Knížecí obdiv prolité krve

obrazek
25.8.2011 19:13
Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg nás nedávno oblažil svým dalším moudrem, tentokrát na téma hrdinství v „boji proti komunismu“. Sotva den po smrti údajně neohroženého bojovníka proti totalitnímu režimu Ctirada Mašína veřejnosti sdělil toto poselství: „Přestože mu spousta lidí jeho činy vyčítala, byl to velký bojovník. U nás máme málo pochopení pro bojovníka, když se prolije krev.“

Schwarzenberg si podle všeho plete pojmy s dojmy. Nazývá Mašína „bojovníkem“, ale proti čemu vlastně Mašín a spol. bojovali? Jak se snažili narušit integritu komunistického režimu? Kníže a ostatní pravicoví politici se v odpovědi na zmíněné otázky typicky uchylují k ideologizaci tzv. odbojové skupiny bratří Mašínů a skrze ideologické brýle hodnotí jejich „odbojářské“ činy. Není třeba zde podávat výčet jejich „odbojářské“ činnosti, důležité je mít na paměti, jaké výsledky za jejich aktivitou v tehdejší ČSR zůstaly.

Problém pravice v postoji vůči skupině bratří Mašínů je v tom, že politizují naší historii. Stačila např. záminka v podobě úmrtí člena skupiny Paumera minulý rok, aby vláda urychlila práce na zákoně o tzv. (zpolitizovaném) třetím odboji. Nyní je tu další záminka, smrt Ctirada Mašína, a vláda vyslala 24. srpna ministra obrany A. Vondru na jeho pohřeb, kde C. Mašínovi in memoriam a jeho bratrovi udělila vysoké vyznamenání ministra obrany. Zároveň je velmi pravděpodobné, že se vláda bude angažovat ve snaze odškodnit skupinu bratří Mašínů podle nedávno schváleného zákona o tzv. (zpolitizovaném) třetím odboji. Pojem „boj proti komunismu“ je ve skutečnosti snahou uzákonit tuto politizaci historie a zároveň bičem na současnou komunistickou stranu, jakýmsi předpolím úsilí o vyřazení z politické hry eventuálním zákazem její činnosti. Nebylo by od věci se zamyslet, jakou roli v tom hraje Konfederace politických vězňů, která působí především na ODS a jejíž smyslem je odstranit komunistickou stranu z politického systému.

Ministr zahraničí mluví o Mašínově-bojovníkově prolévání krve. Copak ale Mašín a jeho bratr jednali v sebeobraně či bezprostředním ohrožení života? Právě naopak, prolili krev nevinných občanů, a ještě brutálním způsobem. Prolili ji ne proto, aby ublížili „komunismu“, de facto virtuálnímu pojmu vytvořenému politizací historie, ale protože potřebovali prostředky a zbraně k útěku z onoho „komunismu“. Opustit republiku se dalo ovšem i bez prolité krve, jak dokazují desítky tisíc příkladů z let 1948–68. (Podle historika J. Pernese se za uvedené období jednalo až o 60 tisíc občanů-emigrantů.) Představa politiků pravice, že k útěku z nedemokratického režimu bylo třeba použití násilných prostředků, tedy není s přihlédnutím k faktům pravdivá.

Bratři Mašínové evidentně na sklonku 40. let nesprávně vyhodnotili vnitropolitickou a mezinárodněpolitickou situaci, když počítali s rozpoutáním třetí světové války. To však v reáliích rozděleného světa a studené války byl naprosto mylný předpoklad. Ze západních mocností nikdo po válce nepočítal s angažováním se v zemích vznikajícího komunistického bloku. V kombinaci s vojenským výcvikem a myšlením se bratři vydali na zabijáckou stezku, na níž se zbavovali živých „překážek“, případně „vedlejších produktů“, jak se v minulosti vyjádřili. Oběti však měly dodnes žijící příbuzné. Kdy se oni dočkají odškodnění?

„Velkého bojovníka“, slovy knížete Schwarzenberga, si osobně představuji jinak. Například někoho, kdo se v zájmu jiných obětuje pro jejich dobro, pro dobro vlasti, pro dosažení vyšších cílů. Někoho, kdo prolije krev, když je jeho životní zájem bezprostředně v ohrožení. Používajíc analogickou „logiku“, extrémní pravice by hypoteticky za několik desítek let mohla ocenit norského masového vraha A. Breivika za jeho zásluhy o eliminaci potenciálně hrozícího „marxisticko-multikulturálního“ nebezpečí a snahu o zachování „bílé“, „evropské“, „levicových prvků prosté“ civilizace. Takový „odboj“ by se mohl ještě později v učebnicích označovat jako 1. evropský breivikovský.

Ve světle všech těchto skutečností pro činy bratrů, na rozdíl od ministra zahraničí, pochopení mít opravdu nemohu.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

novotny

A jé jé, jaká to tady je diskuze? To jsem ještě neviděl tolik nasraných lidí:

http://www.parlamentnilisty.cz/parlament/politici-volicum/206420.aspx?diskuse#dis954312

videnak

DOBRY DEN,

MYSLÍM ,ŽE JE ČAS NEVĚNOVAT UŽ DALE POZORNOST  SCHWARZENBERKOVI,JE TO PROSTĚ DEMENT,KTERY MYSLÍ,ŽE ON MUŽE URAŽET PAKA VE VLADĚ MAGORY,KTEŘÍ MAJÍ JINY NAZOR NEŽ ON A KDYŽ SE ,,KNÍŽE,, POUŠTÍ DO HISTORIE MA TO VYPOVÍDACÍ HODNOTU ŠPATNĚ VYSTUDOVANEHO LESNÍKA,PROTO PŘATELE JEJ MUSÍME IGNOROVAT A TĚŠIT SE JAK I S KALOUSKEM SE POMALU ROZPUTÍ V PLYNOUCÍM ČASE,BOHUŽEL ZUSTANE PO NĚM JEN BIDA A TRPKA PŘÍCHUT....

PŘEJI POHODOVY DEN.

antoninsebek

Jenom takový dodatek: velice signifikantní jsou dvě věci:

1/Ani Velký Humanitární Bombarďák Jugoslávie nevyznamenal tyto vrahy. A že dával metály na stovky.

2/V Německu není dodnes promlčeno zabití čtyř příslušníků ozbrojených sil (byť to bylo v časech NDR). Pokud by tam někdo z té skupiny vystoupil z letadla, tak by byl zatčen.

novotny

Hyeny mají stále otevřený účet, který jim platíme z daní. Doufejme, že to někdo přesně eviduje, kolik peněz už promrhaly různými zbytečnými akcemi, včetně ozvučení předsednictva EU, transportu koníků do Mongolska, cesty na funus vraha nevinných lidí do USA atd. A až nastane vhodná doba, doufejme, že exekutoři budou pracovat ve prospěch státu a promrhané prostředky se aspoň částečně vrátí do státní kasy. Doufejme, že to bude už brzy.

schlimbach

ŽIjeme v zemi zvané Absurdistán, kde lidské hyeny se dostávbají k moci, glorifikují zločin a pomáhají cizím zájmům zotročovat vlastní národ, aniž by tušily, že samy jsou otroky. Musím říci, že je mi z toho všeho na zvracení. Cítím, že to u nás nedopadne dobře, protože náš národ si sice nechá na hlavu kálet dost dlouho, ale jak se říká, všeho do času! Stačí poslední kapka a národ těmto hyenám a tupcům vystaví účet.

Je nepochopitelné, že ti tupci nevidí za každým nezaměstnaným konkrétního člověka, jeho život, jeho rodinu. Oni vidí je pracovní sílu se kterou lez libovolně manipulovat, jak se jim to zrovna hodí. Tito tupci nás zavlekli do válečných zločinů, které také financujeme a na druhé straně nejsou schopni dát peníze na několik dětí se vzácnými chorobami, aby je mohli v zahraničí vyléčit. Společnost zavlekli do totálního chaosu, rozvrátili co se dalo.

Nikdy bych nevěřil, že je něco takového možné. leč tupost a blbost nemá limity -(

1rytir

Souhlasím s vámi pane Duchoslave. Glorifikace činů skupuiny kolem Mašínů je odporná. Dnes bylo třeba zajímavé sledovat dvě televizní stanice, které ve svvých hlavních zpravodajských relacích informovaly o pohřbu Ctirada Mašína. První byla veřejnoprávní televize, druhá komerční Nova. Kdo byl objektivnější? Kupodivu Nova! Pan Bradáč na ČT1 byl jako "utržený ze řetězu". Tolik obdivu a opakovanýžch tendenčně zkreslených informací, vše zakončeno vyslovením přesvědčením, že česká veřejnost časem pochopí velikost činů oboiu bratrů! Naproti tomu Nova se nebála sdělit, že jde o kontraverzní činy a reportáž zakončila tím, že neví, co onomu ocenění bratrů by řekly jejich oběti a celé to podtrhla obrázkem svázaného a následně podříznutého příslušníka SNB.

Já už opravdu netuším kde to žijeme...