Lubomír Man: To je to, oč lži a zlu běží

eu busta
30.4.2019 15:38
Každý u nás dnes ví, že v otázce postoje k nejzávažnějším problémům dneška, kterými jsou vztahy našeho státu vůči USA, vůči Rusku, vůči EU a vůči NATO, je naše veřejnost rozdělena na dvě početně zhruba stejné poloviny – a tento poměr zůstává už roky nezměněn vzdor zběsilému úsílí téměř všech našich oficiálních médií změnit tento poměr tak, aby všichni naši lidé proklínali Rusko, do nebes vynášeli Ameriku a byli náruživými fandy EU a NATO.

Jak je to možné? Jak je možné, že média, tak finančně mocná a tak svorná ve snaze učinit z nás názorově jednotné proamerické a protiruské stádo v této své snaze tak fatálně selhávají? Jaký to balvan jim to stojí v cestě, že nejsou s to jej překonat a z vykolíkované cesty jej prostě a jednoduše odvalit? To je ten balvan tak těžký, to má takovou váhu, že 24 hodin bubnové palby prozápadní oficiální propagandy do českých hlav každý den a prakticky už od sametu až dodneška, se od těch českých tvrdých hlav tak bezúspěšně odráží?

Co je tedy ten balvan zač? Z jakého materiálu je složen, že má tak fantastickou sílu odolat tak mocnému propagačnímu vichru a bouři, které se ho snaží rozpůlit, rozčtvrtit, rozbít a už jako sutinu jej odsunout stranou?

Odpověď je jednoduchá. Tím balvanem je pravda. To jen pravda a nic jiného na světě než právě ona, dokáže být vůči nejmocnějšímu tlaku sil opačných - čili lži - takto silná a nezdolná. Zatím se jí přes všechna protivenství proti ní drží polovina našich lidí a každý ví, že kdyby se té pravdě nemilosrdně a bez přestávky netisklo hrdlo, vyznávala by ji dnes bezesporu jejich přesvědčivá většina.

Ví se to ve Washingtonu i Bruselu, a ví se to i ve zpravodajské redakci České televize. A protože se to tam ví, neočekávejme, že se někdy od ČT dočkáme jakékoli její nestrannosti, ke které se ve svém kodexu hlásí a kterou by měla tedy praktikovat též tak, že k ožehavým problémům dneška bude zvát účastníky debat tak, aby rovnoměrně zastupovali ony dvě názorově stejně početné poloviny našich občanů. Čili jeden proti jednomu, dva proti dvěma, tři proti třem atd.

Jenže kde by pak zůstalo ono potlačování pravdy, které je dnes západním úkolem nejpřednějším? Takže vše zůstane při starém a debatéři se do budovy ČT budou i nadále svolávat nikoli tak, jak odpovídá skutečné síle obou našich názorových táborů, ale tak, jak by si Washington, Brusel a zpravodajská relace ČT přály, aby ty tábory vypadaly. Čili tak, jak tomu při všech názorových debatách v ČT bylo dosud vždy a jak tomu bylo i včera večer v pořadu Komentáře a Události, v němž proti jedinému odpůrci EU Okamurovi zasedli hned tři její nejbujněji nadšení příznivci Petříček, Bartoš a Kučera. A takto ve svorné trojici se snažili osamoceného Okamuru kus po kuse trhat a EU zato vynášet do nebes. A to vcelku a šmahem včetně Evropskou unií znovu potvrzeného dvojího standartu potravin, horšího v někdejších socialistických zemích, a lepšího v zemích i původně kapitalistických. Protože proč by se měl člověk spravedlivý z východu zaobírat kvalitou stravy materiální, když se mu v oblasti stravy duchovní a ideové nabízejí tytéž lahůdky, jaké konzumují jeho přátelé ze společenství západního? A to společenství jediného, kde se za měsíc poslancování v jeho organizaci nejčelnější, jíž je EU, dá i pro „východňara“ vydělat téměř čtvrt milionů korun? Že ano pane Kučero, pane Polčáku, pane Poche, pane Pavle Fialo a vůbec všichni vy poslanci a oslavovatelé i současné „polisabonské“ EU, která vám, jak už kdosi řekl, fakticky nikoli mzdy vyplácí, ale spíš vás jimi podplácí?

Ale nic, lepší asi je nic si z takovýchto nepříjemných věcí nepřipomínat, mít na očích i uších klapky, nedbat pravdy a pochodovat tam, kam nás současný nepoctivý svět vede. Protože to je to, oč dnes silám lži a zla běží.

 

lubomirman
Jsem spisovatel a publicista (Obrys Kmen, Outsidermedia, Nezakladnam, Halo noviny atd.)

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

   Ač se stále sebechvalně nazývá jako veřejnoprávní, skutečně nelze zastřít základní fakt, že si ji přivlastnila toliko určitá část zmiňované veřejnosti. Za  naše peníze tedy ze sebe necháme dělat názorové prefabrikované monolity pravdy a lásky. Zejména tedy vadí ta naprostá falešnost, že instituce, která slouží vlastně k ovládání mysli veřejnosti právě v zájmu vládnoucí třídy náhle zbohatnuvší  po roce 1989 lumpenburžoazie, jest nám vnucována jako údajně nezávislá na této ziskuchtivé moci. Hlavně, že nám tehdy pokrytecky tvrdili, že ,, nejsme jako oni". Dávno bylo lze prohlédnout, že se jedná o tytéž oni, jenže překabátěné. Vzhledem k lhostejnosti občanské veřejnosti k takovému neuspokojivému stavu naprosto zapouzdřeného status quo situace došlo tak daleko, že v ČTV se ze za současné tvorby nedá koukat na nic, včetně předpovědi počasí, která zřejmě slouží též k našemu ideologickému ohlupování. Proč vlastně mají být v předpovědi počasí ze tří čtvrtin spočívat v konstatování dřívějšího stavu a toliko čtvrtina času věnována  vlastní předpovědi, když by to mělo být právě naopak. Jako i v jiných oblastech života se věci nenazývají skutečnými jmény, ale naprosto hrůzná skutečnost, se zabaluje do třytivých obalů falešnosti a pokrytectví.

Dona

Pod vplyvom myšlienok v texte komentára sa musí človek zamyslieť nad tým, kto vlastne stojí na strane pravdy tak u vás, ako aj u nás. Podľa môjho názoru sú to ľudia :

1/  narodení  okolo II. svetovej vojny a pochádzajúci z rodín, ktoré nikdy nevlastnili  taký majetok, ktorý by podliehal zoštátneniu, exekúcii , alebo vyvlastneniu. Táto skupina ľudí chápe spoločenské zmeny po II. svet. vojne, prípadne má neutrálny postoj k procesom po vojne - alebo bola aktívna v daných procesoch.

2/ narodení po II. s. vojne, ktorí dodnes oceňujú výdobytky a pozitíva zmien do roku 1989. Pritom chápu negatíva ako nevyhnutnú daň, ktorá sa musí zaplatiť pri každej spoločenskej zmene. U ľudí tejto skupiny prevyšuje pozitívny vzťah nad negatívnymi pocitmi z obdobia do roku 1989.

3/ Na strane pravdy stoja laici  náboženstva, to jest tí, ktorí nie sú bigotne veriaci. Čiže tí, ktorí nepodliehajú dogmám - nech prichádzajú odkiaľkoľvek.

4/ Na strane pravdy stoja logicky a analyticky mysliaci ľudia so schopnosťou nestranného porovnávania spoločenského života do roku 1989 a po roku 1989. Iba ten, kto prežil život v socializme a v dnešnom kapitalizme, a vždy myslel maximálne objektívne, len ten môže dnes stáť na strane pravdy. Táto skupina ľudí má dobrú historickú pamäť so zmyslom pre férovosť, pravdu, objektivitu a spravodlivosť. Naviac, neprekrúca fakty podľa aktuálnych potrieb.

5/ mladí ľudia, ktorí sú a boli vychovávaní vo férovej rodine, majú vrodené schopnosti pre všetky myšlienkové operácie, cit pre spravodlivosť a etiku...... 

6/ ľudia, ktorí nepodliehajú davovej psychóze, marketingu a propagande.

Iste existuje ešte viac skupín ľudí, ktorí majú ďalšie dôvody a schopnosti hľadania a nachádzania pravdy, vytvárania správneho úsudku, napriek masívnemu masírovaniu mozgov zo strany médií, církví, školy, či internetu.

Problémom dneška je, že  všetci, ktorí riadia štáty - vrátane globalistov, používajú lož ako zbraň, ktorú Goebbels vynašiel. Bol to práve Goebbels, ktorý hovoril, že stačí 1% pravdy v mori lží - a dosiahne sa všetko, čo sa chce dosiahnuť. Metódy Goebbelsovej propagandy sa dodnes uplatňujú, len nie sú také morbídne, za to rafinovanejšie.