Ministr školsví hodlá vzdorovat mezinárodnímu právu

obrazek
19.2.2021 22:21
Patrně autista ministr školství by se měl seznámit s platnou legislativou. Nevím, za jakých podmínek hodlá porušit mezinárodní smluvní závazky, když podmiňuje školní docházku pravidelným testováním, v rozporu s úmluvou o etice v biomedicíně, viz: 96/2001 Sb. m. s. Úmluva o lidských právech a biomedicíně.

Vážený pan ministr školství, ale i ostatní členové této velmi svérázné vlády by si měli osvěžit paměť v následující věci: Ministerstvo zahraničních věcí dalo na vědomí, že dne 4. dubna 1997 byla v Oviedu přijata Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně.

Jménem České republiky byla Úmluva podepsána ve Štrasburku dne 24. června 1998.

S Úmluvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a schválil ji podle článku 39 odst. 4 Ústavy České republiky jako mezinárodní smlouvu o lidských právech a základních svobodách ve smyslu článku 10 Ústavy České republiky. Prezident republiky Úmluvu ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropy, depozitáře Úmluvy, dne 22. června 2001.

Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 33 odst. 3 dne 1. prosince 1999. Pro Českou republiku vstoupila v platnost podle odstavce 4 téhož článku dne 1. října 2001.

Tímto je ČR vázána plnit ustanovení této smlouvy, která zní v části, která se týká strkání špejlí do nosánků dětiček takto:

1. Smluvní strany budou chránit důstojnost a svébytnost všech lidských bytostí a každému bez diskriminace zaručí úctu k integritě jeho bytosti a ostatní práva a základní svobody při aplikaci biologie a medicíny.

Každá smluvní strana přijme do svého právního řádu opatření nezbytná pro zajištění účinnosti ustanovení této Úmluvy.

2. Zájmy a blaho lidské bytosti jsou nadřazeny zájmům společnosti nebo vědy.

5. Jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. Tato osoba musí být předem řádně informována o účelu a povaze zákroku, jakož i o jeho důsledcích a rizicích. Dotčená osoba může kdykoli svobodně svůj souhlas odvolat.

Omezení výkonu práv

1. Žádná omezení nelze uplatnit na výkon práv a ochranných ustanovení obsažených v této Úmluvě kromě těch, která stanoví zákon a která jsou nezbytná v demokratické společnosti v zájmu bezpečnosti veřejnosti, předcházení trestné činnosti, ochrany veřejného zdraví nebo ochrany práv a svobod jiných.

2. Omezení podle předchozího odstavce se nesmí týkat článků 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 a 21.

Tak například článek 21 je v tomto smyslu velmi pregnantní:

Článek 21

Zákaz finančního prospěchu

Lidské tělo a jeho části nesmí být jako takové zdrojem finančního prospěchu.

V této souvislosti se proslýchá, že některá testovací centra v ČR mají vazbu na Babišův svěřenecký fond (společnost Vidia provozuje, dle vlastních informací, celkem šest odběrových míst na covid-19, ve kterých provádí testy PCR i antigenní testy). Každopádně obchod s testovacími sadami vzkvétá. Za minulý rok vygeneroval 22,4 miliardy dolarů. Patent na PCR (4,683,202 a 4,683,195) vypršel firmě Hoffmann-La Roche v roce 2005. Vynálezce metody, Kary Mullis obdržel za tento objev v roce 1993 Nobelovu cenu. Více o vývoji a komercializaci PCR testu ZDE.

Děti se ve školách nicméně mají testovat formou antigenních testů, Veřejnost je mezitím zaplavena zprávami o podivných okolnostech výběrové soutěže, doprovázené trestním oznámením a mafiánskými metodami podezřelých účelových firem, které opět připomínají staré osvědčené praktiky pražského podnikatelského podsvětí a již obvyklé řádění tzv. kmotrů.

Tak se veřejnost dozvídá slovy vicepremiéra Hamáčka například:

"Myslel jsem, že si vše vysvětlíme v pondělí na vládě. Nechápu, proč pan premiér bojuje za firmu, která se i jeho jménem snažila od pondělí zakázku nestandardně získat," Dodal, že SSHR opakovaně testy odmítla nakupovat, a proto tento úkol Babiš zadal vnitru.

Babiš zae prohlásil, píší na internetu, že kolem soutěže je "tolik nejasných a kontroverzních věcí", že bude chtít, aby byla okamžitě zrušena. Dále uvedl, že testy od čínského výrobce nabízejí v Česku tři firmy. "A vyhrála to tato netransparentní firma, která nemá výkazy a je podivná a nemá žádnou minulost a i přesto soutěž vyhrála," Zdroj

Rovni mrchožroutům se naši čelní politici neštítí přetahovat o ještě teplé vnitřnosti umírajícího národa, vyždímaného do poslední kapky podivnými příkazy a zákazy, který namísto aby chránili z titulu svých funkcí, které jim jejich  voliči svěřili, vysávají jako pijavice.

Zadlužují stát, kupčí s testy  které činí povinnými, a příštipkaří na dýchacích ochranách, které podle jejich představ nejdou patřičně na odbyt. Místo roušek nyní vyprazdňují sklady přeplněné levnými respirátory: Když nešly na odbyt, tak je nyní přikázali vyhláškou. Patrně si myslí, že to lidé nevidí, ale lidé to vidí a nezapomenou jim to. Místo aby bojovali se zločinci, kteří zamořují svět syntetickými viry, tak se k těmto zločincům připřipojují, paběrkujíc na tom co jim Světové hospodářské Fórum grandiózně nechalo pod stolem, ohlodávají kosti, které farmaceutická mafie hází do kouta, a sbírají drobty od stolu nadnárodních predátorů, aby také naplnili své chamtivé kapsy  Jidášovými 30 stříbrnými. Ale lidé nezapomenou!

Hamáčku, čeho jsi to  vlastně ministrem? Vnitra - no to snad ne?! A co ti machři z komise, oni zástupci MV, MZd a MŠMT, kteří přiklepli tendr firmě jejíž matka byla rozpuštěna v roce 2018! Více zde.

Co to je za pletichaření pod rouškou nouzového stavu? Proč si tam pěstujete gaunerský tandem Prymula - Tvrdík, kteří jsou svým kupčením s Big Farma tak nechvalně proslulí? Viz odkaz. Jak je to možné, že jim jejcich zledějny tak snadno prochází? Dělí se s vámi o prebendy? Nežíká se tomu náhodou korupce? To nemáte pražádný stud? Zatím co celá země trpí vy klidně rejžujete a zadlužujete nás a další generace? nezasloužilo by si to nějakou spravedlnost,

Nehledě na lukrativní obchod s testy je dalším úletem ministra školství, plánované opatření nutit děti k nošení náhubků, o jejichž omezené účinnosti a potenciální škodlivosti existuje dostatek důkazů, viz odkazy níže.

K čemu má být dobré například testování jedinců, kteří virózu již prokazatelně prodělali? Spíše, než PCR či antigenní testy by měly být stanoveny protilátky IgG. V případě jejich přítomnosti by pak PCR či antigenní testy pozbyly významu.

Do jaké míry je šťourání se dvakrát týdně v nosíčkách školních dítek ochranou veřejného zdraví je vskutku otázka do pranice! Do jaké míry je celá tato taškařice věrohodná, je jí taktéž. Není už načase s tím jednou pro vždy přestat? Jak dlouho se bude "demokratický" systém zesměšňovat, jenom proto, aby byl v další fázi spiknutí elit velmi snadno nahrazen nadnárodním korporátním fašizmem, který lidé přivítají s otevřenou náručí coby spásu před politickým exhibicionizmem a svévolnou sanitární tyranií?

Cožpak páni politici stále ještě nechápou, že vstoupili díky své sebestřednosti, ale hlavně chamtivosti nadnárodním elitám rovnou do pasti? Netuší ještě vychytralí páni politikové, pohůnci farmaceutické lobby, že kopou sobě i celé své slavné "demokracii" svým krátkozrakým počínáním přehluboký hrob? Nedochází jim snad ještě, že si svým svévolným počínáním pod sebou uřezávají větev? Není snad nasnadě, že další fází bude vítání osvoboditelů od útlaku politiků? Kdo že budou tito osvoboditelé? No samozřejmě to budou strůjci celé této "plándemie", kteří se na tuto událost s velkým předstihem připravovali, viz mé předchozí články. Můžeme očekávat příchod korporátního feudalismu?

 

Odkazy:

Video: Fauci o dvojtých rouškách: "není v tom žádný rozdíl!"

Dr. Anthony Fauci: No Data Showing Double Masking Works

Doktor Hilary o zbytečnosti a škodlivosti roušek

Corona children studies "Co-Ki": First results of a Germany-wide registry on mouth and nose covering (mask) in children (studie na 25000 účastnících uvádí celkem 24 zdravotních, psychologických a behaviorálních škod u dětí díky nošení roušek)

Conclusion Regarding Masks: They Do Not Work. By Dr. Sherri Tenpenny

 

 


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

   I po přečtení jasně a srozumitelně napsaného článku od pana Daniela Solise, se lze odůvodněně domnívat, že tak zvané proticovidové šílenství vládnoucích mocenských struktur na celé naši matičce planetě, naši zeměpisnou kotlinu a úvaly nevyjímaje, nabralo až neuvěřitelných obrátek, kdy celý tento neblahý proces pro lidstvo jako takové směřuje k nastolení toho nejodpornějšího, co někteří z nás produkují a to znamená coronafašismu se vším všudy. Tito novodobí Herodosové se již nezastaví před ničím. Z Ústavy ČR si naši vrcholní, zejména vládní politikové zhotovili trhací kalendář se vším všudy. Nikdu přece neůže odůvodnit, že nouzový stav, který momentálně zažíváme byl vlastně prodloužen v rozporu s platným ústavním zákonem, včetně jeho jakoby dotaečného jakoby schválení, mlčením, naprosto snad již zprofanovanou PS P ČR. Snad se již jedná o vyvrcholení budování mafiánského kapitalismu v naší kdysi vlasti. Debilně stupidní rozkazy naší vrchnosti jak ohledně psychického i fyzického týrání u zatím školou povnnýchch nevińátek, bylo ještě umocněno dalším rozkazem a povinném nošení dvouroušek či respirátorů.  Jsou si naši vládní činitelé vůbec vědomí toho co činí ? Tímto nám jasně potvrdili, že naše rok trvající šikana s rouškami látkovými byla vlastně tragickákomedie, která dalším nesmyslným rozkazem pokračuje.

   Právo jako takové naše vládnoucí struktury devastovali na slepou poslušnot občanů k většinou protiprávně vydávaným rozkazům od našich toliko dočasných nadřízených, kteří tyto samozřejmě nemusí dodržovat, když toliko na chudý lid musí být přísnost. Musíme si uvědomit, že tak zvaný proticoronavirový fanatismus, fakticky záminka k zavedení nových světových pořádků se bude dále stupňovat. Vyšší prozřetelnost proti těnto zločincům lidstva může, ale nemusí zasáhnout. Na každém z nás závisí zda se podrobím zlovůlím našich vládnoucích tříd povýšených na zákon džungle. Všichni veřejní činitélé, kteří se na této maskované zlovůli podílejí by si měli vzponou na Norimberský proce po skončení II, světové války proti zločincům, kteří také jen a jen pouze plnili rozkazy. O neblahé úloze našeho chytré horákyně ÚS v tomto marasmu, by se ještě dalo zajisté pokračovat.