Minuta ticha za všechny oběti Osvětimi - výročí osvobození 27.1. a banderovské hnutí

obrazek
29.1.2014 16:14
27.1. jsme si připomínali výročí osvobození Osvětimi v roce 1945 Rudou armádou, a shodou okolností na Ukrajině oblékají banderovci hitlerovské uniformy (viz poslední link na video) a demonstrují pod portrétem svého vůdce, jenž uzavřel spojenectví s hitlerovským Německem, Bandera. Jedno je jisté - cesta západní Ukrajiny za svým právem na sebeurčení nebyla nikdy lehká a dosud není vybojována, neměli bychom však přecházet mlčením, pokud se má i nadále odehrávat pod touto vlajkou. Nyní ovšem o Ukrajině asi nezbyde než jednat - v situaci faktického bezvládí a rozvratu - Barossovi a Putinovi /posléze jsem zjistila, jak moc jsem se u tohoto tvrzení zmýlila, gauneři z NATO s nikým nejednají./. Druhá část článku počítá se znalostmi z mého předešlého blogu, jenž je linkován v závěru.

Den 27. leden...Osvětim...,,...Nimmer mehr!!! Pročtěte, prosím, podrobně...MINUTA ticha za všechny oběti... Osvětim (německy Auschwitz), která byla největším nacistickým koncentračním a vyhlazovacím táborem, byla založena na Himmlerův rozkaz z 27. dubna 1940 v blízkosti polského městečka Oświęcim. První vězňové - především Poláci věznění z politických důvodů - sem byli zavlečeni v červnu 1940 a byli využíváni k otrocké práci. V březnu 1941 zde již bylo registrováno více než 10 tisíc vězňů. Osvětimský tábor byl známý pro svou tvrdost. Neblaze proslulý byl především blok 11 (tzv. bunkr), kde byli vězňové trestáni tím nejkrutějším způsobem. Před ním stála tzv. černá zeď, u níž se konaly časté popravy. Nápis "Arbeit macht frei!", který byl umístěn nad hlavní bránou osvětimského kmenového tábora, tak byl pouhým cynickým výsměchem. Symbolem bezohledného využívání vězňů se staly lékařské pokusy prováděné na vězních nacistickými lékaři, např. neblaze proslulým Josefem Mengele. Tito "lékaři" experimentovali mj. se sterilizací židovských žen a prováděli pokusy na dětech, především na dvojčatech. V březnu 1941 poručil Himmler vedle původního kmenového tábora postavit druhý rozsáhlejší kompex, který byl nazván Osvětim II - Birkenau. Tábor v Birkenau byl rozdělen do řady podsekcí ohraničených ostnatým drátem nabitým elektřinou. V sekci BIIb byl v letech 1943 - 1944 umístěn tzv. terezínský rodinný tábor. Při nejvyšším stavu bylo v Birkenau více než 100 tisíc vězňů. V březnu 1942 byl v blízkých Monovicích zřízen tábor Osvětim III, nazývaný též Buna Monovice, kde si německá firma I. G. Farben zřídila továrnu na výrobu syntetického kaučuku. Jako pracovní sílu využívala otrocké práce vězňů. K Osvětimi dále náleželo 45 dalších pobočných táborů, kde byli vězňové nuceni k otrocké práci - většinou pro německé firmy. Osvětim se stala jedním z táborů, kde probíhalo masové vyvražďování Židů. V létě 1941 předal Heinrich Himmler veliteli osvětimského tábora Rudolfu Hößovi příkaz vybudovat v Osvětimi centrum masového vraždění Židů. První plynová komora byla zřízena v Osvětimi I. V ní byly v září 1941 poprvé vyzkoušeny a ověřeny vražedné účinky cyklonu B - látky, která se běžně používala pro deratizaci. Později byly v Birkenau postaveny čtyři velké plynové komory, v nichž mohlo být denně zavražděno na šest tisíc lidí. Plynové komory byly maskovány jako sprchy, které měly oběti přesvědčit, že jde o desinfekční opatření, kterým musejí projít dříve, než budou posláni na práci v táboře. Od konce března 1942 začaly do Osvětimi proudit židovské transporty z nacisty ovládaných zemí. Nejdříve sem byli deportováni Židé ze Slovenska z Francie, od července 1942 z Nizozemí, od srpna z Belgie a Jugoslávie. Od října 1942 do října 1944 bylo z Terezína do Osvětimi deportováno více než 46 tisíc vězňů. Část z nich byla na přechodnou dobu umístěna v tzv. terezínském rodinném táboře. Po celý rok 1943 do Osvětimi přijížděly transporty z Německa a dalších zemí v nacistické sféře moci. Obětí poslední velké vlny deportací do Osvětimi se stali maďarští Židé, kteří sem byli deportováni od května do července 1944. Na základě Himmlerova příkazu z 29. ledna 1943 bylo do Osvětimi deportováno také zhruba 20 tisíc Romů, kteří většinou zahynuli v plynových komorách. Po příjezdu transportu na rampu v Birkenau se konala tzv. selekce, při které důstojníci SS rozhodovali o tom, kdo bude vzat na práci a kdo bude poslán přímo do plynových komor. Často jen náhoda, nebo nálada esesmana rozhodovala o smrti nebo o naději na přežití. Vězňové vybraní na otrockou práci byli posláni do některého z mnoha dalších pobočných táborů Osvětimi nebo jinam v systému nacistických koncentračních táborů, jejichž cílem bylo tzv. Vernichtung durch Arbeit - vyhlazení prací. Vězňové táborové tyranii vzdorovali různými formami odboje. Odbojové organizace pomáhaly vězněným shánět léky a potraviny, dokumentovaly nacistické zločiny, pomáhaly při útěku a sabotážích, snažili se prosadit politické vězně do zodpovědných pozic a připravovaly se na povstání. Z Osvětimi uprchlo celkem 667 vězňů, z nichž však 270 bylo dopadeno již v okolí tábora a okamžitě popraveno. Nejznámějším případem byl útěk dvou slovenských Židů Alfreda Wetzlera a Waltera Rosenberga (Rudolf Vrba), kterým se podařilo přejít na Slovensko a informovat tamější židovské vedení a jeho prostřednictvím celý svět o hrůzné skutečnosti Osvětimi, o níž sepsali obsáhlou zprávu. 7. října 1944 došlo v Birkenau k povstání Sonderkommanda pracujícího v plynových komorách. Vězňům se podařilo zničit jednu z plynových komor a narušit tak vyhlazovací proces. Všichni povstalci zahynuli. Popravena byla také skupina mladých vězeňkyň, které povstalcům propašovaly z továrny v Monovicích střelný prach. Brzy poté byly plynové komory a krematoria na Himmlerův rozkaz zničeny. Před postupující Rudou armádou bylo třeba skrýt stopy vražedné mašinérie. Když se v lednu 1945 začala k táboru sovětská vojska blížit, začalo chvatné vyklízení tábora. 58 tisíc vězňů bylo vyhnáno na pochody smrti - větší část z nich byla v jejich průběhu zavražděna. 27. ledna 1945 vstoupila do tábora Rudá armáda. Nalezla zde 7650 vyčerpaných a vyhladovělých vězňů a řadu dokladů o zločinech, které nacisté nestačili včas zničit. Tak bylo v táborových skladech nalezeno téměř 8 tun lidských vlasů a přes milion pánských obleků a dámských šatů. Podle různých odhadů bylo v Osvětimi zmařeno 1.2 až 1.6 milionu lidských životů. Osvětim se stala symbolem nacistického "konečného řešení židovské otázky", symbolem nelidskosti a genocidy. Doklad holocaustu: https://www.email.cz/web-office/HmOg6xdkt8loBYN7wZ8Yjc8XLQkfAD5kOx19iOaVCBu16yzAz2h0a6jfcmG0a37t8feKPT0/attubynu1.ppsInu

Česká republika si připomíná okolo poloviny července výročí nejvtší popravy československých občanů v roce 1943, kdy bějhem jediného dn bylo popravno zhruba 3400 osob - našich státních píříslušníků. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Osvětim

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/260019-obrazem-vyroci-osvobozeni-si-pripomnela-osvetim-i-leningrad/

30 leden 
 
 

Sibiřské divize jdoucí na frontu před Moskvou v prosinci 1941. Podle mne největší hrdinové lidstva. Nedokáži si představit, že bych šel jako oni tak klidně na téměř jistou smrt (přežilo 3% těchto vojáků). Hluboce před nimi smekám a uvědomuji si současně, že někdy si ani neuvědomujeme naše štěstí, že žijeme v této době. Marek Tomek V červenci 1941 bylo v ozbrojených silách 5,3 milionů vojáků.http://druhasvetova.kx.cz/ první rok války (od 22. června 1941 do 30. června 1942) mrtvých a nezvěstných 4 389 548
 

Sibiřské divize 1941

 

 

****

západní Ukrajina 1941 vítá osvoboditele

___________________________

Polský památník ukazuje násilí páchané v minulosti banderovci:

polský památník připomíná násilí páchané banderovci

Marné jsou vzpomínky na počínání Banderovců během druhé světové války, nikdo nevnímá ani jejich třetí nejsilnější opoziční nacionalistickou stranu Svoboda současné Ukrajiny, jejíž prapor UPA s trojzubcem je znakem vrahů menšin Poláků a Volyňských Čechů i jejich žen, dětí a nemluvňat. Metody UPA: http://www.youtube.com/watch?v=_wHeHB4xM20 zde také není obrazová dokumentace zvěrstev pro labší povahy: http://express-kamchatka.com/sobytiya/9149-esli-ya-zabudu-o-nikh-ty-bozhe-na-nebe-zabud-pro-menya-volynskaya-reznya-ostorozhno-shokiruyushchee-foto-18.html a Svědectví o řádění Banderovců: link na dokument ČT více zde: https://www.youtube.com/watch?v=2uB6EnRua4k

 http://czech.ruvr.ru/news/2014_03_05/Zverejneni-dokumentu-o-spolupraci-ukrajinskych-nacionalistu-s-Hitlerem-5329/

Ukázka Banderovské ceremonie: http://www.youtube.com/watch?v=hLsja6Iwem0 a trochu důkladnější historický exkurz proč banderovci vlastně vznikli a jaký byl jejich osud a lidí okolo nich http://cs.wikipedia.org/wiki/Banderovci  - připomeňme si těžký boj za právo na sebeurčení ukrajinského národa, kdy nyní, kdy moc Ukrajiny je na lopatkách, se opět jedná o nich bez nich, jak za Mnichovské konference. 

Tomy Bukovsky Serie fotografií z vraždění konaných Ukrajinskými NAZZI - pogromů především na židovské spoluobčany, ale i na Rusy, Poláky, minority Čechů a Rumunů a také na komunisty ve Lvově od milých tatínků a dědů dnešních vládců Ukrajiny, samozvanců. http://www.istpravda.ru/pictures/7882Po masakrech 18-19-20.2. článek "To, co se děje v Kyjevě nyní, je stán toho,co se dělo ve Lvově v roce 1941":  http://rossiyanavsegda.ru/read/1684/ Stanislav Kliment Kyjevská radnice a Babí Jar, kde v roce 1941 bylo povražděno více než 33 tisíc kyjevských Židů je asi necelých sedm kilometrů. Vraždili nejen Němci, ale také ukrajinští kolaboranti - jak v nedávno vysílaném dokumentu říkala jedna očitá svědkyně, která se maminky ptala, proč ty Němci mlví ukrajinsky. Není divu, že kyjevský rabín žádá Izrael o pomoc při evakuaci Židů z Ukrajiny.http://mikhailosherov.livejournal.com/464645.html

http://olser.blog.idnes.cz/c/399413/Vyvrazdili-na-sto-tisic-Polaku-vcetne-zen-deti-a-nemluvnat.html

 

****¨

starší tisková zpráva: Zakladatel banderovců byl posmrtně vyznamenán titulem Hrdina Ukrajiny

------------------------------
Čestným titulem Hrdina Ukrajiny ocenil v pátek ukrajinský prezident Viktor Juščenko Stěpana Banderu. Tento nacionalista bojoval za samostatnost Ukrajiny na čas spolupracoval i s Němci. Jeho bandy zabíjely i v Československu. 

Podle prohlášení prezidenta Juščenka na výnos "čekaly mnoho let milióny Ukrajinců". Juščenko uvedl, že Bandera byla vyznamenán za "obranu národní ideje a boj za nezávislý ukrajinský stát". Titul převzal z Juščenkových rukou Banderův vnuk Stěpan. Slavnostní akt nepochybně posílí roztržku Ukrajiny s Moskvou, která doprovázela celé Juščenkovo prezidentství.

Ruská agentura ITAR-TASS napsala, že "ozbrojenci z UPA mají na svědomí množství zločinů, mezi nimi vyvraždění víc než 100 000 Poláků, Čechů a Židů v západní Volyni". Zvěrsky byly podle agentury usmrceny i tisíce Ukrajinců, kteří do UPA odmítli vstoupit. "Juščenko posmrtným vyznamenáním Bandery riskuje zhoršení vztahů s Polskem, které považuje za nejbližšího spojence," napsala ITAR-TASS s odvoláním na ruské experty.

Představitelé slovenských protifašistických a odbojářských organizací udělení titulu Banderovi odsoudili a označili to za provokaci.
Banderův život

Stěpan Bandera ve svých dvaceti v roce 1929 vstoupil do Organizace ukrajinských nacionalistů (OUN) a o pět let později se podílel na atentátu na polského ministra vnitra Bronislawa Pierackého.

Trest smrti mu byl změněn na doživotí a vězení opustil po porážce Polska nacistickým Německem. V té době se OUN rozštěpila na dvě křídla a Bandera stanul v čele proněmeckého.

Krátce po zahájení hitlerovského útoku na SSSR v roce 1941 se z popudu Berlína podílel na vyhlášení ukrajinského státu. Tento krok však později odmítl přes německý nátlak odvolat a tři roky strávil v koncentračních táborech. Jeho hnutí ale fungovalo a v roce 1942 dokonce vznikla Ukrajinská povstalecká armáda (UPA). Ta na některých místech spolupracovala s Němci, jinde s nimi bojovala.

UPA brutálně vyháněla také Poláky z dnešní západní Ukrajiny, přičemž údajně zahynulo až 150 000 lidí. Po obrácení postupu fronty se stala hlavním soupeřem UPA Rudá armáda a sovětská tajná služba NKVD.

Boj ukrajinských národovců se sovětským režimem trval v některých oblastech až do počátku 50. let. Část z nich se po válce pokoušela probít přes tehdejší Československo na Západ, ale většinou neúspěšně. Bandera do západního sektoru Německa pronikl, ale v říjnu 1959 ho v Mnichově zavraždil sovětský agent Bogdan Stašinskij, který pak přeběhl na Západ.

Novinky, ČTK

pátek 22. ledna 2010, 17:42 - Kyjev
(Aktualizováno: pátek 22. ledna 2010, 16:56 )

 

CO JSOU ZAČ BANDEROVCI - NEZAPOMÍNEJME ...!!!!!
OUN - ORGANIZACE UKRAJINSKÝCH NACIONALISTŮ:
OUN vznikla roku 1927 ve Vídni, kde se uskutečnila konference Ukrajinců, kteří emigrovali z vlasti, jejímž závěrem a usnesením bylo vytvoření organizace, hájící zájmy všech Ukrajinců a vytvoření samostatné Ukrajiny pod ochranou nacistického Německa. Rozsáhlá instrukce vypracovaná v květnu 1941 „Boj a činnost ukrajinské OUN v období války“ obsahovala speciální paragraf o „očistě území od nepřátelských elementů“ – hlavně Židů. S. Bandera se obrátil na své stoupence s heslem, které nepotřebuje žádné komentáře: „Národe! Věz! Moskva, Polsko, Maďaři, židovstvo – jsou Tvojí nepřátelé. Likviduj je! Likviduj Židy, Poláky, komunisty, nič je bez milosrdenství…“ Již na přelomu let 1942 – 1943 byly reorganizovány jednotky, které se přeměnily v Ukrajinskou povstaleckou armádu (UPA), resp. ve vojensku a teroristickou organizaci. V roce 1943 vyhlásili představitelé Organizace ukrajinských nacionalistů boj za osvobození Ukrajiny a 9. února téhož roku jednotky UPA zahájily etnické „čištění“ Volyně (severo-západní Ukrajina) bestiálním vyvražděním Poláky obydlené obce Parosl. Pak následovaly další jednotlivé případy vyvražďování obcí obydlených Poláky (Lipniky, Janova Dolina, Ugly, Konstantinovka, Osty, Uberez, Staryki atd.). Kulminací vyvražďování byl červenec 1943. Operaci jednotky UPA zahájily 11 července 1943 (tzv. krvavá neděle) a trvala do 16 července 1943. Během operace bylo napadeno 530 polských vesnic, osad a statků a brutálně zavražděno kolem 17000 polských civilistů. Žádná válka, nýbrž systematické vyvražďování ve jménu Boha bylo cílem; patologická posedlost krví neviňátek, jejich bolestí a utrpením… Že Rusové vraždili Ukrajince? Proč tedy Banderovci vraždili Poláky a Volyňské Čechy a ne Rusy? V srpnu 1943 vyvražďovací akce UPA pokračovaly – napadeno bylo 85 dalších vesnic. Po krátkém období klidu v prosinci 1943 UPA zahájila další vlnu vyvražďování trvající do první čtvrtiny roku 1944, kdy UPA využila období stahování se německých vojsk před útočící rudou armádou. Na jaře 1944 UPA přesunula hlavní působiště do Východního Haliče a pokračovalo ve vyvražďování.
Celkový počet polských civilistů (včetně žen, dětí a nemluvňat) povražděných UPA během války se odhaduje na 130 tisíc. V letech 1943 – 1945 rozpoutaly jednotky UPA partyzánskou válku proti jednotkám Rudé armády. Všichni bez rozdílu nosili čepice s odznakem UPA – „trojzubcem“… Až ve dnech 25.- 26. listopadu 1944 vydal sjezd národních výborů Zakarpatské Ukrajiny v Mukačevě manifest O opětovném sjednocení Zakarpatské Ukrajiny se sovětskou Ukrajinou. Po volbách do místních výborů opakoval i mukačevský sraz, že vyjadřuje „svobodnou vůli lidu“ připojit se k SSSR…

****

článek Antify, jež publikovala rozhovor s místním 

Rozhovor: Ukrajinský Euromajdan a fašistické vlivy

: http://www.antifa.cz/content/rozhovor-ukrajinsky-euromajdan-fasisticke-vlivy 

a obdobný článek: http://nwoo.org/view.php?nazevclanku=ukrajina-a-znovuzrozeni-fasismu-v-evrope&cisloclanku=2014010147

 Člověk v trísni spustil kmpaň poti Putinovi: http://wertyzreport.com/2014/01/27/clovek-v-tisni-spustil-kampan-proti-putinovi/ - ano,tomu Putinovi,  který se zavázal že půjčku a levnější plyn poskytně jakékoliv ukrajinské vládě, na které se Ukrajinci dohodnou. Také toto psal zaměstnanec Člověka v tísni, sálá z toho opravdovost, že ? : http://ivodokoupil.blog.idnes.cz/c/393736/Ukrajina-Od-karnevalu-k-zakopove-valce-a-teroru-titusek.html ----  k tomuto jen toto: Antonín Suk Jedno oko nezůstává suché ! Ti hodní kluci se železnými tyčemi,s katapulty na obrovské "molotovy",to je opravdu vzorek demokratických sil,neskutečně "trpících" pod vládou "samozvaného" Janukovyče.Ještě mi tam chybí zmínka o ukrajinském supermanovi,který létá nad barikádami a zachraňuje ubíjené revolucionáře před policisty.  Venda Rehak Ježiš Marija, píše, že je » Novinář a fotograf « ... "Objektivita" z jeho článku doslova kape...   

Jan Mikl - 1.2.2014
Fotografie mučedníka Bulatova 2 dny zpět. Dnešní vystoupení v médiích - na tváři ani stopy po zranění ve tváři. To jste vymejvači mozků nějak nezvládli. Vcelku velká komedie ohledně podávání informací na Ukrajině.
Fotografie mučedníka Bulatova 2 dny zpět. Dnešní vystoupení v médiích - na tváři ani stopy po zranění ve tváři. To jste vymejvači mozků nějak nezvládli. Vcelku velká komedie ohledně podávání informací na Ukrajině.

 http://www.literarky.cz/tereza-spencerova/16776-ukrajina-byly-unos-a-muceni-dmytra-bulatova-jen-podfuk

Foxnews několkrát klamala při informování o Ukrajině : http://www.hlavnespravy.sk/aj-takto-informuju-media-o-ukrajinskych-udalostiach/212792 

Třetí mrtvý policista, 30ti letý kapitán Dmitrij Dunets. : http://polemika.com.ua/news-137303.html -pět členů Berkutu -  vnitřních vojsk, bylo mrtvých již v prosinci.

 
ted tvrdi ,ve zpravach,ze pry si putin,vyslouzil celosvetovy posmech a vytky za postaveni propagace homosexulality mimo zakon,nevim jak cely svet a ceska televize,ale ja se mu nesmeju ani mu nic nevytykam,naopak nechci aby nase deti byli prohomosexualne ovlivnovani homosexualnimi propagacnimi pruvody,by mne zajimalo pro koho ceska televize lobuje
"Obyvatelé Zakarpatí brání nájezdu „haličských extrémistů“. Maďarská menšina žádá Budapešť, aby v případě potřeby oblast obsadila maďarská armáda
27. ledna 2014 - Okolo tří set obyvatel Zakarpatí – bývalá Podkarpatská Rus - zablokovalo karpatský průsmyk, aby tak zabránilo nájezdu „haličských extrémistů“ do své oblasti. Zprávu přinesly místní „Noviny Zakarpatí“. Byla to reakce na informace ze Lvova, že několik set Ukrajinců z Haliče vyjelo do Užhorodu obsadit budovu obvodních státních orgánů. Již 25. ledna odpoledne přitom bojůvkáři na Hruševského ulici v Kyjevě skandovali, že Užhorod padl. O několik hodin později však zprávu odvolali. Závažné je však prohlášení místní maďarské menšiny, která má ve značné míře rovněž maďarské občanství, očekávající v případě dalšího zostření situace, že Maďarsko na území Zakarpatska vyšle maďarskou armádu. Ta již ostatně vstoupila na tehdejší Podkarpatskou Rus po rozbití Československa v roce 1939. Tehdejším odůvodněním byl také „haličský extremismus“ a vyhlášení státu Karpatská Ukrajina v čele s prezidentem Augustinem Vološinem. Ačkoli Adolf Hitler slíbil Vološinovi podporu při konstituování nového státu, nakonec ho krátce po vstupu Maďarů vyzval k nekladení odporu. 
 
 
 
Ukrajinští nacisté jsou stále drzejší, říká kněz Tadeusz Isakowicz-Zaleski 
Co se děje na Ukrajině, to se podobá výměně jednoho ďábla za druhého, říká v rozhovoru pro portál Onet.pl polský kněz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Místo komunistů s Janukovyčem budeme mít nacisty, banderovce, kteří od dávna popírají zločiny, glorifikují zločince a mluví o odtržení devatenácti okresů od Polska, komentuje situaci na Majdanu. Podle kněze Isakowicze, který je velkou morální autoritou pro odvahu, se kterou odhalil spolupráci kněží s komunistickou politickou policií a nesmiřitelností ke zločinům ukrajinských fašistů, jsou „ukrajinští nacisté stále drzejší, o čem podle něho svědčí četné útoky na Poláky a jiné menšiny." 
 
obrazově šťavnatá ukázka, co dovedou importovaní chuligáni: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uTIoMzUJtpE Oficiální zdroje však šířily, šíří a budou zřejmě i nadáe šířit takovéto našminkované mýdlové operetky, jaká je ve videu zde: http://www.annafox.com/blog/2014/1/28/ludi-evromaydana
___________
Pro toho, kdo umí rusky je i tento odkaz: jde o přednášku o balkanizaci Ukrajiny na videu potrzující hypotézu o rozbíjení  Ukrajiny zvenčí (kupř. je zde zdokumentováno, že vůdce opozice Kličko byl již  v předstihu vyznamenán týmž německým čestným řádem jako jiný rozbíječ - Gorbačov):  http://www.youtube.com/watch?v=u38J-OVNYxk#t=17 
 
_______________________

pozoruhodný je slovenský ĺudák Kotleba, označoaný též za polofašistu, hlinkovce -resp. jeho uznqvače, o němž byly již dva mé předchozí články, jenž vyzývá Janukjovyče, ab neustupoval: http://www.sme.sk/c/7086506/kotleba-pise-ukrajinskemu-prezidentovi-janukovycovi-neustupujte.html

Zato Člověk v tísni si vysloužil říznou ač střízlivou odpověď: http://wertyzreport.com/2014/02/01/vyzva-pro-cloveka-v-tisni/ 

19.2.2014 po noci plné ohně a násilí se kdes vzalo, tu se vzalo,virální a rychle se šíříí nové propagandistické video přenášené mainstreamem: http://wertyzreport.com/2014/02/20/video-jsem-ukrajinka-je-propaganda-revolucniho-hnuti/ (zdroj:http://www.globalresearch.ca/exposed-viral-i-am-a-ukrainian-video-produced-by-pr-company-linked-to-regime-change-ngo/5370072)- ČT24 v relaci mezi 22:00 a 23:00 19.2.  jde o podvod ala Kony 2012 - přednáška s titulky zde: http://www.youtube.com/watch?v=9ISlHqVxHJs a zde předloha ukrajinské propagandy: http://www.videacesky.cz/ostatni-zabavna-videa/pravda-o-kony-2012 a bez titulků vysvětlení propagandistického potenciálu z jiného zdroje: http://www.infowars.com/i-am-a-ukrainian-video-exposed-as-kony-style-scam/, virálek byl nakašírován  Hollywoodem - režiér Ben Moses, (prptagonistka kupodivu byla i u natáení zpravodajství z "obyčejnými lidmi" objevené honosné Janukovyčovy vily - událo se později - je možné, že jde o Tetianu Tvhornovolovou v barevných čočkách na očích)  )http://www.kp.ru/daily/26201.5/3088107/

A zde je jak přes kopírák vyrobené video po venezuelký převrat: https://www.youtube.com/watch?v=c1XwuZHYY3I&feature=youtu.be více o venezuelských protestech:  https://www.youtube.com/watch?v=iYBIKStkdVU

A toto po faktickém převratu pořádá opět pod jinou značkou Člověka v Tísni (Hana Zelenkováhm, opona má zajímavé stránky a zdá se je pod patronací Hudečka... BTW už má hotové ty protipovodňové bariéry?http://oponaops.eu/) : 

****

"Obecně prospěšná společnost Opona ve spolupráci s Člověkem v tísni, United Islands a Magistrátem hlavního města Prahy v reakci na nejnovější zprávy, které přicházejí z Ukrajiny uspořádá již tuto neděli 23.února 2014 na náměstí Republiky koncert PRAHA PRO KYJEV. Seznam účinkujících, kteří chtějí svým vystoupením vyjádřit solidaritu s lidmi postiženými krizí na Ukrajině, se během jediného dne značně rozšířil. ....Podporu osobní účastí a zdravicí přislíbili i BORIS CARLOFF a MARTIN ZELLER. Program skončí úderem 22. hodiny. Cílem projektu je jednak vyjádřit solidaritu lidem na Ukrajině, které vlna násilí zasáhla, organizátoři koncertu se také chtějí připojit k apelu na všechny zúčastněné strany ukrajinského rozkolu, aby do jednání přispěly úsilím o pokojné vyřešení vyhrocené situace v Kyjevě a dalších městech. A v neposlední řadě je záměrem koncertu PRAHA PRO KYJEV i podpořit dobrovolnou sbírku, organizovanou Člověkem v tísni, jejíž výnos poputuje lidem postiženým násilnými událostmi na Ukrajině. 


Sbírka Pomoc Ukrajině 93209320/0300
DMS SOSUKRAJINA na číslo 87777

Organizátoři koncertu jsou si vědomi toho, jak těžké je v takhle hluboké krizi pomáhat na dálku, ale věří, že každá podpora má smysl, i kdyby měla být jen symbolická. Vývoj situace na Ukrajině v posledních dnech a hodinách nabírá na obrátkách a nebezpečí nového vznícení násilí v ulicích dosud není zdaleka zažehnáno. Koncert PRAHA PRO KYJEV se tak přidává k hlasu, který vyjadřuje solidaritu s Ukrajinci, toužícími po životě ve svobodné, stabilní a prosperující zemi. Umělci, kteří přislíbili účast, vystoupí bez nároku na honorář.

Marek Vocel (Opona): „V letošním roce si připomínáme výročí sametové revoluce a jen o několik set kilometrů dál dochází ke krvavému násilí, vyvolanému politickou krizí!“

Šimon Pánek (Člověk v tísni): Kromě toho, že mám radost, že k charitativnímu koncertu dojde, mají samozřejmě význam i finanční prostředky, které použijeme na přímou pomoc obětem násilí na Ukrajině.“

David Gaydečka (United Islands): „Může to být jen symbolická podpora, ale věříme, že v tuto chvíli nesmíme být lhostejní.“"

Opona pro Kyjev

 Praha pro Kyjev, krátké infovideo pro sponzory: http://www.youtube.com/watch?v=hy8GhkQu0Js

Slávek Břeň Jazz: je to marné i kdyby hákové kříže vláli nad Kyjevem bude tu někdo bájit o svobodě, právech a člověku, dyt jde kurva jen o moc a prachy a díky chiméře o Říši Zla a heslu Hurá na Moskvu poslouží k účelu neb světí prostředky i Ukra jiná roztrhaná na kusy. Tož vzhůru anglo-saská chátro on vás Ruský medvěd roztrhá neb on není Český pes který stahne ocas, on raději vykrvácí než by se podvolil !....Petr Macklemore Žďárský Jsem zmatenej z postavení Člověka v tísni, nevim na který straně stojí. Píše se tu že to je sbírka jejíž výnos poputuje (po hojné dotaci nových monitorů do kanceláří Člověka v tísni) lidem postiženým násilnými událostmi na Ukrajině. Tak teď jen nevim, zda dostane víc Janukovyč a nebo ty lidi co stojej za opozicí jako kompenzaci toho do jaký prdele se ženou s Tymošenkovou, Kličkem a spol .-)) "Koncert PRAHA PRO KYJEV se tak přidává k hlasu, který vyjadřuje solidaritu s Ukrajinci, toužícími po životě ve svobodné, stabilní a prosperující zemi" ....... nestála tu s něčim podobnym ta pravdoláskařská svoloč za revoluce ? A pak to nemá smrdět .... líbí se mi ta o.p.s. plně chápu, že za tohle by se slušnej člověk vlastním jménem postavil jen dost těžko :-))

****

dotaz .  A nemohly by být uspořádány nové voby a o vstupu do EU referendum? 

Opověď: Janukovyčovi již v roce 2004 vyfouka prezidentství obdobnáí -ornžová parta - vláda nebla moc legální, protože Juščenkova parta Jnukoivyčovi zcela obdobně prezidentství prostě ukradla z námětí: Po zkušenostech to teď chce obdobná parta opakovat. Ale bědná Ukrajina. Kolik dostal v posledních volbách? 5,45 procenta. Zase řijde nějaký kašpárek. Zase se objeví nějaká premiérka, kterou budu v zahraničí ukazovat mezi těma, kteří se ve funkci nejvíc napakovali. Jen Ukrajinec bude pořád chudý. Referendum být nemůže, podle všeho by ho ti, kteří si za záminku převratu vzali otázku vstupu do EU, prohráli. Byť samozřejmě by pomtom přišel mejdan na Náměstí nezávislosti, že výsledky byly zfalšovány.

**** 

 Heilující banderovci

"Pak přijde Ukrajina, jež má též žít především pod německým velením jako velká surovinová a vyživovací základna, když nejprve jistým přechodným řešením bude postupně vyloučena z velkoruského prostoru s tím, že se použije a využije jistých, v podvědomí ještě dřímajících, vlastních národních myšlenek, aniž dáme tomuto národu kulturní posilu či oporu, aniž bychom tam chtěli vypěstovat silnou inteligenci, aby tak nevznikla v pozdějších dobách nějaká opozice. Taková inteligence by se pod slabým vedením mohla po létech opět chtít odpoutat." (Jeho Excelence SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich, zastupující říšský protektor v Protektorátu Čechy a Morava, nositel řádu Železného kříže 1. třídy, Praha, Černínský palác, 2. října 1941) 

Karel Hermann Nejml
Podobné praktiky zavádí Kalouskovci na našich školách před každými volbami.https://www.youtube.com/watch?v=xrlTx4J2oKo&feature=youtu.be&noredirect=1

 

 

Zde se banderovci snaží vyložit po svém historii 92 leté paní, která ji zažila: https://www.youtube.com/watch?v=EIP79glthb0

 

 

velikonoce  2014 -Naionalisti ze  Lvova uspořálivýroční pohod na památku SS jednotky Galičina z Krivého Rogu:  http://rusvesna.su/news/1397862759 

Vážení - "Server Romea.cz jako první v ČR informoval o útocích na Romy ze strany proruských extremistů v ukrajinském Slavjansku. Zprávu převzala ČTK, která náš server cituje. Následně nás citují servery: Novinky.cz, Lidovky.cz, iDNES.cz, Echo24.cz, Deník.cz, Eurozprávy.cz, E15.cz, ČT24.cz nebo Týden.cz" a na své fb stránce publikoval odkaz na článek Zbití a okradení. Východ Ukrajiny hlásí pogromy na Romy
www.tyden.cz. Pod článkem se rozvinula debata, v které Martin Dusil upozorňuje, že publikují jednostranné informace. Je neuvěřitelné, co dokázal vyplodit mozek Radima Malůše - viz screen. A takvých pitomců tam píše podobné slinty mnohem víc.

Romea Slavjansk

Martin Dusil Prosím Vás..Novosti Donbasa je propagandistický server Ukrajinské vlády..V článku je napsáno něizvestnye,tedy neznámí..A už vidím,jak by poslali na romy lidi a ještě se k tomu přiznali..Rozšiřujete propagandu..Až začnou pořádné pogromyna romy,tak to poznáte..Ale určitě to nebude na Východě Ukrajiny..Ale nněkde kolem Lvova,tam kde jsou Banderovci a náckové..Jde o jasnou provokaci..Jestli se teda vůbec stala.... http://levaperspektiva.cz/clanky/ukrajina-antisemitsky-podvudek-a-novinarina-na-objednavku/

Juščenko schválil, že v roce 2005 mohli banderovci slavit ve stejný den jako osvoboditelé z druhé světové války- no ale ti odmítli vedle pohrobků hitlerovských vrahounů pochodovat, proto se symbolem osvoboditelů stala georgorijevská stužka, georgievskaja lentočka - jde o tři černé pruhy na oranžovém pozadí, Rusko začalo Svatojiřskou stužkou zdobit své řády a vyznamenání za zásluhy. http://cs.wikipedia.org/wiki/Georgijevská_stuha 

 

Právě na ČT2 běží oslavný dokument o banderovcích. Hrdinných bojovnících proti útlaku na Ukrajině. Poblil bych se. Doopravdy jsem ani ve snu netušil, že budu žít ve fašistickém státě.  

 

 

Alternativní teorie o banderovcích za druhé světové války praví, že to byli chudáci vytažení z koncentráků, nucení zabíjet, aby přežili a že jejich smůlou bylo, že jim nebylo umožněno po konci války přejít na západ.

 

  

 

Studenti západní Ukrajiny ve Drogobyču slavnostně chválili vůdců EU. Zombies křičeli: Ukraine über alles! Ein Land – ein Volk – eine Nation! Yes ES! Rusů na šibenici! Kdo neskáče je Moskal! A kdo skáče - za EU! - http://www.youtube.com/watch?v=1rF1YZEK3bc

 

 

27.4.2014 v Den holocaustu slavila ve Lvově i SS divize Galicina a fašouni si vzali krátké kalhoty:

 

Den holocaustu

"Svět potřebuje vědět. Ukrajinský fašismus! Snímek FB stránka diskuse z ukrajinského " lidu "v Kyjevakém media center." Lidé "zde diskutují o nejlepších způsobech, jak zabíjet a mučit zajatce ukrajinských ozbrojených sil, britský novinář si klade za cíl upravit zprávy, jež jsou nepohodlné, na vhodné ..., jak to celé prezentovat tak, aby to vypadalo jako nehoda / návrhy metod zabíjení jsou hřebíky v hlavě, roztrhání, řezání oči ... fotky spálených lidí v Oděse jsou zveřejněny jako návrhy ... jen několik příkladů zbytek nechutný a nelidský. "- Tatiana Gutieriez 

ukrajinský fašismus

O plánu kyjevské vlády s podzimkem zřídit pro východní Ukrajince koncentrační tábory více zde: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/prvni-den-ukrajinskeho-prezidenta-porosenka 

Ukrajinský pučistický premiér chce Ukrajinu vyčistit od podlidí, na stránkách velvyslanectví Ukrajiny v USA lze jasně číst "subhumans": http://usa.mfa.gov.ua/en/press-center/news/24185-mi-uvichnimo-pamjaty-gerojiv-ochistivshi-nashu-zemlyu-vid-nechistiarsenij-jacenyuk-u-spivchutti-ridnim-i-blizykim-zagiblih-vojiniv-u-lugansyku

subhumans

Petr Králíček: Na idnes.cz vyšel článek: "Kyjev, nejevropštější město v Evropě." A na úvodní fotografii v davu Ukrajinců vesele plápolá vlajka divize SS das Galizien. Je vidět, že evropské hodnoty poprvé od roku 1945 dostávají jiný směr.
http://zpravy.idnes.cz/ocima-stredoevropana-palata-kyjev-d53-/domaci.aspx?c=A140619_075643_domaci_maq 

20.6.2014: V Záporoží začaly fungovat první "filtrační" tábory: http://antifashist.com/item/v-zaporozhe-nachali-funkcionirovat-filtracionnye-lagerya-berezin.html

Oiciální národní hrdina fašistické Ukrajiny - Stepan Bandera se svými nazi kolegy:

Bandera v nazi uniformě

 Petr Králíček: Z jaké země fotka pochází není ověřené. Dle lidí na dotyčných facebookových stránkách se s největší pravděpodobností jedná o Ukrajinu.

hajlující děti

ZDE NAJDETE SEZNAM BETIALIT DNES OSLAVOVANÝCH BANDEROVSKÝCH HRDINŮ :  http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/lzi-o-hrdinech-z-oun-upa-jak-banderovci-vrazdili

Dědeček Olega Tjahnyboka,kterého zajala Rudá armáda u Vitebska r.1944 - předsedy ukrajinské nacionalistické a krajně pravicové politické strany Všeukrajinské sdružení „Svoboda“. Wikipedie.

Tjahnibokův dědeček

 Všem banderovcm velí Židé: http://politikus.ru/video/26706-vv-pyakin-vopros-otvet-ot-11-avgusta-2014-g.html

Политикус - Politikus.ru
politikus.ru
Освещение общей ситуации в мире: геополитика, войны, политика, экономика, промышленность, армия.

http://levaperspektiva.cz/clanky/kyjevska-trida-kde-stoji-ruska-ambasada-ponese-jmeno-stepana-bandery/ 

 Co dělají na Ukrajině, aby děti "měly jasno": http://news-mail.by/2014/08/16/podborka-video-o-zombirovanii-detej-i-podrostkov-na-ukraine-ukraina-zombirovanie-psixiatriya/ 

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Vlivny-americky-novinar-Na-Ukrajine-hraji-prim-nackove-Tady-jsou-dukazy-ktere-Obama-i-EU-okazale-ignoruji-334217

 

Novým hitem je video Ukr. televize ze včerejšího (14.10.2014) hlasování v Ukr. parlamentu, kde se hlasovalo o přijetí zákona, kterým Banderovská UPA bude vnesena do ukrajinské síně slávy jako hrdinná armáda, která za II. sv. války statečně bojovala za nezávislost Ukrajiny. Znamenalo by to legalizaci všech zvěrstev spáchaných těmi zrůdami na bezbranných lidech, dětech, ženách (kdo nezná, zadej do Google "UPA"). Můžeme vidět úporné nabádání k přijetí zákona, můžeme vidět že Turčinov nechal čtyřikrát (!!!) opakovat hlasování, ale stále neměli potřebný počet hlasů. A to i přes skutečnost, že většině poslanců ze Strany regionů zakázali vstup do parlamentu. Takhle si prasata na Ukrajině představují demokracii? Tohle chceme obhajovat? (odchyceno z internetu) https://www.youtube.com/watch?v=kjG4MOWgv9I 

Natálie Vitrenko o nacismu: http://www.youtube.com/watch?v=LiUiMUw4lg8

Sestřih je ze semináře Fašismus v současné Evropě, který se konal dne 29. 09. 2014 v prostorách parlamentu České republiky pod záštitou JUDr. Vojtěcha Filipa...

 

Na 27.1.2015 pozván do Prahy Vladimír Putin. Martin Dusil: Putina v Praze nechceme, říká jasně židovská obec Židovská obec nechce v Česku ruského prezidenta Vladimira Putina. Režim, který nastolil a ztělesňuje Putin, podle oficiálního vyjádření české židovské obce, nedodržuje mezinárodní dohody, je agresivní navenek a okupuje silou území sousedního státu. Federace židovských obcí se proto distancuje od případné lednové návštěvy Putina v Praze. O postoji české Federace židovských obcí informují Lidové noviny s tím, že stanovisko je údajně překvapivé, protože nápad pozvat Putina přišel od Evropského židovského kongresu. Autority českých židovských obcí však návštěvu považují za nevhodnou. Prohlášení, které na středečním zasedání Federace židovských obcí schválila, bylo přijato podstatnou většinou hlasů. „Režim, který nastolil a ztělesňuje Vladimir Putin, nedodržuje mezinárodní dohody, je agresivní navenek a okupuje silou území sousedního státu. Přejeme si, aby veřejnost věděla, že s jeho pozváním do Prahy nemá Federace židovských obcí nic společného,“ píše se v prohlášení židovské obce v Česku. Situace je údajně složitější. Například tajemník federace Tomáš Kraus navenek Putinovo pozvání obhajuje, prý proto, že je také místopředsedou Evropského židovského kongresu. Pro židovskou obec je to podle LN delikátní situace. Už prý proto, že její jedna část sympatizuje spíše s prezidentem Světového židovského kongresu Ronaldem Lauderem, který zde mimo jiné financuje i několik židovských škol, přičemž druhá má blíž právě k bohatému organizátorovi terezínské piety Vjačeslavu Mošemu Kantorovi, který zastupuje evropskou židovskou federaci. O Kantorovi se často mluví jako o Putinovu příteli, v letech 2000 až 2002 Kantor ruského vládce nejednou doprovázel při jeho zahraničních cestách. V posledních letech to ale vypadalo, že se od Putina odklonil. Sám Kantor tvrdí, že si požádal o politický azyl na Ukrajině kvůli podpoře Majdanu. Vrchní zemský rabín Sidon by si přál apolitickou vzpomínku Vrchní zemský rabín Karol Sidon svůj názor dal najevo už před třemi dny v ČT. „Doufám, že nepřijede, ale je to jen moje osobní doufání. Navíc si myslím, že ta akce by měla být v Osvětimi a měla by být apolitická, to by bylo nejzdravější,“ uvedl. Putina a další přední světové státníky pozval do Česka český prezident Miloš Zeman, a to na žádost organizátora pietní a vzpomínkové akce k 70. výročí osvobození nacistického lágru v polské Osvětimi. Setkání státníků k 70. výročí osvobození koncentračních táborů v Osvětimi se zúčastní šéf Evropského parlamentu Martin Schulz a svoji účast přislíbil i předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Účast potvrdilo také 24 předsedů a místopředsedů parlamentů. Merkelová a Hollande se nejspíš rozhodnou pár dní předem. Určitě ale nepřijede americký prezident Barack Obama. 

http://www.nwoo.org/2014/12/28/busta-nacionalisty-bandery-byla-na-ukrajine-odlita-ze-zlata/ 

1.1.2015 večer_  několik tisíc benderovcu pochoduje s pochodněmi. V Oděse taky (((( Kyjev dnes (doslova dnes, 1. ledna 2015): pochodňový průvod ke 106. výročí Banderova narozeníhttps://www.youtube.com/watch?v=lpdWPXOwZ50

Miroslav Vašek: Tak vážení spoluobčané právě mi vyrazilo dech prohlášení ministerstva obrany na FB kdy použilo na svou obhajobu a glorifikaci Banderu pořad České televize Historie.cz :http://www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447-historie-cs/210452801400023/ 

30.12,2014 LWÓW 2015 - Львів Україна

A je úplně jasno, pravdoláskaři, tak tohle neokecáte! Елисей Силович

 
 

Посреди Львова висит такая декорация. Маски сорваны окончательно. Слава Руине..
LWOW 2014 prosinec 30.

počátek ledna 2015: Kamil Ostrý: Jaceňuk řekl doslova: “Všichni si můžeme dobře vzpomenout na sovětskou invazi /vpád/ na Ukrajinu a do Německa“.

Nikdo se nad tou kravinou nepohoršuje, ani se neřechtá nad omezeností Ukrajinského státníka. Novináři raději dělají, že nic neslyšeli a že se nic tak hrozného ani nemohlo stát. 
Zeman řekne pravdu a měsíc se tu novináři na tom točí, jako pes za ocasem. 

 

 

konec proince 2014_ http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/obycejny-fasismus

 

Martin Dusil:Ještě ...Proč vlastně Banderovci tak nesnášeli židy ve Lvově...Měli totiž pocit,že právě oni umožnili a pomáhali obsadit Sovětům Lvov(Halič) v roce 1939...V roce 1941,když Hitler napadl Sovětský Svaz Banderovci plně podporovali a pomáhali nacistúm ve vraždění židů...V některých případech bylli ještě aktivnější a ukrutnější než SS...Na plakátech bylo,,Židé...Vítali jste Stalina s květinama,tak teď položíme vaše hlavy k Hitlerovo nohám!"...Bandera o všem věděl...Jeho zástupce a prává ruka Stetsko byl přímo ve městě a o všem Banderu informoval...Stetsko několikrát vyhlásil,,Plně podporujeme vraždění židů a je potřeba ukončit jejich životy" Mimochodem ty Lvovské pogromy byly dva...A za ten první má přímou odpovědnost Bandera..Já snad tomu M.Z poradím....----Jen tak na okraj ..O jakém humusu mluvíme a o čem fandové Bandery slovíčkaří.

,,Asi 2 000 lidí bylo zavražděno během přibližně tří dnů. Podle Richarda Breitmana zemřelo při tomto pogromu 5 000 Židů(2.pogrom). Došlo k napadání, zneužívání, mučení a vraždění lidí, znásilňování žen.Ukrajinští nacionalisté napadali každého Žida, s kterým se setkali, obušky, noži a sekerami. Židé byli vzati k židovskému hřbitovu a brutálně zavražděni."   https://books.google.cz/books?id=SpMVUEXINRQC&pg=PA75&lpg=PA75&dq=BANDERA+KILL+ALL+JEWS+AND+POLISH+BETWEEN&source=bl&ots=1XZRmSTxmK&sig=6Z3DR9ByGB9DTMFt13cIhhzBndA&hl=cs&sa=X&ei=8T-2VJL3KtfxaL6EgfAG&ved=0CFcQ6AEwBw#v=onepage&q=BANDERA%20KILL%20ALL%20JEWS%20AND%20POLISH%20BETWEEN&f=false 

 http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/366222-lotyssko-verejne-vzpominalo-na-prapory-jednotek-ss.html

duben 2015  v soukolí to zaskřípalo: http://www.nwoo.org/2015/04/13/zakon-o-heroizaci-oun-upa-nazvali-fackou-polsku-a-jeho-prezidentovi/ 

K tématu obsazení pohraničí Polskem je zde dobrý článek http://outsidermedia.cz/polsko-hitler%C5%AFv-spojenec/
YOUTUBE.COM

 Mirko Honcovič: 

Když fedrujete očistu, zabte jednoho fašistu.
Když už jsem u tý očisty, zabte radši dva fašisty.
Když potkáš fašisty tři, tak je natři všechny tři.
To už nedá větší práci místo tří vzít čtyři náci.
Schválí ti to celý svět, když jich vodkrágluješ pět.
Když máš ovšem velké štěstí, můžeš pěstí bušit do šesti.
Krásný, ale tedy krásný, je pověsit před dům na lampu fašistů sedum.
Vem fašistů vosum, rozsekej a sypej kosům.
Fašisti jsou prevíti, vyprav pohřeb devíti.
Ať jim světlo věčné svítí, kráglujte je po desíti.

12.11.2018 Do horizontu ČT24 si pozvali jako expertku ukrajinskou nacionlaistku z Rádia Svobodná Evropa\, paní Oksanu P. Sdělila jim ukrajinskou lež. jd o předposlední nebo poslední příspěvek pořadu .  https://www.ceskatelevize.cz/porady/10316155327-horizont-ct24/218411058051112/

O tom, jak v roce 2015 zapouštěla v Čechách kořeny banderovská lež: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/dopis-plny-lzia jak její kořínky zesílily po prohlášení Bandery hrdinou ukrajinskéhoi národa:  http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/ct24-opet-fejkuje

 https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2688647-porosenko-podepsal-kontroverzni-zakon-z-banderovcu-dela-valecne-veterany

Pochod několika tisíc příznivců Bandery v úterý 1.1.2018  v relaci 5:10 min. https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253066674-zpravy-ve-12/219411012000104/titulky

A máme tu boj proti pravdivým informacím - jistě šlo o hybridní válku, obchod se přeci omluvil! https://manipulatori.cz/hoax-kyjevske-centrum-ma-na-schodech-vyzdobu-s-nacistickou-svastikou/?fbclid=IwAR3WJOX56Vjx9JPUvDOK_RxBwSE2bYOYcgg-ZsHr4VkuJjEq7Caxz3E4Ctk reaguje Antonín Vopršálek: Takže to žádný hoax není a je jasné,že policie nic vyšetřovat,když jí dosud nikdy žádná nacistická symbolika nevadila a prezident Ukrajiny uzákonil nacistický pozdrav v armádě a pořádají se na Ukrajině veřejné pohřby v uniformách divizí SS-Halič. Tak je to, byla nacistická vlajka i v kyjevské městké radě https://www.youtube.com/watch?v=2WIN2ebxMN4&fbclid=IwAR0VD_zDswO_-3ZL3c1kR7jWZ17fKbQvAYtgIydpeK8fos7Mf_hd3bvl7Z8

 

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes tlačítko Kateřina Amiourová - blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

antoninsebek

Tentokrát paní Kateřino s Vámi plně souhlasím.

Nikdy jsem nepochyboval o tom, že ten "umučenec" nikdy mučen nebyl. A že vytáhnout nějaké "nezvěstné", to bylo také mimo diskusi.

Nakonec, pokud mě paměť neplete: Čímpak se u nás rozhýbal ten sametový cirkus před necelými 25 lety? No přece tim fingovaným "usmrceným" "studentem". Takže pro inspiraci nemuseli oranžoví bojovníci chodit daleko .............

amiourful

Dík, já naštětí mám již přátle vytrénované tak, že mi pomáhají dodávat materiál. Bez nich bych se na tolik nevzmohla. Dík proto patří hlavně jim, v tomto případě hlavně Elhanu Huseyinovi.

vladimir-pelc

Myslím, že je moc dobře, že ty minulé hrůzy připomínáte.