, které si udržely v podstatné míře vlastní kulturu nebo mají možnost její přirozené obnovy, a v samotném 1.světě existují enklávy autonomních a alternativních společenství nepodléhající „kulturní“ logice pozdního kapitalismu. V současnosti můžeme pozorovat, jak s glajšachtujícím multikulturalismem( nahrazujícím plurinacionalismus), který je průvodním jevem, nutností a strategií globalizace i kulturního imperialismu s ekonomickým, politickým a konečným mocenským cílem, se objevuje opačný pohyb nejen v Jižní Americe, ale i v samotné Evropě, kde se zvolna probouzejí, kulturně potlačené a rozmělněné, dlouho bezvědomé a bezhlasé národy, národnosti, svébytná ethnika, regionální a autonomní kultury, subkultury, náboženství a další formy společenství s obnovenými nebo navrácenými tradicemi, rituálními kulturními rytmy a vlastní celkovou spirituální kodifikací, která jim umožnuje porozumět, popsat a vyjádřit realitu vlastním adekvátním způsobem, udržet skupinový styl života, strukturu vztahů a sociální hermetismus. S nimi ožívají jejich jazyky a dialekty. - http://blisty.cz/art/57042.html#sthash.M1mt3Hwf.dpuf 
Persekuce Afro- brazilských náboženských sdružení
Followers of Afro-Brazilian religions feel under attack 
http://america.aljazeera.com/articles/2014/9/13/prejudice-againstcandombleworshippersincreasesinbrazil.html?

Obnovte původní mapu "posvátného pojetí světa"
Masová - tj. na masmédia, veřejné mínění a a státní rituály soustředěná, geopolitika nepřehlíží geopolitickou kulturu, imaginaci, tradice a diskurzy ani v případě řešení zcela prozaických problémů a úkolů zadaných politiky pro stanovení nebo dosažení geostrategických cílů. 
Na Vánoce do vánočního města Vánoce
http://blisty.cz/art/57042.html 
V nedaleké budoucnosti se ukáže, jaký životní význam má naše schopnost sloučit v jedinou vizi hlubokou moudrost tradičních kultur a vědeckou a intelektuálni sílu a průkaznost moderního světa. Psychohistoricky a kulturně historicky funkční naddějinost vize, holistické chápání reality a způsob žití světa, které západní civilizace dávno zamítla a lobotomizované shluky našeho věku ztěžka hledají, prokázaly schopnost přežití jinak nedosažitelnou, a jsou inspirující...

http://aulavirtualedemocracia.blogspot.com/2011/04/navraty-do-budoucnosti.html"

"Spějme všichni do Beléma aneb V řečišti archetypů

http://www.blisty.cz/art/54793.html
Festa de Santo Antônio

http://www.youtube.com/watch?v=31NqYQi2_LA
http://www.youtube.com/watch?v=C51yi4OuT3o
Carnival Brazil Sao Paulo 2013
http://www.youtube.com/watch?v=2syETUPH4rw

Shingon Buddhism and Syncretism in Brazil
https://openbuddha.com/2007/12/16/shingon-buddhism-and-syncretism-in-brazil/
http://blisty.cz/art/48441.html#sintoismus
Nejvíce je rozšířen spiritismus kardeciánský, jehož průkopníkem byl A. Kardec. Spiritisté jsou rovněž velice aktivní v charitativní, sociální, vzdělávací i zdravotnické oblasti. Mají i vlastní nemocnice, výzkumná centra a jiné instituce . Vedle toho existují různé formy spiritismu lidového. Spiritismus ovlivnil celkově brazilský synkretismus, to jest Umbanda, Christian Rationalism, Union of the Vegetal, União do Vegetal (Centro Espírita Beneficente União do Vegetal (UDV) aValley of Dawn. Protestanté jsou dosti nekompromisně nepřátelští k těmto náboženstvím vyvolávajícím závrať a opojení hloubkou, zvláště ovšem dovozci amerického protestantismu nejlepších značek s neverlasting zárukou, o mormonech nemluvě...
Většina afro-brazilců jsou křesťané, především katolíci. Afro-brazilská náboženství, jako jsou Candomblé a Umbanda, mají mnoho následovníků, především afro-brazilských. Jsou soustředěny především ve velkých městských centrech, jako jsou Salvador de Bahia, Recife, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Brasília a São Luís. Kromě Candomblé, která je bližší k původním západoafrickým náboženstvím, existuje také Umbanda, která spojuje víru katolické a kardecistické spiritismu s africkými přesvědčeními. Candomblé, Batuque bližší k původním západoafrickým náboženstvím, existuje také Umbanda, která spojuje víru katolické a kardecké spiritismu s africkými přesvědčeními. Candomblé, Batuque, Xango a Tambor de Mina byly původně přineseny černými otroky expedovanými z Afriky do Brazílie. Tito černí otroci svolali své bohy, nazývané Orixas, Vodous nebo Inkice, se zpěvy a tance, které přinesli z Afriky. Tato náboženství byla v minulosti pronásledována, především kvůli katolickému vlivu. Brazilská vláda je však legalizovala. V současné praxi umbandští stoupenci nechávají na veřejných místech nabídky alkoholických nápojů, svíček a květin. Candomblé terreiros jsou skrytější než celkový pohled, s výjimkou slavných festivalů, jako je festival Iemanjá a severovýchodní voda Oxalá.

Z Bahia na sever jsou také různé praktiky jako Catimbo, Jurema s těžkými, i když ne nutně původními, domorodými prvky. Po celé zemi, ale hlavně v amazonském deštném pralese, existují lidé z původní indické populace, kteří stále praktikují své původní tradice.

Candomblé je africkým původem nebo afro-brazilským náboženstvím, praktikou především v Brazílii "povo de santo" (lidové svatého). Náboženství pocházelo převážně z města Salvador, hlavního města Bahia. Přestože se Candomblé cvičí především v Brazílii, praktikuje se i v dalších zemích, jako je Uruguay, Argentina, Venezuela, Kolumbie, Panama a Mexiko. V Evropě: Německo, Itálie, Portugalsko a Španělsko. Toto náboženství je založeno v animá (duši) přírody, a proto je také známo jako animismus. Byl vyvinuta v Brazílii se znalostí afrických kněží, kteří byli zotročeni a přivedeni do Brazílie, spolu s jejich mytologií, jejich kulturou a jazykem, mezi lety 1549 a 1888. Rituály zahrnují držení iniciovaných Orishasem, oběti a oběti minerální, rostlinné a živočišné království, hojení, tanec / trance a perkuse. Candomblé čerpá inspiraci od různých lidí africké diaspory, ale hlavně představuje aspekty Yoruba orisha úctyn from a variety of people of the African Diaspora, but it mainly features aspects of Yoruba orisha veneration. http://en.wikipedia.org/wiki/Macumba Quimbanda, like Umbanda and Candomblé, has become recognized as a legitimate religion
O Brazílii, Češích tamtéž, panu Štreitovi a vubec, neboli Všade je Morava
http://www.blisty.cz/art/48441.html

"Dělat strukturální změny, změnit společnost, dělat dějiny. Pro dějiny je nutné zachovat si empowerované představy o minulosti, které odsuzují deformace lidstva, které jsou normalizovány objektivními přednostmi přítomnosti. Vyžaduje, jak říká Benjamin, aby se zachytil paměť, když bliká ve chvíli nebezpečí. Neboť nám to připomíná Herbert Marcusse, "veškerá refika je proces zapomínání." Umění bojuje s reifikací tím, že dělá skamenený svět, mluví, zpívá, možná tančí. "

Michael T. Taussig, Ďábel a komoditní fetišismus v Jižní Americe


„Jameson pociťoval jako skandál, že se kapitalismu podařilo proniknout i do samotného podvědomí; skutečnost, že si kapitalismus dnes podmanil niterný život veškeré populace je pokládána za něco tak triviálního, že si nezaslouží dokonce ani komentáře. Bylo by nebezpečné a zavádějící namlouvat si, že nedávná minulost byla jakousi zlatou érou hýřící politickými alternativami, a není tedy vůbec od věci připomínat si klíčový podíl, jaký měla v průběhu dvacátého století na kulturní produkci komodifikace. Nicméně stále ještě bylo podle všeho možné hrát starou osvědčenou hru mezi alternativou a mainstreamem, mezi subverzí a následnou reintegrací subverzivních prvků do středního proudu. Dnes však k zpětné integraci podnětů, které by mohly disponovat subverzivním potenciálem, nedochází; namísto toho jsme svědky jakési předintegrace: předběžného formování tužeb, aspirací a nadějí pozdně kapitalistickou kulturou......„Bez věrohodné alternativy a koherentní alternativy ke kapitalismu bude kapitalistický realismus i nadále ovládat politicko-ekonomické nevědomí.“

Mark Fisher, Kapitalistický realismus"

"Bahro's Dare Commune byla alternativní komunitou v časných ranních dobách Zelení. On věřil, že transformace společnosti musí začít v malém měřítku, vyžadovat změnu v samotných lidí a znovuobjevení duchovnosti.

Bahro byl ovlivněn Kongregací benediktinů a mystickou zkušeností Boha ...

Prosazoval "neviditelnou církev", která by poskytla potřebnou duchovní dimenzi ...

Během léta 1985 odjel Bahro ze Zelení a soustředil se na svou novou knihu, která byla vydána v roce 1987 jako Logika spásy. V něm popsal "logiku sebe-vyhlazování" a její důsledky pro lidstvo v současné době, představující "logiku života" vyžadující "skok ve vědomí" a stažení z průmyslového "mega-stroje". Bylo důležité provést "záchrannou politiku", než se zhoršující se environmentální krize vede k nouzové vládě. Bahro volal po dlouhodobých cílech, odstranění krátkodobé taktiky a decentralizace vlády.

Rudolf Bahro - Wikipedia, volná encyklopedie

viz Vincent Geoghemgan ,, utopismus a marxismus "

Teologie ne ekologie

"Krize není ve stromu, je v nás. Smysl krize životního prostředí pouze odráží vnitřní světovou krizi člověka. Německý filosof Martin Heidegger říká, že jsme odcizeni z vesmíru, protože "jsme zapomněli bytost". Ekologie vyzývá lidského ducha, aby znovu objevil Bytí, ale není to odpověď na duchovní krizi člověka. Ve skutečnosti je ekologie antropocentrická; to je projekce vnitřní vnitřní krize člověka na vnější svět; objevuje problém nejen v člověku, ale v ekologické definici "krize" nevyhnutelně povede k ekologické modernizaci - konečnému imperialismu člověka nad přírodou. Technologické zmírnění krize může vyhrát čas proti vyčerpání ozonové vrstvy, ale pouze zachovat "zlou" setrvačnost megamachinu. Trvalé zachování normálního života průmyslové kultury stačí k zničení biosféry.

Alternativou je teologie, ne ekologie - narození nového zlatého věku, který kultivuje to, co ruský spisovatel Chingiz Aitmatov nazývá "božskou jiskrou" šlechty u člověka. Ve skutečnosti je alternativou duchovní konverze, která zanechává mentalitu nadvlády člověka nad přírodou; duchovní přeměna, kterou vyzývám k odvolání odhodlání ze systému postaveného na obavách technologicky silného člověka, který, protože zapomněl bytost v jeho centru, používá vědu jako pojištění proti přírodě

Právě projekce této nejistoty na přírodní svět a ostatní muži je tak destruktivní. To je důvod, proč získání duchovního centra je klíčová otázka pro průmyslového člověka. Pokud planeta přežije, musí se lidstvo dostat z cesty do ega a znovu objevit Bytí. Musí se stát "člověkem v kosmu", řekl Teilhard de Chardin. " http://www.digitalnpq.org/archive/2014_winter/10_bahro.html


A. Balasopoulos on Vincent Geoghegan’s Utopianism and Marxism.
Gunter Minnerupv, RUDOLF BAHRO-AN INTRODUCTION
http://home.ca.inter.net/~greenweb/Rudolf_Bahro.html
Rudolf Bahro: A Tribute http://home.ca.inter.net/~greenweb/Rudolf_Bahro.html
Silva promises bank reforms as Brazil economy stalls - BNamericas

clear http://www.bnamericas.com/.../silva-promises-bank-reforms..."

"Souběžně, následně i prolnutě se směrováním Latinské Ameriky doleva, probíhá logicky emancipace a kulturní stmelování původního obyvatelstva, los pueblos originários, které nachází nyní možnosti sounáležitosti beze ztráty identity, ale právě naopak posílením této identity a skrze zesílené kolektivní vědomí a zvýrazněnou původnost. Tradiční i zbytnělý neo-liberalistický kapitalismus nemohl tato společenství dostatečně důrazně, trvale a trvanlivě, pokud vůbec, deformovat či intoxikovat. Především díky spirituální imunitě, odlišné kosmické vizi, archetypální mythologii snadno vzdorující mythologii kontrolní, nedobovým a naddobovým osvědčeným strukturám a esenciální logice sociální a kulturní organizace; nenarušené dostatečně dvojí racionalitou Západu, akumulovanou “profit oriented “ racionalitou, definovanou a legitimizovanou v protestantismu, kulturnější rozsažnou racionalitou historického katolicismu ( která se zde stala spíše doplňujícim faktorem), ani egologickou racionalitou cartesiánsky podmíněnou; a díky malé zasažitelnosti následnou globalizující, z větší části McDisney (sběrnou) binární monokulturou a použitelnými prostředky manipulace, kulturní kontroly a dominance.


Proto má toto hnutí vzorový charakter přesahující záměr a vlastní, stanovený, bezprostřední cíl. Zjevně, do jisté míry, to platí i pro značnou část těch ,,Ameríndios,, kteří jsou částí průmyslového proletariatu a žijí mimo vlastní pospolitost, velmi často v degradujících podmínkách. Současně s Ameríndios se napřimují Afro-Latinos tj. Afros a ostatní podprivilegovaní. Dalším nutným elementem umožňujícím setrvalou životnost a historickým přínosem pro současnost jsou principy spirituality, která umožnuje transcedenci nepopírající Zeměstřednost a vztah ke zduchovnělé přírodě, který je opakem zvěcňování a kořistění. Racionalita, která není instrumentální a podřízená znevolňující a desakralizující limitované užitkovosti, z toho vyplývající životná, odolná, psychohistoricky a kulturně historicky funkční náboženskost. V nedaleké budoucnosti se ukáže jaký životní význam má naše schopnost sloučit v jedinou vizi hlubokou moudrost tradičních kultur a vědeckou a intelektuálni sílu a průkaznost moderního světa. Nedostatečná, podřazená a zúžená, administrovaná a distribuovaná západokřesťanská racionalita bez vlivu spirituální racionality křesťanského Východu od něhož byla odkrojena a Dálného Východu, který nemohla osvětlit, nesouhlasná vůči etickým základům vyplývajícím z úcty k životu a vnoření do oslňujícího mysteria bytí, končí v mechanice znehodnocené reality a shluku neúplných, osamocených jedinců mimo společenství, domov i cestu. I poutníky a nomády v krajinách západního intelektu nahradili na místě přešlapujíci běženci. Naddeterminované dovršení předdějin jehož jsme svědci, přivádí na scénu a bojiště prvopočátek. Pospolitosti, vize, rituály, platnost a aktivizace kolektivního nevědomí, osvobozující vědomí sounáležitosti v podobě původního nejúčelnějšího a primárně neúspěšnějšího lidského zřízení, nebo v současné transformované podobě umožňující zpřízněnění urěením i volbou, vystupují jako zárodečná skupenství do blížícího se počátku skutečně lidských dějin. Souběžně, následně i prolnutě se směrováním Latinské Ameriky doleva, probíhá logicky emancipace a kulturní stmelování původního obyvatelstva, los pueblos originários, které nachází nyní možnosti sounáležitosti beze ztráty identity, ale právě naopak posílením této identity a skrze zesílené kolektivní vědomí a zvýrazněnou původnost. Tradiční i zbytnělý neo-liberalistický kapitalismus nemohl tato společenství dostatečně důrazně, trvale a trvanlivě, pokud vůbec, deformovat či intoxikovat. Především díky spirituální imunitě, odlišné kosmické vizi, archetypální mythologii snadno vzdorující mythologii kontrolní, nedobovým a naddobovým osvědčeným strukturám a esenciální logice sociální a kulturní organizace; nenarušené dostatečně dvojí racionalitou Západu, akumulovanou “profit oriented “ racionalitou, definovanou a legitimizovanou v protestantismu, kulturnější rozsažnou racionalitou historického katolicismu ( která se zde stala spíše doplňujícim faktorem), ani egologickou racionalitou cartesiánsky podmíněnou; a díky malé zasažitelnosti následnou globalizující, z větší části McDisney (sběrnou) binární monokulturou a použitelnými prostředky manipulace, kulturní kontroly a dominance.


Proto má toto hnutí vzorový charakter přesahující záměr a vlastní, stanovený, bezprostřední cíl. Zjevně, do jisté míry, to platí i pro značnou část těch ,,Ameríndios,, kteří jsou částí průmyslového proletariatu a žijí mimo vlastní pospolitost, velmi často v degradujících podmínkách. Současně s Ameríndios se napřimují Afro-Latinos tj. Afros a ostatní podprivilegovaní. Dalším nutným elementem umožňujícím setrvalou životnost a historickým přínosem pro současnost jsou principy spirituality, která umožnuje transcedenci nepopírající Zeměstřednost a vztah ke zduchovnělé přírodě, který je opakem zvěcňování a kořistění. Racionalita, která není instrumentální a podřízená znevolňující a desakralizující limitované užitkovosti, z toho vyplývající životná, odolná, psychohistoricky a kulturně historicky funkční náboženskost. V nedaleké budoucnosti se ukáže jaký životní význam má naše schopnost sloučit v jedinou vizi hlubokou moudrost tradičních kultur a vědeckou a intelektuálni sílu a průkaznost moderního světa. Nedostatečná, podřazená a zúžená, administrovaná a distribuovaná západokřesťanská racionalita bez vlivu spirituální racionality křesťanského Východu od něhož byla odkrojena a Dálného Východu, který nemohla osvětlit, nesouhlasná vůči etickým základům vyplývajícím z úcty k životu a vnoření do oslňujícího mysteria bytí, končí v mechanice znehodnocené reality a shluku neúplných, osamocených jedinců mimo společenství, domov i cestu. I poutníky a nomády v krajinách západního intelektu nahradili na místě přešlapujíci běženci. Naddeterminované dovršení předdějin jehož jsme svědci, přivádí na scénu a bojiště prvopočátek. Pospolitosti, vize, rituály, platnost a aktivizace kolektivního nevědomí, osvobozující vědomí sounáležitosti v podobě původního nejúčelnějšího a primárně neúspěšnějšího lidského zřízení, nebo v současné transformované podobě umožňující zpřízněnění urěením i volbou, vystupují jako zárodečná skupenství do blížícího se počátku skutečně lidských dějin."

Průběžně doplňovaný blog o tom, co se děje v Brazílii: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/brazilii-cekaji-krute-casy

6.3.2019 Za povzbuzování  Bolsonara vstupují ozbrojení nájezdníci na kmenovou půdu: http://news.trust.org/item/20190303104923-gixx4/?fbclid=IwAR3ZuVxvfc5hJs4pxYe0uqdWiyjbSgmPqJE3TkD7c6sYLMVb2oYjBoedJ5c

31.5.2019 Afrobrazilská náboženství za bolsonara v nebezpečí: Afro-Brazilian religions in danger in Bolsonaro's Brazil

https://brazilian.report/…/afro-brazilian-religions-brazil…/

https://search.yahoo.com/search;_ylt=AwrE1xvOWfBcqEkAWSVXNy…

 

https://news.yahoo.com/thousands-protest-brazil-over-educat…

 

 Hudbička: https://www.youtube.com/watch?v=0H-WHLI8YNg

19.10.2019 Papež František přírodní národy zatratil: Prorocké slovo o Amazonii: http://www.czechfreepress.cz/vase-free-zona/prorocke-slovo-o-amazonii.html?fbclid=IwAR1LsP0oxpH7z7AUUqmzOr9s7_6KSGdzzR_hpB7di0t1LajBiflFmGttZ9U

20.10.2016 Tak přeci jen se latinskoameričtí biskupované postavili na obranu domorodců: https://www.vaticannews.va/cs/cirkev/news/2019-10/ucastnici-panamazonske-synody-obnovili-pakt-z-katakomb.html?fbclid=IwAR25XqIOCfM7vcWq62CGIhNc05oyY0i26QECiVuRjrl1yV8Fw7V3XF3ln88 

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes hypertextové tlačítko Kateřina Amiourová, poté na tlačítko blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy. K březnu 2020 je jich přes 800 - a vesměs neztratily nic na své aktualitě!!
Klíčová slova: Amazonie, Brazílie, Indiáni

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

amiourful
josefmikov
 
 Úspěšné jsou agresivní severoamerické náboženské organizace,  mimo jiné díky sociálně konzervativním katolickým hierarchům a ničením kat. sociálního hnutí a theologie  osvobození nynejším I předchozím papežem, kteří tímto přispěli šíření USpentekostalismu, jakožto hráze proti levicovému trendu ve společnosti. A odprodali své chudé, O negativním působení a tragických následcích evangelikálních, fundamentalistických a extremistických organizací v Jižní Americe,
 podrobněji Stephen Corry, Tribal peoples for tomorrow`s world.
Často až drastické je působení, ve Venezuele nevítané  organizace New Tribes Mission           ( NMT). Negativní důsledky a tichou genocidu  Indiánů omlouvají velice snadno. Kdo se nenarodí znovu v Kristu a není pokřtěn  nutně musí skončit v pekle, ve věčných mukách. Bibli samozřejmě vykládají doslovně. Současně  přibývá řada spíše panoptikálních spolkú a novozrozeneckých hnutí, které působí i v Evropě. Více v dodatcích..                                      Dle některých religionistů a církevních pozorovatelů pentekostalistickým sektám  v druhé a třetí generaci členstva ubývá. Tím více bude Latinská Amerika futrována agitátory a penězmi ze Severu..
    Viz Disputed lands: the rise of Pentecostalism in Latin America Why did the progressive Catholic Church not turn into a mass movement with the end of the dictatorships? Assess the impact of Pentecostalism on this decline.

 

http://aulavirtualedemocracia.blogspot.com/2012/10/bolivarianska-venezuela-4svetova-valka_3.html

josefmikov

po cele brazilii je ted 4-5 dni karneval. nejsou to jen krasne tanecnice , ale take procesi s "bicovanym"  kristem nesoucim kriz. to je brazilie a jeji katolictvi.za tim stojim. protestantske sekty jsou mezi indiany mor.

 

josefmikov

==========================Myslim, ze , pravdepodobne diky memu nepresnemu vyjadreni doslo k urcitemu omylu.

Brrazilii nehrozi rekatolizace, spise opak bude snahou==============

=================================================================================

. Bolsonari a nekteri clenove jeho vlady a cast stoupencu jsou tvrdi evangelikalove, mnozi znacne anti-katolicti. pokud jde kat. cirkev v jizni americe najdeme  v historii radu negaticnich veci, ale take pozitivnich. jezuite, kapucini a jini indiany casto chranili.vyutvareli komunity tzv. Reducciones."

Reducciones communities

When a whole community became part of the encomienda system, it was transferred to a pueblo, where the Indians were ... term reducción could be literally translated into English as “reduction,” it may best be understood as “community” or ...

https://www.google.com.br/search?hl=cs&biw=1280&bih=854&tbm=bks&ei=bBt8XOH8MeC85OUPgsaZ8AE&q=Reducciones++communities+english&oq=Reducciones++communities+english&gs_l=psy-ab.12...6228.10292.0.13696.12.12.0.0.0.0.208.1490.0j10j1.11.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.0.0....0.SkFju6VIxtk

" jezuite ostatne maji v brazilii oblibu. a vyjadrili se proti kapitalismu, . v dobe diktatury byli nekteri knezi i reholnici v odboji cirkev znamena pro celou jizni ameriku velky kulturni prinos, bez ni je jizni amerika nepredstavitelna. nejvetsi socialni hnuti  je mst, ve kterem ma vyznamne misto  theologie osvobozeni....========================================================pro indiany jsou spise nebezpecne protestantske misie, evangelikalove a ruzne sekty!==========================

===============================================================================

 

MST   ....

Landless Workers' Movement

 
 A great deal of the early organizing in the MST came from Catholic communities.[28] Much of MST ideology and practice come from a social doctrine of the Catholic Church: that private property should serve a social function.[29] This principle developed during the 19th century[30] and became Catholic doctrine with Pope Leo XIII's Rerum novarum encyclical,[31] promulgated on the eve of the 1964 military coup...............

The Lula government and the March for Agrarian Reform (2005 - 2010)

The Lula government was seen by the MST as a leftist and therefore friendly government, so they decided to shun occupations of public buildings in favor of actions directed solely towards private landed states[clarification needed], in a second wave of occupations from 2003 onwards.[109] However, the increasingly conservative positions of the Lula government, including its low profile on land reform,[110][111] actually somewhat less than achieved by Cardoso in his first term[112]) impelled the movement to change its stance as early as early 2004, when it again began to occupy public buildings and Banco do Brasil agencies..............

Lula's election to the presidency raised the possibility of active government support for land reform, so conservative media increased their efforts to brand the MST's actions as felonies.[131] In May 2005, Veja accused the MST of helping the Primeiro Comando da Capital (PCC), the most powerful prison-gang criminal organization in the São Paulo. A police phone tap recording of a conversation between PCC leaders mentioned the MST; one of them said he had "just talked with the leaders of the MST", who would "give instructions" to the gang [132] about the best ways to stage what became the largest protest by prisoners' relatives in Brazilian history. On April 18, 2005 some 3,000 relatives protested prevailing conditions in São Paulo correctional facilities.[133] The MST "leaders" were not named. No MST activist, real or alleged, took part in the taped conversations. The MST denied any link in a formal written statement calling the supposed evidence only hearsay, and an attempt to criminalize the movement.[134] In the wake of 9-11, Brazilian media tended to describe the MST as "terrorist", lumping it together loosely with various historical and mediatic happenings[135] in keeping with an international post-9-11 trend to relegate any political movement against existing globalization to beyond the pale and outside the boundaries of permissible political discourse.[136]

The MST assumes its activities are continuously surveilled by military intelligence.[137] Various intelligence organs, Brazilian and foreign, assume a relationship between the MST and various terrorist groups.[138] The MST is regarded as a source of "civil unrest".[139]´´´´´´´´´´´´´

Ideology

The MST is an ideologically eclectic rural movement of hundreds of thousands of landless peasants (and some who live in small cities) striving for land reform in Brazil. The MST has been inspired since its inception by liberation theology, Marxism, the Cuban Revolution, and other leftist ideologies. The flexible mix of discourse that includes "marxist concepts, popular religion, communal practices, citizenship principles and radical democracy", has increased the movement's popular appeal.[194]

The landless say they have found institutional support in the Catholic Church's teachings of social justice and equality, as embodied in the activities of Catholic Base Committees (Comissões Eclesiais de Base, or CEBs) which generally advocate liberation theology and anti-hierarchical social relations. This theology, a radicalized re-reading of the existing social doctrine of the Church, became the basis of the MST's ideology and organizational structure.[188] The loss of influence of progressives in the later Catholic Church[when?], however, has reduced the closeness of the relationship between the MST and the Church as such.[195]

MST's anti-hierarchical stance stems from the influence of Paulo Freire

 

 
...........
============================================

 

Na Vánoce do vánocního mesta Vánoce

Nutnost nezná přikázání

Kolonizace a držba moci tedy rozhodně neprobíhala něžně ani křesťansky, jak tomu bylo a je i mimo Brazílii. Mimochodem, vznik brazilského národa je spojen s tzv. "cunhadismo-švagrovstvím", a tehdy nevyhnutelnou a nutnou polygamií. Evropanům byly nabídnuty k sňatku indiánské dívky. Uzavření manželství znamenalo spříznění se všemi příslusníky kmene. Dnes se to v Brazílii zas tak moc nepřipomíná.

Proč Ignác z Loyoly a Karel Marx?

V RN to byla vesnice Estremoz, která je historickým příkladem brutality kolonizace. Na záchraně Indiánů mají velkou zásluhu misionáři, především jezuité, v Česku pro potřebu uchování historického koloritu, snadné ideologické orientace a dostupného sebevědomí známí jen coby protinárodní padouši. Jezuité jsou v Latinské Americe i dnes většinou falangou zodpovědných a představují spolu s Theologiemi osvobození to lepší, co pozůstalo ze západního křesťanství a římského katolicismu, čímž se často dostávají ( a nejen oni) do konfliktu s Vatikánem - pro svou teorii i praxi .

https://legacy.blisty.cz/art/57042.html

 

V Belému se vždy druhou neděli v říjnu konají mariánská procesí a patnáctidenní uctívání a oslavy Nossa Senhora de Nazaré (Círio de Nazaré) - Rosa mystica,Turris Davidica,Turris eburnea, Domus Aurea, Foederis arca, Ianua caeli, Stella matutina, Speculum iustitiae, Sedes sapientiae, Regina pacis, Consolatrix afflictorum - tedy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku by to bylo uctívání  Panny Marie Nazarénské, nebo lépe česky, Nazaretské. Je to největší náboženská událost toho druhu v Brazílii, zvaná též amazonské vánoce. Sošky a obrázky Nossa Senhora s Jezulátkem jsou všude. V obchodech, holičstvích, restauracích, autech, stále, nejen v době Círio de Nazaré. V některých hotelech jsou i osvětlené oltáříky, vyzdobené květy. Odvěký a dověký archetyp, se kterým se v římskokatolických zemích nejčastěji setkáváme v  kulturně podmíněné, barokní podobě. V 19. a 20. století ztrátový římsko-katolicismus symptomaticky odstranil Jezulátko a přidal spíše kýč a vykalkulované citové a morální vydírání.

Tichá vzpoura proti nelidskosti světa byla nahrazena nemateřskými hrozbami bojovné Spoluvykupitelky. Smysluplná tradice reprezentující a manifestující, nezávisle na institucích, církevních skeletech a v protikladu vůči kodifikovanému spirituálnímu kšeftařství a politickém zneužívání, hodnoty, které jsou zprostředkující a účinné i mimo oblast náboženství i ( především ?) v rámci ne-theismu a především jako hráz proti vulgaritě, agresivitě, zvěcnělé povrchnosti a potřebě zhoufnělé nesvobody, ale jsou chtěně přehlíženy nebo z povýšenosti nepochopeny a zamítnuty. Součástí oslav je pokání, kajícnost, pokora, vděčnost , naděje, lidové veselí, ohňostroj, kolotoče a jídlo, které patří k těmto dnům -- a jak to má být, Brazílie nejsou jen karnevaly.

Theologie osvobození a osvobození theologie

K Brazílii, Latinské Indoamerice a hnutí za lepší svět patří také nové formy a cesty spirituality a theologie. Je jí především Theologie osvobození,

https://legacy.blisty.cz/art/54793.html