Lži versus fakta o Ujgurech (1)

Xinjiang
3.3.2021 10:20
Ujgurská autonomní oblast Sin-ťiang na severozápadě Číny je krásná země, kde žije v symbióze 56 různých etnických skupin. V posledních letech zde dochází k prudkému ekonomickému rozvoji a prosperitě, přičemž je udržována sociální stabilita, zachováváno kulturní dědictví a svoboda náboženského vyznání.

V regionu výrazně roste životní úroveň a blahobyt. V letech 2014 – 2019 HDP průměrně rostlo o 7,2 % každý rok. Z chudoby se dostalo 3,09 milionů lidí a dá se říci, že tento problém v dnešní době již neexistuje. Práva všech etnických skupin chrání Ústava ČLR – mnozí příslušníci menšin pracují na vysokých pozicích ve státní správě, dětem se dostává kvalitního vzdělání, každý může svobodně praktikovat svou víru, mluvit rodnou řečí a pěstovat tradiční národní kulturu.  

Rozruch okolo muslimských Ujgurů se netýká porušování lidských práv ani práv etnických či náboženských menšin, ale potírání terorismu a násilného separatismu. Vláda ČLR přijala nezbytná opatření v boji proti terorismu a islámskému radikalismu, aby ochránila životy slušných a pracujících lidí všech etnických skupin. Nicméně protičínské síly na Západě – v první řadě USA – které se s oblibou vměšují do vnitřních záležitostí jiných zemí, vypouští do světa o Sin-ťiangu řadu dezinformací za účelem poškození reputace ČLR před mezinárodním společenstvím. Jejich konečným cílem je rozbít jednotnou Čínu prostřednictvím podpory separatismu v Tibetu, Sin-ťiangu, v Hongkongu a na Tchaj-wanu.

Jaké jsou tedy nejčastější lži o Ujgurech, které protičínská propaganda vypouští do světa?

Lež č. 1: Americký exministr zahraničních věcí Mike Pompeo tvrdil, že čínská vláda se dopouští genocidy vůči Ujgurům a dalším etnickým menšinám v Sin-ťiangu.

Fakta: V letech 2010 – 2018 došlo k nárůstu ujgurské populace z 10,17 na 12,72 milionů – o 2,55 milionu resp. 25,04 %. Navíc růst ujgurského etnika je v porovnání s ostatními etnickými minoritami daleko nejvyšší z celé autonomní oblasti.

Lež č. 2: V Sin-ťiangu jsou převýchovné tábory, kde vláda zadržuje miliony ujgurských muslimů.

Fakta: Žádné takovéto tábory nikdy neexistovaly. V souladu se zákony byla zřízena střediska odborného vzdělávání a školící centra, která slouží mj. k prevenci a potírání radikalismu. Cílem je vymýtit od základu živnou půdu terorismu a extremismu. To je zcela v souladu s principy a duchem série mezinárodních protiteroristických rezolucí včetně globální strategie OSN. Tato opatření přinesla v Sin-ťiangu své plody – nedošlo zde k žádnému násilnému teroristickému útoku za poslední čtyři roky v řadě. Absolventi těchto školících center se naučili plynně čínsky, získali vzdělání v oblasti práva a další odborné dovednosti. Do října 2019 všichni učňové dokončili studium závěrečnou zkouškou a většina z nich našla stabilní zaměstnání a žije pokojný život.  

Lež č. 3: Ve školících centrech jsou frekventanti vystaveni „náboženské kontrole“, politické indoktrinaci, zastrašování a mučení.

Fakta: Ve všech těchto institucích je respektována a chráněna svoboda vyznání, národní zvyky a tradice i právo užívat rodný jazyk. Frekventanti se mohou sami rozhodnout, zda se budou účastnit legálních náboženských aktivit poté, co se vrátí domů. Veškeré předpisy, učební osnovy a jídelní lístky ve střediscích jsou bilingvní – v čínštině i v lokálních etnických jazycích. Školící centra a střediska odborného vzdělávání všem garantují osobní svobodu a důstojnost. Frekventanti mohou pravidelně jezdit domů, požádat o uvolnění z osobních důvodů, vést korespondenci. V centrech je striktně zakázána jakákoliv forma ponižování či špatného zacházení. K žádnému utlačování etnických menšin nebo perzekuci muslimů nedochází. Učňům jsou k dispozici sportoviště, čítárny, místnosti s počítači atd. Pokoje jsou vybavené rádiem, televizí, klimatizací i elektrickými větráky. Zdravotnická zařízení jim poskytují bezplatnou péči.

Lež č. 4: Čína systematicky přestěhovala 80 tisíc Ujgurů ze Sin-ťiangu do jiných provincií na nucenou práci.  

Fakta: Jižní Sin-ťiang byl zaostalou oblastí s nízkým stupněm industrializace a urbanizace, kde mnoho lidí trpělo chudobou kvůli nedostatku pracovních příležitostí. Lokální vlády na všech úrovních podnikly účinná opatření, aby pomohly nezaměstnaným a zajistily jim živobytí. Tato opatření zahrnují vytváření pracovních příležitostí v okolí, usnadnění práce v jiných částech Sin-ťiangu nebo transfer pracovních sil do jiných provincií. To mnohým lidem umožnilo dostat se z chudoby a vést plnohodnotný život. Od roku 2018 získalo práci mimo své domovy 151 tisíc lidí z chudobou zasažených rodin v jižním Sin-ťiangu. Většina z nich pracuje v jiných částech autonomní oblasti, zatímco asi 14700 mimo region. Ti, kteří získali zaměstnání mimo Sin-ťiang mají zaručena svá menšinová práva – kulturní, jazyková i náboženská. Mnozí vydělávají 45 tisíc jüanů ročně, což je mnohonásobně víc, než kolik činí příjmy v zemědělství v jejich domovském regionu.

Lež č. 5: Čínská vláda zakazuje zahraničním novinářům vstup do Sin-ťiangu.

Fakta: Zahraniční reportéři smějí natáčet v Sin-ťiangu pod podmínkou, že budou dodržovat čínské zákony a podrobí se příslušným procedurám. Od konce roku 2018 navštívilo region více než 1200 lidí z více než stovky zemí, včetně úředníků z mezinárodních organizací, diplomatů, novinářů a duchovních. Ve dnech 3. – 7. září 2019 zde natáčeli reportéři NBC a v prosinci 2020 reportéři BBC.

 


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.