Multikulturalismus není, co se za něj u nás vydává

obrazek
25.1.2015 17:31
Bádala jsem jistou dobu nad tím, co se stane, když se nad kulturu položí poklop. Takový poklop, kterým je agenturní zajišťování hlasů pro Zlatého slavíka za úplatu, a jiné jevy, kdy soutěž už třicet či čtyřicet let vyhrává dnes opelichaný seladon, ponižujíc tím vše, co zde vzniklo dobrého, což za ignorace rádií jako by neexistovalo. Inu odpovědí na tuto otázku je, že se stane to, že civilizačně dané etnikum ustrne a nemajíc žádných nových myšlenek, není schopno řešit své problémy. To, proti čemu se dnes brojí, bych se proto bránila označovat multikulturalismem, za multikulturalismus se zde označují vesměs konstrukty subvencované skupiny gender studies - která zatím žádným ženám v podstatě nepomohla - a nazvala bych to eurokulturalismem, to by myslím bylo dostatečně vulgární v našich luzích a hájích. Ale: Všeobecná deklarace lidských práv existuje od francouzské revoluce, že byrokracie z ní dělá nelidskou a neorganickou mašinérii, za to mohou všichni. Zejména pak skrze nedostatečně vyvinutý koncept morálky - nikdo se stejně žádnými morálními pravidly neřídí. Stačí se podívat na množství rozvedených či státem tolerovaných podvodů a zlodějen. Něco pro odpůrce multikulti - když si jdu pustit oldies. není to tak, že chci uniknout před našími zlatými slavíky k multikulti? :DDD

Toto je kupříkladu tvorba PAvly Milcové, jež byla dost dobrá na to, aby poskládala hitovky pro výherce Xfactoru a Superstar, ale ne už tak dobrá, aby hráli tvorbu též od ní samé, ale také nazpívanou jíé samotnou. Tato multikulti vychází zcela z lidových tradic - českých, ale i skotských: Tohle jsou její stránky http://www.pavlamilcova.com, zvelte z menu ukázky MP3 a vyberte si třeba Červené jablíčko. To je přeci nádhera /známým haterům doporučuji naopak InshaAllah Ave/. Tvrdím že od dob také vyštvané Ivy Bittové zde podobně silný zjev v hudbě nebyl. Ale práívě že se mohu mýlit, protože onen poklop na kultuře zabraňuje tomu, abych mohla něco nového dostatečně intenzivně objevovat. A já jsem náročný posluchač. Přitom jsem si ověřila, že v každé čtvrté vesnici mají kapelu objevnější a jiskrnější, než to, co by na mne mohlo kd vypadnout z normálního rádia. Ale o ty méédia zájem nemají. Nejsou slavní a nejsou ochotni ani žádné PR agentuře za vyrobení slávy zaplatit.

A toto je také sonda do stavu, v jakém kultura národa je - veřejný prostor - staré umění likvidováno, nové není vytvářeno vůbec: http://magazin.aktualne.cz/kultura/umeni/vetrelci-a-volavky/r~9df9204c9f1111e5a405002590604f2e/

Z doby, kdy jsem žila v Mnichově si vybavuji fenomén černošských tančíren, hojně navštěvovaných Němci, kde se hrála worldmusic všeho druhu a tak občerstvovala domácí zdroje, aby neustrnuly. To samo mělo pacifikační efekt jak na přistěhovaleckoiu komunitu, tak na nacionalisty jako takové, protože při zábavě se lidé nejlépe poznají. Ale řekněte mi,kolik zde je arabských čajoven, černoškcýh tančíren v kolika čínských restauracích je karaoke. Je vidět, že tyto komunity u nás neprosperují, jak by chtěly, a vinou toho je rasismus, jenž jakio jedinýž se zpětnou vazbou stále posiluje a utvrzue ve svých pozicích. Tento rasismus opravdu nesnáší vše odlišné. 

V tomto českém rasismu se kanalizuje veškerá frustrace obyvatel ze zdejšího bytí - ta frustrace, jež by jinak mohla být rozvolňována bohatší škálou kulturních podnětů - protože cizí komunity obvkle pěstují kulturu lidovou a nerejžují na ní. 

A kařdý zamindrákovaný populista - a že jich tu máme ! - se na tomto koni všeobecně rozmohlé frustrace znovu a znovu sveze, aby rasismsu ještě posílil. Tím si upevňuje svoje ego, protože lidé mu tleskají. ¨

Podívejme se kupříkladu na demonstraci Skupiny Islám v ČR nechceme /IvČRN// a proslovy - nemylte se, pan Koinvička, když říká, že sice islám nesnáší, ale  muslimy miluje, si jen vymyslel obranu proti stíhání pro trestný čin hanobení rasy a národa, ele uakazovat islám skutečně nemůže,  jak v dalším linku vysvětluje právník Aleš Roztočil, jenže pokoušet se o to, není stíhatelné. A tak otcové českých dětí muslimové mohou zapomenout na to,k že v této zemio své děti uživí, protože všeobecná nálada je taková, že jim nikdo nedá práci. 

Přála bych česklému národu více kultury, protože jí má pomálu, Těžko tu nenávistně řvoucí stoku dštící nenávist na vše nečeské, Rómy počínaje, muslimy konče, ještě nazývat národem. 

Linky zde: Krásná tři videa z demonstrace ultranácků ze seskupení Islám v ČR nechceme (IvČRN), k nimž se připojili známí populisti lovící své ovce v hnědých vodách - blbství nalevo i napravo. http://denikreferendum.cz/clanek/19604-libal-bych-libal-rety-sve Ochraně víry před hanobením - což je právně kodifikováno - se věnuje právník Aleš Rozehnal: http://video.aktualne.cz/dvtv/dvtv-21-1-2015-odebrane-deti-evropske-pravo-syrie/r~22fdd058a19811e4ab15002590604f2e/ 

 

Úvodní obrázek hovoří o tom, že v každém z nás jsou dva vlci  - jeden zlý a jeden dobrý, kteří mezi sebou soupeří,Jednou vyprávěl starý indián svému vnukovi o velké bitvě, která probíhá v nitru každého člověka. Řekl mu: „Chlapče, ta bitva v každém z nás je bitvou mezi dvěma vlky.Jeden je zlý. Je to vztek, žárlivost, závist, smutek, sobectví, namyšlenost, hrubost, nenávist, sebestřednost a falešnost.Ten druhý je dobrý. Je to láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, naděje, empatie, štědrost, věrnost, soucit, důvěra a víra.“Vnuk o tom chvíli přemýšlel a potom se zeptal: „A který vlk vyhraje?“Starý indián odpověděl: „Ten, kterého pravidelně denodenně krmíš...“ Nedělám si iluze, že by dobrý vlk vyhrál alespoň na Vaše věc, protože článek brutálně vulgarizující na téma multikultury visí nahoře, kam moje blogy zásadně a nikdy nezařazují. 

V každém případě je to díky totální kulturní stagnaci, proč se tento národ nijak neobrozuje, proč se nesebeaktualizuje, není špatné čerpat ze starších vlastních podnětů, ale ni ty už ani nezná, zná jen jedny podněty, už čtyřicet let. A pro nové ho ještě ani nenapadlo vztáhnout ruku, protože - omezenost. Proto ho vždy utře pražská kavárna, jež má větší kulturní sdílení mezi sebou (a nebije své ženy, ale naopak, jdouce za zábavou zásadně usedá za stůl s nimi).

Byl to snad záměr, jako multikultiu nám představit to nejvulgárnější?  Něco jako hodit ohlodano a ještě jedem napuštěnou kost lidu, aby panstvo mělo pré?  

 Jojo, musliové, ti mohou za leccos, ale za tohle určitě ne: http://zpravy.idnes.cz/v-cesku-zazilo-domaci-nasili-ctyricet-procent-zen-fv3-/domaci.aspx?c=A120326_201131_domaci_jj nebo za tohle - svědčí nejlépe o tom, že jsme se stali národem zlodějů: http://kriminalistika.eu/rekordy/rekordy.html  také důsledek absence kulturnosti.

 Mluvila jsem o hudbě, ale ve všech ostatních oblastech je to stejné - kupříkladu knihy - podporován je zahraniční škvár, a to, co politick projde přes názory ambasadora, jenž diriguje lidi ze svého kulturního střediska, poskytující dotace na překlady a vydávání. Nic než politická korektnost nás potkat nemůže - a to není ani trochu kulturně zajímavé. A tak se po tom lidé už pomalu přestávají i pídit. A tak divadelní agentury i divadelníi před lety svorným ne odmítli zabývat se dílem Erri De Lucy Poslední Sindibádova cesta, kde šlo o poslední cestu stařičké lodi naložené černými imigranty, kde kapitáýn cestou medituje nad biblickými motivy, čekajícína to, zda se loď potopí přetížením, nebo ji potopí nějaká pobřežní hlídka schválně. Hra levná a nenáročná - monolog. Jta by udejšímu divákovi leccos vysvětlila o jeho zodpovědnosti. Protože on ignoruje, že připouští například toto: http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/cinnost-predsunutych-leteckych-navodcich-v-afghanistanu/r~113fdae49fc911e49e4b0025900fea04/ (jde o to, že to jsou Češi, nebyla afgánská mise vydávaná náhodou za humanitární?) 

Zatímco na západ a na jih od nás si kamrádšioftů s cizinci váží - protože nevědí, kdy nastane případ, kdy sami nebo jejich děti místo sstemizovaného neexistujícího místza budou muset začít vydělávat na zanlosti místních poměrů někde jinde ve světě, našinec zůstává otrokem hroudy - české či aalespoń evropské , i kdyby byl výhled na nezaměstnanost či špatně placenoé zamstnání sž do desátého kolena. 

Co žádná soutěž nenapraví - je šikana nahrávacího a producentského průmyslu  když už jsem se napřela do Karla Gotta - seznamte se s Pavlem Bartoněm: https://www.youtube.com/watch?v=ST-ea2KKBmM je naprosto rovnocenný Gottovi, nikdy neprorazil. A tohle je z roku 1972: https://www.youtube.com/watch?v=Zmx0vibjJcY , toto je z téhož roku :  https://www.youtube.com/watch?v=PqqIfWZYxRw a zohle z roku 1987:  https://www.youtube.com/watch?v=1tB_TnFr9t8 a tady se do hlasu opřel ještě víc: https://www.youtube.com/watch?v=FAIpEWAvoio A porovnejte si, jeho nazpívání kantilény Maria jeho a Gottovo: http://www.supraphonline.cz/album/1978-the-great-love-songs?trackId=30295

***

"Zejména v českých zemích jsou povídačky o potřebě chránit jakousi kulturní svébytnost doslova k smíchu. Od dob problematického husitského hnutí a především jeho zajímavých intelektuálních pokračovatelů dal tento prostor okolnímu světu velice málo originálního. Již nějakých sto let si poctiví pozorovatelé všímají, že silnou stránkou je zde něco úplně jiného, než originalita: Schopnost rychle převzít a rozvinout impulsy přicházející odjinud. To se v plné míře týkalo i takových fenoménů, jako například česká moderna nebo meziválečná umělecká avantgarda. Možnost rychle převzít a rozvinout k maximálnímu potenciálu se tu celé dekády - někdy ovšem i ke škodě věci - cení mnohem výše, než kritické přezkoumávání. Historie českého úspěchu v Rakousku-Uhersku a za 1. republiky je historií bezprecedentní kulturní difúze chabě maskované vlastenčením. Poláci nás dodnes mají za germanizované Slovany, zatímco jejich kultura je mnohem více ovlivněna u nás spíše omezenými francouzskými vlivy.

Ti, kdo kdysi křísili český národ, se inspirovali především německou romantikou. Masaryka nelze pochopit bez studia rakouských, francouzských a později anglosaských vlivů, které jej zformovaly a oddělily od domáckého učitelování a vlasteneckého veršování. Rukopisy Královédvorský a Zelenohorský, jež měly dokázat nepřetržitou kontinuitu české kultury od dob praotce Čecha, byly, jak známo, účelově vyrobenými padělky. Asi jako falešný výtisk Přítomnosti s mýtickým Peroutkovým článkem...

Kde byli Češi v moderní době úspěšní, dělo se to téměř vždy díky jejich otevřenosti vůči "cizímu", které si obratem osvojovali. Pokud podlehnou politicky podněcované tendenci chovat se k "cizímu" apriori podezřívavě, jak je k tomu intenzívně podněcují bývalý komický epigon Friedricha von Hayeka či věčný trousitel Churchillových citátů, podříznou si v nevelké zemi bez podstatných zásob surovin pod sebou jedinou větev, na které se jim od národního obrození jakž takž dařilo sedět. - http://blisty.cz/art/80526.html 

*****

Mnozí tu rádi šermují kulturou, ale obávám se, že si pletou pojmy a to, co vyznávají a hlásí se k tomu, není kultura - živoucí, otevřená, schopná fúzovat, ale kult. Kult uzavřený, mrtvý, kult falešné představy vlasteneckého češství, neexistujícího patosu, kdy na americký facebook, telefonem "made in China", posílají své statusy vyzývající k pěstování monokultury, ačkoliv musí sami vědět, že právě monokultury jsou nejzranitelnější. 

Chci se zmínit i o multikutluraliusmu takovém, jakým ho používají zdejší dogmatici - na příkladu Pegidy, protiislámského hnutí v Německu, aneb protestujeme proti tomu co neznáme - vlevo je hustota příznivců Pegidy, vpravo hustota islámského osídlení - čím tmavší, tim větší hustota: 

Pegida

A.A.: Češi se vůči cizincům silně vymezují a požadují od nich nikoliv integraci, ale dokonce i něco tak absurdního, jako asimilaci. Jakoby bylo žádoucí státi se Čechy, vyhlášenými zloději, korupčníky a cizoložníky. Na druhou stranu Češi, jako národ milující uzavření se v malé české kotlince, se sami málokdy dokážou přizpůsobit světovým trendům. Jejich averze vůči cizákům, ale dokonce neochota učit se od cizáků dobré věci, pramení z utrpěných historických křivd, kdy si jako malý národ museli mnohokrát nechat vnucování cizí kultury od silnějšího národa, kterému dovolili nad sebou vládnout. A jak vypadá takový po turistice toužící Čech? Samozřejmě si své buranství vezme sebou a bude ho vyvážet. No, Chorvaté by mohli povídat. Předpokládám, že kdyby Ježíš ve své době znal české seprané trencle neurčité tmavé barvy, určitě by při svých kázáních na hoře neoblékal nic jiného. Ten hadr na hlavě nosil po zemích syrských určitě jen a jen z plezíru. 

O nejnovějším etnofoním, islamofobním tažení - resp.-  jeho protagonistovi, "docentovi přes boruky a islám z Jihočeské univerzity" - Martinu Konvičkovi - se poměrně zasvěceně rozepsala následující média: http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/300076/lez-lez-pravda-antiislam-konvicka-rikal-pravdu-jen-v-kazdem-tretim-vyroku.html a toto je ještě lepší: http://echo24.cz/a/w3HwN/dobry-muslim-neexistuje-o-konvickove-antiislamske-teorii#tpcx44K8y5PXKHwH.01 a zde se vyjádřil skutečný religionista_ http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Pro-Martina-Konvicku-Jakpak-byste-se-tvaril-kdyby-360781

Radek Jaša: Mimochodem, jsem jediný, kdo si všiml, že po Praze jsou plakáty s nápisem "Je suis Charlie", co nemají žádný jiný motiv, popisek, podtitulek, nic? Žádná společnost, magistrát hl. města Prahy, jméno nezávislého filantropa, nic. Jaký ekonomický subjekt by platil dost drahou reklamní plochu, aby mohl anonymně vyjadřovat osobní/firemní sympatie se zesnulými karikaturisty? 

Hezký článek je také zde: http://matousvencalek.blog.idnes.cz/c/447383/Muslimove-jsou-novi-cikani.html 

 26.2.2015 Lucie Kamešová: Včera syn přišel ze školky s novou písničkou, velice nadšeně jí prozpěvoval. Já zhrozeně poslouchala a dnes ráno jsem si šla promluvit s paní učitelkou, že tohle teda asi raději NE.... Byl jeden číňánek, měl dlouhý županék, chytil ho policajt... číňánku, patříš do basy... basa se zhroutila, číňánka zabila..... Synovi jsem vysvětlovala nepříjemnost písničky nahrazením slova číňánek za slovo arábek. Paní učitelce nahrazením za čecháček.... Až poté paní učitelce došlo, ovšem hájila se, že to tam zpívají všichni, i děti od paní ředitelky... Emotikona frown

 A pak se divíme, že xenofobie u nás tak kvete... okují je už v MŠ 

 

*****

 

 

Následující (dez) interpretaci pojmu multikulturalismus z úst Jana Kellera přednesený na půdě Institutut Václava Klause považuji za důkaz, že známý sociolog se jižý ocitl za zenitem svých někdejších sil: https://www.youtube.com/watch?v=Epbg-7P4zV0

 

"Kdo je pan Konvička (via Lukáš Houdek):

"Dostala se ke mně pěkná knížka od Martina Konvičky - SEX, DROGY A ISLÁM. A je tam moc pěkná kapitolka KONEČNÉ ŘEŠENÍ SKANDINÁVSKÉ OTÁZKY, ve které Konvička mimo jiné píše: "Korunu všemu šílenství nasadilo před pár dny prohlášení švédské vlády, že poskytne bezpodmínečný azyl 'všem' běžencům z válčící Sýrie, bez ohledu na tábor, ke kterému doma patřili. COŽE?!? Chtělo by se křičet. Národy, které to dopracovaly až sem, nemají nárok na další existenci. Ne protože páchají sebevraždu - to je nakonec jejich věc -, ale protože do ní tahají ostatní. Takové národy musí být zneškodněny, jenže jak to udělat lidsky a civilizovaně?"" 

Konvičkova kniha

 http://zpravy.idnes.cz/muslimsky-par-prosel-prahou-dgo-/domaci.aspx?c=A150327_160853_volby-2012_vov

 http://www.shekel.cz/36566/pocet-utoku-na-muslimy-ve-francii-vzrostl-sestkrat

avid Michal: Pořád si tu čtu nějaké strachy z islámu.

Já osobně se nebojím islámu. Já se bojím lidí. Lidí jakéhokoliv vyznání.

Ono náboženství dostane do vínku jeden většinou v rodině, je to předáváno jako tradice, jako soubor nějakých větiček a rituálů, ale o člověku samém jeho náboženství neříká vůbec nic.

A tak je víra a náboženství jen takový přívěšek, něco jako náušnice na myšlenkách člověka. Víra sama nepředstavuje nebezpečí. Nebezpeční jsou lidé obecně a je jedno čemu zrovna věří.

Ostatně genocidu na Palestincích páchají judaisté.
Do vylhaných válek v Iráku a Afgháistánu vlezli křesťané.
Mulismy v Barmě likvidují budhisté.
A pro pořádek bomby na sebe připevňují muslimové.

Vidíte? Různá náboženství stejná zvěrstva. Soudit páchaná zvěrstva podle náboženství je fakt jako soudit pachatele zločinů dle toho co mají za oblečení.

Z lidí jde strach, jejich víra je jen obleček, jenom přívěšek. Ale nebezpeční jsou jen sami lidé, lidé z libovolné země, libovolného vyznání. 

*****

Michal Hvorecký: Všetkým tým, ktorí mi odkazujú, že do našej pohostinnej tatranskej krajiny pozývam bosých a špinavých podľudí a teroristov, ktorí budú akurát oplodňovať naše krásne Slovenky a geneticky škodiť holubičiemu národu, odkazujem:

Najlepšiu nemeckú literatúru dnes píšu migranti. Skoro všetky literárne ceny žnú autori a autorky, ktoré sa narodili v Bosne, v Iraku, v Azerbajdžane či Gruzínsku. Divadlom roka sa stalo berlínske Maxim Gorki Theater, kde celý súbor tvoria prisťahovalci a umelecká riaditeľka je Turkyňa. Veľmi podobný trend nastal v Anglicku aj Francúzsku a ďalších krajinách.

Títo ľudia nevyhrávajú najprestížnejšie európske umelecké ceny preto, lebo sú na to kvóty alebo predpisy. Ale preto, že do skostnatenej, zaprášenej, do seba uzavretej a neraz neuveriteľne snobskej, nudnej a štedro dotovanej európskej kultúrnej prevádzky priniesli nesmierne potrebnú novú tvorivosť, originálne nápady, obrovskú chuť presadiť sa a vyrozprávať svoj príbeh. Za dva-tri roky sa naučili jazyk tak, že ho ovládajú lepšie ako zaskočení žijúci klasici a oslovujú aj oveľa viac publika.

Nič by slovenskej sebou posadnutej a napriek otvoreným hraniciam, žiaľ, naďalej väčšinou beznádejne provinčnej popmusic, literatúre či divadlu neprospelo viac ako riadne prevetrať hocičím aspoň trocha iným, sviežim, nezvyčajným, napríklad aj pohľadom generácie migrantov, ktorí sa sem rozhodnú prísť napriek tomu, že si nechajú cez google translate preložiť, čo o nich píšu vo fórach obyvatelia ich kvótou pridelenej novej domoviny a ako sa o nich vyjadrujú verejní predstavitelia zhodne vo vláde aj opozícii.

Ak sem napriek tomu všetkému niekto pricestuje s úmyslom zotrvať, za odvahu má už teraz môj obdiv a podporu.

 

 

31.7.2015 Michaela Ela Kučerová: 

jen bych se Vámi chtěla podělit o zprávy od Češky jménem Hilda Hosenfeld. Tohle mi od ní došlo:

kez by tvoje cerny decka chciply...krvezradkyne

bila k bilemu :)to je spravne..nenechala bych se naprcat opici...

je to proste opice a takovy kurvy, ktery roztahnou temto odpornym poloopicim...by mely zabit taky..moje deti nebudou vychovavany jako otrokyne a devky pro manzilkovy kamarady..zaplaces..mam krasneho cecha a nikdy bych se neponizila krizit povznesenou rasu s menecennou..myslissi, ze jsi to vyhrala a zadnej normalni cech uz by si o tebe neoprel kolo...Islam je nutne vybit z tohoto sveta. Je to praveke nabozenstvi..plne nasili...

*****

5.8.2015 

Včera nádherně absurdní situace u pokladen v Bille na Florenci. U jedné kasy, u které seděla pokladní, 10členná fronta, která nepostupuje, na druhé straně, kde byl za kasou tmavej kluk na zaučení, NIKDO: i cizinci, kteří přišli přede mnou, instinktivně vycítili, že tu něco nehraje (proč je fronta tady, a ne tam?), tak změnili na poslední chvíli směr a stoupli si na konec té dlouhé fronty. Bizarnost výjevu podtrhával fakt, že zatímco mi kluk-pokladní normálně začal markovat zboží, ve frontě u druhé pokladny stál jeden z těch slušných Čechů, který okázale pyskoval, jak dlouho to trvá, to odbavení, protože on by samozřejmě k tomu klukovi, kde je volno, nešel (je to přece slušný Čech) a raději bude stát jak tvrdý y ve frontě, která se nehejbe. Když jsem vycházel ze supermarketu, už to nevydržel, nasral se nad svou bezmocností, resp. věřím, že nad svou blbostí, nechal zboží na pásu a odešel. Cestou pochopitelně sprostě nadával, jak ty lidi (myslel tím v Bille) nejsou normální, měl takový ty klasický xenofobní řeči o čmoudech, pár slov o uprchlících tuším taky padlo - celkově bylo vidět, že by si rád do někoho bouchnul. Kromě toho, že to bylo směšný a hlavně naprosto zbytečný, z toho šel taky strach - ne z uprchlíků, ale z týhle bestiální český malosti, která se už už těší, až bude někoho věšet, hanět, vláčet ulicemi atd. 

 

 

 

 

 

 

Doporučuji -o hituléta 2016: http://www.blisty.cz/art/83367.html

 

 

12.4.2017 Prima, spisovatel Marek Šindelka dostal Magnesii Literu za knihu o uprchlících a uprchlickém problému (a Češích): https://video.aktualne.cz/dvtv/xenofobii-mame-v-genech-hlavne-byt-upozadenej-lets-make-czec/r~b4e9dd381e9e11e7903d0025900fea04/

 

 

V listopadu 2018 vystoupila slovenská dívka Livie proti  propagandě multikulti, pusťte si video na prvním vnořeném linku:http://afinabul.blog.cz/1810/projektovy-manazer-nadacie-otvorenej-spolocnosti

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes hypertextové tlačítko Kateřina Amiourová, poté na tlačítko blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy. K březnu 2020 je jich přes 800 - a vesměs neztratily nic na své aktualitě!!
Klíčová slova: kultura, multikulturalismus, rasismus

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

amiourful

Na poblití jsou i rádia stereotypně hrající jen a jen anglosaskou hudbu. To je ta pravá decimace. 

A ,mimoto - i my máme zpěváka ještě s lepšími hlasovými dispozicemi, než máí Gott a podobným programem, nikdo si ale nepamatuje jeho jméno. 

Jo tak mi pomohli facebookáři, je to Pavel Bartoň. Koncertuje hodně přes dvacet let. Link na jednu z písní je v blogu. 

schlimbach

No, nevím, ale podle mě ten Vámi zmiňovaný opelichaný seladon na rozdíl od mnoha a mnoha jiných a to i podstatně mladších, něco skutečně umí - umí zpívat. A o tom to je.

Pokud se chce národ rozvíjet, je dobré, aby vycházel ze svých tradic, udržoval je, ale aby také díky kulturní výměně s jinými národy dokázal obohatit svoji kulturu, něco někomu jinému předat, něco jiného, dobrého převzít. Rozhodně jsem proti tomu, aby byla národní kultura decimována náhražkou jiných vlivů, aby byly vytrhávány z kořenů národní tradice atd.  Na to, aby se člověku udělalo nevolno úplně stačí, občas poslouchat některé manažéry, jak komolí češtinu celou řadou anglických výrazů, domnívaje se, že je to tak správně a "in" -(