Milá BIS, vyvraťte tyto Fake

obrazek
14.12.2019 14:34
"Na lži z dezinformačních kampaní je nutné reagovat rychlým zveřejněním pravdivých údajů." Michal Koudelka - ředitel BIS. Podle ministra Petříčka se musí Česko naučit dezinformačním kampaním lépe čelit, na konkrétních opatřeních vláda pracuje. Půjde o zavádění evropského akčního plánu pro boj s dezinformacemi do českého prostředí. Tento blog je o potravinách a o 5 G - u obojího se národní orgány vyhýbají postupu, k němuž velí předběžná opatrnost.

Blog byl již jednou odstraněn. Nahrazuji jej. vysvětlení pod článkem. Omllouvám se, pokud zmizí znovu. 

Zdroj o boji s dezánformacemi: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/219411000101213/video/739132

Milá BIS: zkuste mi odpovědět, na co mi neodpovědělo ani ministerstvo zdraavotnictví ani Státní zemědělská a potravinářská inspekce, na kterou mne  odkázalo: 

rtuť ve výrobcích pro děti a co si z toho máme vzít

 
8.11.2019 ČT Události - Hamánek s tuňákem s nadlimitním obsahem rtuti bude stažen, ale vrátí se na pulty s přípisem, že se má jíst jen jednou týdně!!! Děkujeme. Dětský příkrm je určen pro děti od 6 měsíců věku a možná i mladší. Mimochodem, že právě tuňák hromadí  v těle rtuť, se ví už dávno (protože jsou to velké dravé ryby, tedy na konci potravního řetězce a látky, které se v těle ukládají, tedy požívají již zakoncentrované menšími rybami, resp. menšími dravými rybami).. A já se domnívala, že alespoň výrobci potravin pro malé děti jsou povinni vstupní kontrolou surovin. Takže ne, nikoliv. A to pak asi suroviny nemusí kontrolovat žádný výrobce! Pletu se? Sotva. https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/219411000101108/video/731621 Miniaterstvo zdravotnictví na tento dotaz neodpovědšlo. Asi se máme jako v USA, kde 95% testovaných výrobků pro děti obsahovalo toxické kovy: https://edition.cnn.com/2019/10/17/health/baby-foods-arsenic-lead-toxic-metals-wellness/index.html?utm_content=2019-10-17T11%3A00%3A04&utm_term=link&utm_source=fbCNN&utm_medium=social&fbclid=IwAR0l3BDq-IHtk5PVD0zbkCdZOzRNxcWEK_jCWRWSxa16AzxAQOecLmo3QDM
Děkuji za reakci
V neúctě K.A,
Když jsem končila školu v letech 89/90, tak jsme si říkali, jak máme měkké normy, že jsou polychlorované bifenyly i v mateřském mléce, jak máme chemizované zemědělství, že jsou dusičnany už úplně ve všem, a nikoho z nás by nenapadlo, že nový, svobodný režim, opustí tyto normy a vymění je za měkčí, evropské, které svědčí tolik kapitalismu. Ale evidentně, ani ty nikdo nedodržuje a nikdo nevymáhá jejich dodržování! Na co jsou normy HACCP? To je ve světle zjištěného zamoření potravy opravdu jen šikana. 
 S těmi kovy se to má prapodivně, jistě, nejbohatší stát světa nakupuje v nejchudších oblastech, do nichž vyvezl předtím toxický odpad. Jenže tam nakupujeme i my. V dětských potravinách byla nalezena ve vysokém množství rtuť, arzén, olovo, kadmium, zinek a železo. Železo může být z vody - ale to jde přeci odstranit! Zinek může být z prastarých levných strojů výrobců, kteří si nenašetřili na nerezové. Ale rtuř? Zeptejte se majitele největšího rtuťového dolu na světě -ve Španělsku, Rothschildů - v Almadénu (v roce 1941 se zde těžilo tolik, jako v roce 2018 v celé Číně, monopol Rothschildů převzal New Almadén v Kalifornii - a od jeho objevu 1927 se začala rtuť přidávat do vakcín!) - komu ji prodával či ještě prodává a na co (už ani teploměry se nedělají rtuťové)! Je známo, že rruť se ppužívá při dobývání zlata (jde o velké manufakturní provozy, kde se valí voda a písčito-jílovitá zemina dlouhými rýnami na systém rýžovacích naplavovací pánví, linka, na jejímž konci se ovšem nevybírají zlatinky  pinzetou, nýbrž se spojí na dně se rtutí v amalgám a tím se zabrání jejich odplavení a ztrátě, úplně nakonec se rtuť odpaří - jen tak, do vzduchu!, výsledkem je práškové zlato, které není prodejné jinak, než přes licencované obchodníky, kteří z něj udělají ingoty, a kteří sídli v dané zemi. Jenže kapitalismus je nemilosrdný: ti nabízejí duimpingové ceny. A protože v Evropě se všichni práškového zlata bojí jako podvodu, nenakupují. Ale potřeba vydělat si na boomu investičního zlata velí dobývat zlato dále. Díky rtuti jsou jednotlivá naleziště schopna vyprodukovat i několik tun zlata měsíčně. A tak země jako ta nejchudší na světě - Burkina Faso, sedí na hromadě již dobytého zlata - a lidé nemají co do úst a navíc si zničili životní prostředí, jež nám vyvezou prostřednictvím jiných produktů. Jak je to s olovem je zřejmé - vyráběly se z něj kdysi vodovodní trubky, v chudém americkém městě Flintfu, který nemá na výměnu peníze, přesáhla koncentrace olova ve vodě stonásobně povolený limit, Elon  Musk se letos rozhodl zajistit zdravou vodu školám ve Flintu, ale kdo ji zajistí domácnostem? A jak je to s arzénem a kadmiem, to opravdu netuším, napadají mne snad jen návnady na hlodavce v potravinářských provozech. . ///Další potravinářské průšvihy jsou v blogu "Varovný vzkaz z českých laboratoří".
 
Ale jak jinak - o vynález, který by vedl alespoň k odhalování znečištění vody ve vodních tocích, aby mohli ekologové a hydrobiologové včasně zasáhnout, nemá nikdo zájem, inu kapitalismus dobré skutky neodměňuje:   https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/proc-nikdo-nechce-zarizeni-ktere-pozna-jedy-v-rece-protoze-je-lepsi-nechat-to-plavat-mysli-si-vyzkumnik?
Ani se neptám, kolik karcinogenních polyaromátů vypouštějí naše spalovny komínem. 
 
A co je toto? Výskyt nádorů mozku stoupá, u nejagresivnějšího z nich - glioblastomu stoupl výskyt od roku 1990 do roku 2018 čtyřikrát ve všech věkových skupinách! Je to způsobeno pesticidy nebo elektromagnetickým zářením? https://www.globalresearch.ca/brain-cancers-4-times-more-new-cases-glioblastoma-2018-according-public-health-france/5696844? (zpráva pochází od francouzské veřejné zdravotní služby) Přikláněla bych se spíše k teorii, že je to způsobenou elektromagnetickým zářením, protože u pesticidů by fungoval časově kumulativní efekt tak, že by byl větší výskyt u starších lidí a menší u mladších, resp. byl by nižší u lidí do 30 let než u lidí třeba okolo 60 let. Kdežto u elektromagnetického záření dochází ke kumulaci inkrementací - instalováním nových a nových, silnějších zařízení, takže efekt z devadesátých let se nesčítá s efektem z roku 2018, nýbrž působí více méně okamžitě podle rozvoje sítě a na všechny věkové skupiny přítomné v oblasti stejně.
Forum českých 5G aktivistů zformovalo výzvu vládě k předběžné opatrnosti http://umenibyti.cz/prispevek/vyzva-vlade-cr-k-uplatneni-principu-predbezne-opatrnosti-pred-planovanou-vystavbou-5g/ - zde se uvádějí i argumenty, proč by tak měl stát udělat, další jsou v mém blogu "Brusel řekl 5G ne". 
Jenže mezitím, se stát vrhl na 5g jedině jako na nezbytný boj proti dezinformacím a Český telekomunikační úřad vyzývá k jejich hlášení: https://www.idnes.cz/mobil/tech-trendy/5g-fake-news-dezinformace-hoax-vyvraceni-cesky-telekomunikacni-urad.A191210_130240_mob_tech_LHR píší tam blbosti, srovnávají záření, které jsme vytvořili, s přírodním, které podmiňovalo naši věkovitou evoluci, nebo je například srovnává se zářením svítilny.  Mezitím bylo vybráno pět měst, kde se 5G sítě budou zkoušet - jsou jimi Ústí nad Labem, Plzeň, Karlovy Vary, Bílina a Jeseník. Jde o nicotné záležitosti, zřejmě, abychom si způsobem, pomalého vaření žáby zvykli na existenci rizik. 
Je patrné, že stát se vykašlal na udržování svých odborníků přes otázky života a smrti na potřebné úrovni kompetenci a vyhýbá a vzdaluje se tomu, aby mohl být pojímán jako služba občanům.
Martin Melichna:"Pro to, o čem rozhodují peníze, může být demokracie jen krásnou zástěrkou. Pokud se to hodí, o demokracii se vyřvává, pokud se to nehodí, nechá se to plavat.".
Takový stát je nám ale k ničemu. Protože to není stát, to je zabiják. Má větší smysl jej rozkopat, než udržovat. Neprodávejte své děti do cirkusu! Ve společnosti, která by fungovala jak má, by se nekonalo nějaké oznámení po třiceti letech, že se zvýšil počet nádorů, ale okamžitě, z roku na rok, a příčiny by byly analyzovány, aby se na nic nezapomnělo, předem a včas! 
 
Napište BIS a čekejte, jak vám tyto dezinformace vyvrátí! 
 
 
18.12.2019 SZPI odpověděla, ovšem vyhnula se dotazu na to, jak je možné, že potravinářské podniky nedělají kontrolu vstupních surovin, tedy že zřejmě nejsou povinny předkládat výsledky laboratorních měření ke kontrole: 

Re: rtuť ve výrobcích pro děti a co si z toho máme vzít

 

 

Vážená paní Amiouri,

 

věřte, že bezpečnost spotřebitele je pro nás na prvním místě a děláme vše, co je v našich silách a možnostech. Kontroly SZPI v tržní síti  (ale i ve skladech či ve výrobě) probíhají každý den. Trh s potravinami je však velmi rozsáhlý a nelze zkontrolovat vše. Kontroly jsou prováděny namátkově, nicméně se řídí tzv. plánem kontrol, který zohledňuje  mnohé faktory (sezónnost, rizikové komodity, častější kontroly u provozovatelů, kde je pravidelně nacházeno porušování předpisů...apod.).

 

Dále, kromě pravidelných kontrol, řešíme podněty od spotřebitelů - ty řešíme všechny a neodkladně.

 

Dále jsou komodity, které spadají do režimu intenzivních úředních kontrol, zesílené úřední kontroly či zvláštních podmínek dovozu atd. Více zde: https://www.szpi.gov.cz/clanek/dovoz-ze-tretich-zemi.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d. To v praxi znamená, že řadu zásilek lze do EU přivézt pouze přes určená místa vstupu. Na území ČR je určeným místem vstupu jen Letiště Václava Havla Praha (tím se zajistí větší přehled nad dováženou komoditou). Potraviny, na něž se vztahuje nařízení (EU) č. 884/2014, musí být doprovázeny výsledky odběru vzorků a analýzy, osvědčením o zdravotní nezávadnosti. Dle čl. 7 nařízení (EU) č. 884/2014 mají provozovatelé potravinářských podniků nebo jejich zástupci povinnost předem oznámit předpokládané datum a čas fyzického příchodu zásilky na místo prvního uvedení a druh zásilky. V určeném místě vstupu je vždy provedena kontrola dokladů. Dovozce předloží všechny povinné dokumenty, včetně např. obchodních dokladů. Zásilku doprovází originál osvědčení o zdravotní nezávadnosti, výsledky odběrů a analýz ze země původu nebo země odeslání atd. Jinak řečeno, mnoho komodit je kontrolována mnohem přísněji a častěji.

 

 

O dozorové kompetence se na trhu s potravinami dělíme se Státní veterinární správou - SVS ČR (potraviny živočišného původu, směsné potraviny - https://www.svscr.cz/zivocisne-produkty/) Krajskými hygienickými stanicemi (KHS), a to právě proto, aby byla zajištěna komplexní kontrola. Více zde: https://www.szpi.gov.cz/docDetail.aspx?docid=1072002&docType=ART&nid=11431.

 

Právě u Vámi uváděného případu, kdy se jednalo o směsnou potravinu částečně živočišného původu, stažení nařídila Státní veterinární správa. Více zde: https://www.svscr.cz/svs-stahuje-detskou-vyzivu-s-tunakem-kvuli-zvysenemu-obsahu-rtuti/. Do jejích kompetencí spadají mimo výlučně živočišných produktů také tzv. směsné produkty, které představují produkty obsahující suroviny jak živočišného, tak rostlinného původu. Více zde: https://www.svscr.cz/smesne_produkty_potraviny_nejsou_smesne/.

 

Co se týká kontrol dětské stravy (rostlinného původu) z našeho pohledu, věnujeme jí značnou pozornost. V rámci monitoringu cizorodých látek je ve vzorcích dětské výživy ověřována celá řada kontaminujících látek. V obilných příkrmech především mykotoxiny jako jsou alflatoxiny, ochratoxin A, deoxinivalenol, zearalenon, fumonisiny, T-2 a HT-2 toxin, v ovocných příkrmech pak patulin. V obilných příkrmech i tropanové alkaloidy. Z procesních kontaminantů je sledována přítomnost akrylamidu v obilných příkrmech a sušenkách pro děti, dále furan v zeleninových nebo ovocných příkrmech pro děti ve skle.  V ovocných a zeleninových příkrmech jsou sledovány dusičnany, rezidua pesticidů.

 

O dětské stravě se můžete dočíst na našich webových stránkách: https://www.szpi.gov.cz/clanek/detske-potraviny.aspx. Legislativa, která se jí zabývá je uvedena zde: https://www.szpi.gov.cz/clanek/zakladni-prehled-pravnich-predpisu-pravni-predpisy-vztahujici-se-k-potravinam-pro-specificke-skupiny-populace-a-obecne-informace-o-techto-potravinach.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d.

 

Spotřebitele poté následně informujeme jak prostřednictvím tiskových zpráv na našem webu, tak v rámci naší aplikace Potraviny na pranýři: https://www.potravinynapranyri.cz/Search.aspx?ext=y&sbranch=95&sgroup=238&lang=cs&design=default&archive=archive&listtype=tileshttps://www.potravinynapranyri.cz/Search.aspx?ext=y&sbranch=95&sgroup=238&scustlocradius=2&lang=cs&design=default&archive=actual&listtype=tiles

 

 

 

SZPI neprovádí schvalování etiket. Neprovádí ani autoritativní výklad právních předpisů. V rámci ČR je oprávněným subjektem k takové činnosti soud a v rámci EU pak Soudní dvůr EU. 

 

 

S přáním hezkého  dne

 

 

 

Ing. Romana Zatloukalová

 

oddělení komunikace se spotřebiteli

tel.: 542 426 625, fax: 543 540 202                   

e-mail: info@szpi.gov.cz

http://www.szpi.gov.cz

 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Ústřední inspektorát

Květná 15, 603 00 Brno

 

****

ČRo: https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/plus/25/2020-01-28

 "

Pro a proti(26 minut)

Soud v Itálii vynesl přelomový verdikt ohledně zdravotních rizik při používání mobilního telefonu. U případu technika společnosti Telecom Italia potvrdil souvislost mezi nadměrným používáním mobilu a nádorem na mozku. Existují prokazatelné studie o škodlivosti elektromagnetického záření mobilů? A jaké nebezpečí pro nás představují wifi, laptopy, televize nebo dokonce ledničky? Zeptám se odborníka na rizika expozice neionizujícímu elektromagnetickému záření Romana Muselíka a výkonného ředitele Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiřího Grunda. Moderuje Tomáš Pavlíčekhttps://plus.rozhlas.cz/operatori-nedostatecne-varuji-pred-zdravotnimi-riziky-spojenymi-s-pouzivanim-8141024

 

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes hypertextové tlačítko Kateřina Amiourová, poté na tlačítko blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy. K březnu 2020 je jich přes 800 - a vesměs neztratily nic na své aktualitě!!

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

amiourful

je to ideální chlap na špinavou práci

Fagan

Jakýsi neuznávaný Koudelka ještě prohlásil, že Rusko, vzhledem k jeho slabé mekonomice se musí reprezentovat aspoň tím, že se e snaží rožtěpit jednotu EU( možná to není přesné) Zdá se, že jmenovaný pán, kterého prezident Zeman nepovýšil se snaží dezinformovat nás, čtenáře aspoň takto, tedy jako spolupracovník CIA. 

amiourful

zmírnila jsem to. 

vasevec

Paní Amiourová, nejsme "aktivistický" web, jsme názorový portál, proto byl text s výzvami k přímé akci odstraněn, tématiku jistě můžete zpracovat jinak, případně,  a to hlavně, můžete aktivistické výzvy publikovat na stránkách vašeho hnutí.