Lexigramy v anglickém jazyce

obrazek
21.2.2015 16:50
Kvůli zvláštnosti anglického jazyka jsou lexigramy nepřeložitelné do jakéhokoliv jiného jazyka, protože je nelze využít ani v českém jazyce. Lexigramy na rozdíl od anagramů, sondují a pokoušejí se odhalit vědění a moudrost. Anagramy pracují pouze se slovy nebo frázemi, jejichž slova mohou být přestavěna na jiné slovo či frázi.

Original        Lexigram

SOUTH         SO HOT

(Jih)               (Takové horko)

NORTH         NOT SO HOT

(Sever)          (Ne takové horko)

VIOLENT      NO LOVE

(Násilný)        (Žádná láska)

ENGLISH      SING

(Angličtina)    (Zpívat)

WORLD         LORD

(Svět)            (Pán, Bůh)

 

JESUS OF NAZARETH

JESUS (is) THE SON OF THE SUN

(Ježíš je synem Slunce)

HE AROSE ON EASTER

(Povstal na Velikonoce)

Tento lexigram obsahuje hluboké mystérium Země – srdce.

THE HEART OF JESUS

(was) TRUE TO HER (and) TRUE TO US

(Srdce Ježíšovo k ní /bylo/ pravdivé /a bylo/ pravdivé /i/ k nám)

 

ADOLF HITLER

HITLER HAD OLD FOE (Jews)

(Hitler měl starého nepřítele – Židy)

HE LEFT FOE TO ROT (Jews)

(Nechal nepřítele shnít – Židy)

ROLE OF HITLER:

(Hitlerova role:)

FOE OF HATE and LORD OF HATE

(Nepřítel života a Pán nenávisti)

OR

(Nebo)

FOE OF HATE and LORD OF LIFE

(Nepřítel nenávisti a Pán života)

Hitler měl výše uvedenou volbu. Mohl svoje postavení využít k pokroku lidstva. Místo toho, ale po světě rozséval utrpení a nenávist.

HE TORE AT HAIR, HE HID AT FORT

(Rval si vlasy, ukryl se v pevnosti)

RAID AT FORT

(Přepad v pevnosti)

HE TRIED TO HIDE FEAR,

HE LEFT OLD FOE (Jews) TO DIE OF FIRE

(Zkusil ukrýt strach, nechal starého nepřítele – Židy – zemřít ohněm)

FATE OF HITLER: TO DIE OF LEAD TO HEAD (shot)

(Hitlerův osud: zemřít olovem do hlavy (zastřelen)

 TO DIE OF HOT FIRE (cremated at Fort)

(Zemřít horkým ohněm – zpopelněn v pevnosti)

 THE DEATH OF HITLER FATED

(Hitlerova smrt předurčena)

 

PRESIDENT ABRAHAM LINCOLN

A SAD MAN, ALONE IN A MOB, HE TOLD NO LIES,

OTHERS LIED TO HIM

(Smutný člověk, osamocený v davu, nelhal,

ostatní lhali jemu)

HE LED THE NORTH, AND CALMED REBELS

(Vedl sever a uklidnil rebely)

THE NATION REMAINED UNITED

(Národ zůstal spojen)

 

Stručná pravidla lexigramování

Můžete lexigramovat slovo, jméno, titul nebo frázi:

1)     Každé písmeno každého slova ve vašem lexigramu musí být obsaženo v původním slově, jménu nebo frázi, kterou lexigramujete.

2)     Slovo, jméno nebo fráze, které lexigramujete, nesmí obsahovat víc než čtyři nebo pět samohlásek (A-E-I-O-U). Nejlepší je když lexigram obsahuje tři, maximálně čtyři samohlásky.

3)     Originální slovo, jméno nebo fráze nesmí obsahovat více, než patnáct písmen abecedy, ačkoliv je povoleno, aby původní výraz obsahoval některé písmeno dvakrát, jako třeba „MOONLIGHT SONATA“ (Měsíční sonáta).

pavelherman
Absolvent studijního oboru Politologie a Veřejná správa.
Klíčová slova: angličtina, english, lexigram, lexigramy

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

schlimbach

Je to zajímavý blog, ale vřele doporučuji věnovat se staroslovanskému jazyku - sednete na zadek před géniem našich předků a před jejich znalostmi, které se nám již několik tisíc let snaží tupouni "vymazat" z hlavy, vytrhat naše kořeny ...