Koronavirus, výpadky příjmů a otázky půdy a soběstačnosti

obrazek
19.3.2020 21:32
Vláda by měla urychleně jednat - v době, kdy se lidé masově ocitají bez možnosti příjmu, nelze ignorovat, že solidarita, již diktuje situace jako jedinou možnou strategii přežití, zdá se, není vyžadována od všech, jen od některých, od těch prohrávajících! A vláda by měla vyhlásit, že solidární musí být všichni a že veškeré zneužívání tíživé situace, ze které mají lidé jen omezené možnosti si pomoci sami, má šanci být posuzováno jako zločin útisku - ať už jde o neodkládání splátek hypoték nebo úvěrů. naskakování úroků na nich, neponížení částky za nájemné s ohledem na situaci výpadku příjmů - v situaci, kdy stát pomáhá 60% sazbou pečujícím osobám, ba bylo jedině správné uplatnit tuto sazbu i na jiné položky, jako třeba na energie, možná i nižší sazbu - protože jíst se musí - a člověk nesní o 40% méně z měsíce na měsíc, a protože příspěvky či odpočty na děti jsou nespravedlivě nízké! A to nemluvíme o těch, kterým psadly příjmy ze dne na den úplně na nulu, případně nemají dítě do 15, resp. 13 let, aby na ně mohli brát ošetřovné, a kupříkladu jetě (achich) nemají ani dostatečně dlouhou historii plateb sociálního pojištění, aby mohli brát alespoň 3400 měsíčně, takže se musí spokojit s 2210 Kč! Stát by také měl ohlásit, že stejně budou trestány i všechny exekuce a insolvence, ať již započaté či probíhající, a že tato situace nebude končit s pouhým ukončením karantény. Protože tato situace neskončí s karanténou v ČR (již zatím odhaduji na 3 měsíce), naopak se pro mnohé stane černou můrou na delší dobu, kdy budou muset řešit, co se svým životem. Jak jednou dolehne krize, může nastat kaskádovitý sesuv napříč obory. Na turistický ruch je kupříkladu napojena celá řada dalších činností a podniků. Josef Středula dnes odhadl výpadek příjmů na 450 000 osob. Tolik s sebou přináší transformace dříve výrobní ekonomiky na ekonomiku služeb! David Smejkal upozornil, že na momentální zvyšování nájmů, zneužití situace k nekalým půjčkám a nekalým, nevýhodným změnám operátorů by pro svou povahu zneužití tísně, a proto by mělo být posuzováno jako lichevní jednání Lichva u nás je opět trestná, chybou a nedostatečností se však obvykle ukazuje přílišná vágnost zákona, ale to v tomto případě neplatí! Dagmar Mlynková: Ve Francii byly na třicet dní pozastaveny platby za elektřinu, plyn, vodu a nájem. Já dodávám, že by nebylo od věci je zcela odpustit, protože karanténou nemusí problémy končit a hlavně -už takhle mnoho lidí žije nadoraz, jak by mohli dát v dalších měsících více?! A teď k lide, bez příjmů přibylo jen za Německo cca 37 000 pendlerů, kteří se ocitli bez práce, ještě jsou také tisíce těch, kteří dojížděli do Rakouska - a už také nemohou!

Nelze předem odhadnout míru výpadku příjmů - a daňových odvodů - ještě i po této epidemii, ale je nutné se připravit na hodně velké přesuny, Kupříkladu je možné, že cestovní ruch tak masově, jak se provozoval doposud, končí. A s tím začínají významné výpadky příjmů všech navazujících podnikatelů, především z Prahy. Pro Prahu a pražáky bude tato epidemie strašná rána. Už proto, že mimopražští si buď již vyvinuli, nebo rychle vvyinou synergické spolupracovní vazby, které jim umožní se osvobodit od nadvlády Prahy - a také takto padnou vysoké daňové asignace.pro pražské radnice. 

Ale zpět k samoživitelkám.  Pro spoustu lidí by v této situaci, kdy přišli nebo přicházejí o příjmy bylo, kdyby mohli, než si vymyslí, co s tím mohou podniknotu, základní daňový příjem. Již před drahnou dobou jsem upozroňvoala na to, že bouchnotu na zákaldě základního příjmu všem důchodcům a invalidům 20 000 navíc /pozn. míněno na osobu, tedy i na děti samoživitelek - a nejen jich: všech rodičů!/ by bylo jen správné a podpořilo by domácí ekonomiku. (a že invalidé a důchodci potebují něco služeb! Na celá odvětví by to vydalo! http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/hypoteza-vynorujiciho-se-trhu-sluzeb-pro-duchodce

Domácí ekonomiku to ovšem podpoří jen za předpokladu, že by byla akcentovaná na tvorbu hrubého národního produktu a nikoliv hrubého domácího proudktu (tedy podporující jen subjekty, jež v Cř daní a nikoliv ty druhé!) - proože kdo dává zboží hodnotu? Teprve zákazník, jenž má na koupi zboží peníze! A protože peníze za normálních okolností na jeden cyklus - z banky do banky - přemístí až dvaceti násobek své nominální hodonty, bylo by to velmio poznat, co ale ve státě, kde se všichnit váří, že daňové ráje a mateřinky v zahrničí jsou v  pořádku? Čili: je nutné dát zákonem, že všechny podniky v ČR  musí  mít českého jednatele a danit v ČR, čímž se sice dostaneme do konfliku s obchodní organizací sloužící  zájmům globalizace (WTO), ale nešť, jen dobře! (Francie a itálie se chytají zestátňvoat a také se nikdo nečílí! https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/zestatneni-podnik-koronavirus-rim-pariz-berlin.A200317_143438_eko-zahranicni_mato? - jenže lze předpokládat, že jde jen o starou známou socializaci ztát a až budou výnosy, půjde o privatizaci zisků a zaprodaní politici opět ochotně přiloží ruku k dílu.)   A peníze na základní příjem lze samozřejmě vyemitovat snadno za předpokladu, že ČNB je v majetku státu a nikoliv stát jen zřizovatele, - m a když občané jsou majiteli - ted věřiteli svých peněz a nikoliv jejich dlužníky! A stát by tak mohl poněkud vylepšit své příjmové položky, protože by mohl platit i dobrovolníky, kterých bude do budoucna spíš více, než méně, už dnes lze předpokládat, že epidemie v okolních západoevropských státech, tkeré zaspaly, se  odhaduje na rok - a to v případě, že by správně zareagovali alespoň yní, ale ony - Německo a UK, se k tomu vůbec nechystají a připravují svým obyvatelům genocidu, hblábolíc o kolektivní imunitě!! Čili  je možné, že budeme muset nechat hranice zavřené navždy! https://www.youtube.com/watch?v=7cIYvmcsZrQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1tF3dOgnsJ9wUWif5DmQ2_j6IIRUKtg7NJETjNHGAq64_pcxHkb9AkWEk

Časem se ze strany WTO nebo MMF jistě objeví nějaké mezinárodní sankce, to je jisté, a právě proto musíme řešit také tu nejzákladnější otázku soběstačnosti - totiž potravinovou soběstačnost. (Bylo by vhodné s okamžitou platností nahradit na polích řepku potravinami!! a pícninami!! Resp. řepka je na polích od podzimu, a bylo by vhodné, abyste hodně mailovali, máte-li někoho přesvědčit, že ji má zaorat a zaíst znovu, protože jinak budeme ještě letos nakupovat potraviny za zlato, koupěschopnost koruny půjde dolů a práci budeme vyvážet zadarmo!). Zdá se totiž, že potřeba vlastních potravin vyvstane dříve, než za několik let! Evropě hrozí nedostatek čerstvého ovoce a zeleniny - protože námezdní, levní sběrači, zemědělěští dělníci nemohou proudit přes hranice, a u nás je většina ovoce a zeleniny v obchodech dovážená!: https://www.infovojna.sk/article/europe-hrozi-nedostatok-cerstveho-ovocia-a-zeleniny .

Jakmile js ou jakéstakés příjmy, je možné zajišťovat zboží, ale ouha, v jednom jsme velmi krátcí! Upozornil mne pán žijící v kdysi nejůrodnější oblasti ČR, totiž Polabí, že i tam je půda zcela zničená chemií, nedostatkem organickýczh hnoji a absencí hluboké orby, válcováním masivními, těžkými moderními kolosy zemědělské techniky, třiceti centimetrová krusta na  pvorchu, skruze níž voda neprosákne, obilí se drží jen na horních 3 cm! Včera bylo pozdě, je nutno tuto oblast napravovat, a sice všechnu půdu, která takto byla znehodnocena vyvlastnit - právě z důvodu znehodnocení -  a pronajímat ji pouze za podmínek zhodnocení. Vyv lastnění se pak mohou soudit s těmi, kterým ji pronajali a kteří ji znehodnotili o způsobenou finanční ztrátu. 

To není samo sebou - protože u nás je nyní nedostatek organických hnojiv, protože  padla masná výroba, kvůli diktátu zisku se naše jatka nenaučila ekonomizovat celé kusy jinak, než nákupem v zahranči, a prodejem do zahraničí (celých kusů) a bohužel naši zemědělci nejsou podílníky družstev jatek, aby měli zaručen odbyt. A je třeba se vrátt k změně poměrů v této oblasti a vrátit se k masné výrobě jako k ekonomizaci celého kusu - a nikoliv, že se prodá celý kus do zarhničí, skot putuje kamiónem stovky kilometrů - a do Čech se vrací jen  krkovice a bifteky! Drív to bylo slušnější - jako masná velmoc jsme vyváželi paštiky a lunchenmeaty, odvrácenou mincí je, že dnešní LDN (léčebny dlouhodobě nemocných) nemají ani takové levné maso, jaké bylo dříve k dostání - totiž ledvinky, plíčky, vemínka, býčí žlázy, oháňky, nožičky, hlavy, škvarky, jazyky, srdce, brzlík, pajšl, slůezina. To bylo možné jen v hospodářství spolupracujícím, nikoliv konkurujícím.   

Není to samo sebou,  protože půda je zcela mrtvá, nikde ani žížala, a půdní mikroorganismy zcela zdecimované díky "všemocnému" postřiku glyfosáty - ty bude třeba zakázat, jsou pro to i důvody zdravotní, jež nejsou SZÚ (Státní zdravotní ústav) známy jen proto, že už dávno nesleduje zdraví obyvatelstva a nehledá vůbec žádné příčiny epidemického výskytu jednotlivých chorob - celá práce SZú se smrskla na schalování chemických přípravků na komerční bázi, měření hlučnosti a prašnosti ve vybraných lokalitách a vyhodnocování odpvoědí při statistickém censu jednou za několik let - vzpomínáte si: jsou tam na konci takové dost nanicovaté otázky na váš zdravotní stav - tak to je celá dnešní práce SZÚ na poli vašeho zdraví, opravdu!! . A kde vzít nové zemdělce? Veřejné bankovnictví s využítím nikoliv jen klasických bankovních úředcníků,. ale také s využitím ekonomů z odborných vysopkých škol, jako expertů na obor, by mohlo po vzoru potraviinřáství a zemědlěství financující Rabobank pomoci s posuzováním nových projektů, pro něž by byly peníze centrální banky emitované bez dluhu. 

Tito zemědělci však budou potřebovat zcela jinou techniku, než jaká se u nás používala v posledních letech. Dnešní traktoristi na traktorech JohnDeer nejsou ani řidiči, traktor dostane GPS souřadnice a jede s centimetrovou přesností (Naívc však ke škodě půdy tuto válcujou svou nesmkír nou tíhou!) . Přesto tato  technika nestačí na hloubkovou orbu. Byly by zapotřebí pásové traktory, jež jedijné mohou "hákování" u půdy se ztuhlou krustou utáhnout. Sice se vyrábí pásy na kolové traktory - ale ty nejsou schopny takovou námahu zvládnout. 

Dalším z problémů je, že posdniky vytvořející hrubý národní produkt, jsou často ostrakizovány mezinárodními obchodními řetězci, tkeré fungují na našem území. A tak se podobně stalo, že když poslední velká konezrávrna přešla do zahraničních rukou, byla dlouhodobě spolupracujícím partnerům, takto pěstitelům rybízu, nabídnuta cena 3 Kč za kg! Řetězce nazajímá, že bez lineckého pečiva si tu nikdo neumí vánoce představit! To by nadále nemělo být možné - prostě širokospektré prodejny nesmí odmítat do prodeje vzít zboží zde v ČR vyrobené! Jistěže ale mohou chytračit s podmínkami, za nichž ho do prodeje vezmou.. a na to tu mám ještě toto udělátko, které řeší i to, co dělat, aby hlavní příjmy neunikly jen do zahraničních mateřinek!: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/chytra-dan-vratit-imperiu-uder (Zbytečné mluvit, exportním artiklem byly i skvostné kompoty z angreštu, dýně s ananasovou příchutí a třešní!) 

Velmi se omlouvám pracovníků v cestovním ruchu, se základním příjmem by ale mohli rozjet komunikační centra pro zahraniční spolupráci, jen je vybavit žlutými a zlatými stránkami svých jazykových orientací.Je čas zprostřekovávat zahrniční kulutur, vědění a spolupráci tak, jak to doposud naši polygloi šidilia nedělali, ač jsou právě pro toto plně kompetentní a vybavení! Vadou je, že dopusd bylo pramálo akových, kteří pro takovýto druh počínání úspěšný obchodní model.  A tento model padl s pádem podniků zahraničního obchodu, tzv. pézetek, jako byl strojimport, Strojexport, Chemapol, a podobně - určitě byl i nějaký přes medicínu!, robustní podniky obsahující bezpočet aktivit spolupráce se zahraničím, tkeré bylo nutné kvalitně odbavit. Takovéto podniky se znovu budují obtížně, proože nemůžete jazyky stavět jako primární,a le jen jako pomocnou činnost. Nutně potřebujete ke spolupráci i další odborníky zapojené do harmonického celku.

Možná ale přibydou v Praze volné byty.  

Pásové traktory kdysi vyráběl Zetor, mohl by opět. Ale zatím je nevyrábí. Na obrázku japonský pásový traktor morooka, nabízený na  Bazoš.cz za 470 000 dovezitelný v libovolném množství, netuším ale, zda taikovýto typ pásového traktoru utáhne hloubkové proorání 30 cm tuhé krusty úhoru. Ale obrázky prozrazují, že páísové traktory Zetor byly podobně lehké - a ty to zvládat měly - jistě je ale řeba se podívat i na další parametry! 

Celá bankovní reforma je jednoduchá : http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/signioraggio-seigniorage-panske-o-co-jde

 Vláda by si měla povšimnout, jak spořádaně a ochotně národ reaguje, když se dlěají věci, jež jsou opravdu zapotřebí a vzít to do úvahy při plánování řpíštích kroků t y, co navrhuji, by byly nutné díve či později stejně, jen upozorňuji, že teď je i nejvhodnější doba, kdy je spustit, imperativ situace, kdykoliv jindy si najdou jejich oponenti výmluvy, že věci nejsou přeci tak zlé, jak to vláda líčí. Ale zlé je to dostatečně na to, aby soudní věděli, že jednat se musí. 

Ponechme EU i s její Zelenou dohodou pro Evropu stranou - stejně jde jen o její průmyslovou lobby a její usurpování si rozhodování o stále větším koláči peněz co nejméně demokraticky a nerespektujíc jakékoliv nároky suverenity národních států. Ze zelené agendy je v současné době jedině a zcela bezvýhrad implementovatelné to, co nám Eu nenavrhuje - obnova lesů. záchrana a revitailizace půdního fondu a živé krajiny (vytvářením krajiných prvků pro přežití co největšího množství živočichů a záchranu co největšího množství přirozených biotopů) http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/organicke-zemedelstvi-lepsi-konvencniho -  a vytěsnění umělých textilních vláken přechodem na výhradní používání vláken přírodních, jež i u nás dobře rostou - len, konopí. Protože jsou to právě umělé textilie, z nichž se uvolňují při praní v pračce tzv. mikroplasty, mikroskopické kulčky umělých vláken, jimiž je stále více zamořena i veškerá tekoucí voda  - a, světe div se, i třeba med! Samozřejmě nevím, zda lze vyrobit dámské punčochy bez toho, že by se z nich uvolňovaly mikroplasty, ale možné to je. Třeba se ukáže, že takovéto a podobné nezbytně umělé materiály budeme muset separátně recyklovat! A pak také můžeme postupně nahrqzovat plasty biodegradovatelnými plasty z konopí http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/biodegradovatelne-plasty-z-konopi

24.3.2020 ČT24 22:07 ministr Havlíček: "máme pipraveno až 900 mld na to, aby banky nepřestaly financovat náš průmysl, takhle to dělají Británie, takhle to dělá Francie!" Bože, ti jsou tak blbí! To je naprosto stašné! Já očekávala, že vydají zákon, že si banky nemohou po dobu mimořádného stavu účtovat úroky ani vymáhat splátky a musí být solidární jako my všichni!

Doporučuji: https://www.youtube.com/watch?v=3U-i6pa2Vcw

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes hypertextové tlačítko Kateřina Amiourová, poté na tlačítko blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy. K březnu 2020 je jich přes 800 - a vesměs neztratily nic na své aktualitě!!

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

amiourful

Ba právě, dnes se už bojíte lidem i říci, že se poušíte otočit krmidlem na jinou stranu! Především vám to musí odsouhlasit!  Jenže to můžete udělat jen tak, aby vás někdo v průběhu operace nezaříznul. 

klokan

,, Člověk nakonec vždycky vše ztrácí svou vinou. Ale, když tu tak sedíme a na ničem již nezáleží, nic se nedá již napravit ani změniti,"

                                                                                         Vítězslav Nezval.  Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou.   

   Klasikem naší literatury v roce 1956 dramaticky geniálně předjímanou zkázu lidstva, zapřičiněnou termonukleárními zbraněmi, můžeme a možná i zažíváme prostřednictvím použití biologických zbraní, přičemž ani zásoby jaderné zkázy lidstva se netenčí. Současná virová aféra častečně poodhalila, že s nejrůznějšími genovými manipulacemi se nejen experimentuje v míře větší než rozumné. Hazardování s osudem lidstva, neuváženým zasahováním do přírodních dějů, vyvíjejích se přinejmenším milardy let se tedy lidstvu každopádně již vymstilo, se samozřejmě dělo, děje a díti bude, především ve jménu dosažení co největších zisků materiálních tedy mamonu, jkakož i zájmu o dosažení nadvlády nad lidstvem. Takto pootevřená dvířka neblahé Pandořiny skříňky, půjde již asi zpět zavřít velmi ztěžka, kdy nutno zohlednit, že na povrch se derou další běsy zaviněné polidštěnou opicí. 

   Zpětně si můžeme obrazně dovodit, že společensky pojatá koronavirová zkáza nás zachvátila před třiceti lety, kdy vlastně zasáhla velící centra lidstva, přirovnáme-li toto k viru, který před několika milóny let zasáhl naši matičku planetu. Potvrdill se fakt, že tak zvaný vítězný listopad 1989, nevzešel ani tak z nějakého spontánního vzepětí lidu, prý toužícího po svobodě, ale ke změně došlo zejména v důsledků manipulací s tímto lidem. Není tedy divu, že z vnějšku násilně zmanipulované velicí centrum tohoto ,, lidoviru " naprosto zhoubně manipuluje s jeho výkonnými podsystémy. Vlastně autorka tohoto článku v pilné několikaleté  tvůrtčí činnosti nás zde seznámila s nějméně několika sty, různých vynálezů a vylepšení, sloužích k rozkvětu lidstva, které by bylo lze uskutečnit v souladu s přírodou, zcela šetrně a hospodárně ne lámáním přes zbytnělá člověčí kolena.Takové úsií zcela jistě částečně může přinést změny k lepšímu, ale v rámci jakého vlastně společenského systému ? Kolik vlastně zločinů nejen proti mezinárodnímu právu spáchal agresivně útočný vojenský pakt NATO, který se nám imperilastickou propagandou vydává za jakousi holubici míru? Provalilo se již zcela průkazně, že tento vlk v rouše beránčím činí pokoutně jasně zakázané experimenty s biologickými zbraněmi a za se nic něděje a vše má být jako vpořádku ? Vlastně jasní zločinci, kteří zapřičiňují naši zkázu, nás jako ovce prý ve vlastním zájmu nutí chodit povině a najednou se zastřeným obličejem najednou. Z jakých důvodů jsme vlastně nemuseli chodit s maskami při předchádjícíh chřipkových epidemiích ? Propagandističí činitelé nám sice vysvětlí proč to tak musí být, ale pochybnosti nám nevyvrátí. Takové a podobné proti současnému zločinnému systému, mně podvědomě napadají při možná posledních celkem svobodných toulkách okolní přírodou, tedy v o to inenzivnějším podvědomě intuitivním smyslovým sepětím s ní. Zničené lesy, stále skladišti a podobnými zhovadilostmi zastavovaná úrodná zemědělská půda. Samozřejmě, že jiní lidé mají jiné názory a vpravdě s heroickým úsilím šijí roušky a neuvědomují si, že vlastně takto hrají roli tak zvaných užitečných idiotů, snažících se řešit problémy zapřičeněné právě chamtivou činností kapitalistických zbohatlíků. Myslím si, že nemaluji čerty na zeď konstatováním, že dílčí vylepšování kořistnického společenského systému lidstvu nepomohou. Naději na nějakou systémovou změnu však není vidět ani náznakem, kdy vlastně podstatné části lidstva na tomto zřízení jeho zjevné nedostatky přehlíží.