Na Hromnice, půl zimy - půl píce

obrazek
31.1.2021 02:26
Jako každý rok, každý řádný hospodář v tuto dobu provádí kontrolu zimních zásob mnohem důkladněji než kdy jindy.

Výsledky mohou být různé.

... Pokud hospodář zjistí dobrým odhadem či ověřením na místě, že některých zásob je méně než polovina, nastolí přísnější režim a upraví své další počínání podle toho. 

   Jednak dávkuje krmivo dobytku co možná nejpřesněji a zbytečně se nepředává, jednak doplní jesle o spodní záchytné desky tak, aby se snížily ztráty krmením, poohlédne se po doplńkových krmivech (zchutňování slámy odpady potravin z domácnosti...), popř. sežene od toho, kdo má nadbytek, nebo změní technologii (nejdříve nastýlá nehodnotné stelivo a teprve potom krmivo), ještě více zateplí chlév tak aby méně "krmil zimu" atd. Někdy také využije příležitosti k výhodnému zpeněžení vybraného kusu dobytka nebo sníží stavy králíků a jiných (pro domácnost méně přínosných)  "strávníků" ze společných zásob. Prostě dělá vše pro to, aby pro hlavní zdroj jeho obživy měl stále dostatek krmiva a zejména, aby v předjaří, kdy se rodí mláďata, měl dost nejlepších krmiv do doby první pastvy.

... Pokud hospodář zjistí, že všech zásob má více než polovinu z množství na počátku zimy, pak to znamená, že během příhodné doby si vytvořil dostatečné rezervy i na horší časy, ideálně pak může využít i loňských zásob.

Hledáme-li srovnání s dnes zavedenými zvyklostmi, vidíme něco jiného. 

... "Covidová zima" zřejmě není zdaleka v polovině, protože žádného hospodáře ani nenapadne řádně zkontrolovat zdroje. Hospodáři asi nejsou skutečnými hospodáři, nebo to už vzdali. Nebo možná to hodlají vzdát, ale bojí se nám to říci (zatím jen občas tak či onak opustí sevřené šiky jednotlivec).

... Adepti na funkci "hospodáře" nemysleli na rezervy ani vloni před neočekávanou zimou (první covidová vlna), ani před zimou očekávanou (druhá covidová vlna ve tvaru delšího přílivu).

... Adepti na funkci "hospodáře" už ani neutěsňují chlévy, ale "krmí zimu" ve chlévech, ale co je nového "plošně" i venku. Spolehli se na to, že se vždycky dá půjčit. Jako bych to už někde četl: "...to se nám to hoduje, když nám (daně platící) lidi půjčujou......"

Jako rozený optimista vím, že já to nebudu, kdo na to doplatí.

... Ale řeknu vám, optimismus začíná být pořádná fuška, pokud se vžijete do kůže těch, na které důsledky výše řečeného dopadnou nejvíce. Vždyť nes už není nikdo schopen ani řádně evidovat plundrování státního rozpočtu podle účelu. Slyšíte to ticho, které je překryto informačním balastem? Jak se k vyhozeným penězům přidává úlitba (nejlépe plošná, aby zasáhla co nejvíce potenciálních voličů), která zhorší možnost následného rozklíčování nákladů na omyly konkrétních viníků?

... Schválně, zkuste někdo zjistit, kolik (ideálně časový graf) bylo vynaloženo na ochranu zhruba 600000 našich spoluobčanů, z nichž se rekrutovala drtivá většina těžkých průběhů a drtivá většina smrtných průběhů, které posléze zatěžovaly Instituce Poslední Instance (IPI, jinak též nemocnice, a ostatní složky zdravotního systému, pohřební služby, péče o pozůstalé a další; Z necertifikovaného zdroje (virtuální hospoda) je mi známo, že třeba ARO nejmenované FN má smrtnost přijatých covidových pacientů nad 90%, Jiná oddělení toto procento sice zředí, ale ne zásadně. A toto jsou lidé, kteří o měsíc předtím byli v situaci, pro kterou marně hledám přirovnání: zapomenuti? ztraceni v překladu? nic netušící adepti na eutanazii díky zanedbání|odepření|odmítnutí péče? Nevím. Možná jen lidé "mimo systém", do kterého jsou opět vráceni teprve na základě covidového onemocnění.). A jaká to byla opatření? Jaká byla jejich účinnost?

... Schválně, zkuste se dopátrat, kolik bylo vynaloženo na izolaci, testování, vyřazení z ekonomiky a z dalších aktivit, očkování, kompenzace, na jejich kontrolu a restriktivní zásahy těch cca devíti miliónů našich spoluobčanů, kteří bez ohledu na tyto zbytečné vícenáklady nebyli a  ani nejsou ohrožení více, než by to bylo v případě běžné chřipky. Nemluvě o tom, kolik jich už covid prodělalo.

... Rozumím tomu, že není ve vyšším zájmu tyto náklady dnes ani kdykoliv v budoucnu rozklíčovat  podle jejich efektu či spíše neúčinnosti a jejich původců. Kdyby se ukázalo (...jako se řídí firma, přece...) na to, že náklady na  řešení epidemie jsou z 80 % vlastně náklady na omyly konkrétních aktérů, asi by to už nebylo výchovné řešit jako ve firmě vyhazovem, náhradou škody a pohnáním k trestní zodpovědnosti. Tady totiž zřejmě neplatí ono známé, co je běžné jinde:  "jsou vinni, protože «věděli, nebo měli vědět» přinejmenším z nedbalosti, úmysl bude prokazován v dalším řízení...".

   Vše, co jsem chtěl říci, je to, že úsloví "Na Hromnice, půl zimy - půl píce" nevzniklo jako volební slogan, ale vyžádal si to život sám a zkušenosti je potvrdily. Tomu, kdo na ně nedbá, (teď mluvím sám za sebe), bych raději nic nesvěřoval.

Závěrem:

... Kdo občas sleduje mé příspěvky, jistě postřehl, že i přes výtky jsem akceptoval, oceňoval a chválil opatření vlády( v jedné frontě s odborníky) během (po předchozím zaspání) první vlny, časově v období plus mínus březen 2020.

... Poté však již optimisticky laděné hledání pozitiv mělo čím dál menší oporu ve skutečnosti. Nejde ani tak o znovuusnutí (nikolikerověk usnutí moje , doufám, že je srozumitelné, čí spánkový deficit mám na mysli) po první vlně, ale o to, že při zásadní změně charakteru šíření covidu oproti první vlně nehledala ani vláda ani plejáda jejich odborníků žádnou strategii, která by tomu odpovídala. Doba, kdy jsem toužil vykřiknout: "Odhoďte zátěž", se změnila v dobu, kdy jen škemrám: "Kde ty nové zátěže pořád berete, už jste s nimi úplně zakryli ty staré!".

... Stručně: Jízda podle starých map a operativa za jedna minus až dvě. Vše ostatní za pět.

... Předně však - není li základem strategie myšlenka: "ANI JEDNA ZBYTEČNÁ SMRT NAVÍC", pak nemůže být správně už nic. Ani komunikace, ani záchrana zdravotního systému, ani plošná opatření, ani osoba mimistra, ani jakýkoliv evidenční systém ani operativní přepočítávání dávek vakcín na úrovni centra - prostě nula, nula nic.

... Každé přirovnání kulhá, ale nedávno jsem zaslechl pana doktora Cimického, který v jednom televizním dokumentu výstižně charakterizoval "kvartálního pijáka" tak, že během týdne,  "kdy do toho spadne", smaže vše, tedy i to sebelepší, co za ten předchozí kvartál vytvořil. Je to vhodné přirovnání, líbí se mi.

   Dnešní nevědomí a nepoučitelní hybatelé našich dějin  "jsou právě v tom" a smazali téměř vše, co jsem na nich během první vlny oceňoval. Jen na můj vkus jsou v tom deliriu už tak nějak dlouho.

luis
Vývojář (ročník 1955), se zkušenostmi z ekonomiky, managementu, zemědělství a techniky. Zajímám se o makropolitiku a makroekonomiku pouze z pohledu jejího dopadu na lidi, které znám a z pohledu jejich možných reakcí.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.