Když ústavní právník lže ve veřejnoprávní ČT

ustava
15.8.2019 11:12
Myslel-li si někdo, že víc nenávistného a nepravdy mluvicího ústavního právníka, než je Jan Kysela, už není, tak se mýlil a mýlí. Nepochybně je jich tam (ale i jinde) celkem dost a naše/jejich ČT má na ně "nos", prostě si je umí vybírat a především potom zvát do svých pořadů, aby nevědomému a nevzdělanému pohříchu národu sdělovali ty své "jediné odborné a pravdivé" názory a výklady naší legislativy, zejména ústavního práva.

Zajímající se a s přehledem, každý řadový občan, který umí číst, byť není právně vzdělán, se s hrůzou a nevěřícně chytá za hlavu, pokud jí zrovna nesouhlasně nekroutí, když poslouchá ty nehorázné "výklady" Ústavy ČR, proložené tu menšími, tu většími snůškami lží, směšnými až fabulacemi, smyšlenkami a bezesporu přáními těchto právníků.

Ani se pomalu nechce věřit, že alma mater ústavních právníků Jana Kyselu a Jana Wintra je Univerzita Karlova, spíše to, dle jejich výstupů, vypadá na populární, nechvalně známá Plzeňská práva.

Je samozřejmostí, že každý právník musí umět sofistikovaně, velmi promyšleně upravovat pravdu a každý legislativní předpis umět vyložit ve prospěch svého klienta. Je to od každého dobrého právníka dokonce vyžadováno. Logicky.

Otazné je ale (u těchto jmenovaných ústavních právníků), kdo je jejich klientem. Z logiky jejich postavení a nádavkem samozřejmě z postavení pedagogů v oboru práva, by měli být oproštěni od služby, zadání jakéhokoliv klienta, měli by sloužit vskutku pravdě a prospěchu tohoto státu, této zemi a jejím občanům. Měli by ...

Komu a čemu slouží tito právníci, když zcela vědomě matou občany lživým výkladem ústavního práva, cíleně a účelově škodí prezidentovi republiky, potažmo i premiérovi ...

Ústavní právník Jan Wintr je nezodpovědný ohýbač práva, pokud veřejně ve vysílání veřejnoprávní ČT tomuto národu lživě sděluje, že "Prezident Zeman se, bohužel, pohybuje už třetí měsíc mimo mantinely Ústavy, protože v momentě, kdy odmítl neprodleně odvolat ministra Staňka na návrh předsedy vlády, jak to vyžaduje Ústava, tak se pohybuje v neústavním stavu, ...", dále že " ...odvolání ministra bez zbytečného odkladu, ale po těch dvou měsících už je evidentní, že ta lhůta byla překročena, že došlo k hrubému porušení Ústavy, že je to velmi nebezpečný precedens, který znamená, že jiné státní orgány mohou začít vykonávat svoji moc úplně svévolně,“

Ústava ČR, Čl. 62
Prezident republiky
a) jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi,

Přesné znění. To jenom Kyselové, Wintrové a další z řad těch, co bytostně nenávidí našeho demokraticky, svobodně a řádně zvoleného pana prezidenta, si přidávají do textu Ústavy ČR slova jako "neprodleně, bez zbytečného odkladu", to je jejich, úmyslně rezidentovi škodící, výklad. Žádné mantinely, žádná lhůta překročena nebyla. Ta lhůta tam totiž NENÍ, páni právníci.

Tu lhůtu jste si vymysleli, mantinely jste si postavili sami a tak, aby jste mohli sesadit většinou zvoleného prezidenta. Manipulujete veřejností, ohýbáte právo ve prospěch ...

V čí prospěch, hlavně? Od koho máte zadání svrhnout prezidenta a vládu v této zemi? Zavést zde chaos, destabilitu, rozvrat, neklid, pomocí vštěpované nenávisti k nejvyšším ústavním činitelům formou jejich lživých obviňování?

Komu sloužíte?

 

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Sesadit-Zemana-znelo-z-CT-A-co-dale-592536

Růžena Chrastekova
Řadová občanka, zajímající se o politicko - společenské dění v naší zemi

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.