Kukaččí vejce Karla Janečka a "Shito sorcerer" :P

Karel Janeček v Lucerně 23.11.2012
30.11.2012 12:21
Marketingově-politický projekt Karla Janečka Pozitivní evoluce dosáhl nověho vyvrcholení 23.11.2012 v Lucerně, kde byly představeny a) realizace zaplaceného marketingového plánu (čemuž se aplaudovalo, b) plánovaná změna volebního zákona proti zlojedům, o které vyšlo záhy z pera Karla Kouby v Hospodářských novinách najevo, že vlastně přesně kopíruje tu, kterou ve své zemi prosadil Pinochet, sice není Janeček v tomto úsilí osamocen, ale vystoupení v Lucerně bylo zajímavé především tím, že se tam sešly nejrůznější osobnonosti českého aktivismu, které si dovolily Karla Janečka lehce grilovat. Jeden z nich o vystoupení říká:" Několik postřehů ze včerejšího setkání tzv. Pozitivní Evoluce - symbolicky v Lucerně :) Pozitivní Praha...Pozitivní Evoluce...Pozitivní pan Janeček a k němu pár spolumluvících, aby na ty "pozitivní " myšlenky nebyl sám. On nápad to špatný není. Lidi spojme se, tvořme hodnoty. Ovšem po dnešním večeru v Lucerně se nedá říci, že právě pan Janeček a spol. to s námi myslí pozitivně. Na celý ten humbuk kolem tohoto projektu se dá dívat z mnoha úhlů, já to vezmu formou otázek...odpověď na ně si myslím utvoříte sami. Proč prakticky v úvodu své řeči o pozitivní evoluci začne Janeček hovořit o novém volebním systému, kde hlavním bodem jsou negativní mínusy ? Proč Janeček nedbá kritiky diváků, odpovídá neochotně a zmatečně ( někdy vůbec) a namísto toho prosazuje své "dokonalé" řešení ? Proč je lidem ukázáno krátké video o vládnoucí elitě ( i když tedy odvysílaný kus - v angličtině- mnoho nevypovídal ) a ihned v zápětí je tento druh lidí označen jako poctiví a slušní lidé ? Proč se Janeček vyhýbá diskuzi o EU ? Proč na stránkách Pozitivní evoluce na FB vládne cenzura, kdy jsou mazány příspěvky mnoha uživatelů ? Proč se tak brání okamžité odvolatelnosti politiků? Proč si Janeček myslí, že média jsou svobodná a bez cenzury, i když moc dobře ví, že to tak není ? Což mne přivádí na poslední otázku - Proč lže ? :) Sami si můžete udělat obrázek, po shlédnutí záznamu jednoho ze setkání, jak že je to doopravdy s tou jeho slavnou "Pozitivní " evolucí. Následující přirovnání nepochází z mé hlavy, je jen mnou trochu vylepšené. Představte si vlak, který se kdysi rozjel a jel zhruba 40 let. pak se v roce 1989 zastavil. Každý očekával změnu směru, výhybku, ovšem to jediné, co nastalo, byla výměna oken, nalakování a pár úprav v designu. Toť vše. Lokomotiva dál jela stejným směrem ( tedy centralizace moci do rukou nejmenovaných rodin) Máme rok 2012 a vlak opět zpomaluje. Co se však stane, zvítězí-li Janečkova idea? Možná, že se vymění vagóny, budou zcela moderní. Možná, že se opraví i ta lokomotiva...avšak...změna směru nenastane. Žádná výhybka...nic...nestane se nic. Pojedeme dále stejným směrem. Jediným úkolem tohoto pána a lidí okolo něj se motajících je pouze uklidnit obyvatelstvo, vytáhnout je z ulic a nakecat jim, že se v podstatě nic neděje, že stačí jen změnit volební zákon a vše bude v pořádku. Jak se praví : Je mnoho povolaných, ale málo vyvolených. Já jen dodávám : Je mnoho "spasitelů", ale Janeček jím není...ono taky...ani nemůže. Spasit se musíme každý sám za sebe...MČ " Protože analýza navrženého programu je kromě perexu přístupná pouze proti platbě, rozebreme si návrh volebního zákona a co by doopravdy bylo zapotřebí, sami, zde, ale promiňte, postupně.

Dlouhý záznam (cca 3:01 hodiny, většinou společensky se tvářícího plkání připomínajícího Pelíšky) z Lucerny je zde: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MmMtYULJahg  a zde perex článku pana Kouby o navrhovaném volebním systému: http://hn.ihned.cz/c1-58304540-karel-kouba-revoluce-a-la-pinochet- co je především problémem - ne entuziasmus, ale opravdová závadnost onoho návrhu nového volebního systéímu a také to, co všichni předpokládáme, že totiž celá série vysílání Pozitivní evoluce, je nenápadný závdavek na budoucí volební kampaň Babišova Ano2011, k jejímuž pokračování v opravdové volební kampani budou voliči kmotivováni, aby si ji vynutili jakoby v celonárodním hnutí.  Já ale zatím ve svém okolí - jež tvoří zejména aktivistická scéna, zaznamenávám vesměs negativní, či posměšné rakce .

Noam Chomský se vyjádřil pro čtrnáctideník A2 následově (a kdo si to přečte, dozví se proč): http://www.advojka.cz/archiv/2012/24/zmena-nevzejde-od-mocenskych-elit

Ve zdrojovém videu se hovoří:

min. 13:40 Janeček hovoří o obchodech RSJ, min. 15:30 Janeček hovoří o své charitativní činnosti (nezmiňuje, že i na podporované vědě vydělává), min. 18:00 Janeček vysvětluje, jak chápe zlo, min. 20:00 Janeček hovoří o tom, co se NFPK povedlo (Vaševěc má svůj názor na vinu pana šišky (blogger Jiří Řezník) a korupce na Homolce (blogger Dbalý), min: 22:00 Janeček deklaruje, že nezaloží žádnou politickou stranu a nechce být ve vládě, min: 23:20 Janeček vysvětluje, kdo je zlojed a kdo je zluha, min 26:20 na scénu vstupují další dva zakladatelé Pozitivní evoluce - Ctirad Hemelík a Tomáš Marada - ale hovořit nezačínají, 28:30 Janeček vysvětluje, odkud přišla inspirace, a klíčová pravidla - sjednocení lidí a změna volebního systému. min 30:00 začíná hovořit další zakladatel a po něm další - o projektování volebního systému a projektování marketingové kampaně, min. 33:30 - o tom, že je těžké "promovat" morálku, dále Janeček o ideální společnosti a překážce v podobě mocenských struktur 37:00 Janeček se opět dostává k tomu, že nový volební systém je klíčový, min. 40:00 sumace kampaně, lidé stál nevědí, na co a proč přišli - o navrženém volebním systému ani slovo, dále se velmi dlouho odehrává morální utužování mužstva a cílené, rafinované napínání zvědavosti, propracované psychologické hrátky. min. 51:00 Janeček hovoří o ouvislosti slušných lidí v politice a odstranbění dluzhů - a o tom, že nutnáí je vnitřní změna - čímž je kupodivu opět - myšlen nový volební systém.  Stále nevíme jaký. přechází se k odhalení, že zlojedy emituje partajnictví, min. 53:30 běží grafická znázornění téhož. min. 54:40 jako zlo v systému odhaleno volení komunistů, min 54:45 - Janeček vysvětluje, jak to bude vypadat - neúplně, min. 1:00:00 jak se pozná populista  a jak se pozná korupčník, 1:05:00 už čirá naivita rozčílila vzadu v sále ty, kteří přišli jednat, a je to Zdeněk Ponert, kupodivu, protože jeho první  návrh volebního zákona ještě z návné doby v mnohém připomínal Janečkův, 1:07 šarvátka mezi podiem a toužícími po diskuzi - jež končí tím, že tito nedotanou mikrofon, 1:10:00 ukliňovaní hlediště se ukázalo být úspěšné, min. 11:10:40 podmínky kandidatury, proč není čas na rušení stran a jak se uvede volení systém v účinnost, min. 1:11:45 odbourávání námitek - a opět - odbourání komunistů prezentováno jako výhra, paušálně zbytek námitek odhozen - na odpovědi na Janečkově blogu. 1:14:40 prezentován garant projektu vyprojektování  a posouzení volebního systému - totiž 110 studentů (politologie na Masarykově Univerzitě), min. 1:16:42 - fotbalové hecování, 1:17:00 Janeček shrnuje excelentní dovednosti volebního systému, co všechno podle studentů dokáže vyřešit, min.1:19:00 psychologické rozptylovánéí pochybností, min. 1:21:00 konečně rozdávání mikrofonů do hlediště, ale diskuze se dosud nekoná, protože následuje kulturní vložka: Jan Hnízdil,  Libor Malý, Václav Cílek, Tatiana LeMoigne, Aneta Langerová. Ale hovořit začnou později, nejprve v min 1:24:40 se mikrofonu chápe  proškolený komparzista (moderující hovoří přímo o stafáži), protože z těch, kdo se dobývali na mikrofon o dost dříve, nedostane slovo nikdo. O minutu později se rozjíždí kulturní vstupy zangažovaných více méně indiferentních na podium pozvaných sympatizantů - o volebním systému se hovořit nebude. min 1:26:00 pan Cílek má faktickou poznámku, jež je opravdu na místě, totiž že současná politická reprezentace nesplňuje nároky na kizový management odpovídající hrozbám doby, min. 1:29:00 dozvídáme se od pana Hnízdila perlu, že systému by nepomohly peníze. Vzápětí to částečně napravuje akcentací obahu oproti formě. před. min 1_33:00 Aneta Langerová odhaluje, že vlastně bez impulsu není schopní si sednout se svými přáteli ke stolu, diskutovat, spřádat plány a rozjíždět projekty, min. 1:33:30 přichází na řadu představování, jak bude marketingová kampaň pokračovat, volní posilování obecenstva, 50 ambasadorů po republice, vytváření platformy (důležitá otázka: čí?) - a pozvání na regionální konference, 1:38:00 vytváření kruhů spříznných malých a středních podnikatelů - klanů, jako pomoc malému a střednímu podnikání. min. 1:39:00 hesla propojení a sjednocení, a rovnou megalomanský cíl - vytvořit strategii na 12 následujících let.  A nabídnout jej veřejnosti. a opět inovativní myšlenka - zakládáme think- tanky - a výsledky budeme předkládat politikům!   1:42:00 konečně začíná nejdynamičtější část -í dotazy z obecenstva! Ani Iva Kubelková ani Karel Janeček se při tom bohužel nezdrží veřejného výsměchu a lehkého  ostouzení celé řady disktutujících, což pro tyto před tak velkým (a zmanipulovaným auditoriem) muselo být velmi stresující. Příznačné je kupř. vystoupení nadmíru slušné a pracovitépaní, kterou znám, Jany Karáskové, přičemž debaty jsou proloženy videomateriálem typu, za nějž byla J. Karásková pranýřována. Protože dotazující jsou vesměs lidé nějakým způsobem v konfliktu s pracně ustalovanou náladou, po každém následuj kulturní vložka (komparzistů), takže ač jsou zásadní a po prvním ostychu stále zásadnější, padne jich málo. Vlastně po Janě Karáskové, filmu o smruté rybí hlavě až do vystoupení aktivisty Jiřího Bezáka v samém závěru a po něm následujících dvou diskutérů, z nichž u jednoho jsem jméno přeslechla a konečně vynikajícího posledního diskutéra Martina Semeráda, je jen velmi dlouhá vložka lekcí v pozitivním myšlení, pro něž jsou využiti i externí komparzisté předtočení předem, kdy se nenápadně na plátně mihle i Dalibor Landa, jež je ovšem překrt děním na podiu, jako by neměl být ještě představen, domnívám se, že představní postupovalo podle propracované psychologické metodiky - aže terdy kromě dvou skutečných osobností Hnízdila  cíélka, kteří ztasvěceni nebyli, zbylý kompars absolvoval jednu až  dvě generálky předem, přesvědčuje mne o tom i to, že na přímý dotaz po svém volebním schématu Janeček odkazuje na vyjádření své maminky z rozehřívací fáze představení o tom, že on již v útlém věku pomocí venkovního  teploměru pochopil, ž kromě kladných čísel jsou i čísla záporná - a tím smétá všechny nejansosti ae stolu. To přeci musí být každému jasné.

Moderátorka Iva Kubelková, Pozitivní Praha, Lucerna, 23. 11. 2012: "Prosím vás, je tady někdo, komu to zní logicky?" /Letadlo a Pyramida taky zněly logicky - skoro většině Čechů (alespoň těm s drobnýma ve strožoku)./

Karel Janeček, Pozitivní Praha, Lucerna, 23. 11. 2012: "... Já si například myslím, že mnohem lepší,
než zdaňovat příjmy, by bylo zdaňovat majetek..." Výrok člověka, který z ročního obratu bezmála 3 biliard Korun (cca 2 800 000 000 000 000 000 Kč) neodvádí v ČR na daních ani Korunu a nedovedu si představit, že podstatnou část majetku dislokoval v českých finančních ústavech.

Český anonym: "Ty kecy jsou naprosto jednoznačně sektářsky vykonstruovaný.";"Normálně zažívám série duchovních orgasmů! Maminka!!! Tatínek!!! Zááááážitky! Ježíšek!";"Janeček se vydal vyhnat Čecha z České kotliny.";""... pak zavládlo takové krásné ticho..." To mě dostalo! Už su zkurveně pozitivní evolucionář!";""Ve společnosti musejí všichni pracovat pro prospěch celé společnosti! To je nutná podmínka, aby ta společnost fungovala. A my tedy chceme, aby v té společnosti byli samí slušní lidé." - To zní dobře! Kam se budou vyvážet ne dost slušní lidi? Za Ural?";"Já prostě chtěl mít jistotu, jestli nejsem nespravedlivej v odmítání. Po těch 3 hodinách jsem došel k závěru, že su možná ještě moc měkej! :)"

 

Britské listy ohodnotily Janečkovu činnost v Nadačnímfondu proti korupci, jako odpustek za jeho ponikání - a rozepsali šířeji, jak bychom aktuálně měli na derivátové podnikání nahlížet: http://www.blisty.cz/art/66320.html - Je totiž velmi pravděpodobné, že ČR Tobinovu daň a zákaz short-sellů (spekulací na pokles) - tyto nástroje krocení derivátového podnikání nyní zaváděné v EU neschválila právě kvůli společnosti RSJ Karla Janečka a FIO bank, které z nich žijí, jenže tím právě ponchala obchodování s akciemi bez zpětné vazby k realitě v rovině kasinového kapitalismu. Janeček obracíá ročně asi 45 násobek našeho HDP, filantropicky podporuje i českou vědu, ale jeho algoritmické vysokorekvenční obchodování je ve skutečnosti skalpováním klasických investorů řídících se racionálními ekonomickými ukazateli, aby pomocí kapitálu klientů používající jeho softwarové zázemí určil hru, na níž vydělá pro sebe drobné - totiž cca miliardu ročně. Přitom podle vyjádření nejmenovaného experta jde matematicky o docela prostou záležitost, těžící z toho, že v Čechách recenze na obdobné jiné progrmy algoritmického obchodování nejsou příliš známy. Jak vidno, čeští spekulanti mají peněz dost, RSJ se ale spojuje i se zahraničními finančními skupinami a obchoduje na burzích v Londýně, Chicagu a  Frankfurtu, Janeček a jeho tým jsou co do objemu peněz největší spekulanti na londýnské burze Liffe. O tom, proč je vlastně derivátové obchodování, při němž stačí mít 10% vkládané částky a FIO dodá (vyemituje v podobě virtuálních kreditů) 90% zbytku, pojednává jiné kukaččí vejce, jež staké přistálo letos v Lucerně (totiž přednáška Andrease Clausse) jež si představíme na konci tohoto článku. Jinak o derivátech a hrozícím prasknutí derivátové bubliny také zde: http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/1394 O tom,co může (musí) pojít z projektu suplování občanské společnosti subjektem/subjekty bez sociálního cítění, se zamýšlí Ondřej Slačálek: http://www.denikreferendum.cz/clanek/13120-vratte-stat-bohatym-a-kratkozrakym

Následně při předávání Zlatého Slavíka projevil Janečkovi podporu velmi "originálně" Daniel Landa vybavený živým kohoutem, a prohlašující se za "kouzelníka Žito 44" (https://www.youtube.com/watch?v=8S45OkBvsy8), shodně s Janečkem vyhrožujíc národu, co si dovoluje, že volí komunisty, (proto on své nacistické texty nepsal, zednářskou lóži či sektu nezakládal /pozn. míněno Ordo Lumen Templi, jehož prominentním členem je kupříkladu primátor Brna Onderka proslulý zavedním jeslí za 6000 měsíčně, vztyčením orloje ve tvaru pyje, systematickou destrukcí brněnské kultury... na kasinovou politiku Brna se zeptejte  Matěje Hollana ...a pak nějaké další klony jako poslanec ODS  Vidím a narkocop  Komorous) /pozn. okamžitě vznikla replika Martina Kašpárka: "Dvacet let točím porno a lidi furt volí komunisty. - Robert Rosenberg"./, mimochodem, ono 44 v runovém písmu připomíná SS, má vztah k 88 (symbol Heil Hitler v runovém písu a Wehrmachtu) a hvězdicové runa Hagal (kterou Žito briskně překřtil na slovanskou runu Gibu) evokuje nacistickou mystiku a ideologii a je to další Landova zastřená provokace - pročež ezprostřdně vznikl komický proti výstup kouzelníka Prosa (pardon: Pro44a): https://www.youtube.com/watch?v=jtpzX2ojEdg ), skandálně prohlašujíc Karla Janečka za svého Krále králů (rovného Ježíšovi). což posléze Janeček v online rozhovoru na http://tn.nova.cz/zpravy/rozhovory//nedatováno, ale těsně po Zlatém slavíku/ pozitivně kvituje, ačkoliv o morálních kvalitách Daniela Landy nejlépe vypovídá tento Facebookový uživatel:stav uživatele Tomáš Pavlíček. Amrit Sen. :"Zkopíroval jsem komentář k vystoupení Daniela Landy v TV Ivaniný černý kamarádky, jejíž jméno neuvedu, protože jí nemám v přátelích a nemám k tomu tudíž svolení...k tomu z mý strany nemám co dodat, jen, že si jeho a jemu podobný, včetně Kandidáta takhle pamatuju:" "Daniel Landa je ještě větší chudák, než jsme doufali.Je to chudák, který v roce 1992 letěl 1. v davu v metru Hradčanská, první mezi šmejdy, kteří mě porazili na eskalátorech a tlačili mi hlavu do zajíždějících schodů a řval "Vemte si jí bratři, je vaše!" Přišla jsem o zub - což moji přátelé mohou doložit, přišla jsem dobitá do práce, kde jsem se tehdy starala za 850,- Kč o nemocné a postižené děti v kojeneckém ústavu, na odd. "Naďa". Na jeho řvaní "Už teče, už teče?" nikdy nezapomenu. Stejně jako na v davu schovaného dnešního kandidáta na prezidenta - Franze. "Sedřete jí to vobočí, to vopičí vobočí." Takže tolik moje vzpomínka dnes k svini jménem Daniel Landa." ŽE to nebude událost nahodilá,potvrzuje aktuáln toto: http://www.super.cz/17771-laska-a-mir-podle-dana-landy-kouzelnik-zito-44-s-nozem-v-ruce-zbil-nahodne-kolemjdouci.html-totéž z jiného zdroje:  Ales Dohnal dne 3. prosinec 2012 v 13:02 ·V dnešním Respektu Irena Svobodová popisuje příhodu, které se odehrála minulý týden v Praze na Vyšehradě, hlavní aktéry jsou tři neznámí lidé, Daniel Landa alias Žito44 a nůž: "Podle svědecky doložené příhody z minulého týdne Daniel Landa v půl druhé v noci na Vyšehradě stáhl okénko svého porsche a dožadoval se od skupinky tří kolemjdoucích opakovaně odpovědi na otázku: "Jste v lásce a míru?". Když ho jeden z mužů pobaveně poslal "do prdele", Landa vyskočil, nakopl ho a srazil a pak vytáhl nůž a chvíli s ním kolem nich poskakoval. "Vlezli mi schválně do cesty. Trochu jsem do něj pinknul a byl na zemi. Já jsem ho i kopnul? No jo. Jenom jsem je trochu vychoval, aby věděli, že na Vyšehradě se musejí chovat slušně, pak jsem jim dal ruku a předal je míru a lásce." Žito44 reagoval na svém facebookovém profilu: "Ke směšné noční potyčce líčené v Respektu: Bylo to přímo před mým domem. Občas bývám napadán protilandovskými individui (hecířské články léta fungují, to je jasné) posilněnými alkoholem. Když mi vstupují z chodníku do silnice tři muži a jedna žena spíše levicového vzeření a zjevně posilněni alkoholem, napadlo mě klasické schéma. Neboť to bylo přímo před mým domem, zeptal jsem se jich, jestli jdouv míru a vlásce. Po tom co jsem byl třikrát poslán do prdele a k odchodu se nijak neměli, jsem raději proti přesile zaútočil. Největšího jsem poslal na zem drobným šťouchnutím do brady a na další tři, zejména muže s batohem jsem vytáhl nůž se slovy ať nechá batoh na zádech. Zkontroloval jsem, zda nemají zbraň a nůž jsem zastrčil. Vyhuboval jsem jim a topmu s batohem jsem se omluvil za nůž a řekl jsem mu, z jakých důvodů to bylo - bezpečnostních. Poté jsem jim trochu vyhuboval za rušení nočního klidu a propustil. nikomu se nic nestalo. Nejlepší bude, když se lidé k sobě budou prostě chovat slušně. Pak se nic nestane. Slušnost je dokonalá hranice mezi hrubými a drzými."

Status po několika minutách bez vysvětlení smazal, myslím, že je zajímavé ho zachovat aspoň takto, jako bonus přináším několik citací fanoušků ŽITA44, kopíroval jsem je do svého příspěvku, který v důsledku vymazání původního statusu ŽITA44 již také zmizel. Zůstalo mi ale otevřené okno, proto se o ně mohu podělit aspoň takto a printscreenem, bohužel jsem je většinou nekopíroval i s jmény. "Nadhled je jediná spása.""Lepší než nůž by byl meč aspon by to bylo stylovější" Hugo Fibiger Naplňuje svou výhrůžku z udílení Slavíků: "Slušní lidé se mě nemusejí bát!" Slušné lidi, pochopitelně, kádruje výlučně Zrno 88:2...  zkrátka: ať se v Česku stane, co se stane, druhý den to ví i poslední hajzlbába, a kdyby někteří naivové  a snobi nebyli příliš povznesení nad to se s obyčejnými lidmi bavit, měli by jasno také.

Během online rozhovoru 26.11.2012 s Janečkem krátce po Pražské evoluci došlo k několika komickým situacím, jako je následující:

Janeček a drogy

___________________________

Zatím se ke Karlovi Janečkovi jeho morálce a plánu vyjádřil A.B. Bartoš: http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/9873-kdo-je-karel-janecek-ktereho-daniel-landa-zito-44-oznacil-kralem-kralu-.aspx

O nadačním fondu proti korupci, který kupodivu si nikdy nekld za cíl probojovat zákaz anonymních akcií, dost možná vypovídá dobře následující článek, byť zdroj již byl také mezitím protažen kanálem a ač patrě nelze brát za bernou minci možnost, že ředitel DPP Dvořák šéfoval DPP nějak výborně či kvalitně: http://www.apuen.cz/z-boje-proti-korupci-je-spatna-detektivka Karel Janeček se sérií článků o tom, že to se "ozývají potrefenné korupčnické husy" sérií článků, jimž je dáván nesmírný mediální prostor všude možně, nařčení brání.

(a samozřejmě také posměváčci: http://www.zitcesko.cz/2012/11/28/nova-ustava-krale-karla-a-jeho-kouzelnika-zita)

_______________________

UF, zmonitorování celéhgo pořadu podruhé mi zabralo moc času, na oponentuře tohoto volebního systému, budu pracovat zítra, je to sice jednoduché, ale je hodně páce s tím, vyjádřit se tak, aby lidé oponenturu pochopili.

_______________________

A proč vlastně o Žitu 44 - ono to není až tak nevinné, jak by se mohlo zdát (http://hassan.blog.idnes.cz/c/307909/Trava-je-zelena-nebe-je-modre-a-Landa-je-nacek-az-do-morku-kosti.html) Pro opravdové zájemce - reportáž čt1 o Landovy, okultismu, pojítku s politiky atd): http://www.ceskatelevize.cz/porady/10213532412-landuv-lektvar-lasky/309294340090001/:Fašista LANDA, templář LANDA, zakladatel okultního řádu LANDA, autor hry TAJEMSTVÍ, očekávatel ZLATÉHO DRAKA - Karla Janečka - jakožto lži-mesiáše českého národa.... Jung a jeho symboly, severské runy, silná slova, agrese... Kryl....To vše je jeden z nejznámějších českých "umělců" :) Ve hře Tajemství Zlatého draka, která měla premiéru v listopadu 2008 a derniéru 18. května 2011 v brněnském Mahenově divadle, hraje postavu Merkuria.

"Taková malá planetka vesmírem si sviští.
Z dálky světu přiváží úplně NOVÝ ŘÁD.
Osmý den chaosu a bordel v mraveništi.
To zavrhla matka syna jenž jí neměl rád.

Jsem Smrtihlav, tak drž se mých křídel
a obletíme svět.
A všichni budou závidět.
Smrtihlav na zádech ozdoba z kostí,
vítám tě v řadách pozvaných hostí."

Jeho poslední album NIGREDO mělo stejnojmenou píseň, která ukazuje několik rysů Landovy víry ve Zlatého Draka, kterým se dle všeho stal Karel Janeček, americká agent a europistický sluha NWO.... http://www.youtube.com/watch?v=-meMjUr0Dp4  Podobných písní má Landa více, včetně písně z neo-fašistickýho alba NEO-FOLK, Zlatý drak...


 • Hugo FibigerHlas holohlavé ulice bude dělat v neděli bordel na Vyšehradě... Uvidíme.

  Kateřina AmiourováJo takhle, shito tam půjde rolničkovat, to je nátlak?

  Hugo Fibigerjj - Mám spíš dojem, že test loyality budoucí leibstandarde...

  Hugo FibigerDneska patrně překročí jeho příznivci počet 19 tisíc, ale gró té vymaštěné klaky je spíš na mobilu, než na netu...
 • /mimochodem, o tom nedělním setkání na Vyšehradě Blesk ze 3.12.2012 píše, že se sešlo "pouze" 200 lidí./
 • Při sobotě dosáhne okohoutěný Žito na Facebooku 20 000 anoušků - důvod k zásadnímu prohlášení k tomu, na jaké vařené nudli je utáhl:
 • Žito má 20 000 fanoušků
 • Že "Žijeme v zemi pitomců" dokazuje analýza posledního runtime routine erroru naší státnosti: http://blisty.cz/art/66284.html
 • Chcete-li nejzákladnější analýzu vad - osobnostní kvality také nejsou v populaci zastoupené rovnoměrně podle obvodů, ani činorodost politickýh aktivit, tedy není demokrtické omezovat počet uchazečů o politickou práci na 15 na obvod, ani dosah slávy se nekryje s obvody - Pražácio mají zkušenosti s tím, že na jednomkonci Prahy žijí, na druhý se chodí bavit a ve třetím pracují, všude mají jejich aktivity jiný dosah. A konečně  populisté a korupčníci nejsou, jak jste si dávho měli všimnout jen politici, nýbrž takié občané, takže člověk byť skvělý,m v určitých obvodech nemá šanci projít. Za další nemají všichni občané sílu na to, aby si zjišťovali informace ani o 15 kandidátech, nemají internet, nevidí na obrazovku, nebo jsou přepracovaní, zde se zdá být lepší garancí kvality prohlédnutí si oobnostnostních kvalit leadrů, kteří to hnutí vedou. Kdo někdy hrál nějaké psychologické hry, ví, že tento skrytě a převlečeně většinový systém znamená jedinou záruku - a to, že 80% obyvatel nedostane to, co chtělo. navržený sstém znamená jedinou záruku - totiž, že figurky v politice by se asi vyměňovaly rychleji, ale rychlost také neznamená záruku solidního vedení země, může se stát, že společnost spící by si vykoledovala jen vývoj metod, jak voliče napálit, nekutečný rozvoj balamucení a lhaní a dalšího chaosu. Ne, podstatně přínosnější, než takto měnit ná stávající volební sytém (který by ale snesl poměrné zastoupení i od nižšího procenta získaných hlasů by bylo oddělení volební kampaně od peněz - kupříkladu dotací na vytopení prostor kulturních center či divadel pro politické diskuze a probouzení spící společnosti - Itálie má kupříkladu zákon, že kdokoliv nedělá bulvární žurnalitiku, tak má jeho redakce nárok na dotaci. A konečně vnucování schématu  jeden člověk vobvodu nedává hnutím příliš šancí vytvořit si  spolupracovní tým pro spárvu země z vlády a parlamentu přirozeně,  tedyy také není garancí kvality, na druhou stranu, nutnost mít nasbíáno uručitý počet podpisů na každého kandidáta naopak s sebou nese jako úspěšnější strategii sbírání podpisů vsádkiově, po desti v každém obvodu, tedy jednak pranici lokálních zájmů v parlamentu nebo naopak stejný útisk velkými  partajemi, jaký tu máme, ale - tento návrh se mi nezdá tak špatný -strany by musely vystavit kvalitní lidi a aktivně je hledat,  jenže je tu problém - máme pojistku proti vydírání zaměstnanců povinností podpisu kandidátní listiny , takže bychom se tejně mohi dokat týmů§ dobře lhocích kmotrů, nezbývá, než podporovat osobníámi postoji intelektuální proudění v zemi a bránit nositele každé dobré myšlenky, před jejím zcizením a vydáváním jiným subjektem za vlastní. Jak se to dělá? Velmi těžké, v každém případě musím ujistit své spoluobčany, že budování strany, není práce pro marketéry na jednu sezonu, není to vůbec marketingová práce, má-li vzejít nějaký myšlenkový proud a setrvalá spolupráce se sympatizanty, jediná záruka možnosti  spravovat tuto zemi, a jedině myšlenkový a osobnostní vývoj a pohyb dokáže tuto zemi spravovat kvalitně, ale k tomu je zapotřebí autentického (resp. autentických) hnutí. A víc právě nechci říkat, aby se to nestalo něčí marketingovou kampaní. O tom, proč je Janečkův systém vlastně převlečeně  skrytě většinový si nejspíše střihnu samotatnou analýzu. Z reakcí pod videem na youtube: "Janečkova vize volebního systému je odpuzující, je to evidentně hysterický progresivista/dobrotvůrce, který nepochopil, že zastupitelská demokracie tyje a prosperuje z adekvátního zastoupení VŠECH občanských skupin, je tedy nepředstavitelné, aby se voliči navzájem potírali negativními hlasy, což LOGICKY povede jen k další polarizaci postojů - skutečně výrazní a vokální politici to samozřejmě odnesou a druhý tábor je vymínusuje, zatímco šedé populistické svině prolezou. O jeho systému čtyř hlasů pro každého voliče, z nichž jeden by byl záporný ""f4ust85 1 week ago - počítáno od 4.12.
 • Slíbeného Andrease Clausse najdete v dobré společnosti zde: http://www.vasevec.cz/blogy/novy-zdrojar-alternativnich-ekonomickych-pristupu-na-facebooku
 • A já stále otálím s rozborem  Janečkova systému, protože nevím, zda náhodou nevydá na celý jeden dlouhý samostatný článek - protože chci také učinit vlastní návrh, protože mi projekt pražských miliardářů na blízkio i na dálku smrdí absolutní kontrolou společnosti a dění ve společnosti a také proto, že:
 •  Jistá je jen jedna věc:před naší společnostíá stojí tak strašné= problémy, že je dokáže vyřešit jen společnost emancipovaná a moerní. A : nepodaří se žádné ekonomické řešení uskutečnist, nezdaří-li se dát do pořádku práva, a k těm je zapotřebí Dělat Politiku!  Tak, jako to uměli nši předci: každý den a každodenním konáním! Ibsen o lži a štěstí

 • Nemám však takřka námitek proti tomuto volebnímu systému vyvinutému politickým hnutím Spojení 12, jež zde úpopisuje josef Mráz: http://www.blisty.cz/art/70096.html
 • Janeček posléze odpoídal online i čtenářům Reflexu 5.12.2012:  http://www.reflex.cz/clanek/zpravy/48720/karel-janecek-odpovidal-na-vase-dotazy-v-on-line-chatu-reflexu.html
  Otázka: "Dobrý den,ráda bych věděla.proč se u nás nezabavuje majetek lidem,kteří jej nabyli "zlodějnou",korupcí,apd.Klidně jej přepíší na své příbuzné a nikdo nemusí doložit jak k takovému majetku,třeba jejich velmi mladé děti přišly,i když ještě vůbec nepracovaly.Co byste udělal v této otázce Vy?Já jsem velice proto,aby všichni politici museli doložit původ svého majetku a totéž jejich nejbližší rodiny.Zdravím Vás a děkuji (Stoklasová) "

  Janeček: Doložení majetku je správná věc. Nejprve potřebujeme změnit volební systém, dostat k moci slušné lidi a pak budeme schopni přijmout odpovídající legislativu.

  Už do toho jde Král Králů natvrdo: Podpořte nový volební systém (my se dostaneme k moci)  a já vám pochytám zloděje...
 •   A další z online rozhovoru Karla Janečka pro Reflex.cz:
  "Vážení čtenáři, otázka výše je typickou ukázkou těžce negativního myšlení a předpokladů. Já jsem přesvědčen, že tázající ji myslí upřímně a je o své pravdě přesvědčen. Bohužel, podobné pomatené myšlení je největším rizikem pro naši budoucnost. Nikoliv ti zlojedi, kterých je minimum. Největším nebezpečním jsou pomatenci."
 • A zde je velmi výživné čtení pd pana Urbana  "Petr Nečas a příběh jedné fotograie", 14.9.2010: http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jan-urban.php?itemid=10772&from=0#nucleus_cf   
  Landa údajně kolem roku 2010 zajišťoval korupčnímu velení rady Prahy 11 "ochranku" a pomáhal Daliboru Mlejnskému "zajišťovat shodu při jednáních rady", současně se Mlejnský nechal vyfotografovat na megabillboard s thaiboxery a boxery z Landovy leibstandarde se součástkami rasistických a nacistických symbolů a hesel na oblečeních a tetování... Prostě velmi výživné čtení, které leccos vysvětluje, jak se to má s Landovým "tažením proti korupci" a mění tenhle chtěný dojem z propojení Landa - Karel Janeček a zamlčeným spojením Landa - Janeček radní za ODS v pravý opak - guerillu proti potenciálním potračům korupce.../pozn. Janečkem v Urbanově článekui není zjevně myšlen Karel Janeček, nýbrž "tenor" Janeček, starosta Prahy 5 (doufám, že už bývalý/ A jak na toto Daniel Landa odpověděl:
 • Hugo Fibiger

  Žito 44: "Hugo Fibiger Jsme tam na fotce, protože tam cvičí Hanuman Gym Praha. Ten objekt si my nepronajímáme a s majitelem (radnicí) nemáme nic společného, krom toho, že náš klub muay thai je u lidí, kteří si pronajímají barák města ke sportovním účelům. To není hospoda. Ty Vaše vývody jsou trochen komplikované, taháte mne do něčeho, do čeho nepatřím. To je záměr, nebo nevědomí?."

  Načež jsem mu "uklidněn" odpověděl: "Žito 44: Díky, že jste mne ubezpečil, že Jan Urban lže! Rád mu to na University of New York in Prague vzkážu."
 • Blog pana Urbana má pokračování z 20.10-2010: http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jan-urban.php?itemid=10812
 • Josef Mottl NeovčanŽITO 44 BYL BLOKNUT NA FACEBOOKU! TO ZNAMENÁ ŽE ADMINOVÉ FB SE PROBRALI :-) ----se ukázalo jako planý poplach - nešlo o zablokování pravého profilu, ten jede dál.
 • Tomáš Pavlíček ""Tohle je ukázka výroku z přesně takového vinou Pozitivní Evolucí vymytého mozku , no naštěstí to probíhá jen u některých jedinců na území ČR.
  Petr Pěta "současně s PE probíhá i transformace kolektivního vědomí, pravděpodobně spojená i s přechodem polárního jazyka na nepolární (místo rozlišování na pozitivní a negativní, dobro a zlo, pravdu a lež, lásku a bolest prostě jen vnímání stavu tady a teď, JSEM, vnímám, nehodnotím, žiju, raduju se, miluju, děkuju, za vše, i co jsem prošel a dřív hodnotil jako bolestné a negativní, jen už to nemá punc toho pólu) a to se teprve učíme. Teď v té přechodné době se prostě snažíme ve slovech z toho vymotat všichni jak umíme. Proto je dobrý nahlížet za slova, na úmysl, motivaci, do očí a do srdcí lidí."
  Relativizace zla, jako třeba neonacismu v mozcích některých nešťastníků - to je to jediné co se Pozitivní Evoluci zatim povedlo.
  Chodil jsem na profil té takzvané Po44itivní evolice debatovat a nešetřil kritikou. Teď jsem napsal ale tohle a zablokli mi možnost cokoli vkládat . Neboli - uznali, že jsem se trefil
  """" S lidmi kteří se plně oodali Pozitivní Evoluci je do
  st podobné jako s lidmi co jsou až po uši zmanipulovaní v nějaké multi level marketingové akci třeba na zázračné hrnce jisté značky , geniální vysavače , zázračnou kosmetiku či příslušníky nejaké náboženské sekty a vnucují svoje myšlenky a zboží všude kolem a na obranu před odporem maj výzbroj pozitivního myšlení, které jim při hromadnýc
  h akcích té sekty zapravili do mozků ti podvodníci kteří to vedou.
  Jenže na hrnce, vysavače, kosmetiku i nějaký pomatený náboženství se můžu vykašlat, netýká s mě a pokud mi zrovna nebude některé z obětí těch firem či sekt líto , tak se tím zabývat nemusím a s těmi lidmi se o tom nebavím.
  ALE politika se týká nás všech a je dobré, když se o ní všichni navzájem bavíme. Bohužel ale jsou jedinci, kteří si nechaj vymejt mozky podvodníkama jako je Janeček stejnými metodami, jako lidem vymejval mozky prodejci těch hrnců a vysavačů, no a s takkovými lidmi je jakákoli debata nemožná - jsou to lidé z jiného vesmíru . Jakýkoli nesouhlas odbydou mantrama o pozitivním myšlení a hotovo - motaj se v kruhu.

  A jelikož cítím, že toto Janečkovské vymávýní mozků je velmi nebezpečné pro celou společnost, jde mi o to, aby se ten hnus zastavil a už nešířil, tak právě proto jsem zde a píšu to co píšu

  A jsem optimista, nejen že v to doufam, ale vlastně už i vidím že P.E, má svůj zenit už za sebou. Janeček už nic nového neříká, tudíž jeho ovce už nic nového nepapoškují. Janeček už jen mlátí jen starou slámu.
  Prázdnou žitnou slámu "" /pozn.: formování a šlechtění PE sekty probíhá např. zde: http://www.naplnkbelik.cz/ nebo takto /FB aplikace/:

  Pozitivní evoluce · středa Každý může podpořit lidi kolem sebe, kteří za to stojí a pomáhají druhým. Podpořte své přátele v jejich úsilí a dejte jim vědět, že mají Váš dík třeba ZDE: https://bfapp.cz/poslidik
 • Padl názor,  že co se týká povahy pozitivně m yslící sekty, to nejvíce připomíná projekt reverena Moona, alias sekte CÍrkev sjednocení. Psdl konkrétně v reakci na toto: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9FgBjcHl6WU
 • FB uživatel Pozitivní evoluce položil otázku:

  Který z claimů, se Vám líbí nejvíce?

  Jde to i po dobrém.
  Máme málo času.
  Špatný pocit pramení ze špatného chování. A naopak.
  Netolerovat zlo.
  Chovej se líp, budeš šťastnější.
  Stačí trocha od každého.
  Když lidé vidí pozitivní příklad, postupně se přidají.
  Pravdy se nebojme.
  Buď.
  Kolik nás je?
  Mezitím , jak se ukazuje, řada aspektů, které já neprobrala, se projevilo v plné barvě - a dává smysl A.B.Batošovi, kteý se Krlem Janekem a Danielem Landou zabývá dlouhodobě:  http://www.vasevec.cz/blogy/cekani-na-janeckovu-vladu-iluminatu
 • A: Jaký paradox- děti zlojedů učí bratr pozitivního vůdce http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-58970830-nebuduji-kralovstvi-kolem-sveho-jmena
 • od Jaroslav Plesl _Pozor, pozor! Významným obchodním partnerem/věřitelem Ctirada Hemelíka, spoluorganizátora očistného hnutí Pozitivní evoluce, je akciová společnost Maitrea. A tu vlastní... tramtarará: privatizátor MUS Antonín Koláček! Konec hlášení. #zjedi #zlojedi #zluhove #zito44 #rolneni #cink! http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/svet-miliardaru/byvaly-uhlobaron-kolacek-zvysil-o-miliardu-kapital-maitrey_229124.html
 • další komentáře k volebnímu systíému, jak byl Švejnarem-Janečkem navržen: Vrba  Janečkem navrhnutý systém velice posiluje pozici médií při volbách. Vzhledem k negativním hlasům a omezenému počtu dvou kandidátů na každou stranu stačí ve spřátelených (vlastněných) médiích vyškvařit 2 kandidáty CSSD, 2 kandidáty ODS a vychválit 2 spřátelené kandidáty.Takto stačí zmanipulovat "pouze" 20-30% voličů, aby to dopadlo tak, jak si loutkovodič přeje.Navíc voliči ODS vyškrkají komunisty, CSSD ODS a KSCM ODS, takže tím hodně posílí malé strany.8 O to přesně jde, atomizovat politickou scénu a tím ji vykastrovat. V parlamentu bude každý pes jiná ves, na ničem zásadním se nikdy neshodnou, bude to jen žvanírna a rozhodovat se bude jinde. Ne že to je dnes jiné, ale při dnešním systému to hypoteticky hrozí, že to může být jiné.
 • A dalščí člábnek A.B.Bartoše: http://www.zvedavec.org/komentare/2012/12/5256-pozitivni-revoluce-karla-janecka.htm
 • O americkém představení v Lucerně psal i Mirolav Zelenka: http://www.miroslav-zelenka.cz/cz/clanky/janeckova-pozitivni-evoluce
 • ______________________________
 • Podporuje Kalousek Pozitivní evoluci Karla Janečka?Ten se vyjádřil k prezidentským volbám ve prospěch Karla Schwarzenberga: http://www.youtube.com/watch?v=me4qHZBre0Y
 • související článek: http://www.vasevec.cz/blogy/prezidentsky-kandidat-karel-schwarzenberg-jeho-podporovatele
 • MUDr. Jan Hnízdil se posléze k projektu Pozitivní evoluce Karla Janečka několikrát kriticky vyjádřil, kupříkladu zde: http://beta.parlamentnilisty.cz/zpravy/Lekar-Hnizdil-Musime-uplne-zmenit-system-Ale-ne-tak-jak-radi-Janecek-271264

 

14.9.2013 - měsíc a něco před mimořádnými volbami vstupuje pan Janeček na scénu znovu: http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/janecek-opet-u-sveho-kamarada-krause-to-byly-zase-perly/  a zde na živo, kdy předvedl neuvěřitelně kouzelný trik - představil nám systéím, který zde již v podstatě máme :))) - jde o trik iluzionistický - ti, kteří si nevšimli, že máme již zavedené kroužkování kandidátů, si mohou myslet, že jde o zásluhu Karla janečka!! :((((: http://www.youtube.com/watch?v=QGRw1KC8Nr0

A.B.B. o volebním projektu Karla Janečka /Změna(PRO! Kraj)-ANO2011-Strana zelených/  pro volby 25.-26.10.2013: http://www.prvnizpravy.cz/sloupky/dve-politicke-strany-karla-janecka/ 

12.12.2013: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Miliardar-Karel-Janecek-prepocital-vysledky-voleb-To-budete-koukat-296635

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/225937/sok-pro-lekarnici-dolezelovou-milenec-a-miliardar-janecek-priznal-pomer-s-dalsi-zenou-kdo-je-tajemna-marketa.html Marcela Pomajbíková Těžko říci, jak tímto pohledem posuzovat svérázný soukromý život plný podvádění svých žen a dětí. http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Bulvar-si-vychutnava-miliardare-Janecka-kvuli-modelce-Ctete-co-povedel-nam-298464

„Nacházím smysl života v současné době ve vynaložené energii a práci v přeměně společnosti v pozitivní společnost,“ vykládal na podzim Janeček v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz. „Došel jsem jednoznačně k tomu, že když chce mít člověk kvalitní život, musí jednat morálně a podle hodnot. Myslet si, že když něco ukradnu, někoho zneužiju nebo podvedu, a tím krátkodobě zbohatnu nebo se dostanu k moci, tak mi to zkvalitní život, je iluze,“ 
„Lidé mohou mít šťastný život, až pochopí, že k tomu je potřeba pravda a čestnost,“ zaznělo také v Janečkově rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.
Tomáš Imrich ... a tady dva Danielové vedle sebe ... budoucí ministr kultury... a Žito Alias Borathttps://www.youtube.com/watch?v=hFXdYiuoFKQ
www.youtube.com
Daniel Landa minulý rok na předávání Českého slavíka oznámil zrození Žita 44. Nyní je ale Žito 44 již minulostí...Co se za ten rok stalo? http://www.danlanda/...

 

10.12.2014: Nedá si pokoj! Nedá si pokoj........................... Miliardář Karel Janeček, zakladatel Nadačního fondu proti korupci, ve středeční Kauze dne Rádia Impuls hovořil o novém volebním systému, který podle jeho názoru ovlivní celý svět. Původně chtěl měnit jen Česko, ale pak se začal soustředit na mezinárodní dosah. Systém by podle Janečka mohl přispět také k tomu, že už by se prezidentem nestal Miloš Zeman, kterého ostře kritizuje.http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Miliardar-Janecek-v-radiu-mluvil-o-svem-volebnim-systemu-Ted-s-nim-pry-planuje-zmenit-nejen-CR-ale-cely-svet-349555 

16.3.2017: Zatímco jste spali: Společnost Cínovecká deponie, kterou ovládá investiční skupina RSJ miliardáře a filantropa Karla Janečka, dostala od báňského úřadu poslední povolení k těžbě lithia z odkaliště v krušnohorském Cínovci....   http://www.quintus-sertorius.net/news/zatimco-jste-spali-spolecnost-cinovecka-deponie-kterou-ovlada-investicni-skupina-rsj-miliardare-a-filantropa-karla-janecka-dostala-od-banskeho-uradu-posledni-povoleni-k-tezbe-lithia-z-odkaliste-v-krusnohorskem-cinovci/ 

 29.3.2017: http://kultura.zpravy.idnes.cz/daniel-landa-rozstrel-0u2-/hudba.aspx?c=A170327_112206_hudba_ts

 23.1.2018: Karel Janeček už zase vystrkuje růžky se svým svinským plánem čtyř voličských hlasů, z nichž by jeden byl záporný, Je to vidět na volební reklamě, teď to propaguje organizace prezident21.cz Jiri Zelezny:  Zaporny hlas umoznuje formulaci zajimavych matematickych uloh, pro praktickou politiku to ale neni. Je to neco jako propagace komplexnich cisel v ucetnictvi." Jan Prochazka: "Má to samé výhody, jen  to není demokratické, ani trochu. amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes hypertextové tlačítko Kateřina Amiourová, poté na tlačítko blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy. K březnu 2020 je jich přes 800 - a vesměs neztratily nic na své aktualitě!!

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

amiourful

Jiří Schlimbachu víte něco o tom, co se děje v našíá akademické sféře? Chccete vidět ty zástupy makléřů, co mají bytelnou praxi, na rozdíl od nekonformních? To jen o ekonomii. A kdykoliv odvolat - to už je opravdu ochlokracie, to mohla jedna strana u vlády, která také měla jen jede názor.ový proud přípustný. Nezapomínejte na tom, že třeba takové Kassandry nebývají nijak populární.

klokan

   Nějaký miliardářský čaroděj ( snad dobroděj ) ?   Velice mě zaujal i onen mediální humbuk kolem něj. Základní otázkou stále zůstává, zda vůbec mohl poctivě pracující občan, mohl dosáhnout nějakých miliardových, byť částečně virtuálních majetků. Vždyť občané, kteří by se chtěli uživit poctivou prací ani tuto možnost nemají. V negativním případě vyfasují i oranžové, žluté či zelené vestičky a košťátko, aby neztratili pracovní návyky. Pan Kalousek a jeho boys tuto formu roboty sice poněkud zdemokratizují, aby po ústavní stránce bylo lze vše řádně odůvodnit. Podstata tohoto klientelisticko, korupčnicko mafiánského systému však zůstane nezměněna. Nějaké fondy k vedení boje proti korupci se jeví toliko jako směšné, když lze vlastně zkorumpovat i boj proti korupci, stejně jako boj za zachování životního prostředí k přežití občanů.

schlimbach

Reforma společnosti navrhuje průběžný volební systém, kdy voliči mohou kdykoliv změnit své předchozí rozhodnutí a politici mohou být odvoláni kdykoliv. Další výhodou je to, že kandidátem se může stát každý, kdo chce, pokud sežene podporu například 2 000 osob pro celostátním úroveň - není to tedy výsadou politických stran.

Výhodou je, že i obsazení funkcí, jako předseda soudu, státní zástupce, policejní prezident atd se děje volbou občanů - POZOR - kandidátem může být jen osoba splňující podmínky - vzdělání, praxi atd.

K čřemu jsou nám dnešní "výhody", kdy volíme osoby, které v daném oboru nemají nejmenší znalosti, které se obklopují nikým nevolenými poradci a fungují de facto jako bílí koňové těchto poradců, protože sami nemají nejmenší šanci zhodnotit dopad rozhodnutí svých poradců, právě s ohledem na nekompetentnost. Pro koho je to tedy výhoda, že může zastávat různé funkce diletanmt? Pro národ? To asi těžko -(

amiourful

Tak jsem právě dopracovala oponenturu, velmi skromnou na jeden delší odstave, toho jejich volebního návrhu. 

klokan

   Konec konců, populisticko nacionalistická plkání pánů Janečků a Landů, představují pro společnost stejné nebezpečí, ne-li větší  nebezpečí, než otevřeně agresivní antisociální politika kalouskovsko nečasovské klaky. Nakonec se stane kmotr svým loutkovodičem. V čezkém Absurdistánu se zkrátka nemožné stává možným a zítřek již znamená včerejšek.

schlimbach

Bláhoví, kteří si myslí, že přijde spasitel a oni nic nebudou muset udělat :)