Komu vadí rudoarmějci?

24.2.2011 16:08
Snahy zastupitelů některých měst (povětšinou z ODS) falšovat historii nebo si ji přizpůsobovat k obrazu svému hraničí s drzostí. Od členů strany, která se zasloužila o morální marasmus v novodobých dějinách nevídaný a zavedla korupci jako standardní normu politické praxe, je to přinejmenším trapné. Tito bolševici naruby, kteří za minulého režimu leštili kliky papalášům nebo byli součástí šedé masy, proti režimu nijak se neangažující, jsou nyní největší komunistobijci. A vadí jim i pomníky a různé historické symboly. K jejich smůle Československo v letech 1944 – 1945 osvobodila od nacismu převážně Rudá armáda a v mnohých městech tak vyrostla řada pomníků neznámých vojínů a rudoarmějců.

Nejznámější případ ikonoklasmu, resp. ubohého vandalismu předvedl místostarosta Brna-Králova Pole René Pelán (ODS), který smutně proslul tím, že z památníku vojáků Rudé armády v roce 2007 vybrousil symbol srpu a kladiva. Už dlouho se diskutuje o odstranění sochy rudoarmějce, která dominuje Mariánskému náměstí ve Znojmě a tentýž problém řeší v Pardubicích, kde se však proti záměru radnice přemístit sochu z Tyršových sadů postavili nejen občané, ale i historici a architekti. Socha rudoarmějce „překáží“ i v litoměřických Jiráskových sadech. Během diskuse o osudu pomníku padl i dotaz, proč by se na sochu měly dívat děti. Je vůbec možné, aby někdo položil takto primitivní otázku? Jakoby snad pomník osvoboditele byla nějaká pornografie, kterou děti nesmí vidět. Myslím, že jim to naopak prospěje, protože znalosti studentů základních a středních škol z historie jsou více než tristní. Někteří ani nedokážou odpovědět, co se stalo 28. října 1918 nebo 5. května 1945.

 

Současný trend pohledu na národní dějiny se nese v duchu flagelantství. Češi jsou ti špatní, protože po válce odsunuli hodné Němce a ještě si dovolili některé z nich v odplatě zastřelit. Nahlížet na dějiny prizmatem pravdoláskařského pseudohumanismu je velmi kontraproduktivní a vede to nutně k falešným závěrům. Je přece lidsky pochopitelné, že když nacisté někomu vyvraždili rodinu v koncentráku, že se dotyčný po válce v návalu vzteku pomstil a pár Němců postřílel. Každá válka s sebou přináší určité důsledky se zvěrstvy na obou stranách. Ale nikdy se nesmí zapomínat na fakta, historickou posloupnost a skutečné příčiny událostí.

 

Je morální v duchu bezbřehého antikomunismu likvidovat památníky vojáků, kteří osvobodili Československo a mnozí za něj položili život? Je normální stavět hřbitovy vojákům wehrmachtu, kteří tuto zemi okupovali? Je možné udělat z vrahů Mašínů národní hrdiny? Je důstojné si sypat popel na hlavu za poválečný odsun Němců a nazývat ho vyhnáním?

 

Válka je Mír,
Svoboda je Otroctví a
Nevědomost je Síla.

kosina
Nezávislý publicista píšící o mezinárodních vztazích a světové politice. Vystudoval historii, politologii a iberoamerikanistiku v doktorském programu na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

zdobinsky
Jak to vlastně všechno bylo? Kdo je zlý a kdo je dobrý? Pan Jiří Řezník podal popis Února 1948 z jiného úhlu pohledu - jako maskovací manévr na odvrácení pozornosti od tajné podpory násilného prosazení státu Izrael na území Brity spravované Palestiny.
Že by ale bez toho nevzniklo komunistické Československo, to si nemyslím. Vzniklo i Polsko, Maďarsko a další, kde byl proti komunistům daleko větší odpor.
Stejně tak je tomu i s hodnocením 2. sv. v. a úlohy jednotlivých aktérů.
Že v životě není nikdy nic přímočaré ani jednoznačné, je nabíledni. Pak by byl totiž život a svět velmi jednoduchý a přehledný, což stvořitel rozhodně neměl v úmyslu.
A tak se tou změtí a nejasnostmi musíme prodírat svým omezeným rozumem a zranitelným citem. Svou zkušeností a moudrostí se pak snad k něčemu nakonec dopracujeme, co je možno kvalifikovat jako obecně lidský přístup. A o to, myslí, zde jde. O nic víc ani míň.
bohumil
Bohužel, ve školách a ani doma se neučí, že počátkem II. sv. války byla neschopnost západu účinně zasáhnout proti německému fašizmu. To, že nás GB a Fr. hodily přes palubu a dovolily Hitlerovi zahájit válku a že následek těch všech hrůz a dohod byla přítomnost SSSR zde, který ve skutečnosti osvobodil republiku je neoddiskutovatelný fakt. Umí si vůbec někdo představit co by asi dělali dnes čecháčkové, kdyby AH tu válku vyhrál? Při nejmenším by pravděpodobně tento prostor uvolnili. A to se dělo potom je jenom důsledek té války a k rozdělení Evropy došlo dávno před koncem za souhlasu USA.
admiral
V podstatě to začalo odstraněním tanku ze Smíchova. Takové opakování roku 1918, kdy Franta Sauer s davem povalili Mariánský sloup.

Čin asi stejného kalibru.

Prý Prahu osvobodili Vlasovci. Asi ano. Byli to ti samí Vlasovci, kteří ještě před pár měsíci honili po horách české partizány. Nebýt toho, že Rusové byli v Berlíně a na Moravě, docela spokojeně by je honili dál.

Docela vostuda. Těch Rusů tady padlo hezkých pár desítek tisíc. Bořit jim pomníky? To může jenom duševní nedochůdče.

Jsou to ta stejná nedochůdčata, jako ti, co bránili před listopadem kladení věnců k pomníčkům amerických vojáků na jihozápadě Čech. Stené myšlení, stejné činy, prostě bolševici.
vladajsoucna
ODS a její pravicoví ocáskové z Bakalovy koalice (TOP 09, VV) jsou pokračovatelé fašistické druhorepublikové tradice, proto je třeba od nich tyto kroky očekávat.
Haha, takže po roce 1948 jsme se náhle ocitli v roce 1898? No nevím, ale pokud v roce 1898 byla dostupná práce, bydlení a sociální jistoty pro každého občana, pak asi jo. :D