V nedávné době bylo mnoho zpráv o předávání zlatých slitků různým vlivným lidem. Rozdával jich tisíce ředitel Státní tiskárny cenin. To jsou třeba kolky evidující spotřební daň na cigaretách nebo alkoholu. Prý to měl být údajně „dárek“ – drobný reklamní předmět. Už bylo dřív uvedeno, že s ohledem na jeho cenu se to jeví jako úplatek.

Hodnota tohoto „dárku“ je ve výši minimálních sociálních dávek hmotné nouze pěti sociálně potřebných spoluobčanů. Na uplácejícího ředitele tiskárny cenin bylo podáno trestní oznámení. Pro uplácení, nebo možná i zpronevěru. Tvrdí se, že vůbec neví, komu slitky ze zlata byly darovány, pokud vůbec darovány byly. 

Ti, kteří úplatky brali, stíhaní nejsou. Jedním z nich generální ředitel Celní správy JUDr. Ing. Pavel Novotný. Ze zákona podřízený ministra Babiše. Kalouskem dosazený boss celníků měl takových zlatých slitků dostat celkem 9. Celníci zadávají bez výběrových řízení tisk kolků na alkohol a cigarety. Dotazoval jsem se k věci podle zákona o informacích. Napsal mi bodrý tiskový mluvčí celníků Mgr. Jiří Barták, který věci konzultuje s ředitelem právního odboru GŘ cel Mgr. Lubomírem Kučerou. Napsali mi nesmysl – dali si práci, aby našli možnost, kdy se dá upřednostnit dražší tiskárna bez výběrového řízení. Hledisko účelnosti a hospodárnosti „záhadně“ po kalouskovsku vynechali. Podal jsem na tyto 3 jmenované výtečníky (Novotný, Kučera, Barták) trestní oznámení Generální inspekci bezpečnostních sborů a také na Státní zastupitelství pro Prahu 4.  

V pátek pak už bylo ministru Babišovi toto vše předáno na podatelnu. Pro něj z těchto skutečností o podání a z § 40 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů vyplývá, že všichni tři pánové, dělající si z daňových poplatníků lidově řečeno „zadnici“, MUSÍ být okamžitě zproštěni výkonu služby („Příslušník musí být zproštěn výkonu služby na dobu, po kterou je důvodně podezřelý ze spáchání trestného činu, kázeňského přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku nebo jiného správního deliktu, jestliže by jeho ponechání ve výkonu služby ohrožovalo důležitý zájem služby nebo průběh prošetřování jeho jednání.“). 

V případně gen. Novotného tuto povinnost má přímo ministr Babiš osobně. V případě obou dalších (Kučera, Barták) to přísluší tomu, koho Babiš odpovědně pověří vedením Celní správy po zproštění výkonu služby gen. Novotného. 

Věc je akutní, protože gen. Novotný je nachystaný na úterý 1. 7. 2014, že si podá výpověď, a pak bude mít celé tři měsíce na „uklízení“ nepohodlných věcí a odklizení nepohodlných lidí. Tady jde sice o úplatek, ale ani další věci se nějak nemohou opomenout – nejen metylalkohol, ale i mnoho dalších špeků. Vždyť u jednoho z jeho předchůdců na ředitelské sesli celníků sice zmizelo několik miliard na spotřební dani, ale dotyčný stačil udělat vše ve svůj prospěch tak, že nyní zatěžuje státní rozpočet i s výsluhami platem vyšším, než má ministr. 

Teď jen věřit že ministr Babiš, že svá slova proti zlodějnám, rozhazování, korupci a klientelismu myslel opravdu vážně a včas a důsledně uplatní své, voliči svěřené, pravomoci. 

Není od věci připomenut, že odpovědně minulí ministři moc nejednali. V době metylalkoholových úmrtí (či díky liknavosti či spolupodílníctví celníků vražd?) věděli už dva roky, že metylalkohol je v oběhu. Nadřízeným ani státním zástupcům to nevadilo. Že by z nezaplacených spotřebních daní byly peníze i pro ně?

Post scriptum: Šikovný čtenář si jistě hravě najde, čí sourozenec, manžel či kmotr z užšího vedení celníků působí v centrálách EU. Těmto lidem nejenže nevadilo, ale asi i vyhovovalo, že metylalkohol byl vyřazen z evidence jedů, a tak už nebyl nijak sledován, kde je jak neinformovanými míchači používán.