KOMU KRYM

krym mapa
20.9.2019 13:49
V článku se zamýšlím nad otázkou, komu patří Krym, o který se pře Ukrajina a Rusko, a uvádím logické důvody proč by měl být ruský, a nikoliv ukrajinský.

Byl to Ukrajinský politik Nikita Chruščov, který v roce 1954 daroval Krym Ukrajině proč to netuším snad jako jakousi odměnu za dobré sousedské vztahy s Ruskem. Když si dnes Rusko na čele s Vladimírem Putinem vzalo Krym nazpět, je tento počin ze strany západu a především USA vehementně kritizován a Putin označován tu za bolševika, tu za fašistu. Podle mého názoru by bylo správné dát si práci a trochu více podumat nad tím, zda jsou takováto silná slova na místě. Prostá úvaha postačí, abychom si věc vyjasnili a poznali, že se jedná u obou přirovnání o hluboký omyl.

Krym byl velmi dlouho součástí ruské říše, když sami krymští Tataři s tímto přičleněním souhlasili. To za prvé. Za druhé pak, co se týče toho, že Chruščov daroval Krym Ukrajině, je třeba se ptát, zda máme tento způsob změny vlastníka pokládat za správný a v souladu s mezinárodním právem. Nejsem v tomto ohledu znalec, ale prostá úvaha mi stačí k tomu abych věděl, že něco takového, jako je postoupení určitého území darem někomu jinému, se děje vždy s odporem strany, která o území přijde, a mezinárodní právo by se mělo tedy zajímat o to, nakolik tato ztrátou postižená strana s tímto pozbytím souhlasí či ne. Vyvstává tu otázka, zda bylo vůbec možné, aby měl Chruščov právo něco takového učinit.

Na ztrátu svého území je každý citlivý a nikomu není nikdy něco takového příjemné. Jestliže Chruščov přesto učinil, co učinil, je vidět, že to nebyl zdaleka rozumný politik, který chce vzájemné vztahy dvou sousedů zlepšovat, ale spíše jen hazardér, který jako nejvyšší leader a navíc Ukrajinec zneužil moc ke svému prospěchu, aby zvětšil svým národem ovládané teritorium. Dar Krymu Ukrajině mohl snad být jakousi oslavou bratrství, ale vzájemné vztahy naopak jen zhoršil, když ne za života Chruščova, tak určitě později, tj. dnes. Jako bolševik se dle mého soudu tedy nezachoval Putin ale Chruščov a dnešní vláda na Ukrajině nese toto stigma na sobě stále. Na jedné straně boří sochy Lenina, ale dosud žel nevykořenila bolševismus ze svého uvažování. Ale snad nakonec dokáže i to, i když je to těžké. Jako bratrskému národu jí k tomu držím palce.

Ukrajina samozřejmě měla právo vydat se svou vlastní cestou, do Evropy, a vzdát se spojenectví s Ruskem, i když se to Rusům nemusí pozdávat, ale nemohla si zároveň ponechat Krym. Kdyby ano, tak by se jednalo o klasický tunel, neboť by se na jedné straně zřekla svého spojence, Ruska, a na straně druhé si současně ponechala to, co získala právě a jen díky spojenectví s ním. Čili Rusko se nám už nelíbí, nechceme ho, ale Krym je pěkný, ten se nám líbí a ten si necháme. Ne, takhle opravdu nelze postupovat. Bylo by namístě říci to tak, že Rusko už nechceme a Krym Vám tudíž vracíme. Tak by to bylo správné a čestné a mohl být klid.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.