Mravní úroveň pořadu Newsroom ČT 24 určuje pornoherec

newsroom rosi ct
10.12.2018 13:57
Občas si na televizoru pustím i kanál ČT 24. Pochopitelně ne proto, abych se z něj cosi pravdivého dověděl (téhle naděje jsem se vzdal už před mnoha lety), ale proto, abych viděl a slyšel, jak dál a ještě hlouběji poklesla úroveň lidí, kteří pořady tohoto kanálu tvoří. A pokud se touto otázkou zaobíráte i vy a včera večer jste si „dvacetčtyřku“ do bytu nepustili, pak mám pro vás novinu.

Včerejší večerní vysílání pořadu Newsroom ČT 24 dosáhlo v tomto oboru naprosto jedinečného rekordu, čili absolutního dna podlosti a lži, jaké se mohou televizní tvůrci vůči svým posluchačům dopustit. Jít ještě níž, což říkám na adresu ctižádostivců z ČT, kteří jistě vyvinou snahu, aby včerejší rekord redakčního kolektivu Luboše Rosího překonali, je po včerejšku prakticky nepředstavitelné: Snad s výjimkou takového uspořádání programu, ve kterém by Jakub Janda, pornoherec a jinak též zástupce neziskovky Evropské hodnoty, bohapustě a bez jakýchkoli argumentů nadával na Rusko nikoliv jen pár minut, jak činil včera, ale byla by mu dána možnost činit tak po celou dobu trvání pořadu a na závěr by dal posluchačům k dobru i cosi ze svého pornohereckého umění. Jinak je ta ubohost ze včerejšího večera na ČT 24 nepřekonatelná.

Je to nemožné i proto, že onen včerejší Newsroom se téměř celý zaobíral ustavením jakéhosi dalšího nového útvaru u nás, který s ohledem prý na blížící se volby do Evropského parlamentu bude vedle už současně existujícího úřadu pro potírání teroristických a hybridních hrozeb (rozuměj tzv. ruských neexistujících hrozeb), sledovat, evidovat a trestat šíření tzv. fake news, čili vymyšlených a zfalšovaných zpráv a informací. Přičemž se za tyto fake news budou – jak nám dal pan Rosí na vědomí – považovat jen a jen zprávy a informace pocházející z Ruska či Rusko bránící a ospravedlňující.

Jen ty, a to prostě proto, že pocházejí z Ruska či Rusku straní, a to všechny, ať jsou ve skutečnosti pravdivé či nepravdivé, budou sakumprásk označeny za fake news a povede se proti nim boj nejlítější. Myšlenka Rosího kolektivu, že by za fake news mohly snad být považovány i zprávy a informace ze Západu pocházející či Západu fandící, se v pořadu pana Rosího jako možnost pochopitelně vůbec neobjevila, a zřejmě se v řadách jeho redakce úředně a zaměstnanecky, a ne tedy fakticky (tak neinformovaní přece všichni nejsou), bere lež západní jako absurdita non plus ultra.

Západ je pravdomluvný, mravně bezúhonný, jak lilium čistý – takže na tu stranu prosím nehleďme, tam po ničem prosím nepátrejme, ale zato vše, co z Východu přichází či Východu straní, šmahem odsuďme jako fake news, pod krkem to stiskneme a vší silou svírejme a dobře nám bude na zemi. A to i když víme, že lež si svá nejtučnější léta užívá nikoliv na východ od nás, ale výhradně jen na opačné straně glóbu, jak nás o tom doslova v každém svém článku co nenaléhavěji upozorňuje věci a události zblízka sledující otec a tvůrce slavné Reaganovy hospodářské politiky tzv. Reaganomics P.C.Roberts.

Až k takovýto koncům dospěla tedy nestrannost a objektivita České televize, jak se v její chartě vyhlašuje.

A na závěr i cosi osobního. Kdysi jsem pana Rosího učil angličtinu. Kdybych tušil, kam má jeho ctižádost namířeno, neprobíral bych s ním anglickou gramatiku či anglickou větnou skladbu, ale co by mi síly stačily bych do něj cpal lekce z morálky, lidskosti a pravdomluvnosti. Protože tam byla a zůstává mezera, ze které zejména do hlav našich mladých lidí (ti starší si to už líp proberou), proudí nenávistná a ničím nevyprovokovaná zloba a jed.

Lubomír Man

lubomirman
Jsem spisovatel a publicista (Obrys Kmen, Outsidermedia, Nezakladnam, Halo noviny atd.)

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

   Samé Hydeparky, Newsroomy, to nám to naše draze placená ČT nemůže nazvat po česky. Kam se vlastně poděla, nám počátkem devadesátych let propřevratovu tržně zbožní ideologií slibovaná plularita, tedy po česky mnohost pohledů na svět, mnohost názorů. Do našich myslí nám naši lháři vkládají jedině pro americké názory, ovšem jen ty co se jim hodí. Jsme seznamováni toliko s názory amerických bohatců, ovšem krušný život tamních prostých, méně majetných vrstev nám zůstává po této stránce utajen. Nechci vyjmenovávat všechny pokrokové američany postačí vzpomenout jmen Johna Steinbecka. Ernesta Hemingwaye či Paula Robesona, podle ČT jako by neexistovala, za to současných holywoodských oblbovaček, nechutných, krváků,  kraváků, duchařských fanatasmagorií a plytkých komedií máme nejen na ČT kam se podíváš. Stále zůstává skutečností, že za naše vynaložené, poctivě vydělané a mnohokrát zdaněné peníze nám vtloukají do hlav jednostranně zaměřenou pro kapitalistickou propagandu. Filmy z produkce tehdejšího SSSR, kromě Mrazíka, jsou nám zapovězeny, ani se nemůžeme podívat na Jak se kalila ocel, děti pak ani na Odvážnou školačku, či Neználkovy příhody, neřku-li Čuka a Geka. Již Jan Ámos Komenský přeci napsal i Orbis pictus, nechť se děti nepodrobují jen jednostranně zaměřené propagandě, ale jsou vzděláni všeobecně a posléze po seznámení se všemi možnosti nechť si vyberou ten názor, který dle nich považují za správný.