Migrační krize z pohledu, který si zaslepená Evropa neuvědomuje

imigrace
14.6.2019 14:25
Žijeme v časech novodobého, masového exodu desetitisíců, směřujících z Afriky do Evropy. A tyto masy začínají pomalu měnit její tvář. Ale to je jen začátek, protože následná populační exploze tento proces ještě urychlí. A zaslepená Evropa, která je zvyklá posuzovat vše jen z hlediska krátkodobého, nebo dlouhodobého materiálního prospěchu netuší, že tento vzájemný střet kultur bude mít jen jediného konečného vítěze. A sice toho, kdo se ukáže být duchovně progresivnější. Zjednodušeně řečeno toho, kdo má větší víru v Stvořitele.

   Jelikož evropské národy stárnou a to znamená, že v budoucnu bude stále méně lidí v aktivním věku a stále více lidí v důchodovém věku, rozhodlo se Německo řešit tuto situaci přijímáním uprchlíků, jejichž chce ročně přijmout až kolem milionu.

   Ano, západní svět je zvyklý dívat se na vše jen přes peníze. Nejdříve okrádal africké i asijské státy jako své kolonie. Později, po jejich formálním osamostatní tak činil prostřednictvím hospodářského kolonialismu, čili ekonomickým ovládnutím všech strategických zdrojů daného státu. A pokud se některý z afrických, nebo arabských států nechtěl dát ožebračit, nebo se jinak vymkl jejich kontrole, jednoduše jej zničil vojensky. Viz Libye, Irák a nyní Sýrie.

   No a kromě toho je ještě třeba počítat s nepříznivými změnami klimatických podmínek, způsobených ekologickým znečištěním. Toto znečištění má opět v největší míře na svědomí právě takzvaný vyspělý svět, zatímco jeho nejhorší dopad je především na africké země.

   No a teď, když na základě všech, výše uvedených činitelů dochází k masovému exodu lidí, unikajících z nesnesitelných životních podmínek, ve velké míře přímo vyvolaných a způsobených západním světem, chce si nyní Západ řešit vlnou přistěhovalectví své populační problémy.

   Avšak z džbánem se chodí na vodu pouze potud, dokud se nerozbije! Masový exodus obyvatelstva islámské víry bude mít za následek destrukci současné podoby Evropy, protože Evropa hodnotově upadá a důsledkem toho se dostávají do popředí hodnoty islámské. Neboť všechno to, co je v zákonitostech našeho univerza progresivnější si nakonec musí podrobit to a zvítězit nad tím, co upadá.

   Porovnejme si tedy hodnoty průměrného Evropana s hodnotami islámských uprchlíků, abychom pochopili, proč musíme padnout a být nakonec poraženi. Proč musíme nutně padnout a být poraženi, pokud se hodnotově opět nevzpamatujeme, a tím se nestaneme opět vývojově progresívnějšími. Pokud totiž toto nedokážeme, spolkne nás islám! Ale tak to nakonec bude spravedlivé, protože kvůli svému hlubokému hodnotovému úpadku si ani nic jiného nezasloužíme.

   Evropa byla postavena na křesťanských hodnotách a prostřednictvím nich dospěla ke svému rozkvětu. Tisíce chrámů, katedrál i obyčejných kostelíků po celém území Evropy jsou toho důkazem. Víra křesťanské Evropy v Stvořitele a s touto vírou spojené hodnoty představovaly tedy onen progresivní základ, z něhož vzniklo vše, co tu dnes máme.

   Rozkvět, směřující až do současné podoby blahobytu měl však za následek bujení pýchy a domýšlivosti lidí na to, co dosáhli. Začali se totiž domnívat, že všeho bylo dosaženo pouze vlastními silami a že tedy náboženství, duchovnost a víru v Stvořitele, které jim byly dříve životodárnou morální oporu již nepotřebují. Že takové něco je již přežitkem. A svou víru v Stvořitele nahradili vírou v peníze, zisk a matérii.

   Duchovnost se v Evropě stále více ztrácí a lidé se stávají stále většími materialisty. A jejich materialismus a ateismus destruuje a relativizuje pravé hodnoty, které byly oporou obyvatelstva Evropy po celá staletí.

   V první řadě je relativizována základní buňka společnosti, a sice rodina. Klasické manželství se pomalu stává minulostí a lidé žijí ve volných partnerských svazcích. Relativizováno je však také partnerství jako takové, protože partnery se mohou stát i osoby stejného pohlaví. Ba dokonce nejnověji je relativizována i sexuální orientace každého jednotlivce, protože tuto si lze ve svobodné společnosti zcela svobodně vybírat, jak tvrdí teorie rodové rovnosti.

   Touha lidí moderní společnosti mít co nejvíce a co nejvíce si užít má za následek klesající počty nově narozených dětí, jejichž vyšší počet v rodině vnímají moderní rodiče jako překážku ve svém osobním, nerušeném užívání si života.

   Média, ať už elektronická, nebo tištěná jsou přeplněny množstvím nízkosti, vulgárnosti, násilí a plytkosti, jejichž sledování je považováno za odpočinek a za určitý způsob trávení volného času.

   A navíc, vědomí a podvědomí lidí je prostřednictvím působení médií neustále směrováno k pseudohodnotám dnešní západní civilizace, kterými je mít a užít si. Toto je moderní náboženství Evropy! Toto je naše modla, které se klaníme!

   No a v protikladu s uvedenými hodnotami průměrného Evropana se nyní podívejme na hodnoty islámského světa, které k nám přinášejí davy uprchlíků.

   V první řadě je to silná víra v Stvořitele. Neboť navzdory mnoha negativům, které lze vytknout uprchlíkům, nebo islámu jako takovému, je pouze tato jedna jediná věc hodnotou, velmi ostře kontrastující s narůstající bezbožností Evropy.

   V bývalých křesťanských chrámech, které již nemá kdo navštěvovat, třeba v Nizozemsku, se zřizují sklady, obchody, nebo restaurace. Mešity však prázdné nejsou a na Evropském území se stále budují nové. Toto mluví samo za sebe! Toto nám jasně ukazuje, co je dnes na ústupu a co na vzestupu.

   A od úpadku víry v Stvořitele se nevyhnutelně a logicky odvíjí také úpadek všech ostatních hodnot s tím souvisejících.

   Oproti evropskému rozkladu rodiny preferuje naopak islám rodinu pevnou, z jejich pohledu tradiční a soudržnou. Nezdravé precedenty, jako například registrovaná partnerství jsou v islámském prostředí pravdivě označeny jako něco, co není správné, a proto ani společensky přípustné.

   Věřící islámského náboženství nejsou natolik zmanipulování blahobytem, aby se jim touha po užívání stala překážkou populačního růstu. Jejich populace bude tedy zcela určitě perspektivně vrůstat, dokud ta naše ubývat.

   Kromě toho si islám striktně zachovává své zvláštnosti, neabsorbuje nic cizí, nepřizpůsobuje se a ani se neasimiluje.

  A protože vše je v islámu pevně spojeno s náboženstvím, jejich komunity nepreferují mediální šíření nejrozličnějších úpadkových hodnot, kterými se dennodenně sytí běžný Evropan. Namísto každodenní dávky mediálního balastu jsou naopak muslimové každý den pět krát vyzýváni k modlitbám.

   Samozřejmě, že existuje velmi mnoho chyb a nedostatků, které lze vytknout islámskému světu. Ale zároveň existuje také velké množství toho, co je možné vytknout běžnému Evropanovi. Avšak z hlediska základního hodnotového směřování začíná mít islám navrch. Z hlediska vyšších, univerzálních zákonitosti, začíná být islám progresivnějším a z tohoto důvodu je také na vzestupu.

   Ať nás totiž nemýlí skutečnost, že uprchlíci přicházejí do Evropy jako chudáci, potřební pomoci. Tak to sice na první pohled vypadá, nicméně oni mají víru v Stvořtele, zatímco my jen víru v peníze a hmotu. Jejich víra je tedy řádově mnohem vyšší a v zákonech tohoto univerza vždy nakonec zvítězí to, co stojí výše. To progresivnější totiž nelze zastavit! Je to cosi jako evoluce! Co se není schopno udržet ve vyšších hodnotových standardech univerza musí nutně ustoupit z cesty tomu, co se stává hodnotově progresivnějším. A právě tohoto jsme dnes v Evropě svědky.

   Zachování Evropy v takové podobě, v jaké ji známe dnes lze jedině návratem k duchovním a morálním hodnotám, na nichž byla původně vybudována a jejichž prostřednictvím dospěla ke svému rozkvětu.

   Pokud se však úpadkové, zoufalé relativizování všech vyšších hodnot a tupý, prázdný materialismus zažrali do nás až tak hluboko, že toho schopni nebudeme, pak si nezasloužíme nic jiného, jen to, k čemu se v Evropě schyluje. Neboť námi samými zvolená cesta úpadku není a nikdy nemůže být progresivní cestou dalšího vývoje v účincích dokonalých zákonů našeho univerza, které takové něco z dlouhodobého hlediska ostře vylučují.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

Dona

Vývoj ľudskej spoločnosti, štátu, národa, či minority - sa pohybuje po sínusoide : po dosiahnutí vrcholu nasleduje nevyhnutný úpadok a pád. Príkladom je staroveký Egypt, Říša stredu, Babylonská ríša, Džingischánova ríša, Rímska, Perzská, Osmanská, Inská, ríša Mayov a Aztékov....

Za každým vrcholom a pádom treba hľadať bohatých členov spoločnosti, ktorí platia a ženú svoje ovečky do vojen a konfliktov, do rozširovania území a zväčšovania svojich majetkov. Tak tomu bolo napríklad v križiackych výpravách : len bohatí šľachtici mohli financovať vojská, ktoré inšpirovali do boja ochranou viery. Radoví vojaci bojovali proti neveriacim, pritom rabovali krajiny kadiaľ prechádzali. V mene viery, v mene šírenia viery vznikali a zanikali mnohé ríše. Aj dnes bohatí šejkovia - moslimovia pomocou Koránu udržujú a rozširujú svoju moc, sú stále bohatší a bohatší.

Islam a kresťanstvo si nemajú čo vyčítať. Celú svoju spoločnú históriu sa k sebe správajú striedavo  dobre i zle.

Jediné dva svetové náboženstvá - ak ich možno nazvať náboženstvami, lebo sú to viac- menej čisto filozofické smery - je BUDHIZMUS a HINDUIZMUS, ktoré nespôsobili svetovú vojnu, ani nešírili pomocou vojska svoju filozofiu.

Za posledných 5 000 rokov stáli za vzostupom a pádom vždy rovnaké príčiny : náboženstvo, materializmus = čiže honba za bohatstvom akéhokoľvek druhu a pôvodu, a túžba po stále väčšej a väčšej moci = túžba po svetovláde.

Sínusoida je zákon prírody, ak niekto chce - tak zákon Stvoriteľa, ktorý stvoril človeka na svoj obraz. Aj ten najprostejší človek má v srdci uloženú túžbu mať sa lepšie, ako sa má dnes. Jeho túžba mať sa lepšie nemá nič spoločné s ateizmom, s náboženstvom ani so Stvoriteľom - ale na ceste za lepším životom môže ako zbraň, či metódu - použiť  náboženstvo, ateizmus , či Stvoriteľa.

Mať sa lepšie znamená pre milióny ľudí na svete - mať pitnú vodu, viac jedla pre deti, byť zdravý, mať o 1 ťavu viac, mať strechu nad hlavou, elektrinu, kanalizáciu, splachovací záchod, mať prácu, vzdelanie.....

  Pre 99% ľudstva sú to základné ľudské potreby, ktoré nemajú nič spoločné so Stvoriteľom, materializmom, kresťanstvom, islamom, ani  ateizmom. Bez týchto základných ľudských potrieb by sme dodnes žili v jaskyniach ,v dobe kamennej - ako dnes žijú niektoré kmene na Novej Guinei, v Amazónii, či v afrikej džungli.

A možno by sme sa mali všetci vrátiť tam, odkiaľ sme prišli a začať od nuly - pravda, už poučení zo svojich ľudských chýb. To nám však nehrozí. Sme nepoučiteľní.