Vladimír Pelc: Jsou sudeti našimi krajany?

vítání sudety
15.7.2019 07:20
První, co na sjezdech sudetů zaujme, je pompéznost; pompéznost nejen ve výzdobě, pompéznost i ve slovech. Druhé, co na sjezdech sudetů zaujme, jsou systematicky proklamované lži. Jednou takovou lží ve svém vystoupení na Sudetoněmeckém sněmu v Řezně 9. 6. 2019 přispěl velvyslanec ČR ve Spolkové republice Německo (SRN) Tomáš Podivínský.

V úvodu svého vystoupení T. Podivínský prohlásil (viz): Vážený pane premiére Södere, vážený pane Posselte, vážené dámy a pánové, krajané, milí sousedé a přátelé. Děkuji za letošní pozvání na vaše setkání, které jsem opětovně rád přijal.

Jsou potomci bývalých českých občanů, kteří zradili tehdejší Československo, jehož byli občany, našimi krajany. Mohou být potomci vlastizrádců, kteří jako nacisté pomáhali rozvrátit ČSR, účastnili se vražd a násilí proti občanům Čechům, našimi krajany?

Nejsou to krajané. Jako krajany označujeme obyvatele českého (nebo slovenského) původu usedlé dočasně nebo i trvale v zahraničí. Jde o české etnikum v zahraničí, vzniklé vystěhováním, emigrací. Známe tak naše krajany v USA, Švýcarsku, na Ukrajině… Předci sudetů byli z ČSR po II. světové válce z naší země vypuzeni za své trestné činy, za vlastizradu; byli na základě rozhodnutí vítězných mocností z Československa odsunuti. Odsunem byli ušetřeni soudů, věznění, a mnozí z nich, kteří se dopustili vražd, i odsouzení absolutnímu.

Potomci bývalých občanů ČSR německé národnosti nejsou naši krajané; jsou to potomci vypuzených, většinou aktivních, nacistů. 


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.