Jsme Slované a jsme na to hrdi

přemek votava
5.6.2018 00:21
Hej Slované, ještě naše slovanská řeč žije, pokud naše věrné srdce pro náš národ bije. Žije, žije duch slovanský, bude žít na věky. Hrom a peklo, marné vaše, proti nám jsou vzteky.

Dnes si připomínáme, tak trochu ve skromnosti a v mediální blokádě, události revolučního roku 1848. S tímto rokem je spojen i Slovanský sjezd v Praze. Tato událost před 170lety pořádně zatřásla rakouskou monarchií.

Dnes není zájmem bruselských elit připomínat tyto pražské události, které nastolily otázku národních zájmů všech slovanských národů v Evropě. I dnes cítíme snahy těchto elit o potlačení slovanské vzájemnosti. Tedy o vyloučení, či omezení spolupráce slovanských národů. Příkladem je protiruské tažení a vyvolávání nenávisti k Rusku. Této kampani slouží i rozdmýchávání sporů mezi slovanskými národy. Jednota Slovanů je mnohým na překážku. Připomínání slovanské identity je nežádoucí. Zároveň pociťujeme, že vstupem do EU ztrácíme značné části své suverenity, ale i slovanské vzájemnosti.

Právě před 170 lety v červnu 1848 se stala Praha centrem zájmu a nadějí slovanských národů. Od 2. června zde probíhal Slovanský sjezd. Tehdejší slavnostní atmosféra v Praze budila naděje zejména u českého a slovenského národa. Své národní tužby projevily ovšem i ostatní slovanské národy. Vedle největšího ruského národa, to byly zejména Poláci, Srbové, Bulhaři, Chorvati, Ukrajinci, Rusíni, Makedonci, Lužičtí Srbové.

Téměř 400 účastníků hledalo cestu k národnímu probuzení a ke sjednocení všech slovanských národů. Sjezd otevřel také otázky postavení Slovanů v rakouské říši a též se zabýval vztahem k ostatním Slovanům stojících mimo rakouskou říši. Je skutečností, že rakouská monarchie byla většinově tvořena slovanskými národy, které ale neměly vliv na její politiku. Samotný sjezd byl prvním významným pokusem o sjednocení národních a emancipačních zájmů Slovanů.

Je zásluhou zejména českých a slovenských obrozenců, Františka Palackého, Pavla J. Šafaříka, Karla H. Borovského a Ludovíta Štúra, že tento sjezd se konal v Praze. Na sjezdu byl přijat Manifest Slovanského sjezdu k evropským národům k postavení slovanských národů v Evropě. Sjezd byl násilně ukončen 14. června, v den kdy v Praze vypukly bouře, které přerostly v revoluční vystoupení proti monarchii.

 

Revoluční rok 1848 probudil Evropu, Slovanský sjezd v Praze byl součástí tohoto revolučního procesu. Slovanské národy po celou dobu své historie se střetávaly zejména s vlivem germánským a osmanským. Velice často bojovaly o svou holou existenci, často bránily Evropu před agresory. Naposledy v období druhé světové války, za německého tažení na Východ. Slovanské národy přinesly v této době také největší oběti. Dnes se cíleně na tuto skutečnost zapomíná. Kácí se pomníky hrdinů, přebarvují se dějiny. Pro národy slovanské jsou i dnes, jako zcela zásadní, otázky národní suverenity a otázky slovanské vzájemnosti .

 

Přemysl Votava

 

 

 

 

premysl-votava
Místopředseda strany Národní socialisté.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

Jiří Volný st.

S naší ryze slovanskou krví je to velice pochybné. Už jenom četnost příjmení jako jsou Němec, Rakušan, Maďar, Francouz, Švéda a další vnáší pochybnosti. Idea panslavismu je dnes už víceméně historickou záležitostí. Navíc podle legendy není  bratrem Čecha Rus, ale Lech, tedy Polák. A právě rusko-polské vztahy byly, jsou a budou velkým problémem.

Problematické je i fungování NATO. Pokud se USA rozhodnou poskytnout bratrskou demokratickou pomoc například Afgánistánu, tak se neptají na souhlas v Praze. Když se Francii, Itálii a Velké Británii nelíbí tlak ze strany lybijského vůdce na jejich ropné společnosti, tak prostě zaútočí a názor statních členů NATO je jim zcela ukradený. Nečinnost NATO v době nejvyššího náporu těch, kteří jsou také nazýváni nájezdníky z Afriky, blízké a střední Asie, nemluví ve prospěch setrvání v této organizaci.

klokan

   Jak hluboko jsme vlastně za těch pouhopouhých 170 let oběhů naší matičky kolem naší hvězdičky, vlastně v naší vlasti s pejorativním názvem Česko, vlastně klesli ? Tehdejší národní obrození se  nyní vlastně stalo tabu. Doufejme, že pověstnou slovanskou nesvornost se podaří překonat. Známky takového pozitivního jevu se však zdají být v nedohlednu. Tedy jako Slovan se stále stydím, za tehdejší vládu, která bez mandátu všelidového referenda, umožnila L.P. 1999 vstup této prý republiky do agresivního seskupení NATO a tudíž efektivnější bombardování našich historických jihoslovanských souputníků. To, že nyní naše vladní garnitura, napomáhá obkličování našich slovanských bratří v Rusku, se stalo pokračováním této ostudy slovanstva. Neusychají toliko smrky, ale též slovanské dubisko a brzy začnou schnout i ty nyní ctěné germánské bučiny.

klokan

  Překlep.