Média nezávisle závislá!

obrazek
8.5.2020 10:39
Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá. Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami! Jan Amos Komenský

Média jsou důležitá, ovlivňují veřejné mínění a kdo ovlivňuje média, ovlivňuje veřejné mínění, voliče a ovládá lidi. Velký vliv na posluchače nebo čtenáře mají dnes informace na internetu a internetové zprávy. Svůj vliv si zachovala i televize a o něco méně rozhlas. Tištěná média vliv ztrácí, protože jsou stále dražší. Z tohoto důvodu jsou tištěná média propojována s internetovými vydáními.
Po roce 1989 byla zrušena cenzura tedy kontrola médií, každý mohl psát, co uzná za vhodné v souladu s listinou základních práv a svobod, kde je u nás zakotvena svoboda projevu. Listina obsahuje například svobodu myšlení a svoboda projevu s právem na informace jsou zaručeny. Bohužel se v poslední době objevují požadavky na kontrolu internetu hraničící s cenzurou. To je proti základním lidským právům. Zajímavé je na tom to, že někteří ti, co po roce 1989 cenzuru zrušili, tak dnes chtějí znovu kontrolu zavést tentokrát internetu anebo k tomu mlčí. Dříve na cenzuru byl úřad. Nyní jsou na kontrolu najímáni jiní novináři. Kdyby měli tyto novináři nějakou stavovskou čest, tak odmítnou kontrolovat názory obyčejných lidí, když sami mohou novináři psát, co chtějí!
Při posouzení, co se u nás děje, musíme oddělit vlastníky a zaměstnance tedy hlavně novináře. Naše zákony jsou postaveny tak, že může vlastník médií přes šéfredaktory novinářům zadat práci, téma, ale neměl by ovlivňovat jeho názory. Tak si to alespoň představovali autoři 7 mediálních zákonů, které vznikly podle západního vzoru. Ve Francii a i jinde, to došlo tak daleko, že novináři některých médií by chtěli i určovat názorový směr novin. V podstatě si je chtějí zprivatizovat pro sebe s odůvodněním, že vlivní lidé nemají vlastnit média a proto je chtějí vlastnit novináři. To koresponduje z jejich politickým světonázorem.
Nyní je u nás většina hlavních médií v rukou multi novinářů a tzv. Euro - Atlantiků. Podle toho vypadají jejich komentáře a články, které mají do objektivnosti daleko. U nás máme takové zákony, že vlastník média zaměstná novináře a ten si názorově může psát, co chce. Tomu se říká svoboda tisku a projevu. Vzhledem tomu, že většina hlavních médií píše to samé, ztrácí čtenáře. Novinářů je moc, úplná inflace informací. Každý si na internetu zakládá své internetové noviny. Kvalita klesá, množství článků stoupá. Mediální trh se bulvarizuje, všichni chtějí přitáhnout pozornost, aby je lidé četli a oni měli peníze z reklamy, jinak skončí. Díky médiím se bulvarizuje i politika, protože dostávají šanci se projevovat sprostí politici v médiích, protože jejich skandály přitáhnou čtenáře. Jako negativní příklad lze jednoznačně uvést politika, starostu Řeporyjí Pavla Novotného z ODS. Jak je vidět, jeho straně tato negativní pozornost nevadí a nic proti tomu nedělá. Sprostota, nerespektování soupeře, urážky se stály součástí jejich politiky, ale to jsem trochu odbočil od tématu médii.
Veřejnoprávní média působí stejně jako soukromá, jen s tím rozdílem, že si nedělají starosti se sledovaností a s náklady, která zaplatí koncesionáři tedy my všichni. Sledovanost u nich není měřítkem a na prvním místě je pravdivost informací a tvůrčí svoboda autorů. Skutečnost je jiná, lžou ve stejné míře jako ostatní a něco pro ně vytvořit dostanou jen kamarádi za předraženou produkci. Příjmy z reklamy se nevzrušují.
Nechtějí, abyste četli jiné názory, což je trapné. Chtějí vás vychovávat a vzdělávat přes jejich takzvaně nezávislá média, ale jak mohou být nezávislá, když dostávají jejich peníze.
Málo z vás zná nějakého politika osobně nebo s ním dokonce mluvila. Vycházíte jen z toho, co se o politicích píše a jaké dostanete informace, proto jsou média tak důležitá. Většina lidí má proto zkreslené názory. Nemohou za to. Mediální obrázek o politikovi může být mylný. Jeden může být médii chválen a druhý haněn a nemusí to tak být ve skutečnosti. Pak se s tím politikem náhodou potkáte a můžete být překvapeni, mile nebo zklamáni.
Dobrá rada na konec. Hodně čtěte, co chcete. Srovnávejte fakta. Svůj názor si uděláte sami. K tomu je nepotřebujete!
Kdo nečte nebo se nedivá, ten se nic nedozví!

Na obrázku může být: text
vaclavstehlik
Je potřeba korektně informovat. Některé pravdivé informace se k lidem nedostanou.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

vaclavstehlik

Děkuji za komentář. Přečtu si ho pečlivě.

 

Dona

Čím ďalej, tým menej chápem odvolávanie sa na nezávislosť. Pojem " nezávislý, nezávislosť "  sa používa ako zaklínadlo, ako mantra, ako ilúzia spravodlivosti a pravdy.  Nezávislosť neexistuje. Tak ako neexistuje spravodlivosť. Tak ako pravda je vždy závislá od uhla pohľadu.

Každé spoločenské zriadenie = režim, je v konečnom dôsledku totalita, totalitné riadenie spoločnosti. Aj demokratické riadenie spoločnosti je totalitné. Pri takom množstve ľudí a názorov, zákonite a logicky musí smerovať aj demokracia k totalite. Nie je možné vyhovieť každému, nie je možné každý deň meniť zákony podľa priania a názorov jednotlivcov , či skupín. Preto logicky musí prevládnuť, zvíťaziť jeden, maximálne dva názorové prúdy, ktoré v záujme zachovania vlády a poriadku , musia potláčať iné názorové skupiny. Ak by sa tak nedialo, v spoločnosti by zavládla anarchia.

Samozrejme, iné je, ak potláčajú sa názory podobné vládnym. Vtedy sa ľudia prispôsobia a nerevoltujú. Ak však potláčame názory opačné voči oficiálnej politike, názory nezlučiteľné s oficálnou politikou, vtedy dochádza ku konfrontácii, nespokojnosti, odboju, revolte - minimálne k tvrdému rozdeleniu spoločnosti na dva, alebo viac protichodných táborov.

Od čias Žltej žurnalistiky - až po súčasnosť, vládna moc vložila všetku moc nad verejnou mienkou do rúk médiám. Tu si spomeňme na to, čo povedal tuším Mark Twain : " Máme veľa zákonov na ochranu novinárov, no ani jeden na ochranu pred nimi. " Novinári svoju moc bohate využívajú a zneužívajú. Boli by však bezmocní voči múdremu národu.

Keby si ľudia uchovávali vedomosti dlhšie ako do momentu keď dostanú známku, či diplom - nemuseli by po skončení vysokej školy začínať od nuly. Keby televízia nebola jediným zdrojom kultúry a informácií pre miliardy ľudí na Zemi, nemali by audiovizuálne prostredky takú moc. Keby internet neobsadili vulgárne osoby, osoby z " podzemia " , nemal by internet takú moc nad najmä mladými ľuďmi. Keby, keby / kdyby, kdyby......

Ľudia nie sú ochotní, ani schopní učiť sa celý život. V istom veku, v istom bode  " zamrznú " a z lenovosti prijímajú hotové názory . Významnú rolu má aj osobnosť redaktora, novinára. Emócie sú rozhodujúce pri osvojovaní si vedomostí a názorov - v každom veku.