Mnichovská zrada nebyla nápravou chyb – to je sudetoněmecká lež

vítání sudety
20.10.2013 13:59
Čekám, že se někdo ozve. Už měsíc. Nic. Že se důrazně ozve. To už vůbec ne. Prezident mlčí. Vláda mlčí. Politické strany většinou také. Čekám, že se někdo ozve proti další sudetoněmecké lži. Přitom sudetoněmecká lež je nyní hlavním zahraničněpolitickým nebezpečím našeho státu.

 

Česká tisková kancelář přinesla 25. 9. 2013 zprávu, že rakouští Němci ze Sudet, resp. jejich potomci, popírají odsun Čechů po mnichovské zradě z roku 1938, tedy útěky Čechů z pohraničních oblastí zabraných hitlerovským Německem, kde jim hrozila smrt. A že Sudetoněmecké krajanské sdružení v Rakousku (SLÖ) kritizuje plány na zřízení plzeňského památníku 250 000 Čechů vyhnaným z pohraničních oblastí Československa anektovaných nacistickým Německem; má to být památník těm, kteří na podzim roku 1938 museli utéci ze svého bydliště do českého vnitrozemí. SLÖ v rozporu s historickými fakty tvrdí, že tito lidé nebyli vyhnáni, nýbrž prý „přesídlili zpátky do svých oblastí“, protože šlo o jen české úředníky, kteří „pozbyli své správní povinnosti“. A tvrdí, že mnichovská zrada byla pouze nápravou předchozích chyb.

Je to tradiční sudetoněmecká lež, s níž se setkáváme přes půl století.

Mnichovskou dohodou, fakticky zradou, podepsanou před 75 lety (29. 9. 1938) bylo tehdejší Československo přinuceno v rozporu s mezinárodním právem postoupit převážně německojazyčná příhraniční území Hitlerovu Německu. Dohoda se stala vrcholem takzvané politiky ústupků (appeasement) západních mocností (Velké Británie a Francie) vůči nacistickému Německu. Několik měsíců po jejím podpisu z noci na 30. září okupoval Berlín i zbytek českého území (Hitler to označoval za Rest-Tschechei) a na území Slovenska nechal vzniknout klerikálně-fašistický stát.

Jedním z hlavních politických ohrožení našeho státu v současnosti je sudetoněmecká lež.Občané (voliči) by si měli všimnout, že v podstatě žádná politická strana proti sudetoněmecké lži nebojuje; militantní pravicové strany a uskupení ji buď přímo propagují (např. TOP 09 v čele s hlavním zastáncem sudetoněmecké lži Karlem Schwarzenbergem), nebo o ní mlčí a za ohrožení vyhlašují cokoli jiného – Evropskou unii, Romy, sociálně slabé atp. (např. xenofobní Akce D.O.S.T., Suverenita, podnikatelský projekt Hlavu vzhůru! Jany Bobošíkové)

V období po druhé světové válce do konce 80. let 20. století bylo ohrožení sudetoněmeckou lží vnější – přicházelo zvnějšku, z tehdejší SRN a Rakouska. Jako pouze vnější nebylo tak nebezpečné. Nyní jde o nebezpečí také vnitřní; o to je nebezpečnější.

Hlavní tuzemský zastánce a propagátor sudetoněmecké lži (Karel Schwarzenberg – TOP 09) dokonce – s výrazným úspěchem – kandidoval v roce 2013 v prezidentských volbách v ČR; předtím byl od května 2010 poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, vedoucím kanceláře prezidenta Václava Havla, ministrem zahraničních věcí ČR ve druhé Topolánkově vládě (nominovaným za Stranu zelených; byla to 9. vláda samostatné ČR, jmenovaná 9. 1. 2007, důvěru jí Sněmovna odhlasovala 19. 1. 2007, 24. 3. 2009 jí byla Poslaneckou sněmovnou vyslovena nedůvěra a vládla tak v demisi až do jmenování vlády Jana Fischera 8. 5. 2009) a prvním místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí v Nečasově vládě (za TOP 09; 13. 7. 2010–10. 7. 2013); v letech 2004–2010 byl senátorem za Prahu 6.

Tragické pro demokracii v ČR je, že v prvním kole přímé volby prezidenta ČR (11. a 12. 1. 2013), získal Karel Schwarzenberg 1 204 195 hlasů (23,4 %) a skončil o necelých 42 000 hlasů na druhém místě za Milošem Zemanem. Největší úspěch zaznamenal v zahraničí, kde ho volilo 54,36 % z 5 549 voličů. V ČR měl největší podporu v Praze, kde získal 43,19 % z 607 000 hlasů, nejmenší v Moravskoslezském kraji 14,77 % z 566 000 hlasů. Ve druhém kole přímé volby prezidenta ČR (25. a 26. 1. 2013), získal Karel Schwarzenberg 2 241 171 hlasů (45,19 %), čím skončil rozdílem 470 000 hlasů na druhém místě za Milošem Zemanem. Největší důvěru získal Schwarzenberg u voličů pobývajících v zahraničí, kteří pro něj odevzdali 6 471 hlasů (84,21 %). U voličů na území ČR byla jeho podpora stejně jako v prvním kole největší v Praze, kde obdržel 389 250 hlasů (66 %).

Co výsledky prezidentské volby znamenají? Co znamená výrazná voličská podpora propagátora sudetoněmecké lži? Že si mnozí občané nebezpečí sudetoněmecké lži neuvědomují!

Mnozí předci nynějších rakouských občanů, kteří se dnes v sudeťáckých organizacích sdružují, byli na základě Postupimské konference (17. 7.–2. 8. 1945) vystěhováni (nikoli vyhnáni) z poválečného Československa; důvodem bylo, že většinou aktivně pomáhali jako českoslovenští občané ve 30. letech rozbít územní celistvost Československa ve prospěch nacistického Německa; aktivně se tak účastnili na přípravě k následné okupaci Československa nacistickým Německem; dopustili se tak zrady na státu, jehož byli občané. Vystěhování těchto osob nebylo uplatněním kolektivní viny – ti, co nebyli aktivními nacisty, co se nedopustili zrady a chtěli v osvobozeném Československu zůstat – zůstali.

Sudetoněmecká lež je hlavním zahraničněpolitickým nebezpečím našeho státu. Sudetoněmecká lež je projevem neofašismu.

 


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.