K daňovým návrhům proti koronakrizi

pelc vladimír
15.8.2020 20:59
Daně jsou záležitost politická. A tak si politici mylně myslí, že pomocí daní lze stavět domy, zlevňovat v nich nájmy apod. Je to omyl.

     Daně mohou spoluvytvářet příznivé hospodářské prostředí. Anebo nepříznivé. V konkrétním segmentu hospodářství. Domy však nepostaví, nájmy nezlevní. Vládní návrh zákona, kterým se ruší zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., PSP ČR, 8. volební období, r. 2020, tisk č. 866 předpokládá jako podstatnou změnu prodloužení časového testu pro osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí od daně z příjmů fyzických osob na dvojnásobek [na 10 let; § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů], a zrušení odpočtů z titulu zaplacených úroků z úvěrů na financování bytových potřeb.

     Ekonomickým důvodem osvobození příjmů z prodeje nemovitostí, přesáhne-li doba mezi jejich nabytím a prodejem dobu pěti let, podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, je skutečnost, že se nejedná o příjem ve smyslu přírůstku majetku daňového subjektu, nýbrž toliko o transformaci vlastnictví věci (nemovitosti) v její peněžitý ekvivalent, rozsudek NSS, 16. 5. 2008, č. j. 2 Afs 70/2007-55 (č. 1631/2008 Sb. NSS).

     Prodloužení uvedené spekulativní lhůty nutné k osvobození příjmu z prodeje nemovité věci na dvojnásobek žádné ekonomické turbo nepřinese. Oživení trhu s nemovitostmi mj. znamená větší počet jejich koupí a prodejů, tedy více transformací vlastnictví nemovitosti v peněžitý ekvivalent a naopak. Četnost a ekonomická hutnost nabídky a poptávky je pro ceny komodity určující. Navrhovaná změna povede spíše k utlumení trhu.

     Tvrzení v důvodové zprávě že uvedená změna, která se bude týkat nemovitostí nabytých od tohoto roku, přinese do státního rozpočtu 0,6 mld. Kč, je věštěním ze skleněné koule.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.