Kauza Jan Masaryk: moje diskuse pod blogem paní Kastnerové Jsem přesvědčena, že Jan Masaryk sebevraždu nespáchal. Sedmá část

Pohled z chodby Černína
21.3.2013 22:25
(http://irenakastnerova.blog.idnes.cz/c/250327/Jsem-presvedcena-ze-Jan-Masaryk-sebevrazdu-nespachal.html ) Já taky, paní Kastnerová, já taky. V těchto dnech vzpomínáme 65. výročí odchodu Jana Masaryka z celosvětové politické scény do země zaslíbené, takže si jeho odkaz připomeňme alespoň tímto způsobem.

 Rezjir

Musím konstatovat, že pan Jupp měl v jedné věci pravdu v tom, jak přečetl ta slova pana dr. Teplého, že jinak nebyly nalezeny žádné stopy násilí. Doktor Teplý totiž hovoří o podélných oděrcích. Nikdo tomu dosud neporozuměl. Zkrátka ti Kohoutovic artisti z cirkusu Humberto vzali tak trochu ozmrzlou mrtvolu, přesunuli přes okno ložnice, a rozhoupali ji, aby to vypadalo, že padala z okna koupelny. Pan dr. Teplý neporozuměl ani nemohl porozumět tomu rozporu, který musel řešit.  Na jedné straně ztuhlou, chladnou, nekrvácející mrtvolu, které se ale z podélných oděrek objevují čerstvé kapky krve. Tedy zemřela před pěti hodinami, ale zabořila, utrhla si srdce, podřela se před několika minutami. Ale každý ví, kdo se podřel, že stačí dané místo umýt, a ten směr oděrků už pak není znát. Takže po převozu na pitevnu pak už pan prof. Hájek už hovořil a mohl hovořit o kolmých oděrcích.  Šlo o stejný rébus, jako v Katyni, kdy část mrtvol vykazovala nižší stáří, než aby mohly být všechny připsány Sovětům.

 Jupp

Nesmysl, korunovaný. Kdyby bylo vyhozeno mrtvé tělo rozhoupáním z okna ložnice, je krajně nepravděpodobné, že by dopadlo na paty, bez rotace. Utržení aorty je u mrtvého těla krajně nepravděpodobné (po zastavení srdeční činnosti silně klesne objem srdce - tedy množství krve v něm) a nedojde k destrukci takového rozsahu. Otevřené zlomeniny krvácely slabě, protože po okamžité ztrátě krve prasknutím a utržením aorty dojde k bleskovému poklesu krevního tlaku na nulu a krvácení je extremně krátké a slabé. Pokud by dopadlo mrtvé tělo po rozmrznutí, nedošlo by ke krvácení, ale slabému výronu řidší tekutiny.

Zjištění, že oděrky na břiše krvácely (=kapky krve) je důkaz, ze JM při utrženi těchto oděrek žil, měl ještě pracující srdce a nenulový krevní tlak! (Ať už páchal sebevraždu nebo byl pod nátlakem nebo mu bylo 'pomáháno', byl ve stresu, se zvýšenou srdeční frekvencí a zvýšeným krevním tlakem.)

 Můj komentář

Mýlil jsem se, nikde není napsáno, že ty podélné oděrky krvácely, teprve pitevní protokol hovoří o vitální reakci.

 Rezjir

Ano je to možné, pokud ta aorta, respektive to srdce není kusem ledu. Ale ještě byste měl tedy vysvětlit ty podélné oděrky, ostatně jste prohlásil, že MUDr. Teplému věříte.

A pokud to byli cirkusoví umělci, tak zcela určitě uměli zacházet s tělem tak, aby dopadlo bez rotace. Prostě museli mít jenom ten správný grif. Když se ti cirkusoví artisti navzájem přehazují, tak umí obé.  Jak přehodit tělo k dalšímu bez rotace, tak i s ní.

Ale právě došlo k slabému výronu řidší tekutiny (viz Šedivý). To, že pak při pitvě se nějaká krev uvnitř těla, respektive přímo u srdce našla, to mohlo být dáno tím jejím zpětným uváděním do tekutého stavu.  

Nechápu, proč by se po rozmrznutí nemohla uchovat nějaká krev v kapilárách pod kůží, která po rozmrazení, pokud by došlo k těm oděrkám, tak by se nemohla objevit. Připouštím, že by ji tam mělo být minimálně (viz chování cév při omrznutí), ale nemuselo by být nulové množství.

Jupp

Asi jste nebyl dlouho v cirkusu a nedíval se očima technika nebo fyzika. Ten 'hazeny' totiž spolupracuje.  Což u oběti, ať už ještě živé nebo mrtvé, lze klidně vyloučit. (I sebevrah může dopadnout s rotací, to není problém. Absence rotace zužuje prostor pro vysvětlení počátku pádu.)

Krev v okolí srdce musela být, protože došlo k jejímu výronu při protržení aorty a myokardu. To je v pořádku. Při posmrtném poranění se nevytvoří kapička krve, ranka pouze mokvá, vytéká lymfatická tekutina s krvi, vypadá to jinak. To rozpozná soudní lékař naprosto bezpečně.

Dr. Teplý popsal to, co stačil vidět a ohledat, než byl před dokončením své práce od těla odehnán StB. V té časové tísni (pokud tedy nebyl přímo zaúkolován - ale to by ho StB od těla nevykázala) s jistotou popsal to, co viděl, objektivně. Byl to také jediný lékař, který zkoumal tělo na místě skonu a shlédl, byť krátce, byt a koupelnu; přesto, nebo právě proto, nebyl u pitvy.

Rezjir

Jenom mimochodem, žádná StB dr. Teplého  od těla neodehnala,  byl tam minimálně až do 10 hodin, kdy vyzval pracovníky ministerstva atd., aby se šli s JM rozloučit, neboť ten ze záhadných (podle mě rozmrazovacích) důvodů nebyl odvezen na pitevní stůl, ale přenesen zpět nahoru. Podle mě šlo o poslední pokus dr. Teplého vyprovokovat situaci, kdy někdo zvolá, král je nahý. Ale současně o i test Otty Katze, zda celá kamufláž vyšla. Stále tu mrtvolu mohli hodit na Vávru-Staříka a Masaryk se mohl objevit živý a zdravý, že se zapomněl na kafe u Alice.  Ve 12 hodin odvážejí mrtvolu na pitevnu, jak je možné, že mrtvola dorazila na pitevnu až v 15 hodin? Asi si byla někde udělat make up?

Jupp

Ten Váš antisemitismus Vám jde vážně na mozek.

Myslím, že podle Havlova líčení se dá oprávněně tvrdit, že Dr. Teplému bylo zabráněno StB pokračovat v práci, že případ Nosek převelel k StB. Vím, že lékař, který měl dle rozpisu mít službu, si na poslední chvíli ze soukromých důvodů si ji vyměnil s Dr. Teplym. Pokud se jednalo o spiknutí, musel být policejní lékař zasvěcen, žádná organizovaná služba by nešla do rizika prozrazení. Na lékaře, který službu mít měl, žádný nátlak nebo zadost o 'spolupráci' nebyl vyvinut. Tvrdá fakta jsou, že u pitvy měl být lékař, který provedl ohledání mrtvého na místě nálezu. Taktéž tam měl být vedoucí vyšetřovatel případu, a/nebo vedoucí výjezdové skupiny, tedy Dr, Z Borkovec. Místo toho byla u pitvy neznámá (!) příslušnice StB. Tělo bylo připraveno v malé pitevně na stole v 15:00, pak byly zavřeny dveře, pitva skončila v 16:15. To je naprosto něco jiného, než Vaše tvrzeni, že mrtvý byl dodán do ústavu v 15 hodin.

Rezjir

Jaký antisemitismus?

Pouze jsem řekl, že dr. Teplý byl na tom nádvoří ještě  v 10 hodin, a proč by měl být zasvěcen, to opravdu nevím. Možná, že ti divadelníci si hodně věřili. Ale nemohli dopředu předvídat všechny štrapace s pomalu rozmrzajícím kuřetem. Možná, že nebyl na něj vyvinut žádný nátlak. Dr. Teplý sám konstatoval, že nezemřel přirozenou smrtí. Velitelem výjezdové skupiny byl Vilibald Hofmann. Přece já netvrdím, že ta pitevní zpráva byla úplně v pořádku, ale kdy tedy ta mrtvola dorazila do té pitevny, to nějak tajíte. Ad Hoffmann. Podle publikace Jan Masaryk. Úvahy o jeho smrti" šlo o policistu z obvodního kriminálního oddělení.

Jupp

Tohle jsem věděl a z toho jsem vycházel. Pokud by do provádění případu JM byla jakkoli zamontována StB, byla by na místě nejdříve nebo současně s kriminalkou ! Od kdy byl tedy Hofmann u StB?

Rezjir

To já nevím, nemyslím si, že by někdo sledoval jeho další osudy. Ale vůbec mám námitky proti nějakému dělení SNB na  StB a kriminálku. Existoval pouze zákon o SNB, minimálně to platilo v březnu 1948. To rozlišování je ex post. Někteří se chtěli distancovat od něčeho.  Sbor se skládá: z pořádkové složky, která je školena a cvičena především pro vykonávání bezpečnostní a pořádkové služby; z kriminální složky, která je školena a cvičena především pro stíhání trestných činů, které nejsou namířeny proti státu; c) ze státněbezpečnostní složky, která je školena a cvičena především pro stíhání trestných činů, namířených proti státu, tak převzetí případu tzv. StB pouze znamenalo, že Nosek s Horou tzv. pád Jana Masaryka nikoliv za sebevraždu, ale  za zločin proti státu, tedy  politickou vraždu.  Skutky rozhodují, nikoliv slova.

Jupp

Dle pitevního zápisu, vyhotoveného MUC E. Vlčkem (toho času pomved v USL) bylo tělo přivezeno do malé pitevny v 15:00. Nemohu to dosvědčit z vlastního pozorování, neboť jsem ten den nebyl já ani rodiče v Praze. Vy jste se zamiloval do složité teorie, že za smrtí v Černínu je nějaké sionistické spiknuti. A Vámi vyprávěný možný příběh je složitý, překombinovaný a těžko proveditelný, vyžadoval by obrovský počet lidi, které se tehdy nemohlo podařit synchronisovat. A odporuje navrch objektivně zjistitelným a zaznamenaným faktum. Dr. Teplý by musel být zasvěcen, protože diagnostikoval mj.  počínajicí rigor mortis - tuhnuti žvýkacich svalů a ještě ohebné klouby končetin. Správně? Pokud by mrtvy byl rozmražen, nejdříve by se uvolnily žvýkací svaly a byly by vláčné, a to před klouby koncetin. Platž vždy Occamova břitva: ´úsporné a jednodušší vysvětleni je pravděpodobnější než obšírné a složité. Pravděpodobnost utajeni akce je nepřímo úměrná počtu zúčastněných.

Zápis o pitvě zni asi takhle: Tělo bylo přivezeno v 15:00. Pitva byla provedena v male pitevně. Dveře byly během pitvy zavřené. .... Pitva skončila v 16:15. Tedy pokud jsem nic nepřehlédl nebo nezapomenul, tak na pitevnu přivezli tělo JM v 15:00. Lékaři obvykle do protokolu zapisuji čas, kdy je jim pacient dán k disposici, separátně se zapisuje čas přijmu atd. Myslím, že Ústav soudního lékařství postupuje analogicky

Můj komentář

Pravděpodobnost utajení akce je sice možná nepřímo úměrná počtu zúčastněných,  ale lze ji zvýšit dělbou úkolů, jedna skupina najde vhodného kandidáta, druhá ho vyživuje, třetí pak pohoupá v letadle,  čtvrtá tu bednu s neznámým obsahem dopraví přes hranice a v Jeseníkách si ten obsah vyzvedne pátá skupina. A teprve až ta další bednu otevře. Souvislosti ani jedné z nich nemusí dojít, jedině ex post.

 Rezjir

Ale to byla zaprvé pitevna v Ústavu soudního lékařství. Zadruhé ten Vlček při psaní toho článku řekl, že se opírá o vlastní tehdejší zápisky. Takže předpokládám, že když to interpretuje tak, že říká do ústavu, tak ví, co mluví. Mimochodem, ten čas převzetí by měl být někde zaprotokolován a archivován.  Ale pokud by mělo jít o tělo Jana Masaryka, proč tomu Vlčkovi právě tehdy a jenom tehdy bylo odepřeno udělat posmrtnou masku, což on bral jako křivdu. To má určitou logiku pouze v případě, že tam neleželo tělo Jana Masaryka a že ti pachatelé byli zkrátka až příliš opatrní.  Anebo ta agentka StB už spěchala, protože potřebovala vyzvednout dítě z mateřské školky.

Jupp

To já všechno nevím. Také jsem si všiml, že v zápisu Vlček zdůrazňuje, že mu nebylo dovoleno sejmout posmrtnou masku a provést antropologické zkoumáni. Nevím, kdo a kde zhotovil posmrtnou masku JM, která byla vystavena v r 1996 (foto z A Suma 2 dil).

Podivné je, že v pitevním zápisu  E Vlček uvádí, ze ráno v 6:30 přijal (byl na pitevně) telefonicky příkaz k soudní pitvě a pak o hodinu později tento vzkaz vyřídil přednostovi ústavu. Pečlivě zaznamenává čas do záznamu o pitvě, ale nezaznamenal jméno, resp. instituci, s kým v 6.30 hovořil. V půl sedmé rano byla na místě kriminálka, StB prebrala pozdeji. Pokud tělo přivezli do ústavu až v 15:00, tak na pitvu s veškerou manipulací bylo k dispozici 75 minut. To je na důkladnou a důležitou pitvu nápadný fofr.

Mateřinky tehdy nebyly. Neznámá tajná vzbudila neklid a pocit nejistoty u znalých. Nemusela ani otevřít ústa. Prof. Hajek si jistě bleskově domyslel zbytek a E Vlček nemusel nic postřehnout (byl to zapálený vědec – antropolog).

Rezjir

Já jsem hlavně z té Vlčkovy formulace pochopil, že to tělo mělo být původně přivezeno už tak během hodinky. A ono by to chtělo vidět originál toho zápisu. A co se týče té StB, tak podle zápisu toho Vilibalda Hofmanna, dle publikace Proč zemřel Masaryk, byl z StB, 6, 45 dostal avizo, v 7 hodin přijala ta jeho skupina do Černína, po něm už tam přijel před půl osmou  ten Hora, který tu výjezdovku ukončil 11, 40. Ten Borkovec tam dorazil až cca 7,15 v nejlepším případě. Jinak řečeno, ta StB tam byla první.

Jupp

Netušil jsem, že Hofmann byl z StB. Smůla, že už nemůžu číst a že už nemám nic ze své knihovny na porovnání. Pokud byla v Černínu první StB, tak je dobře možné, že měla v celé té záležitosti v noci prsty. Mmch, co Vás přivedlo k Otto Katzovi v bytě JM ?

Rezjir

Na scénu uvedli Ottu Katze vyšetřovatel Pravda a Artur Soldán ze Senkviče u Bratislavy jako agenta NKVD. Mně tam zapadl jako divadelní režisér. To, co mě ale fascinuje je, že údajně vydával pokyny pouze rusky. A řekl bych, že André Simone uměl stejně dobře česky, jako my dva. Konec konců byl to sudetský Němec a jeho články v tehdejší Tvorbě se mi vcelku svou úrovní zamlouvaly. Takže proč bychom nemohli uvítat v naší divadelní hře takového sympatického hrdinu. Zvláště když si představuji, jak třeba uváděl na scénu dvojníka. Klapka č.281 podruhé. Dvojník přichází na plac. Velký rejža drží v ruce amplion. Snad už to konečně vyjde.

Jupp

Otto Katz měl nadání na jazyky. Prý byl i manželem Marlene Dietrich. Otto Katz byl špičkový agent Kominterny, byl podezírán z organizování a rozprodeje šperků carské rodiny v USA a Francii. FBI na něj nasbírala množství materiálu, ale obsah složky se ztratil.

Byl by to určitě typ, kterého by JM se pokoušel ukecat; OK. Ale je to jen lákavá spekulace. Neni dokazatelné, že v bytě JM byl. Že by ten dareba na scénu pasoval, není argument.

Rezjir

To je fakt, ale co se týče toho Vlčka, tak ten řekl jasně (Viz http://www.vesmir.cz/clanky/clanek/id/3654) : "Tělo pana ministra bylo přivezeno do ústavu v 15 hodin". Zdůrazňuji do ústavu. 

O jakém sionistictickém spiknutí mluvíte? Jan Masaryk si to zorganizoval sám A pomohla mu v tom Jevish Agency. A vzhledem ke svému zaháčkování do tamnějších záležitostí mohl utéci pouze tam. A musíte ve své vlastní verzi dořešit ještě jeden rozpor, tj. dobou dopadu objektu Janíček, který dokládají svědci (6 hodin ráno) a právě tím rigor mortis. A fakt nevím, že by se při rozmrazování měly uvolnit žvýkací svaly. Co já si vzpomínám, tak na nějakém vebu stálo, že pravě při zmrznutí se rigor mortis nevyskytuje. Vůbec bych tedy nemluvil o rigor mortis, ale o postupném mizení ztuhlosti. Co se týče pravděpodobnosti utajení, tak mi řekněte, co měli ten Sum a Teplý dělat. Svolat tiskovku atd. A jak jsem řekl ten Teplý, se pokusil alespoň o trik. Za prvé by to bylo neloajální vůči Masarykovi, je na útěku a ta mrtvola to měla zakamuflovat.  Za druhé by se jim všichni vysmáli, že to je absurdní,  za třetí měli na to pouhé tři dny. Po uložení do hrobu se nedalo už nic prokázat.

Jupp

Já žádnou vlastní tezi nemám, mám pouze informace z oddělení, vedeném Dr Teplým. Zajímá mne tento případ ze soukromých důvodů a pouze poukazuji na chyby Vaší teorie. Rozmrzání mrtvého těla je proces, který probíhá přesně opačně, než zmrazení. Takže při rozmražovaní se nejdříve uvolni (zvláčněji) svaly na externitách, kde je lepši poměr povrchu k hmotě, tedy prsty, brada a žvýkací svaly, končetiny atd. Takže, pokud žvýkací svaly nebyly vláčné, ale klouby končetin ano, je to jasná známka počínající rigor mortis a s přihlédnutím k teplotě okolního prostředí, posmrtným skvrnám a jiným faktorům lze odhadnout dobu uplynulou od smrti.

Jisté je, kdy bylo tělo zpozorováno. Jisté je, že JM při dopadu žil a byl při vědomi, ať už se Vám to libí či vadí. V noci, zvláště mezi třetí a pátou hodinou ranné jsou lidé nejnepozornější (statistika dopravních nehod přepočítána na hustotu provozu, uspešně se toho využívá při vojenských přepadových akcích). Topiči a jiné na počátku dne nevěnovali dostatečnou pozornost nádvoří, proč také. Tělo pri normalné rychlosti chůze bylo viditelné oknem jenom velmi špatně při pohybu směrem od vchodu, o něco lépe ve směru k vrátnici, když se vraceli, bylo i o něco lepší světlo. Vysvětlitelné sníženou pozornosti v rannich hodinach a směrem chůze. Dal jsem si na to při prohlídce Černína pozor. Již jsem tady psal, ze Dr Teply mluvil o vraždě se svými kolegy a přátely a brzy nato zemrel. Sum se dožil sametu, ale od verze sebevraždy se neodchýlil. Souhlasím, že v atmosféře záčatkem 3/48 se málokdo odvážil riskovat život přílišnou smělosti.

Můj komenář

Otázka zní, kdy ten dopad nastal a co se dělo po něm? Nechali to tělo zmrazit? Otázka zní, kdy po vynuceném skoku z velké výše třeba do sněhu to živé tělo při vědomí bylo dáno k ledu a zda se tak nestalo třeba týden před 10. Březnem 1948 v Jeseníkách. Co se týče doby pádu, nejde tu jenom o topiče, jde tu také o strážného, který tedy je zvyklý pozorovat okolí, a ten při dvou výsleších uvedl, že zcela jistě tam žádné tělo před šestou hodinou ranní nespatřil. Pokud lze vzít do úvahy situaci (viz obrázky), tak je to asi tak, jako bychom na vzdálenost tří metrů neměli všimnout mrtvoly oblečené do růžového pyžama ve vedlejším pokoji. Lidské smysly vždy registrují změny oproti normálu. A když procházíte kolem dveří, tak vždy hodíte očkem k nim, zvláště když odtud půjde světlo. Ale je samozřejmě otázkou, kde všude ti topičové směrem na  půdu, aby sundali polskou vlajku na střeše nad hlavním vstupem do Černína, a ten strážný museli a mohli procházet. Pokud se ocitli ve vestibulu v zádní části, pak tedy z těch obrázků zřejmé, že ležící osoby na dlažbě  si nebylo možné nepovšimnout. Což ten strážný výslovně uváděl.  

Rezjir

Já bych si jenom, milý Holmesi, dovolil skromně namítnout,  že to případné nerovnoměrné rozmrazování mohlo být dáno prostě nerovnoměrným rozehříváním, jaksi ty umělce napadlo rozehřívat především končetiny a na žvýkací svaly zapomněli. Ponořím-li zmrzlé tělo do vany s teplou vodou, tak mi logicky vyčuhuje z vody ta hlava. Takže já bych to bral za důkaz ve svůj prospěch.

Jenomže ještě vám zbývá vyvrátit svědectví toho Jiráčka, který u dvou výslechů trval na tom, že na nádvoří před šestou hodinou ranní byl a žádné tělo nespatřil. Potom se šel podívat před Černín, a když se vrátil zpět, tak spatřil tělo.

Jupp

Ta vana byla sice velká, ale ani já (178cm) bych se v ni nenatáhl, kdybych si chtěl ulevit od bolesti zad. (Nehledě na to, že lézt, a zvláště vylézat z vany s ústřelem, bolesti plotenky, je nesmysl. Pro rozmrazovaní (v které nevěřím) s vynecháním hlavy by mohla byt ještě snaha nenamočit vlasy.

Rezjir

Já vám mockrát děkuji za oponenturu. Ale o ploténkách nic nevím, Masaryk měl mít vykloubené rameno.

Jupp

To ano, rameno měl krátce před tím vykloubené, myslím, že sebou švihnul o zem. Když uklouzl při nastupování do auta nebo tak. Ale z nějakého oficielního pramene jsem si zapamatoval absurdní vysvětlení, proč byl takový binec v bytě, zvláště v koupelně a ve vane. JM prý často trpěl bolestmi zad, houser čí ústřel, a ulevoval si ležením ve vaně. Lehnout na tvrdou plochu ano, to skutečně často pomáhá. Ale vana není rovna pevná plocha. O stavu páteře, kromě zlomené páteře, myslím v pitevní zprávě nic není.

 Rezjir

co se týče Vaší verze, doporučoval bych vám zvažovat místo nějakých agentů existenci kulového blesku, ten po sobě neuklízí. A když máte v místnosti kulový blesk (což by dokonce vysvětlovalo ty nefunkční telefony), je logické, že se budu snažit před ním utéci do další místnosti přes okno, a mohu při tom nešťastnou náhodou uklouznout. Zvláště když mám vykloubené rameno.

 Jupp

Ale já vůbec netvrdím (a nikdy jsem netvrdil), že "moje" verze je správná. Pouze možnost, která se opírá o objektivní nálezy medicinmanu. není to ani moje verze, ale odhad Claře Sterling(oné), mnohokrát prodebatované se dvěma lékaři, kteří znali Dr. Teplého ze studií, společensky se stýkali a jeden z nich pro něj pracoval - a vyměnil si s ním službu. A s dalšími lékaři.

Protože StB průzkum a zdokumentování případu zbabrala, tak do nálezu nějakého archivního materiálu odkázáni pouze na spekulace, hypotézy a můžeme pouze vážit pravděpodobnosti a praktikabilitu v tehdejších podminkach.

Nemam nejmenší pochybnosti o tom, že průběh posledních chvil JM - od překonaní okna - je nutné ověřit rekonstrukci, experimenty s živými modely (tedy vyjma té smrticí častí).

Mmch, jak se vyrovná Váš příběh organizované záměny dvojníku a koopeerujiciho JM s chaosem v byte? Co se zvrtlo ?

 Rezjir

Ad poslední věta: Ti Kohoutovic artisti se dostali v 6 ráno do časového pressu, po shozu zmražené mrtvoly museli stanoviště opustit. Víte, jaká to musela být brnkačka na nervy sedět po celou noc potmě s mrtvolou a čekat, až se rozmrzne?

Epizoda z mého života: V r. 1978 nám v domě instalovali nové odpady atd z umělé hmoty, aby na počátku 1979 ty odpady vlivem prudkých mrazů, které přišly na počátku roku,  zamrzly, ale totálně. Někdy snad v únoru tam přišli instalatéři s letlampou a já jsem si říkal, to ta umělá hmota to nemůže vydržet. Vydržela a těm instalatérům se ty odpady fakt povedlo uvolnit. Tak si říkám, že jestli třeba tu mrtvolu také rozezehřívali letlampou

 Jupp

Njn, ale proč tedy ti 'Kohoutovic artisté' udělali z bytu JM kůlničku?

Pokud ta návštěva (verze CS) něco hledala, mohla se také dostat do časového skluzu atd. Nebo před smrti JM došlo k potyčce. Určitě chlapik pres 180 cm vysoky se nebude branit nejakym holomkum hazenim polštáři.

Zmrzlé živočišné tkáně lze urychleně rozmrazit v teplé vodě nebo proudem teplého vzduchu. Teplota externího media nesmi (u člověčí tkáně) přesáhnout 42C, protože by došlo ke sražení bílkovin, které je možné bezpečně rozpoznat. Zmrzla tkáň má špatnou tepelnou vodivost, takže i v takových podmínkách (plamen) rozmrzá špatně (dlouho).

 Rezjir

v souvislosti vysokohorskou turistikou se vyskytují případy, kdy případy, kde příčina není zcela zjevná, např. se to týká nálezu čtyř mrtvých těl v sedle na Elbrusu v r. 2003, kde se uvádí, že by mohlo jít o umrznutí (resp. podchlazení, vyčerpání a následné zmrznutí), nebo o zásah bleskem. Dále 8. 3. 2002 nedaleko vrcholu Ostredok ve Velké Fatře našli záchranáři pod sněhem tělo čtyřiapadesátileté české turistky, která byla pohřešována od 22. 2. 2001. Příčinu smrtelného úrazu nebylo možné určit (pravděpodobně podchlazení, nebo pád do strže) (viz http://www.hruboskalsko.cz/metodika/Smrtaky2001-2.htm ).

 Vy tvrdíte, že lze  možnost umrznutí lze alespoň vyloučit, tady se konstatuje, že nikoliv. A kdyby někdo tělo té turistiky převezl do Černína, naaranžoval to jako pád z okna, nějaké ty kostičky pečlivě vysbírané kostičky by rozmetl po dlažbě, co by kdo  na první pohled poznal. I alibi bych si snadno opatřil

 Jupp

 Úmrtím po zásahu bleskem jsem se nezabýval, nehraje v případu JM žádnou roli a počátkem března jsou smrticí bleskobití v Praze prokazatelně raritní výjimka.

Vámi uvedeny případ z 22.2.2002 - nic bližšího známo není, nic se nevyšetřovalo, není informace ani o pitvě.

V případu smrti JM byly zjištěny bezpečně známky smrti po pádu z výšky, Žádná jiná možnost se nenabízí, kromě transportu čerstvě mrtvého dvojníka a naaranžovaní mrtvého a hlavně stop dopadu na místě. To by mohlo vysvětlit rozpor mezi odhadnutým časem smrti a tvrzením strážného + topičů, že krátce před nálezem těla na nádvoří ničeho nepozorovali a že nikdo nezaznamenal pád (Zůstává pak ale vysvětlit radu dalších detailu.).

 Rezjir

Vy byste se  měl velmi dobře argumentačně vypořádat s tímto místem Hájkova komentáře k pitevní zprávě:  

Kdyby mělo jít o vyhození z okna, jehož dolní okraj je od podlahy dosti vysoko, i když si odmyslíme lavici pod oknem, je nutno předpokládat, že muž vysoké postavy, silné kostry, dobře vyvinutého svalstva i dobré výživy by se byl bránil a v tom případě by se obrana nemohla obejít bez oděrků, krevních podlitin nebo ranek. Kůže však byla všude až na poranění na patách, které vzniklo pádem, beze změn. Krom toho by v žádném případě tělo po vyhození z okna nemohlo dopadnout na chodidla natažených dolních končetin.

 Jupp

S tím se nemusím vyrovnávat, to mi přečetla návštěva pro osvěžení v patkách. S touto častí pitevní zprávy by se mel vyrovnat prof. Straus (proto jsem ještě nepochopil jeho teorii).

JM dle M Davenportove měl útlé ruce a nohy, byl hbitý, dobře hrál na klavír. Takový chlapík by se s hrdlořezem nepokoušel bojovat, ale uhnout, schovat se pod okno atd.

Roztříštěné dolní končetiny musely označit místo dopadu, ale nebylo zdokumentováno. Neporušena pokožka na jiných částech těla byla při potyčce v byte i při dopadu chráněna pyžamem. Naznačuje, ze JM, pokud k potyčce došlo, nebojoval s velkou vervou a snažil se uhýbat. Ve třech ho dostrkali do koupelny a do vany. Zřejmě ho nechtěli zabít za každou cenu, potřebovali ho ještě nepoškozeného: proto to relativně šetrné zacházeni, aby nebyly lékařsky dokumentovatelné stopy.

Pitevní protokol se vypořádává pouze s násilným vyhozením z okna a zdůvodňuje tezi sebevraždy.

 Rezjir

Mělo by smysl vůbec utíkat před nějakým hrdlořezem oknem, zvláště budu-li mít vykloubené rameno. Hrdlořez v místnosti přistoupí k oknu, a hnedle mě uvidí ještě v prekérnější pozici, kdy po něm nebudu moci metat ani ty polštáře, ani ty židle. A pokud na té římse šlápnu pouze vedle, tak velmi těžko dopadnu 2, 20 od paty stěny. Ale pane Jupp, nemohl byste mě kontaktovat na email rezjir@seznam.cz

Závěrečný komentář k celému seriálu

Nemám, co bych prozatím více řekl. Prostě předpoklad existence dvojníka umožňuje vysvětlit – dle mého názoru – všechny rozpory jak v jednotlivých výpovědích, tak v dochovaných odborných posudcích, tak i chování všech zůčastněných osob. Všem budoucím vyšetřovatelům přeji úspěch při hledání pejska Cigána. Můj tip: Hledejte ho v Izraeli. 

 

 

Pohled z chodby Černína 2

 

 

rezjir10
Zajímám se o historii, politiku a ekonomii, protože Češi nerozumějí svým vlastním dějinám.
Klíčová slova: Jan Masaryk

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.