Josefu Čapkovi jsme zůstali hodně dlužni

obrazek
1.5.2013 20:57
Sebekriticky sděluji, že sám mám někdy pocit, že mluvím do více věcí než bych měl. To, že tento příspěvek věnuji kultuře, za to může náhoda. Pouze díky jí jsem se stal vlastníkem souboru satirických kreseb „Josef Čapek – Dějiny zblízka“. Tuto knihu velkého formátu vydalo nakladatelství Fr. Borový. Z toho vyplývá, že to bylo brzy po 2. světové válce – přesně v roce 1949. Tato obrazová (černobílá) publikace má přeloženy krátké anotace k jednotlivým kresbám do ruštiny, angličtiny a francouzštiny. Podle mne šlo o zcela správný a příznačný počin.

Přiznám se také k tomu, že jsem internaci Josefa Čapka včetně jeho následného zavraždění v koncentračním táboře přičítal hlavně aktivitě jeho bratra Karla (který, jak známo, zemřel o vánocích

v roce 1938). Ale není tomu tak.

 

 

Satirické a ostře orientované kresby byly publikovány v letech 1933-1938 a končí nejznámější kresbou -  ženy, která drží dvě malé děti, kterým říká ono prorocké: „Vy, děti ... Vy se jistě dočkáte času lepšího!“

 

Ono proroctví se týká celé knihy. Josef Čapek si již minimálně od roku 1933 nedělal iluze o tom,

kam se ubírá vývoj v Německu. Těch důkazů je v knize plno. Josef Čapek například paroduje prohlášení německé říšské vlády z 18. října 1933 (ano: 1933!) „... jsme kdykoliv ochotni zajistit Evropě mír ujednáním kontinentálních paktů o neútočení.“ A to kresbou super-kanonu s textem: Hitlerova ruka míru.

 

Ještě dříve, 14. května 1933 kreslí obrázek, jak skupinka dětí, která se vyřítila z německé Schule, hází

po zřejmě židovském občanovi kameny.  Reaguje tak na výnos tehdejšího německého ministra Fricka

„.. Důležité je vyučování biologické, a zvláště nauky o rasách. Zrak pro samostatné pozorování rasových rozdílů musí být zbystřen“.

 

Tyto obrázky jsou seskupeny např. do tématických skupin nebezpečí, které symbolizují nacistické holínky, problematika utečenců z Německa a podobně.

 

Je signifikantní, že Josef Čapek byl zatčen přesně v den započetí 2. světové války, tedy 1. září 1939

a v koncentračních táborech prožil celý svůj zbytek života, takřka ŠEST let. Jenom proto, že měl pravdu

a nebál se ji hlásat.

 

A já se ptám: Když ono smrtelné nebezpečí dokázal s velkým předstihem předpovědět český malíř

Josef Čapek, proč zástupci zpřátelených mocností (Francie, V. Británie, o USA ani nemluvě) MLČELI ????   

 

Nedosti na tom: neustále označovali hlavního představitele nacismu (nechci jej zde jmenovat) za „gentlemana“. Tímto titulem označil ve Zlínských novinách i hlavního představitele italského nacismu samotný Jan Antonín Baťa. Poté co nacistická Itálie vraždila v Habeši. Zakázka na vojenské boty (nikoliv pro bosé Habešany) prostě převážila.

 

Osobně jsem přesvědčen, že panu Josefu Čapkovi jsme zůstali mnohé dlužni. Proto jsem se pokusil

o tento malý příspěvek, byť skvělý malíř nemá v současné době žádné výročí.

antoninsebek
1/ Mám rád češtinu. (Proto mě píchne do oka, když je někde napsáno například O mne místo správného o mně). \r\n2/ Rád si vytvářím vlastní názory. A to z faktů, nikoliv z nějakých nápověd.\r\n3/

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

,, Zdalipak není člověk z nejchudších a nejbídnějších dobytčátek tohoto světa, zrovna tak jako plaché zvíře a brouk, nemá-li jiného statku vyjma svého nahého těla a nahé duše, pod kteroužto podobou bez moci i pomoci vešel v otroctví vesmírné.“

         Tak se nachází pěkně vytisknuto na stránce 98, vydání  povídky  s námětem poněkud kriminálním, tvrdošíjného Josefa Čapka a s poetickým názvem,, Stín kapradiny“,( vyd. nakldatelství SNKLU Praha edice Světová četba již v roce 1957). V poměrně rozsáhlé ,v Olomouci psané ,předmluvě k vydání knihy,zmiňuje její autor Jiří Opelík  mimo jiných myšlenek,  též dvojí stín, v němž se za svého života autor nacházel, tedy stín jeho bratra Karla a jeho vlastní stín výtvarného umělce. Velmi podnětný blog pana Šebka považuji za takové pohlazení po duši., obdobnému těch jako při četbě, nejen literárních děl bří. Čapků, ale i jejich jmenovce Karla Matěje, původem z Chodska.

     Zde poněkud odbočím od  hlavního tématu komentáře.V dnešním dni se zataženou oblohou,zajisté není zapotřebí. vyhledávat stín kapradiny, za účelem potřebného se natažení se při studiu aktuálního stavu levicově stínových vlád v Čemsku+. Jakpak nás v tomto směru překvapí politická strana LEV 21 ?

+  Poznámka : Pa slovní výraz Čemsko, není překlep, ale upřesnění ,již se vžívajícího  slovního patvaru Česko, který se tak snadno zaměňuje s výrazivem Čečenským. Při blížícím se termínu oslav výročí příchody slovanských věrozvěstů na Velkou Moravu, se totiž bude přetřásat kromě otázek věroučných i dějinný význam tehdejší pomoravské říše. Ohledně  a vizovaných inovací naší Ústavy, považuji za nutné opětovně připomenout význam zemského uspořádání v ČR. Vždyť i ten výraz Česko akceptuje toliko ČEchy a slezSKO a na význam Země Moravské zapomíná, vždyť na upomenutí Moravy nevyčlenil ani  to pouhé em. Za Československa zněla alespoň přestávka mezi hymnami.  Jde toliko o národnostní spravedlivost.

    Kromě ohřátí si zde nacionální polívčičky, si však již musím k obědu ohřát i polévku skutečnou končím a zdravím.

stvan

Díky za něj.