Manifest žlutých vest

obrazek
9.12.2018 17:10
Nalezla jsem oficiální manifest žlutých vest. Budu sem připisovat nejnovější vývoj ve Francii. Žluté vesty patrně půjdou s tímto programem i do příštích voleb. Jde o oficiální chartu žlutých ves, 25 návrhů, jak vyjít z krize. Připojdn je i jiný návrh požadavků, vzešlý též z uskupení žlutých vest - ty byly zveřejněny rádiem France Bleu a jsou méně radikální, byly však podle rádia odsouhlaseny regionálními uskupeními. Čtyři lidé během protestů zemřeli. Protestuje se každou sobotu. Francie začala s vyšetřováním vlivu Ruska na vyprovokování hnutí Žlutých vest. Macron je stále zalezlý, když za ním o protestech přišli novináři, rozhovořil se o plánované rekonstrukci svého paláce. Žluté vesty mají 84% podporu obyvatelstva. Kromě Paříže se ve Francii konaly protesty také v Bordeaux, Lille, Dijonu, Toulouse, Montpellier, Nantes, Strasbourgu, Nice, v zahraničí v Bruselu a také ve Švédsku a v Iráku. Ve Středoafrické republice demonstrovaly místní žluté vesty za konec neokolonialismu a konec neokolonikálního západoafrického franku CFA. 14.12. obsadily žluté vesty sklad Amazonu v Toulouse, už se nic nedsotane ani dovnitř, ani ven. Protesty se také rozšířily do UK, do Somersetu. V neděli 15.12. média zprvu přiznávala účast okolo tisíce, posléze se číslo vyšplhalo na oficiálních 66 000. 16.12. se v Bruselu protestovalo proti migrační dohodě OSN z Marakéše, alr zo nrbxlx žluté vesty.. Ty však potestovaly v Dublinu. Žlutí vesty protestovaly i na 15ti místech v USA. 5.1. i 12.1.2019 se demonstrovalo též. Do 14.1. Macron vyzval k celonárodní debatě a definitivně odmtl zavedeí solidární daně z bohatství. Francouzské žluté vesty se registrují jako politická strana a jdou do eurovoleb2019. I 19.1. se protestovaloa na začátek cvelonárodní debaty s Macronem, 5.2. je ohlášena neomzeneá blokáda, vláda však hodlá navrhnout zákon o nelegálnosti "nepotrestaných protestů"! Protestovalo se ještě na konci února, každou sobotu a někd neděli, veřejná debata se vede bez účasti veřejnosti, pohled do totality v článku protiproudu na konci. // Smutná bilance k prvnímu výročí Žlutých vest: 11 mrtvých, 45 000 zraněných, 12 000 zatčených, 2 000 odsouzených.

https://www.sott.net/article/402396-What-do-the-protesters-in-France-want-Check-out-the-official-Yellow-Vest-manifesto?

Následující seznam koluje v posledních dnech mezi francouzskými uživateli sociálních sítí, poprvé se objevil zde:  https://www.facebook.com/Charte-des-gilets-jaunes-756772671347085/ anglický překlad nebyl doslovný, vyhnul se zkratkám aj. 

Ekonomika / práce

Ústavní strop pro daně - 25%

Zvýšení o 40% v základním důchodu a sociální péči

Zvýšit nábor ve veřejném sektoru s cílem obnovit veřejné služby

Projekty masivní výstavby pro 5 milionů bezdomovců a přísné tresty pro starosty / prefektury, které zanechávají lidi na ulicích

Rozdělit banky typu "příliš velké banky", znovu oddělit pravidelné bankovnictví od investičního bankovnictví

Zrušit dluhy nahromaděné zbytečnými úrokovými sazbami

 

Politika

Ústavní pozměňovací návrhy na ochranu zájmů občanů, včetně závazných referend

Blokování lobbistických skupin a zájmů z politického rozhodování

Frexit: Nechte EU znovu získat naši ekonomickou, měnovou a politickou svrchovanost (Jinými slovy, respektujte výsledek referenda v roce 2005, kdy Francie hlasovala proti Smlouvě o Ústavě EU, která byla poté přejmenována na Lisabonskou smlouvu a francouzští lidé ignorovali)

Snižování daňových úniků ultra-bohatými

Okamžité ukončení privatizace a renacionalizace veřejných statků, jako jsou dálnice, letiště, železnice atd

Odstraňte veškerou ideologii z ministerstva školství a ukončete všechny destruktivní vzdělávací techniky

Čtyřnásobný rozpočet pro zákon a pořádek a časové limity pro soudní řízení. Zajistěte přístup k soudnímu systému všem

Rozdělit mediální monopoly a ukončit jejich zasahování do politiky. Zpřístupněte média občanům a zaručte pluralitu názorů. Ukončete manipulativní propagandu

Zajistit občanskou svobodu tím, že do ústavy začlení úplný zákaz státního zásahu do svých rozhodnutí týkajících se vzdělání, zdraví a rodinných záležitostí

 

Zdraví / Životní prostředí

Už žádná "plánovaná zastaralost" - záruka ze strany výrobců, že jejich výrobky budou trvat 10 let a že během tohoto období budou k dispozici náhradní díly

Zákaz plastových lahví a jiných znečišťujících obalů

Oslabení vlivu velké farmaceutiky na zdraví obecně a zejména na nemocnice

Zákaz geneticky modifikovaných plodin, karcinogenních pesticidů, endokrinních disruptorů a monokultur

Reindustrializovat Francii (čímž se sníží dovoz a znečišťování jím)

 

Zahraniční styky

Ukončení účasti Francie v zahraničních válech agrese a vystoupení z NATO

Zastavte drancování a zasahování - politicky a vojensky - do "Francafrique", který udržuje Afriku chudou. Okamžitě repatriovat všechny francouzské vojáky. Vytvořit vztahy s africkými státy na rovnocenném základě

Zabraňte migračním tokům, které nelze přijmout nebo integrovat vzhledem k hluboké civilizační krizi, kterou prožíváme

Důsledně dodržujte mezinárodní právo a smlouvy, které jsme podepsali

*****

Z jiného zdroje pak jsou následující požadavky žlutých vest:  https://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/france-bleu/demands-of-frances-yellow-vests-as-uploaded-by-france-bleu-november-29? děkuji FB skupině Republika Jinak za překlad. 

- Konec bezdomovectví : Urgentní!

- Daň z příjmu více progresivní (více stupňů)

- Nárůst minimální mzdy (a zaručených mezd) na 1300 euro celoplošně.

- Podpora malopodnikání, rozvoj venkova a městských center (Zastavte množení velkých komerčních zón kolem velkoměst které zabíjejí malé domácí firmy, a udělejte parkování v centrech dostupné zdarma).

- Velký zabezpečovací plán bydlení (tvořící ekologické a úsporné podmínky našich domácností).

- Velcí mají platit víc (Google, Amazon,...), malí mají platit méně (mikropodniky, osvč, svobodní umělci, řemeslníci, střední podniky,...).

- Stejný systém sociální podpory pro každého (a to včetně řemeslníků, a osvč). Konec politiky RSI (sociální režim samo-zaměstnávání).

- Penzijní systém musí zůstat solidární a být socializován. (Ne "důchodům pro zámožné").

- S penzí pod 1200 euro na nás nechoďte!

- Zastavte zvyšování daně z paliv.
(pozn. Neovlivní jen paliva, ale i ceny dovážených zboží jako je ovoce, či maso).

- Každý zvolený zástupce bude mít nárok na medián platu. Jeho náklady na dopravu budou sledovány a proplaceny, pokud budou oprávněné. Právo na stravenky a řádnou dovolenou, nic víc.

- Mzdy všech francouzských lidí, jakož i důchody a příspěvky musí být vázány na inflaci.

- Chraňte francouzský průmysl: omezte přemístění. Ochrana našeho průmyslu chrání naše know-how a naše pracovní místa.

- Konec odloučené práce (vyslaní pracovníci jsou vysláni zaměstnavatelem k dočasné službě v jiné evropské zemi). Je nepřípustné, že osoba, která pracuje na francouzském území, nemá nárok na náš plat a stejná práva. Každý, kdo je oprávněn pracovat na francouzském území, musí být stejně měřen jako francouzský občan a jeho zaměstnavatel musí přispívat ve stejné výši jako francouzský zaměstnavatel.

- Pro zajištění bezpečnosti práce: omezit počet smluv na dobu určitou pro velké společnosti. Chceme více CDI (standardní smlouvu na dobu neurčitou nebo trvalou práci ve Francii).

- Konec CICE (daňové kredity, které mohou korporace nárokovat za všechny platy 2,5 nižší než francouzská minimální mzda). Použitím těchto peněz na zahájení francouzského automobilového průmyslu, který má vodík (což je na rozdíl od elektrického vozu skutečně ekologické).

- Konec úsporné politiky. Zastavíme splácení dluhů s nehoráznými (pozn. lichvářskými) mírami úroků, které jsou tímto prohlášeny za nelegitimní, a začneme splácet dluh, aniž bychom drali peníze od chudých a nejchudších, ale tím, že budeme šetřit a vymáhat daňové úniky ve výši 80 miliard dolarů.

- Musí být řešeny případy nucené migrace (přerozdělovací smlouvy, mezinárodní výměny etc.).

- Požadovatelé azylu u nás mají dostat dobré zajištění. Poskytujme jim bydlení, zabezpečení, stravu a vzdělání pro minority (v jejich jazyce atp.). Pracujme s OSN na tom, aby v jejím rámci taková péče byla poskytnuta i v jiných zemích světa, zatímco se vyřizují azylová řízení.

- Neúspěšní a nebezpeční žadatelé musí být navráceni do země jejich původu.

- Opravdová integrační politika musí být zavedena. Žít ve Francii znamená stát se Francouzem (Mluvit Francouzsky, znát naši historii, mít naše vzdělání a nakonec i naši práci).

- Maximální mzda by neměla přesáhnout 15 000 euro 
(pozn. 360 000 kč cca.).

- Musíme vytvořit práci pro nezaměstnané.

- Zvyště podporu nemohoucích.

- Regulované nájemné + Levné Nájemné Bydlení (obzvláště pro studenty a čerstvě pracující).

- Zákaz rozprodávání majetku Francie (Letiště, přehrady,...).

- Podstatné prostředky musí být poskytnuté spravedlnosti, policii, četnictvu a armádě. Přesčasy, i ve vymáhání práva je třeba vyplatit nebo nahradit volnem.

- Všechny peníze získané dálničními poplatky budou použity na údržbu dálnic a silnic ve Francii a bezpečnosti silničního provozu.

- Vzhledem k tomu, že od privatizace výrazně vzrostla cena plynu a elektřiny, chceme, aby se znovu staly energetické podniky vlastněnými veřejností a ceny výrazně klesly.

- Okamžité uzavření výrazně prodělečných malých drah, pošt, škol a školek.

- Přinesme blahobyt našim starším lidem. Zákaz vydělávání peněz na starších. Ěra Šedého zlata je u konce. Nechť začne doba šedé pohody.

- Maximálně 25 studentů na třídu, od mateřské školy do posledního roku vyššího vzdělání.

- Podstatné zdroje přivedené do psychiatrie.

- Lidové referendum musí vstoupit v platnost a být zapsáno do ústavy. Vytvoření přehledného a efektivního místa, pod dohledem nezávislého kontrolního orgánu, kde mohou navrhovatelé vytvořit právní návrh. Pokud tento návrh obdrží 700 000 podpisů, tak bude tento návrh zákona projednán, doplněn a pozměněn Národním shromážděním, které bude povinno (v termínu až jeden rok a den po získání 700 000 podpisů) předložit hlasování všem Francouzům.

- Návrat k 7 letému volebnímu období pro prezidenta republiky (Volba poslanců dva roky po volbě prezidenta republiky umožnila poslat pozitivní nebo negativní signál prezidentovi republiky o jeho politice, a tak pomohl slyšet hlas lidu).

- Odchod do důchodu ve věku 60 let. A pro všechny, kteří pracovali manuálně (např. stavitel nebo řezník), právo na odchod do důchodu ve věku 55 let.

- Děti staré 6 let se nemohou přeci ještě sami starat o sebe, pokračování systému pomoci PAJEMPLOI (Rodičovská), do 10 let.

- Podpora většímu transportu zboží pomocí železnic.
(pozn. uvolnění silniční nákladní dopravy)

- Stop hromadění u zdroje!
(pozn. Kumulace bohatství a korupce)

- Konec ex-prezidentských výplat do konce života.

- Stop zpoplatňování prodejců za užití kreditní karty zákazníkem.

- Daň z lodních paliv a petroleje.

Tento seznam není konečný, ale poté co bude vůle lidí vyslyšena a uplatňována prostřednictvím vytvoření populárního systému referenda (který bude muset být rychle nastaven), Poslanci Parlamentu konečně vyslyší náš hlas ve shromáždění lidu.

Berte na vědomí vůli lidu. Aplikujte naše rady...
Žluté Vesty 

*****

Žluté vesty také požadují  Impots Sur la Fortune což znamená buď daň z majetku nebo z luksusu, v každém případě jde o mimořádné, ale progresívní zdanění velmi bohatých (těch, co kapitalizují 1,5milionu eur a výše)..https://www.journaldunet.fr/patrimoine/guide-des-finances-personnelles/1202027-isf-2018-2019-bareme-calcul-et-simulation/

Kromě toho si žluté vesty přejí možnost vyvolat lidové referendum. A také chtějí zrušit DPH na potraviny a nasadit silné DPH na luxusní produkty. 

*****

Předchozí blog o žlutých vestách a vývoji ve Francii: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/posledni-vyvoj-ve-francii

*****

Karel Panuška:

PRAVDA, LÁSKA PŘIŠLA NA ZEM,
BEZDOMOVEC CHCÍPÁ MRAZEM

VY, CYNICI BEZOSTYŠNÍ,
NEMÁTE BÝT NA CO PYŠNÍ.
PRO FALEŠNOU VAŠÍ PÝCHU,
KRÁLÍKÁRNY BYLY K SMÍCHU.
STOJÍ DO DNES, DOMY PEVNÉ,
BÝVALY V NICH NÁJMY LEVNÉ.
TEĎ V NICH LIDÉ BYDLÍ DRAZE,
VÁM TO PŘIPSAT, VAŠÍ SNAZE.
TŘIKRÁT NÁJEM NEUHRAZEN,
A PAK VENKU UMŘI MRAZEM.
PRAVDA, LÁSKA ŽIVOT MĚNÍ,
V UMÍRÁNÍ Z PODCHLAZENÍ.
A ZLODĚJI MNOU SI RUCE,
POVEDLA SE REVOLUCE.

TEĎ ŽIVOTEM NA SVÉ POUTI,
LZE SVOBODNĚ UMRZNOUTI.

*****

Francie začala vyšetřovat vliv Rusů: https://slobodnyvyber.sk/francuzi-zacali-vysetrovanie-ako-rusi-vyprovokovali-revoluciu-zltych-viest/amp/?fbclid=IwAR20rrXFpEYSitN1szkSp9pGXKSE7wohfnTSlKJ5YH-1jXvDEfzyJON2F7I

Za nepořádky a násilím mají podle ukrajinské tajné služby stát ruské tajné služby. Důkazem je fotografie http://casopisargument.cz/2018/12/10/ukrajina-obvinila-z-organizace-nasili-ve-francii-rusko/?fbclid=IwAR26W2DVqn8NgTEnG-xWDSAX78uRC8n-ZcmYcv_mOtvoGMOt5xfdDz6RZrk

*****

Marek Řezanka: 

 Když za práci nejsou koláče…

Že je těm lidem do pláče?

Že kousek chleba chtějí?
Ať tedy jedí koláče
ty má dvůr nejraději

Dávno je jiné století
vztek ovšem znovu vzrůstá
nejednou hlavou proletí
co vzkážou jistá ústa

Macron všem daně nadělí
hlavně těm, kteří úpí
vznáší se kdesi s Anděly
pekelně je však tupý

Nechápe, co lid rozžhaví: 
Evropa všechno zvládá
Na místě nejsou obavy
lidem ukáže záda

Vesty? Prý se moc nenosí
Sako mu lépe sedí
sleduje přímé přenosy
a nemá odpovědi

Na dotaz, co že přetéká
nebude připravený
Hněv bezmocného člověka
stoupá nad vrchol Seiny

A těmto lidem poradí
ať o kůrku se dělí
roztrpčený tou chamradí
již rozprášil by děly

Však už se také zatýká
do studentů se mlátí
Na místě není panika?
Netřeba vzletných statí?

Nějak se nám tu otřásá
Evropa namyšlená
Řeže se pěkně do masa
neslyšíme, kdo sténá?

Bezpráví náhle nevidí
kovaní demokraté 
Chtěli by vládnout – bez lidí
že nejde to, je mate…

 *****

Macron slíbil: zvýšení minimální mzdy o 100 eur bez nákladů pro zaměstnavatele,  proplácení přesčasů bez zdanění příjmu a žádné srážky z důchodů pod 2 000 eur.  Jsou to opravdu šušně.  Demonstrace pokračují již v  úterý a samozřejmě velká bude  v sobotu. V úterý  ráno podle francouzského tisku demonstrovali studenti asi 170 lyceí po celé zemi.

Marek Řezanka: 

Recept na všechny neduhy systému…

Že Evropa zešílela?
Že svobodu utíná?
Že chce zase pálit z děla?
Za vše viní Putina

Že jsou chudí chudší ještě
a že právo usíná?
Že má EU děsné kleště?
Za vše viní Putina

Že od války jsme zas kousek?
Evropa je v sutinách
Jenom jistí stále cpou se
Obviní však Putina

Že už lidem z toho hrabe
nepochopí Štětina
který sovětským byl švábem
a dnes viní:
Putina

Článek "Mezi vestami zněl ruský křik, Kreml podněcování popírá"  https://zpravy.idnes.cz/francie-rusko-demonstrace-protesty-nasili-macron-zlute-vesty-pbb-/zahranicni.aspx?c=A181211_094337_zahranicni_luka

Leszek Brzezniawk: "v Belgii a ve Francii zakázali prodej reflexních vest!" 

Vladimír Chlouba: "Hlavními nepřáteli svobody a demokracie jsou Putin , Jaro, Léto, Podzim a Zima. 

Popis přímo z Francie: https://vlkovobloguje.wordpress.com/2018/12/12/pise-se-nam-z-francie/

Od začátku protestlů se ve vazbě ocitlo 4500 občanů:https://ac24.cz/-/evropska-demokracie-4500-lidi-ve-vazbe-od-zacatku-protestu-zlutych-vest-ve-francii

22.12.2018 V USA žluté vesty dnes protestovaly na 4 místech v New Yorku a Glens Falls, v Denveru, Jacksonu, Minneapolis, Trentonu, Bostonu, Sacramentu a Chicagu,  Los Angeles, Portlan du a Orlandu. 

i 5.1.2019 se dmonstrovalo. 

Proesor eichler o hnutí Žlutých věst a Francii: https://video.info.cz/strunc/macron-urazel-chude-hnuti-proti-rozezranosti-elit-muze-vzniknout-i-u-nas-rika-eichler-38759.html

17.1.2019  Francouzské  žluté vesty se registrují jako politická strana a jdou do eurovoleb2019.  https://www.cnsnews.com/news/article/fay-al-benhassain/french-yellow-vests-now-mulling-registering-political-party-run-2019?utm_source=sumome&utm_medium=facebook&utm_campaign=sumome_share

21.1.2019  Vláda hodlá navrhnout zákon o nelegálnosti nepotrestaných protestů! : https://www.collective-evolution.com/2019/01/22/france-to-make-unsanctioned-protesting-illegal-in-light-of-yellow-vests-movement/?fbclid=IwAR1WpBK2L39h8tIcjEuv9tor3PzsLr1VwKAAu1NFnKY2dqgOGCJO8UEDeqk

3.3.2019  O francouzsé totalitě: http://www.protiproud.cz/politika/4297-francie-protesty-trvaji-zranenych-jsou-tisice-zeme-pada-do-propasti-tri-kasty-a-totalitni-tyran-macron-zoufale-probuzeni-periferni-vetsiny-nejhorsi-nasili-od-alzirske-valky-proc-o-tom-z-ceske-televize-neslysime.htm?fbclid=IwAR2ForiP0pivMAj8xiI4-PpCCp1t7Jz4myFFmQIqrkC9Gkec1Pm0sA1PWZY

 

KDO JSOU ŽLUTÉ VESTY? : https://www.youtube.com/watch?v=FqrSOwR-n2c&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0n4p2i9Cwhx11ow49_-ZQl0yOIPZJ3HKom5MaVkXhzct-pbBRjnSqIomQ

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes hypertextové tlačítko Kateřina Amiourová, poté na tlačítko blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy. K březnu 2020 je jich přes 800 - a vesměs neztratily nic na své aktualitě!!

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

   Eugene Delacroix při malbě slavného obrazu Svoboda vede lid na barikády byl inspirován Červencovou revolucí roku 1830, která svrhla dosti konzervativního krále Karla X, který posléze z Francie prchl v ženském přestrojení. O nějakých tří až pět let později na základě pozvání císaře Františka I, pobýval v Praze na Hradčanech a též na zámcích v Sychrově a Buštěhradu. Kam vyvede vestičkou kolážovaná Svoboda současného prezidenta republiky Macrona. zůstává zatím nezodpovězenou otázkou.