Memoranda již i v ČR - technologický příznak nástupu New World Orderu

obrazek
3.7.2012 18:54
Memoradna jsou prostředek vládnutí, resp. implikování cizí vůle, rozhodujíc o zásadních záležitostech občanů obejitím parlamentu a senátu, nyní nevím, zda i prezidenta či nikoliv. Pomocí Memorand a dosazené finančnické loutky devastovala Troika (MMF, ECB, EU ) Řecko a nyní vyhlásil Memoranda o rušení nemocnic a lůžek (zrušeno má být 10 000 lůžek) český ministr Heger, resp. zdravotní pojišťovny. Teoretici předpokládají, že jak bude nástup Nového světového řádu pokračovat, budou volení zástupci občanů stále více vyřazováni z rozhodování o podstatných náležitostech jejich života, ba že dojde nejprve ke zbrušování suverenity a pak nejen k degeneraci, ale i zrušení státnosti.

Zmínku o Memorandech v Řecku  naleznete zde: http://www.vasevec.cz/blogy/recko-hlavni-body-programu-levicove-strany-syriza, s objevením Hegerových Memorand, resp. memorand pojišťoven o rušení lůžek a nemocnic přišly lékařské odbory - ke konci tohoto dlouhého článku: http://www.vasevec.cz/blogy/velka-zdravotni-loupez-reforma a o tom, jak k tomu došlo, že je Heger mohl vyhlásit - protože Trojkoalice ještě se 118 hlasy si schválila zákon o tom, že  ve zdravotnictví bude akceptována reforma, jež nebyla ani zkoncipována, ani známy detaily ani dopad na občany a instituce (zde se také dozvíte, jak je tomu s protiprávností, resp. protiústavností tohoto kroku, resp. o tom, jak memoranda zbavit účinnosti zde: http://www.vasevec.cz/blogy/k-tomu-aby-padla-vlada-neni-treba-sbirat-podpisy-nybrz )- což je článek, o němž netuším, zda jej vůbec někdo z NSLEV21 vůbec četl, ač jsem jej posílala JP do sněmovny - ale odpověď bohužel byl příliš strohá "OK budu na to brát zřetel". V každém případě nyní by se s článkem členové NSLEV 21 seznámit měli, když ne kvůli zneplatnění většiny dosvadních zákonů a svržení vlády, tak a lespoň kvůli záchraně našeho zdravotnického systému. .

V Otázce nového světového řádu, jímž se u nás zabývá orgqanizace NWOO.org a také Adam B. Bartoš, Petra Bostlová  a další autoři (shluknutí např. okolo freeglobe Parlamentních listů nebo AC24), jde v podstatě o to, že úzká elita zvíci cca 250 lií je schopna určovat osud celé planety a také to dělá, prostřednictžvím organizací kulatého stolu, jako je Bilderberg, Council of Foreign Relations, Trilateral Commission,  a  další a další, na něž jsou navázány do daleka do široka se táhnoucí hrozny dalších a dalších thinktanků a institucí, do nichž jsou k nalévání mozku přizvávány jak elity ovládaných národů vysokého ranku, tak elity služebné a pomocí těchto institucí se vládne. Člověk by jim třeba i rád věřil i to, že se pokoušejí zachránit život na zemi, jenže to by ovšem musely nejprve demonstrovat zacházení v rukavičkách s lidskými bytostmi, ale tomu překáží jak mnohde již drakonické zákony, negativní jevy globalizace, tak negativní jevy neoliberální ekonomie a neoliberální finančnictví, zejména dumping, volatilita kapitálu, spekulativní postupy při tvorbě cen, korporativismus  atd. Já poštrachám v počítači a zkusím vytáhnout doktorskou práci na toto téma od Salvatore Tamburra, v Americe toho vyšlo mnohem více. Tato úzká elita koncentruje nesmírné bohatství (žebříčky Forbesu jsou jen o juniorech) a ovšem na veškerý zbytek nebohatého lidstva připadají pouhá 4% celkového světového bohatství. Nemají-li se virtuální peníze emancipačními změnami lidského rodu vypařit úplně, je třeba posílit a udržet moc. A moc sloužící mamonu má tendenci stále se zvětšovat a hamižnit a ovšem ta 4% se zřejmě musí dojit na doraz až do uhynutí krávy živitelky. A bohužel se množí doklady o tom, že řada projektů těhto elit vládců mají vlastně eugenickou povahu, i když se označují jinak. (Příznačným rysem těchto elit je, že jsou nadmíru přesvědčeny o své pravdě a ke světu přistupují z platonsko-teologického hlediska -což samo o sobě zaučýuj výrobu nesmyslů a tvrdých pochybní - nejhorší však je, že jsou přesvědčeny o svém přirozeném mandátu experimentovat .- se Zemí, lidmi, životy.) Zatzím se Nový světový řád vyznačoval například tím, že když významný lord, jenž přišel na určité nepravosti a podvody během finanční krize, hovořil ve své sněmovně, tak hovořil pouze ke třem dalším zqastupúitelům...-a do několika týdnů byl mrtev. Anebo tak, že Obama hodí na stůl zákonou úpravu zvíci několika set stzran, připravenou z podkladů oněch thinktanků a  institucí kulatého stolu a řekne "máte na to dvě hodiny" - a politické figurky to pak opravdu odhlasují. A nebo tak, že český vládní činitel  zcela bez mndátu podepíše dohodu ACTA, z níž jediný občan ČTR nezaná v té době ani řádku a sice na polooficálním setkání, o němž tařka nikdo neví - věnovanému unijnímu rybářství. (Poznámka - ACTA byla mezitím v EU odpsíkán, zřejmě z důvodu volebního výsledku německých Pirátů, nicméně v USA se čile schvaloval SOPA, PIPA a další a nelze očekávat, že thinktanky zapojené v projektu Digital Economy Bill složí v půlce práce ruce).

Existuje samozřejmě i zcela nevinná alternativní koncepce nového světového uspořádání - koncepce z pera Giacinta Auritiho, a jde v podstatě o návrh nového vzájemného směnného mechanismu měn, jenž by umožňoval opět používat klasické národhospodářské nástroje ku prospěchu a rozvoji ekonomiky, protože v posledním 20ti letí došlo zcela k jejich degeneraci ba vylučování.

Nedávno se někdo pozastavoval nad obrázkem  spícího Schwarzenmberga člena Bilderbergu a na něj zhrzeně hledícího Nečase, nicméně neříkajícího ani slovo, vlastně jsme si nikd nevšimli, že by Scharzenbergovi tento zásadní defekt jeho povinnosti ve sněmovně sloužit, nějak překážel. Myslím, že rozumné vysvětlení zní tak, že kdo je tady šéf zdánlivě a kdo doopravdy, není totéž.

 Ilustrativní obrázek je samozřejmě rozpočet USA.

V mikrosvětě má NWO také své projevy - kupříkladu zrušení inzerce zdarma na serveru MÚ, jež do té doby fungovala, v okamžiku bnkrotu skláren ve Světlé nad Sázavou, kdy se na dlažbě malého městečka ocitlo najednou 1500 lidí, aby potřební směňy a rozprodeje prvního posledního a dožadující se jakékoliv nádenické práce, nemohli poukázat na tu enormní bídu resp. aby neničili ostatním ceny. A tak to bylo a je s naší společností, ani není třeba Bilderbergu, jen vhodného proškolování gaunerelit, že forma je důležitější než obsah. . 

_________________

Proti memorandům či dopadům memorand lze také= úspěšně bojovat určovací žalobou na stát, čehož výhody a princip objasněny zde: http://www.vasevec.cz/blogy/aktualni-hypoteza-o-ceske-statnosti-rozpoctu-spolecnosti

__________________

O mechanismech a pozadí liíkvidace primárně krajských nemocnic resp. celého stávajícího systému píše též vynikající Ludvík Hovorka, např. zde: .http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/ludvik-hovorka.php?itemid=17657 

3-4.2016 Leoš Heger - to byla spíéšče gentlemanská dohoda. Ale měla též jeden bod, že Lékařský klub a KLékařská komora budou nápomocni šetření. Platy nrostly mezi rokem 2011 a 2013m o 20%. 

LOK tento týden u soudu zažaloval ČR, požaduje navýšení platů zdravotníků na 1,5 - 3 násobek  půměrného platu v ČR. 

16.2.2019 České zderavotnictví: http://denikreferendum.cz/clanek/29117-sbohem-ceske-zdravotnictvi?fbclid=IwAR3WZXjqawRrrVVzL6Qv-5LIRhfyJVhJMdV4twzexQIsFSu126o57T_uoC0

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes hypertextové tlačítko Kateřina Amiourová, poté na tlačítko blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy. K březnu 2020 je jich přes 800 - a vesměs neztratily nic na své aktualitě!!

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

amiourful

No že to také museli být nějací mužští misogynové, kteří nasadili ohlávku ženské emancipaci záměrným směřováním  ženské výchovy k fiflenství podáváním jak podprahových tak přímo na první signální působících vjemů a vzorů. Mně statistiky facebooku říkají, že ženy jsou  jakžtakž plné elánu totiž tvořivé zvídavosti mezi 30-50, ale muži se již ve 13 zajímají i o oto, o co ženy ještě v 25 dlouho ne.

Rudolfe - doporučuji terénní pokus: postavte se na libovolnou zastávku hromadné dopravy na 30 minut s papírem a tužkou a žen i mužů libovolného věku se ptejte, které současné čské ženy si váží, která je jejjich vzor, případně proč. A uvidíte a dozvíte se věci. Pak si porovnáme výsledky! :D 'Já to totiž udělala.

 

rku

Paní Amiourová,

Váš přítel Bartoš je zásadně proti ženám v politice. Co znamenalo to ženám nebo ženám?

amiourful

Mezinámi - ženám nebo ženám? Elity dávno přišly na to, že se nepožerou,když mezi sebe ženy vezmou - proto ostatně byl vytvořen kult modelek. a) Spolehlivě zakrývají vše, co by vyjítz na povrch nemělo, b) promazávají drhnutí vztahů mezi členy kasty. 

Do partlamentu bych si představovala spíše diplomatické herdekbaby, které se v mužích vzhledem ke svému věku již alespoň 100x zklamaly a nejou tedy manipulovatelné a mají natolik velké děti, aby dokázaly diplomaticky zatnout tipec frackovinám svých kolegů.

Jenže strany zásadně netouží příliš po tom, dávat na svbé kandidátky takto vyzrálé ženy ať už z pokryteckých důvodů (kupříkladu, že nevyhovují kritériím krásy) nebo proto, že žnská psychika se opravdu liší od mužské a těžko je ovládat jako zbytek klanu, ale zároveň je s podivem, že 50% populace, totiž ženy, ještě nepřišlo na to, že cestou k její emancipaci by mohlo být kupříkladu preferenční zaškrtávání ženských kandidátek na volebních listinách.

 

klokan

 Logo NWO lze považovat za inovovanou formu definice tzv. teorie elit. Nutno však přihlédnout k té okolnosti, že v ČR, nynější elity se  ani náhodou, nevytvářejí na základě kritéria duchovních kvalit, ale na základě jakéhosi majetkového cenzu, ve smyslu ideologie tzv. ,, čezkých porevolučních ( popřevratových ) "  floskulí, ve smyslu hesla, čím více peněz tím více rozumu. V potírání této zvhrlé současné vládnoucí ideologie bude pochopitelně hrát čím dál více prim řešení otázek sociálních. Logika uvažování našich mocichtivých x -koaličních klíšťat, včetně agresivního vysavatele stranické platformy Lidem, mi připadá zvláštní. Oni snad vážně myslí alogické memoradna a deklarace občanům ve smyslu,, za málo peněz hodně muziky " ? Dále jsem chtěl v komentáři rozebrat teorii o způsobu a významu  vzatého si zametání od podlahy. Takže.

PS: Myslím si, že ve vrcholové politice by mělo být umožněno angažovat se i ženám. Třeba mít i prezidentku. Samozřejmě, že ne nějakou moci zachtívavou.