Kauza David Rath a dezinformace, nejnovější vývoj

Tesla
5.9.2012 17:46
Na úrovni blogů se vede docela užitečná desinformační válka. Kdyby někteří bloggeři a nickové nezačali upozorňovat na to, že žluťoučké penízky nemohou šustit, tak by dodnes novináři a Radek John šustící zlaté mince považovali za rozhodující důkaz Rathovy viny. Ale právě o těch zveřejněných záznamech advokát Sokol prohlásil, že toho sice přečetl hodně, ale ty konkrétní pasáže ještě neměl příležitost přečíst. Otázká zní, zda nejde o podvrh.

Jak ale lze interpretovat tu pasáž odposlechů, kde pan Rath hovoří o žluťoučkých penězích.  Ono nějaké šustící bankovky mají žlutou barvu? Kde by takovou raritu nějaký hejtman  mohl sehnat: Takový hezký penízky. Lesklý, takový žlutě, žlutě pěkný. Takový hezký, takový žluťoučký.  Že by mu šlo o pamětní mince ČNB? Nebo opravdu o zlaté mince Krungerrandy, jedna za 35 000,- korun. Tyto zlaté investičních mince si měla paní Pancová objednat za pět milionů korun.   

Když se odehrálo to celé  slavné zatýkání Ratha a jeho družiny, přinesla MF Dnes článek, jak těžké legalizovat  špinavé peníze. Takže nyní policejní vyšetřovatelé a novináři honem přispěchali s investičním zlatem, ale zase vletěli po hlavě do předem přípravené pasti s tou DPH, připravené panem doktorem: Já jsem schopen ti sehnat zlato. Za dobrou cenu. Bez DPH, dokonce že ti ho přivezou i sem. Tato slova komentoval Tomáš Syrovatka, že „hejtman tedy nabídl své spolupracovnici uložit peníze do zlatých mincí. A to formou neevidované transakce bez odvedení DPH. Tedy černý obchod“ (MF Dnes 4.9. 2012, s. A3).

Když se tomu černému obchodu celý den vysmívali nickové i bloggeři, tak ve své elektronické verzi byla tato zpráva doplněna někdy před 23. hodinou 4.9. 2012, že to ovšem zní divně, protože nákup investičního zlata je od placení daně z přidané hodnoty osvobozen (čtěte článek o investování do zlata). Podle webu České mincovny jsou od daně osvobozeny investiční slitky, investiční mince a smart mince Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/zlute-pekne-penizky-davida-ratha-d4f-/domaci.aspx?c=A120903_221339_domaci_ert

Vzhledem k tomu, že výše uvedený článek byl publikován pod názvem Rathovy „žlutě pěkné penízky“ byly zlato, podle policie ilegální, tak lze z toho odvodit, že policie až do včerejšího dne žila v domnění, že prodej investičního zlata domácímu tuzemci je zatížen daní z přidané hodnoty.

Novináři v této kauze vesměs odkazují na policejní zdroje. Sdělují, podle policie atd. Tato novinářská sdělení policejní mluvčí to nedementuje, takže ti novináři asi příliš nefabulují. Nejde tedy o žádné novinářské úlety, ty informace pocházejí z policejních zdrojů, takže jde o policejní úlety, které ovšem plynou z toho, že ti policajti vůbec netuší, že padají do pastí jak hrušky z hrušně. Jakmile totiž se na ty odposlechy díváme z toho hlediska, že pan Rath vskutku rád promlouval k veřejnosti přes mikrofony, pardon přes štěnice, tak ty jeho promluvy ke štěnicím mají svou logiku. Sice je možné nepochybovat o zkorumpovanosti DR, pochybovat lze o tom, že by ten hráč, toto velké dítě si rádo  nezaprovokovalo v životě tak,  jak provokovalo ve Sněmovně, byť podvědomě. To dítě soudu sdělí, že když žvatlalo o dph v souvislosti s investičním zlatem, tak to sdělovalo štěnicím. Jinak řečeno, ať už to bylo jakkoliv, nebude pro pana Ratha problém dokázat, že o těch štěnicích věděl, minimálně podvědomě tušil. Intuitivně cítil, že mu někdo naslouchá a říkal to, co naslouchající chtěl slyšet. Tak už to v životě chodí, jsme herci i autory svých vlastních tragikomedií. Kdyby mi přenechala mravnostní policie nějaké štěnice zdarma, tak bych s vděčností naprosto radostně se rozhovořil o svých avantýrách a eskapádách, o nichž do toho momentu bych sám neměl ani tušení (viz obrázek).

Úspěšný politik nebude riskovat, že si zkazí svou politickou kariéru braním nějakých úplatků. A má-li politiku někdo jako hobby, pana Ratha to evidentně bavilo, tak je to pro něj nadevše. Neexistují žádné podklady pro tvrzení, že peníze by byly pro Ratha smyslem života. Aby bylo možné definovat přesun peněz jako úplatek, je nutné vždy říci, za co. Pokud bychom měli věřit tomu, že pan Rath v buštěhradské kauze vzal úplatek, tak za co mu by ho někdo dával? Jak poznamenal jeden nick (překladatel do reality), tak podle zákona 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků vyhlašuje výběrové řízení na vedoucího kanceláře krajského úřadu hejtman, který taktéž jmenuje tříčlennou komisi posuzující uchazeče. Takto byl vybrán po vítězství ČSSD v roce 2008 Petr Hostek (přestože důvody odvolání předchozího ředitele se neztotožňují s možnostmi danými zákonem). Na místa náměstků ředitele a vedoucích odborů krajského úřadu již vybírá stejným způsobem uchazeče ředitel kanceláře krajského úřadu, který si za náměstka vybral například Zdeňka Štětinu. Vedoucí odborů dávají podklady krajské radě a zastupitelstvu kraje týkající se uvažovaných výběrových řízení, a pak standardně tato řízení vedou výběrem tří členů komise

Ti všichni výše uvedení mohli na pana hejtmana dát kdykoliv udání. Byl by toliko loutkou v jejich rukou. To si fakt máme myslet, že hejtman na nejlepší cestě stát se v příští socdem vládě přinejmenším ministrem zdravotnictví, by riskoval nějaký případný korupční skandál? Jeho politika bavila, peněz měl dost. 

To za prvé, za druhé pouze v kauze Buštěhrad mělo jít o úplatky předané v hotovosti ve výši 26 milionů. Jak ty peníze, jejichž získání bylo ještě ve hvězdách, ta firma vyvedla z podvojného účetnictví? Jak na straně aktiv, tak na straně pasiv? Skutečně doufám, že do toho soudní jednání vnese jasno, ať se všichni poučíme, jak se to dělá.

Podle vyjádření soudce Jiřího Wažika ke kauze Rath ty důkazy, o kterých jsem hovořil, to znamená tedy ty svědecké výpovědi, listinné důkazy, projektové dokumentace těch toho konkrétního projektu, o kterém se teď tady bavíme, tak samozřejmě nechci teď předjímat rozhodování soudu, který bude o věci rozhodovat v hlavním líčení, ale chápu, že to jsou důkazy, které sami o sobě mi asi na rozhodnutí o vině nestačí. Pak je zde velice rozsáhlá velice rozsáhlé výsledky zjištění na základě operativních šetření a ty základní mýty chybějící mezery to znamená,  pokud skutečně bylo zjištěno v oněch odposleších nebo v těch prostorových sledováních jakési dohadování mezi těmi osobami o tom, že bude přijata nějaká částka, která by měla sloužit jako provize, že ta částka bude následně rozdělena a následná zjištění zadržení obviněného s tou částkou, která měla dle těch vyjádření skutečně být jemu dána jako provize do toho zapadá, nelze takový důkaz vynechávat, nelze mu nepopírat zásadní pozornosti. Proto se domnívám, že zejména v situaci rozhodování procesního soudu, který rozhoduje o vazbě, který nezjišťuje otázku viny bezúhonných pochybností, ale který zjišťuje otázku důvodného podezření. Domnívám se, že v této situaci to důvodné podezření ze spáchání onoho uvažovaného trestného činu je dáno.

Soudce dal souhlas k vzetí do vazby. Toť vše. Na základě důkazů předložených policií. A tak jak byly předloženy, tak ani já bych třeba nejednal jinak. Pokud soudci předloží policie odposlechy, případně přinese tašku s penězi otevřenou před svědkem atd., tak minimálně podezření na spáchání trestného činu zde vzniká. Jako vzniká, když někoho lapnou s drogou. Ale jakmile se ten lapnutý sprostě podezřelý začne hájit tím, že mu tu krabici, respektive drogu  někdo podstrčil, vzniká podle mě nutnost mu prokázat, že to skutečně byla jeho krabice a že věděl o jejím obsahu. A momentálně to vskutku nevypadá tak, že by se policii dařilo v tomto směru něco prokázat. Proč by jinak otevírala další případy. Normální by bylo, kdyby co nejrychleji tu kauzu Buštěhrad předala soudu, ten by rozhodl, a pak ještě by další soud projednal ty další kauzy. Jak známo, trest má co nejdříve následovat po spáchání zločinu. Ať dozvíme, zda pan Rath je pro nezávislý soud korupčník, či nikoliv. Už proto, že ho chrání ta poslanecká imunita, která mu umožňuje vždy nechat svou při projednávat ve Sněmovně.

Jistěže soudce přivolující k zatčení dostal do ruky důkazy sesbírané policií. Háček tkví v tom, že alespoň ty zveřejněné byly rozstříleny na cimprcampr. Je rozdíl mezi náklady na opravu a rekonstrukcí zámku Buštěhrad. Co mi moje hlava nebere je, kde a jakým způsobem vyvedla jedna středně velká firma z podvojného účetnictví 26 milionů v hotovosti z ještě neproplacené zakázky a velkoryse je věnovala na úplatky za něco, co bylo dosud ve hvězdách.

rezjir10
Zajímám se o historii, politiku a ekonomii, protože Češi nerozumějí svým vlastním dějinám.
Klíčová slova: David Rath, dezinformace, média

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

Krajtl

To je jednoduché, ty peníze obětovaly firmy které ztratily působením Davida Ratha liz... Zbavili se nepohodlného.