Libye, válka, nezávislá svědectví, NWOO a zločin válečné propagandy českých médií

18.10.2011 18:56
O válce v Libyi vycházejí na povrch neustále nová a nová nezávislá svědectví, která staví výstupy našich médií do pozice podpory agresívní války, Jan Korál z organizace New World Order Opposition se rozhodl bojovat s ČT za zobjektivnění jejího zpravodajství, protože mír je vlastně nejvyšší hodnota, o kterou bychom měli jako lidstvo (i jako konkrétní lidé) usilovat, mír znamená životy lidí v bezpečí, válka naopak jejich zmar, a neusilujeme-li o mír, znamená to že nejenže nebráníme válečným tendencím tohoto světa, znamená to, že nejsme připraveni bránit nic lidského, co by chráněno být mělo tak, abychom to ubránili, a úpadek naší humanity a vůle o humánnost usilovat se zákonitě projevuje i na kvalitě procesů, které probíhají v naší vlastní společnosti i ve společnostech, s nimiž musíme ze zásadních důvodů spolupracovat. Jedině tak totiž může být demokracie demokracií - tj. být humánní a spravedlivá ke každé bytosti a místo bariér nastolit klima pro smysluplnou spolupráci i v globálním měřítku. Zatím totiž máme problémy, se kterými jsme jako celek - lidstvo, i jako jednotlivá společenství za 100 let nepohli ani o píď!

Zde je svědectví Lizzy Phelanové, jež dlouho pobývala v Tripolisu, s českými titulky, a ač jde o Facebookovou stránku (Spravodajská Alternatíva), je přístupná a otevřená i pro nefejsbukáře, pusťte si jej a srovnejte s tím, co se dozvídáte o válce v Libyi z našich médií, video má jen 12 minut:

http://www.facebook.com/photo.php?v=10150324255435780

a nyní, pro lepší pochopení necitelnosti a otrlosti (jež je zároveň příčinou nedostatku schopnosti řešit vážné problémy správně) shlédněte názorný doklad toho, jak hluboce vězí naše civilizace ve voyeurismu (lidské oběti, mrtví, zranění, jsou za obrazovkou, nebolí), ubohém konzumerismu a nakolik postupue proces odcizování a faktického odlidšťování člověka (to proto, aby vám došla váha té hrůzy, že ani válka v těsném sousedství v nikom nevzbudi nejmenší reakci vedoucí k soucitu, rozhořčení a činu. Mohli byste být na jejich místě.) Jako kontrast byla zvolena reklama Coca Coly 2011 pro Latinskou Ameriku nazvaná "Důvod proč věřit /v lepší svět/", za nějž tato firma zasluhuje jedině masový a trvalý bojkot zboží:

":http://www.youtube.com/watch?v=1EwOvQ6W_Eg&feature=player_embedded 

a nyní (je-li vám více než 18 a nemáte-li slabé nervy) zkuste svůj nepřipouštěný voyeurismus odrovnat náhodným výběrem násilnického videa z "komunitního" serveru http://www.agresori.com (vraždy, popravy, humus, extrém, porno, moto, military, srandičky), kde každé video má několik mnoho tisíc shlédnutí, zvláštního VIP člena, slouží k ukájení se násilím, a jehož členové jsou obeslatelní kdykoliv a čímkoliv do své mailové schránky. Dojde vám, že na světovém internetu existují o sobě vědoucí uzly sbírající humus, tento humus používající aniž by prozrazovaly účel (agresori peníze nevybírají, tedy jsou sponozorováni, proč) a snad vám, dojde že hlavy takovýchto "projektů" (rozuměj: projektu výchovy komunity jedinců k deviaci prožívání sexuálního vzrušení při asistenci nebo účasti na násilných krvavých aktech - za účelem jejich dalšího "použití") musí nosit sako a kravatu. Vzpomeňte si na Miloševičovo svědectví v HAAGu o tom, že celá válka v 90. roce byla o enormním nasazení kriminálních živlů (jež musel někdo platit) (http://www.nezakladnam.cz/cs/blogy/netsocan/clanky/2009-12-09_rec-slobodana-milosevice-pred-haagskym-tribunalem) a to tehdy nebyl internet !! a zamyslete se nad dalším článkem vynikajícího Františka Stočese ( mírového aktivisty NE ZÁKLADÁM a správce serveru autentických socanů "netsocan") , co dále vyplynulo z Miloševičova svědectví: http://www.nezakladnam.cz/cs/blogy/netsocan/recenze/2009-12-30_milosevic-dokazal-ze-nato-je-agresivnim-a-zlocinnym-paktem. - a dojde vám, že takových, kteří nosí sako a jejichž ruce nejsou proto méně krvavé, než těch, kteří násilnosti priovádějí přímo, ale naopak více, protože svými činy toto  násilí, tuto žumpu pouští ze řetězu a že za přisluhovače je nutno považovat i ty, kteří k válkám zakládají konsens mezi obyvateli v míru žijících států euroatlantského celku mediálním působením, protože o tento konsensus obyvatelstva se opírají politické akty. Právě proto je také jakákoliv propagace války těžkým trestným činem. :(

Jan Korál vznesl svůj apel k ČT, aby zobjektivnila své zpravodajství takt (vlastní dopis je v druhé polovině pod výzvou aktivistům z řad Pirátů i NWOO: http://nwoo.org/view.php?nazevclanku=ceska-televize-stale-vysila-valecnou-propagandu-o-libyi&cisloclanku=2011100040

přišla tato odpověď: http://nwoo.org/view.php?nazevclanku=oficialni-odpoved-ct-na-stiznosti-na-valecnou-propagandu&cisloclanku=2011100049

a nyní se Jan již neudržel a dodokladoval své argumenty:

http://www.nwoo.org/view.php?nazevclanku=2-ultimatum-ceske-televizi-odpoved-na-alibisticke-vymluvy-ke-stiznosti-na-valecnou-propagandu-v-ct&cisloclanku=2011100054

Zákoník o trestných činech proti míru hovoří takto:

§ 407 Podněcování útočné války

(1) Kdo veřejně podněcuje k útočné válce, na které se má podílet Česká republika, takovou válku propaguje nebo válečnou propagandu jinak podporuje, bude potrestán odnětím svobody až na pět let.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na shromáždění, které podléhá oznamovací povinnosti, nebo
b) spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

(3) Příprava je trestná.

Česká republika se války účastní - je členem a platí NATO. A: Zatajování a zkreslování informací ohledně zločinů proti lidskosti je spoluúčast na zločinu.

Jistěže je velmi těžké podchytit komplexní válečné dění a zorientovat se v něm tak, aby slovo objektivní nebylo jen prázdným termínem na papíře, jistěže víme, že existují celé detailně vypracované postupy vedení mediální války, jak ji zpracovala CIA o nichž se samozřejmě vedou utajované konference, ale také víme, že proti záměru povstalců změnit režim protestovalo mírově a masově obyvatelstvo vícera velkých libyjských měst a že Muammar Kaddáfí vůči vlastnímu obyvatelstvu nikdy vojenské násilí nepoužíval (ostatně o i o incidentu z Lockerbie vyšly najevo skutečnosti, jež ukazují na to, že do něj mohl být uměle zapleten a že šlo o intriku vojenských kruhů jiného státu (pro informace si pište na: smirek@shaw.ca). Také je vhodné si uvědomit, že interní předpisy v médiích,o tom, co a jakse smí zobrazovat, jsou takové,že výsledný produkt působí jen jako jakási počítačobvá hra.  A je tedy nasnadě, že dalším, navíc těžkotonážním vyzbrojováním povstalců byla porušena přinejmenším zásada válečného práva o vojenské přiměřenosti: http://www.facebook.com/#!/note.php?note_id=10150187671942656 Navíc jsou vyzbrojování povstalci útočící, tedy jejich mediální a technickou podporou je přímo páchán válečný zločin podpory a vedení agresívní války. Což je to, co byla ČT z odpovědnosti vůči svým divákům povinna konstatovat již dávno. Je to důležitá skutečnost vypovídající o našem významném politickém partnerovi a jeho povaze,vypovídající o povaze organizace, kterou ze svých daní platíme!  .

Lidé z NWOO a NE ZÁKLADNÁM jsou přesvědčěni, že i pouhé pasívní přebírání informací a vstup do předem připravených aranžmá sitruací, kdy lze předem odhanout, jakou vypovídací schopnost budou mít snímané záběry, je vlastně jen doprovázení válečné vřavy kolorovanými ilustracemi a zdá se jim podezřelé, že některé důležité poznatky o válce ČT přímo vynechává (sehnat se dají!) a že přímo tato pasivista  znamená aktivní spřažení voyeurským taktem s tím, kdo válku chce  a tedy válečnou propagandou, že samotná válka je takový zločin, že zločincem se stává i ten, kdo se nesnaží aktivně bránit tomu, aby byly další oběti. Myslí si dokonce, že tato libyjská válka má kromě  mrtvých, zmrzačených, zraněných moc vrátit dříve poklidný a prosperující národ civilizačně hluboko nazpátek a proto je velmi rozhořčena tím, že média nevyvinula dostatečný tlak na to, aby byly místo zbraní používány i metody do krajnosti vyvinuté dioplomacie! Ostatně o samotném konceptu libyjského režimu, hovoří Kaddáfího chytrá a sofistikovaná vládnoucí koncepce, tzv. Zelená kniha, jež zprávám o na Afriku nevídané prosperitě, blahobytnosti obyvatel, sociálním systému a demokratičnosti http://www.nwoo.org/view.php?cisloclanku=2011070058,  odpovídá, proč taková a ne jiná  v převažující míře svých znaků být musela (že sebelepší koncepci mrví lidské neřády typu deliria z moci, chamtivosti, intrikování, přesudků a lhostejnosti, to víme z domova, to zde zmiňovat nechci,  to se projevuje všude, a míra s jakou se to projevuje závisí nejen na politicích), koncepce, která celkem jasně vysvětluje, jakým způsobem funguje dnešní otroctví: http://www.ulozto.cz/hledej/?q=zelena+kniha . No ale my víme, že Kaddáfí byl přeci zlý diktátor, který za nákazu opravdu velkého, enormního, množství lidí se rozhodl pohnat bulharského lékaře a tým sester k zodpovědnosti, tak, že ti byli odsouzeni k trestu smrti a vyoským sazbám žalářování - dokud ovšem nepřijela zkušená diplomatka - bývalá paní Sarkozyová,  jež mu vysvětlila, jak si v mechanismech odběrů krve, jejich kontroly a mezinárodního prodeje krve vina těchto viníků stojí, a on pak je ovšem bez zbytečných keců pustil domů, navzdory pochopitelnému hraničnímu rozhořčení obětí krevní kauzy, davů nakažených HIV. ...no, a že tam umírají nějací civilisté ..."to nám přeci může být fuk!" A o aféře Lockerbie více zde (anglicky): http://www.brasschecktv.com/videos/good-guys-1/iraq-libya-and-911.html zprávy zde uvedené také vyvracejí podávanou legendu!A zde historický  projev Kaddáfího před Vlným shormážděním OSN v roce 2009 - http://janica9.wordpress.com/2012/12/16/historicky-projev-muammara-kaddafiho-na-valnem-shromazdeni-osn-23-zari-2009/

Aktivisté NWOO jsoupřesvačeni,že ČT má v případě tak závažných událostí , jako je válečné dění vkládat do věci více inteligenční námahy než obykle a že jediný správný postu je bránění míru, mají v každém přápadě zájem na tom, aby se uplatnilo právo funkční:  http://www.facebook.com/#!/note.php?note_id=10150435613007656

jsou přesvědčeni, že v době stále více se rozvíjejícho aktivismu, kdy pěšáci i celé šiky vykonávají dobrovolně - protože jsou opravdoví a čestní - spoustu práce zadarmo (a kterým bysete se měli naučit alespoň děkovat, nebo se jednoho dne rozhodnout, že už jim za to nestojíte)  - není problém překonávat informační asymetrii, a je možno sáhnout si i dojiných zdrojů, ba dokonce do autentických zdrojů válečné protistrany, a přesto - i za situace, kdy podle každé lidské zkušenosti je jasné, že na obou stranách mohou být lidé čestní i lidé zákeřní a úchylní, lze válku a její postupy vyhodnocovat do té míy, aby mohly být voleny správné prostředky vedoucí k nápravě a míru - což jak víme, ti, kterým tyto otázky přenecháváme, vojáci, nejsou schopni (ochotni) jak víme ani po dobu 8 let, proto nelze tolerovat utajování fakt za detailů  jejich strany! a je nutno podporovat takovou činnost, která vede k vývinu nových zkušenotí a expertních dovedností (jež, jak evidentní jsou vždy vázány na konkrétní individualitu/! (Už proto, že náš "diplomat" Schwarzenberg /jenž vzhledem ke svému bohatství nemusí mít obavy, že by si někdo troufl jej veřejně označit za bezskrupulozní dobytek/ je ten, co  vetoval v OSN zákaz zbraní s ochuzeným uranem i nášlapných min, včetně všeobecného práva na vodu) Spoustu překladů z nezávislých zdrojů pořizuje AC24 http://www.facebook.com/#!/pages/AC24/176546515755264  nebo http://wertyzreport.com, mnoho článků napsal Daniel Solis a František Stočes. O Libyi píší i www.blisty.cz i www.czechfreepress.cz i www.nezakladnam.cz i www.nenasili.cz.

ČT televize by měla jít do sebe, vzít si k srdci, že ve skutečnoísti neví, zda vůbec je konflikt dvoustranný a kolik je ve hře hráčů, měla bý si vzít k srdci, že neví, zda se svým postojem stojí na správné straně - a že chce-li, aby vždy stála na správné straně, musíte se také starat o to, aby náhled této strany nestál na desinformacích, domněnkách, mýtech, předsudcích, masovou médiální produkcí vyprodukované plytkosti, povrchnosti a vykloktaných mozkových závitech. A teprve až toto udělá, může podle reakcí na pokusy tyto názory změnit nebo vytříbit,  prověřit, jak se tato strana vojenského konfliktu chová, kdo jsou lidé usilující o mír, a kdo v jejích řadách je parazit. A to je důležitý posun, založený na tom, že jediná varianta k válečné propagande je aktivní přistup, překonávání inflrmační asymetrie, podpora rozvoje škály diplomatických přístupů, dovedností a síly snah, jediná varianta k válce, v níž jsme již setrvale, je o mír usilovat, posilovat jej a opevňovat. Rozvinoutou, dovednou, morální, kulturní a počestnou diplomacii potřebujeme i pro ochranu našich vlastních národních zájmů (a nemáme)!

Před několika lety zde vyšla dnes již rozebraná kniha nakladatelství Brána tuším Války USA - dějiny agresívního národa, což je hstorie válek nikoliv obřaných plná, ve zkratce: kdybychom věděli, jak jsou ty banány krvavé, tak je vůbec nežerem. Před mnoha lety aktivisté italské skupiny Primit vytvořili Knihu Vagabund (k jejímuž překladu se chytám), kde na příkladech z uplynulého století průkazně zdokumentovali, že u všech válečných indentů hrál nějakou roli kapitál, že jsou standardní situace, kdy kapitál přechází na válečnou hru, a že zbytek dotvoří více méně lidská kreativita, dezorientované snahy vyřešit vážný nezvládnutý problém, konflikt, kdy se v příšerné kakofonii mísí snahy nevinných se zakonspirovanými do dílčích i dalekosáhlejších scénářů tak, že přiložená polínka prostě nevysvětlitelně přibývají). Bankrotující Řecko kupuje stovky tanků. Když hnutí 911 - čeští Trutheři, což je vlastně dnešní NWOO, obesílali ČT s žádostmi o to, aby zveřejnila studie amerických kolegů, které především pořádili více informací a průkazných dokladů, než celá oficiální vyšetřovací komise, (v nejkompaktnější formě zde: http://www.uloz.to/hledej/?q=9-11+dvd+nwoo+org&category=1&disclaimer=0 - kdy sice nebyl a nemohl být označen přesný pachatel, kdyby ovšem roli tohoto aktu dostatečně neobjasnili následující události, i vystopovaná Šoková doktrína (původcem je CIA) (a jejíž zestručněný výklad je prostě nutné shlédnout: http://www.youtube.com/watch?v=o7fQdXS58dM / tehdy nebyla ještě příliš známa  kniha paní Naomi Kleinové vydaná i u nás - v zahraničí s příhodnějším názvem Nástup kapitalismu pohrom - jde o konstatování, že jisté kruhy, řekněme superentita si evidetně uvědomila, že - i ba právě - pohromy se dají výborně kapitalizovat (v případě Libye bezprostředně např. takto - ale nejen tak:  http://olser.cz/3077/valka-je-sice-vul-ale-jeji-veletrhy-zbrani-jsou-skvely-kseft/). Jaké superentity určiují osud naší planety, se můžeme jen snažit prostudovat, v žádném případě nemůžeme vynášet příliš mnoh soudů, přesto existuje řada indicií, jež nám alespoň parciální soudy umožňují vynést.http://dolezite.sk/Mrazive_zistenie_vedcov_Svet_riadi_jedna_superkorporaci_207.html

V každém případě je jasné, že výroky politiků o tom, že vzájemné povzbuzování se občanů na náměstích k větší občanské uvědomělosti a kuráži, utvrzování se v občanských ctnostech a v tom, že nám na lidských životech záleží, snahy podnítit kroky k nalezení společenského řešení pro závažné problémy naší společnosti, jsou prý krokem k nebezpečné anarchii tyto výroky jsou jen patetickým plkem, kterým si tito bezduší snobové dodávají na důležitosti a po praktické stránce  jde jen o obláček, ze kterého rozhodně nesprchne nic ákeřného, alep rávě naopak, při cohotě politiků a vnímavých uších by mohlo sprchnout deštík velmi blahodárný, o čemž bude pojednávat můj následující článek "Občané - spojme se: nae budoucnost není pečený holub". Obláček samozřejmě může být větší. Nutno si uvědomit, že tito občané, kteří se schází na náměstích, jsou především diametrálně odlišní od těch, kteří se shlukují okolo serveru Agresori.

Naopak by nám mělo starosti přidělávat to, že náš podíl na válkách ve světě nekončí u alibismu ČT, brněnská Technika a i jiné instuce a organizace se podílejí na izraelských vojensko-průmyslových projektech, jako jsou například bezpilotní letouny - drony, jež mají být nasazeny v africké oblasti Sahelu - jak o otm hovořiul zesnulý Dienstbier staarší na přednášce v únoru 2010 v Klubu Dvojka na pražských Vinohradech, kdy se nestyděl toto obhajovat poukazováním na agresivitu islámu v 17. století. Inu: co je kmen a chodí v divočině ozbrojeno - to je prostě Alkajdá!  A v této sezópně USA zřizují v africe spostu vojenských základen, dropy pak zapadají do americké koncepce vedení hybridnáích válek, o níž před lety konferovaly v Pekingu. Je tedy zřejmé, že ona nadnárodní hydra vojenského průmslu již stihla morálně zkorumúpovat naše vlastní politické struktury a my musíme počítat s tím, že celá politická soutěž a věci veřejné jsou promořeny nebezpečným jedem - provázány chapadly nebezpečené hydry  soukromého vojensko-průmyslového komplexu, podrobujícího svým potřebám  rozhodování celých vlád, dostávaje je pod svou kontrolu tak, že zájmy této mocenské hydry mají okamžitě větší váhu než jakékoliv požadavky občanské společnosti (a válka není jediný zájem, jsouce u moci a jsouce enormně zbohatlí na válckách, jejím druhým stejně ba více důležitým zájmem je samotná mioc ve státě) a okamžitě nastolují diskurz vyslovené nežádoucnosti funkčnosti demokracie a nežádoucnosti aktivit lidí jednajících podle svého svědomí a lidských kritérií. Jednou zakořeněná hydra cynicky pohrdající tím necenějším, co máme, lidskými životy chce růst dál a při té příležitosti ničí všechno posvátné i živé kolem.

Češi by měli zvážit, zda dobře rozumí svému vlastnímu jazyku, protože ten mu jasně říká, že na nohách lži nelze dojít daleko, (někteří) Češi si dobře uvědomují, kam jsme jako společnost za 20 let došli, ale nevím, zdali jsou již zralí se rozhodnout nepoužívat dále k chůzi nohy lži. Kdyby to dokázali udělat, pořídili by si nohy, na kterých lze dojít dále. Ale vědí vůbec Češi, že pravdu bez úsilí a její podpory nalézat nelze? Držme palečky, aby se naučili vůbec mít pravdu rádi, protože jedině pak dokáží i lépe poznávat, kdy přichází a ona nepostávala jako žebračka před dveřmi uzamčenými na 7 západů s nápisem TÁHNI!

""V Bani Walid následkem bombardování silami NATO zemřelo 1200 civilistů a obránců samostatnosti Libyje. NATO bombardovalo oblast letiště a armádní zařízení s bombou FAE – „Fuel Air Explosive“, která se přezdívá „atomová bomba pro chudé“. Byl to děsivý výbuch, který vysál všechen kyslík v oblasti dopadu 2 čtverečních kilometrů a udusil všechny patrioty a civilisty v oblasti. NATO chce tuto válku ukončit rychle, zvláště poté, co NTC prostřednictvím falešných zpráv v médiích oznámila pád Bani Walid." Alžírský francouzský odkaz: http://www.algeria-isp.com/actualites/politique-libye/201110-A6546/libye-otan-utilise-une-bombe-fae-fuel-air-explosive-surnommee-bombe-atomique-pauvre-bani-walid-octobre-2011.html(údaj dodal Zengtena) a zde několik videí dokladujících válečný zmar v Syrtě: https://www.youtube.com/results?search_query=massacres+in+Sirte+2011&oq=massacres+in+Sirte+2011&gs_l=youtube.12...557.8598.0.14521.23.12.0.0.0.0.1846.11810.4-2j3j1j4j2.12.0...0.0...1ac.1.d8TjMlOCuZw, nebo https://www.youtube.com/watch?v=rhG-aPf2MDY&feature=related nebo https://www.youtube.com/watch?v=wZ7nee_ql_w&feature=relmfu nebo https://www.youtube.com/watch?v=q0TICVNwXwc nebo https://www.youtube.com/watch?v=cAyYdgJaGKM nebo http://www.youtube.com/watch?v=rHlOcrP6iE4

 20.10. byl libyjský vůdce Muammar Kaddáfí rebely zabit.  Článek  "Dobytí Libye a veřejná poprava Kaddáfího je vzkazem všem dosud svobodným zemím, aby se podrobily NWO":http://dolezite.sk/Dobyti_Libye_a_verejna_poprava_Kaddafiho_je_vzkazem_vse_0.html

jak ovšem se zachovala naše média: http://www.vasevec.cz/blogy/z-mfd-musi-byt-slusnemu-cloveku-zle

A za hanobitelským povídáním - to když došla řeč na Kaddáfího - a oslavným, to když došla řeč na demokracii západního střihu, jezdila a troubila auta, kterých bylo neuvěřitelně mnoho a která byla neuvěřitelným způsobem většinově uxuní. V Libyi ještě netuší, co bude, ale pochopitelně slaví konec války. (konec útoků NATO, ale možná začátek další občanské války nebo jiného násilí spojeného s vyřizováním účtů) A v českém studiu ČT24 libyjský předseda jakési česko-libyjské společnosti již připisuje těžařským korporacím právo vydělávat po libosti a dělat si s libyjskou ropou, co chtějí. Kaddáfímu se vymáhání toho aktuálního dluhu 200 mld dollarů po západních demokraciích nevyplatilo.

/Bush odsoudil, Obama popravil/ Rok 2003 - Postavenie Lýbie a Kaddáfiho v čase vojenskej okupácie Iraku Citát z webovej stránky Jozef obyčajný občan: "Svet je čím ďalej tým viac v ohrození. Bush dostal na kolená ďalší arabský štát. Tento raz bez krvavej vojny. V podaní americkej propagačnej mašinérii ako víťazstvo Bushovej diplomacie a rozumu líbyjského Kaddáfiho. Celý svet však vie, že víťazom je strach. Strach z celého komplexu donucovacieho systému Spojených štátov. Kaddáfi videl na televíznej obrazovke Husajna, vyvlečeného zo zemného bunkru v zúboženom stave v obraze ľudskej trosky. A nie je tak dávno, čo na sebe pocítil predĺženú ruku americkej diplomacie, vojenský zásah. Unikol o vlások smrti i s jeho rodinou keď americké bombardovacie letectvo zaútočilo na jeho rodinné sídlo na území zvrchovaného nezávislého štátu Líbye v čase hlbokého mieru. To hovorí za všetko. Človek žijúci po celý život v prepychu s veľkou mocou nad životmi svojich poddaných takto nezomiera. Nad nim bol ortieľ smrti tiež už dávno vynesení a tak dohoda nebola ťažká. Na druhej strane odchodu do dôchodku sa v jeho postavení i tak nedočká. Toto je len prvá fáza, začiatok jeho konca."

Co ale říci na skutečnost, že důkazní video bylo manipulováno den před údajnou smrtí?http://www.czechfreepress.cz/daniel-solis/plukovnik-kaddafi-zije.html - + http://www.osud.cz/kolik-kaddafiho-dvojniku-skutecne-zabili buď zabili dvojníka (a prý v Libyi všichni věděli, že Kaddáfí dvojníka/y má
) nebo kohokoliv jiného a záznam upravili. Ale je prostě možné, že Kaddáfí, kterýá se v Sirtě narodil a vyrostl, v ní chtěl také zemřít. Chudák a budiž mu země (nebo  pravděpodobněji spíše poušť) lehká!
V roce 1951 byla Libye nejchudší zemí světa...a pak přišel despota Kaddáfí (který  přísahal, že jeho rod iče nebudou bydlet v domě, dokud nebudou mít bydlení všichni Libyjci a protože jeho otec zemřel dřív, než se tam stalo, zůstal sám po celý život bydlet ve stanu) se svou koncepcí přímé demokracie¨(a posléze záměrem neobchodobvat s r o p o u  za petropdolary, ale za zlaté africké dináry - čímž by pomohl celé Africe) a udělal z ní tohle: (video Libya & Gaddafi The Truth you are not supposed to know):http://www.youtube.com/watch?v=XorKTwkFPDU NYNÍ I ČESKY (na rozdíl od anglického neúplné a ne přeložené zcela korektně) : http://www.youtube.com/watch?v=ht_k2RKAWGs. A zde 16 skutečností, o které Libye přijde: http://blisty.cz/art/60795.html
Zde kopie anglického zdroje podle Facebooku nahraného přímo v Tripolisu, hovořícího o tom, že Kaddáfí položil na stůl 97 mliard* dollarů za účelem osvobození Afriky od imperialismu a že tedy válka o Kaddáfího Libyi je v tomto smyslu válkou o celou Afriku: http://www.facebook.com/profile.php?id=100000442962845&sk=notes#!/note.php?note_id=10150499883017656.
Loupež šla fofrem: čtyři dny po oficiální smrti  Kaddáfího česká televize kanál 24 dne 24.10.2011ve zpravodajství od 19 hodin deklamuje o jednom z nejbohatších států světa, jsoucím zcela bez dluhu a až do  zásahu "rebelů" s monetární suverenitou a 150 miliardami dollarů na (zablokovaných) účtech, které USA a EU dluží za dodávky ropy 200 miliard dollarů: "Na  poválečnou obnovu nejsou  peníze, chybí státu a chybí i občanům na účtech"!!!!! 
(Jeden z posledních Kaddáfího projevů - 8.9.2011 - české titulky: http://www.youtube.com/watch?v=_Eo9L3HPuGk&feature=share), jeden z projevů na setkání Ligy arabských států : http://www.youtube.com/watch?v=QP2ePHOLSqo A zpráva komisaře organizace Human rights Watch o proběhlých násilnostech této války a po válce: http://www.hrw.org/news-all/232
Pro toho, kdo umí anglicky - zde jsou kromě výkladů také zpravodajské vstupu o tom, kdo jsou to vlastně libyjští rebelové, proč je Libye klíčem k Africe, co se plánuje v Sahelu, jak bude země ovládnuta, že bylo bombradováno ochuzeným uranem a bombarodváno zásobování vodou - tzv. umělá řeka a další: http://www.youtube.com/watch?v=Sb84GbeDLpQ
16.10.2012: Human Rights Watch má důkazy, že po dopadení Kaddáfího rebelové provedli hromadnou popravu jeho doprovodu: http://www.teraz.sk/zahranicie/libyjski-povstalci-popravili-66-cleno/25727-clanok.html - zde je o tom dokument: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7tBy98xKeXw
________________
část rodiny (manželka a část dětí) utekla ihned - ještě před popravoiu Kaddáfího do  Alžíru, Nigeru, Izraele (manželka Safija, jež se posléze rozhodl vrátit do sé rodné obce), a asi i jinam, Kamis zůstal na místě, Saif Al-Islám Kaddáfí byl v druhé půli 2012 odsouzen k smrti - v nepřítomnosti. Nyní neví ani srnka, co je s Kamisem Kaddáfím a další důležitou osobností Músou Ibrahimem, kteří údajně měli být zabiti nebo nezabiti při obléháí Bání Walíd 2012. 31.10.2012 je jmnována nová váda, je po těžkých bojích v Bání Walíd a v Tripoliu jsou 4.11. nepokoje, ale nového premiéra zajímá jen vydání členů Kaddáfího roiny Alžírskem.
Boje v roce 2011 na podzim zmapovali také diskutéři Neviditelného psa: http://m.neviditelnypes.lidovky.cz/zahranici/diskuse.A120720_111250_p_zahranici_wag.iln?page=1 tzv. bezletová zona byla eufemismem pro bombardování NATO – škody, které Libyi způsobily nálety západní anti-Kaddáfíhovské aliance, se odhadují na 7 násobek škod, které za 2. sv. války způsobilo Evropě bombardování nacistů. BBC natočila také dokument o britských vojácích zde bojujících na zemi: http://www.youtube.com/watch?v=U5nLjPhONw4 a kromě nich se tu 17.1.2012 na jdné letecké základně vyvrbilo také 6000 US žoldáků: http://www.youtube.com/watch?v=WffoscbdJsg&feature=related
_________________
Ještě zajímavosti: takto prezentovala česká média Kaddáfího smrt: http://img862.imageshack.us/img862/6250/mfdnes.jpg a takto prezentovala světová média popřevratové nadšení (aneb co dokáže fotomontáž):
Lži z Libye
Nový horor, totiž cílená a záměrná genocida, byl rozpoután takřka přesně za rok: http://www.vasevec.cz/blogy/v-libyjskem-bani-walid-se-znovu-rozhorelo-peklo
15.11.2012:
 
Mozno sledujete izraelsku agresiu v pasme Gazy...na margo toho sa na viacerych libyjskych strankach spomina velka humanitarna akcia Kaddafiho a Libye, z roku 2008,ktory Gazu a Palestinu podporil velkou dodavkou materialnej pomoci...islo o 120 ton humanitarnej pomoci ,tisicky ton zeleza na obnovu znicenych domov a infrastruktury,2000 ton pomoci pre deti ,plus jedlo, 100 sanitiek,250 ton zdravotnickeho materialu,elektricke generátory...navyse libyjska TV uverejnovala velku kampan "pre teba Gaza",do ktorej sazapojili aj samotni Libyjci,ktori davali peniaze ,deti v skolach hracky...avsak dnes staty,ktore mali niekegy Palestiny plnu"hubu" nerobia nic,len kokcu,ale ziadna pomoc...spravne sa pytaju admini,ze kde su teraz revolucionari,kde su prejavy solidarity arabskej"jari"???Panarabske hnutie smrtou Kaddafiho je totalne v krize...a Palestina je vydana svojmu osudu...
 
září 2013: Andrea Rabčanová
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/10269304/Saif-Gaddafis-lawyer-says-Britain-must-insist-he-is-tried-outside-of-Libya.html
Pravnik Saifa Kaddafi ziada Britaniu,aby zasiahla v procese so Saifom a pritlacila na Libyiu,aby bol vydany medzinarodnemu sudu do Haagu-ICC,kvoli tomu,ze ma obavy o jeho zivot a bezpecnost...
 Ladislav Melichar Odbory Bosch
Vážená, sloužil jsem za Kaddafiho v Lybii, říkáte diktátor? Nesouhlasím, celoplanetarne neexistuje vládce který by dal lidu to co Kaddafi, blíží se mu v závěsu Jemen, kde narozením máte nárok na takovou finanční částku, že nemusíte pracovat a využijete. Ale lékařskou péči a školy si zaplatíte sama. V Lybii to platil stát!
 
Mozno sledujete izraelsku agresiu v pasme Gazy...na margo toho sa na viacerych libyjskych strankach spomina velka humanitarna akcia Kaddafiho a Libye, z roku 2008,ktory Gazu a Palestinu podporil velkou dodavkou materialnej pomoci...islo o 120 ton humanitarnej pomoci ,tisicky ton zeleza na obnovu znicenych domov a infrastruktury,2000 ton pomoci pre deti ,plus jedlo, 100 sanitiek,250 ton zdravotnickeho materialu,elektricke generátory...navyse libyjska TV uverejnovala velku kampan "pre teba Gaza",do ktorej sazapojili aj samotni Libyjci,ktori davali peniaze ,deti v skolach hracky...avsak dnes staty,ktore mali niekegy Palestiny plnu"hubu" nerobia nic,len kokcu,ale ziadna pomoc...spravne sa pytaju admini,ze kde su teraz revolucionari,kde su prejavy solidarity arabskej"jari"???Panarabske hnutie smrtou Kaddafiho je totalne v krize...a Palestina je vydana svojmu osudu...
Andrea Rabčanová
http://panafricannews.blogspot.sk/2013/09/shooting-reported-in-front-of-rebel.html
Na sidlo libyjskeho "premiéra" niekolkorat vystrelil mlady dostojnik,ktory nie je spokojny s jeho posobenim...zastal s autom pred budovou,najprv odstrelil nazov a potom to napalil na prednu branu,az kym ho nezadrzala ochranka...neda mi,ale budem citovat z tohto dennika...dostojnik strielal na Amerikou dosadeneho premiera...Libya sa zmieta v chaose od imperialiticky skonstruovaneho padu dlhorocneho panafrickeho vodcu Muammara Kaddafiho.. ....zpráva ze září 2013. 
2.2.2014: Povstání Kaddáfího stoupenců: http://vaseforum.sk/blog/?p=229
 
Kaddáfího slavný projev za svobodu dne 1.7.2011 - anglické titulky: https://www.youtube.com/watch?v=a3lJAbRkzQ4
 
 
konec srpna 2015 - velmi aktuální: "A nyni poslouchejte, lide z NATO! Bombardujete zed, ktera nepousti proud afrikanskych migrantu do Evropy, zed, ktera zastavuje teroristy z 'al-Kajdy'. Tou zdi byla Libye. Vy ji zborite. Jste idioti. Za ty tisice migrantu z Afriky, za podporu 'al-Kajdy' budete horet v pekle. Tak tomu bude. Ja nikdy nelzu. Nelzu ani ted."Mu'ammar Qaddafi  http://politikus.ru/articles/56925-sbyvaetsya-proklyatie-kaddafi.html 
léto 2015: V Zintanu odsoudili Kaddáfího syna Saifa k smrti, do té doby byl jen zajatcem zintanských milicí.  
10.2.2017 v Interview  ČT24 s nomanem Benotmanem vyšlo najevo, že džihádisté  proti Kaddáfímu bojovali již na konci 80. a začátku 90. let.
Vážená, sloužil jsem za Kaddafiho v Lybii, říkáte diktátor? Nesouhlasím, celoplanetarne neexistuje vládce který by dal lidu to co Kaddafi, blíží se mu v závěsu Jemen, kde narozením máte nárok na takovou finanční částku, že nemusíte pracovat a využijete. Ale lékařskou péči a školy si zaplatíte sama. V Lybii to platil stát! 
 
 
 
 
 
amiourful
Bioranger, členka Rómské demokratické strany, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

sahosek

 

Vztah k míru a válce.

     Jednou z nejpřesvědčivějších idejí odlišujících levici od pravice je vztah k válce. Pro levici je mít hodnotou vyšší než svoboda, demokracie, lidská práva a jiné „vymoženosti“ liberálů, protože pokud není mír, tak z těch velkolepých liberálních ideálů není nic možné zaručit.

amiourful

Pane Matlasi, opravdu nechceme , abyste z této diskuze vyšel jako blbec, ale jestli si chcete udělat obrázek o tom, o čem hovoří Jiří Schlimbach, dočtěte článek znovu, přibyl ještě údaj  o tom, co se stalo zcela nedávno, totiž o použití FAE - získaný až dnes dopoledne. Ti lidé mají s Kaddáfím společného to, že spokojeně žili v této zemi, a pro to snad ještě nejsou zavrženíhodní!

schlimbach

Pane Matlas - tak že podle vás, když bude soused mlátit ženu, sednu do buldozeru a zbořím mu celý barák, rozryju pozemek a zabiju mu tchýni?i? Toto vše na základě informace z médií?  Nezlobte se, ale vaše přirovnání je skutečně nemožné. Nevíte vůbec nic o tom, jak se tam lidem žilo. Zajímavé je, že NATO zasahuje pouze v Libyi, v jiných lokalitách to není potřeba, byť tam podle médií také vládnoucí klika zabíjí své občany, evidentně se v nich realizuje nerovnost pohlaví atd - tam není třeba zasáhnout a bombardovat, pozabíjet desetitisíce nebo statisíce lidí? Kde berete tu drzost psát o Božím soudu, zatímco evidentně tolerujete vraždění civilistů v Afghánistánu i iráku ze stranmy NATO, čili i nás? Myslím, že již jen toto vaše schvalování tohoto vraždění musí být nepředstavitelnou karmickou zátěží - ovšem, budete se muset s tím srovnat vy.

schlimbach

Pane Matlas, domníváte se, že svobodu a demokracii je možné přinést pomocí manipulace a bombardování? Domníváte se snad, že si lidé doma nedovedou udělat pořádek, pokud chtějí? Může se nám to líbit nebo nelíbit, ale naši "přátelé" v Anglii i Francii nás již nejednou zradili, stejně, jako to učinili v minulosti i jiným a my dnes máme nadšeně tleskat tomu, jak i nás zatáhli do další krvavé války v zemi, kde nemají co dělat, maximálně tak zaplatit své dluhy za dodanou ropu? Divíte se, že Libyjci brání svoji zemi? Proč se divíte, protože my sami jsme se nebránili, když byl k tomu čas? Musíme stále lézt do řitního otvoru někomu tam nebo onde? Není na čase již vyhnat pohůnky globálního kapitálu a válečné mafie od koryt a začít řídit svoji zemi sami a žít své životy podle sebe, ne podle příruček idiotů zaměřených na export "demokracie"? Jaké demokracie? Cožpak stav, kdy nazýváme něco demokracií nutně znamená, že to demokracie skutečně je? Myslíte si snad, že u nás máme demokracii? Že si můžete svopbodně vybrat svého zastupitele? NEMŮŽETE - můžete se maximálně přehrabovat v tom, co vám naservírují naše politické strany. Jste přesvědčen, že tyto partaje hájí naše české a občanské zájmy? Pokud si to myslíte, tak vám blahopřeji. Já si to rozhodně nemyslím a vím, že nejsem sám.

amiourful

Sorry ten šašek a despota  vedl svou zemi tak blbě, že obyvatelé jeho země o své vůli vyšli demonstrovat a dobrovolně přikročili k obraně Jamahírije? Zde je něco o Libyi od Čecho-Libyjce, a uznáte sám, že tento článek je vysocer nezaujatý, pokud byste chtěl, i vás  s tím pánem seznámíme, abyste mohl posoudit řeč těla: http://www.nwoo.org/view.php?cisloclanku=2011070058

schlimbach

Snad brzy přijde den, kdy všichni tupouni, kteří nás zavlekli do válečných konfliktů na vylhaných záminkách, všichni, kteří nás zatáhli do rekta "přátel", kteří se neštítí vraždit statisíce lidí ve světě v "zájmu ochrany svých ekonomických zájmů", stanou před spravedlivým soudem a obdrží zaslouženou odměnu. NATO je evidentně zločinecká organizacíe. Naši tupouni si podávají ruce se zkrvavenými prackami "západních elit" - je to hnus -(

Co je OSN? Je to snad orgán legalizace anexí suverenních států? Komu slouží? Zdá se být stále zřejmější, že projekt Disclosure - odhalení - je pravdivý.