Kam až poroste cena elektřiny?

novesky
17.11.2020 13:11
Bohužel, poroste asi až do nebes, kam ale mnoho „obyčejných“ občanů nedosáhne! Zítra je 31. výročí Velké listopadové revoluce v roce 1989 a je proto dobře si některá fakta připomenout.

Česká republika měla již v období 1. republiky výkonnou a bezpečnou energetiku. Skutečný mohutný rozvoj české energetiky nastal v období let 1948 -1989, kdy se realizovaly zásadní investice do energetiky, které vytvořily robustní a stabilní českou energetiku. V oblasti elektřiny byla dokončena plošná elektrifikace ČSR a vybudována vodní díla s vodními elektrárnami, tepelné elektrárny a další. Výstavba nových velkých zdrojů zajistila podniku ČEZ dostatek elektřiny, ze které ČR dodnes „žije“. Asi nejdůležitější byla výstavba jaderné elektrárny JE Dukovany (1978-1985), zahájení stavby JE Temelín v roce 1987 a zahájení stavby přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně v roce 1978. Českým plynárenským podnikům (ČPP) umožnila plošnou plynofikaci výstavba 1.100 km Tranzitního plynovodu v letech 1971-1973, na kterou navázala záměna svítiplynu za zemní plyn a výstavba celorepublikové sítě, výstavba podzemních zásobníků, např. Dolní Dunajovice 1985-1989. Mohutný rozvoj plynofikace, i díky křížové dotaci cen zemního plynu pro obyvatelstvo z tranzitních poplatků, velikou měrou přispěl k ekologizaci celé ČR. V oblasti centrálního zásobování teplem (CZT) se průběžně budovaly teplárny a městské sítě, které byly, možná kromě centrálně řízeného CZT měst a vesnic v Dánsku, snad nejkomplexnějším řešením vytápění měst v celé Evropě (ve východním i západním bloku) a které tím významně přispěly k ekologizaci českých měst…

Po Velké listopadové revoluci se nakonec podařilo dostavět velké rozestavěné investice, přestože fungující ČEZ a ČPP byly účelově rozbity v zájmu deetatizace a privatizace, obdobně jako podniky CZT, které od té doby také pouze přežívají. Naštěstí se alespoň podařila ekologizace velkých zdrojů. Drtivou ránu fungující české energetice však uštědřil v roce 2006 unbundling nařízený EU. Unbundling je, česky řečeno, rozbití funkčního jednoduchého systému několika velkých energetických společností na mnoho velkých energetických společností. Vytvořením mnoha nových velkých společností v řetězci, zvlášť pro oblast výroby, přenosu, obchodu a distribuce elektřiny, se samozřejmě znásobily všechny náklady na tyto činnosti. Díky unbundlingu, dle oficiálních statistik ERÚ a ČEZ, koncové ceny elektřiny pro maloodběratele - domácnosti vzrostly z 2,60 Kč/kWh v roce 2005 na 4,80 Kč/kWh v roce 2008.

Společnost ČEZ a další vlastníci, dodnes profitují ze zdrojů realizovaných v letech „totality“, které sice byly „ekologizovány“, ale přesto vyžadují nákup povolenek, což je další „výdobytek“ EU. Z celého exportu elektřiny ve výši 24.100.000 MWh, tj. cca 1/3 elektřiny vyrobené v ČR, zůstává českým spotřebitelům pouze znečištěné životní prostředí a náklady spojené s nákupem povolenek na výrobu této exportované elektřiny. Co se ale občan nemá šanci dozvědět, je, za jakou cenu se elektřina prodává do zahraničí a kolik miliard korun se vybere na poplatek POZE z této elektřiny exportované přes přenosovou soustavu. Je ale zajímavé, že těmito informacemi nedisponuje ani rezortně odpovědné Ministerstvo průmyslu a obchodu…. Český spotřebitel však bez milosti musí zaplatit poplatek POZE za každou odebranou 1 MWh ve výši 495,- Kč, tj. 599,- Kč vč. DPH.

Špatně fungující vlastnická kontrola státu umožnila společnosti ČEZ realizovat podivné mnohamiliardové akvizice v cizině, o kterých se český občan dozvídá díky soudním jednáním. Pokud tolik miliard z kapes českých spotřebitelů zmizelo v nenávratnu v zahraničí, nelze se divit, že v článku „ČEZ smyslů zbavený“ avizuje jeho autor Michal Šnobr další navyšování cen v ČR vyrobené silové elektřiny, a to až o 45% více než v roce 2018. Pokud k tomu připočteme stále rostoucí platby distributorům jednak za „použití sítí“, tj. za počet kWh skutečně odebrané elektřiny a navíc za „jistič“, tj. pevná měsíční platba bez ohledu na spotřebu, může se elektřina zanedlouho stát pro české odběratele luxusním zbožím. Paradoxně to, co je pro Čecha s jeho českým příjmem příliš drahé, to pro Němce s jeho německým příjmem není problém.

Nevýhoda spojeného trhu odběratelů s různou kupní silou paradoxně může způsobit nedostupnost v ČR vyrobené elektřiny pro české spotřebitele, a to ještě před případným odstavením českých uhelných elektráren z provozu. Němci mohou klidně odstavit nejen uhelné, ale i jaderné elektrárny, protože importovaná elektřina z ČR pro ně bude vždy cenově dostupná. A snaha přesvědčit českého spotřebitele, že pokud se odstaví i české uhelné elektrárny, nebude v ČR elektřina chybět, protože nebude problém chybějící elektřinu dovézt, nemůže obstát. Český spotřebitel je již vývojem poučen a ví, že dovézt se dá doslova cokoliv, ale vždy je to i otázka ceny! Pokud se do bývalé bramborářské velmoci dovážejí brambory za cenu vyšší než cena za banány, kde má jistotu, že dovezená elektřina nebude např. za německé ceny?? A to ještě nezačal ČEZ realizovat výstavbu dalších bloků JE, která hrozí nekontrolovatelnými dopady do cen elektřiny a tedy dopady do celé ekonomiky…..

 Ivan Noveský, předseda Institutu pro energetiku, zakládal v roce 2001 ERÚ a v letech 2016/2017 byl jeho 1. místopředsedou


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.