Mohl SSSR pomoci Československu proti Hitlerovi? (4)

chamberlain mir smlouva
27.3.2020 21:58
Doba žije Covinem19. Právem. Není důležitější události. Přesto se ve světě odehrávají i jiné věci. Vzpomínáte? Ještě před vypuknutím pandemie se začalo mluvit o tom, že se otevírají některé ruské archivy. Tedy ty, spojené s událostmi, které předcházely II. světové válce. V rámci projektu „Diplomacie vítězství“ pokračují ruská média v publikování odtajněných šifrovaných zpráv sovětských diplomatů, působících těsně před válkou v mnoha evropských zemích. Jedním z důvodů těchto kroků je i nesporný fakt, že v Evropě se množí výstupy různých historiků, kteří události těch měsíců a týdnů vykládají v jakémsi „módním“ trendu. Noviny „Vzgljad“ (Názor) se nedávno věnovaly problematice, spojené s postojem Francie a Anglie, která, jak přiložené dokumenty dokazují, v té době zabránila Sovětskému svazu pomoci Československu proti agresi hitlerovského Německa. Materiál publikujeme na pokračování.

IV.

Jak udusili Československo

Prahu v druhé polovině září 1938 zasáhla hysterie. Pozdě večer 19.září pozval neodkladně prezident Beneš na Hrad velvyslance Alexandrovského a dal mu dvě pro budoucnost Československa základní otázky. Sovětský velvyslanec o tom píše:

Beneš mne zavolal v neodkladné věci a informoval mne, že obdržel francouzsko-anglickou demarši s návrhem na řešení sudetské otázky cestou přímého odevzdání Německu těch oblastí, kde z více než 50 procent žijí Němci. Zbytek Sudet má dostat částečnou autonomii. Nové hranice vytyčí mezinárodní komise a budou garantovány všemi sousedy a rovněž Francií a Anglií. Spolu s tím dojde k anulování nyní platných mezinárodních smluv, které Československo uzavřelo. Tento návrh byl doplněn dodatkem, že zbytečné zdržení odpovědi může mít osudové důsledky. Beneš mne upozornil na fakt, že v demarši není uvedeno, že v případě, když Československo tyto návrhy odmítne, jí proti případné agresi nepřijdou Francie a Anglie na pomoc, nicméně i s takovou možností Beneš počítá. Bez ohledu na to říká, že nemá nijakou jinou možnost a že Československo se bude bránit za všech okolností avláda již uvedené návrhy označila za absolutně nepřijatelné. Uvedl, že Francii již odeslal žádost o přímou odpověď na otázku, zda tento její návrh znamená, že nesplní své spojenecké závazky. Beneš proto prosí vládu SSSR co nejdříve odpovědět na následující otázky:

1. Poskytne SSSR v souladu se smlouvou okamžitou a neodkladnou pomoc v případě, když Francie, věrná uzavřené smlouvě, učiní totéž?

2. V případě, že dojde k napadení, je Beneš okamžitě připraven telegrafovat do Ligy národů s prosbou, aby byl aktivován článek 16 a 17. Očekává přitom, že tato žádost bude sabotována, ale je přesvědčen, že tato sabotáž nepotrvá dlouho. V souladu s tím prosí Beneš o podporu v Lize národů a prosí co nejrychlejší odpověď na to, zda SSSR jako člen Ligy národů pomůže s aktivací výše uvedených článků.“

Následujícího dne Aslexandrovskij obdržel z Moskvy tuto odpověď:

1. Na Benešovu otázku, zda SSSR v souladu se smlouvou poskytne neodkladnou a okamžitou pomoc v případě, že tak učiní i Francie, můžete dát jménem Sovětského svazu kladnou odpověď. 2. Rovněž takovou odpověď můžete dát také na druhou otázku Beneše.“

Dne 22.září velitel Kyjevského zvláštního vojenského okruhu Tymošenko hlásil, že sovětská vojska zahájila postup do oblastí soustředění poblíž západních hranic SSSR. Aby byly střelecké divize doplněny na stavy, odpovídající válečné situaci, doplnil je ze záloh na stav 8 tisíc mužů v každé divizi. Ke krytí a vzdušné podpoře vojsk byly ke každé armádní skupině připraveny rovněž letecké síly – ke každé skupině tři stíhací pluky a po jednom pluku bombardérů a těžkých bombardérů. Do zvýšené bojové pohotovosti byly uvedeny rovněž vojenské jednotky v Bělorusku. Ministr obrany Vorošilov hlásil stranickému politbyru a vládě, že 30.září jsou připraveny vyrazit do Československa 4 letecké brigády s 548 bojovými letadly. Celkem byly do plné bojové pohotovosti uvedeny: tankový sbor, 30 střeleckých a 10 jízdních divizí, 7 tankových, jedna motostřelecká a 12 leteckých brigád a 7 posílených jednotek v systému PVO.

Ministerstvo obrany navrhlo, aby letecký a vojenský přidělenec SSSR ve Francii Vasilčenko informoval tamní vládu o následujícím:

1. 30 střeleckých divizí bylo přesunuto přímo na západní hranice. Totéž učinily i jízdní divize.

2. Jednotky byly doplněny na bojové stavy rezervisty.

3. Co se týká našich technických jednotek – letectva a tankových jednotek, byly uvedeny do nejvyšší pohotovosti.

O výsledcích okamžitě informujte.“

Vasilčenko odpověděl:

Dne 26.září jsem v 11:00 navštívil vojenské ministerstvo Francie. Gamelin (vrchní velitel francouzských vojsk) odletěl brzy ráno do Anglie. S ohledem na důležitost Vaší depeše jsem ji okamžitě předal náčelníkovi jeho kanceláře a požádal jej, aby s ní urychleně seznámil Gamelina..“

 

 


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.