Nadšený okamurovec píše o úspěších rakouské vlády

obrazek
8.2.2019 22:08
Píše m: "Nová vláda v Rakousku - to jsou panečku změny !!! A pak, že to nejede !!! Chytří to lidé a hlavně politici ! U nás o jejich rozhodnutích ani "ťukˇ" ! To máme nezávislé zpravy............... Při posledních volbách v Rakousku přes jekot a nadávky socanů, ekoteroristů, euroblbců a pod. vyhrály partaje, které by se daly přirovnat k našim okamurovcům...Zajímavé : Od té doby téměř "záhadně zmizely" z českých zpravodajských serverů veškeré informace........"

"Žadatelé o azyl nebudou dostávat žádné peníze. Jejich vlastní hotovost bude při podání žádosti o azyl zadržena na úhradu nákladů (podobně jako v Dánsku a ve Švýcarsku). Skončí snaha o ubytovávání žadatelů o azyl v bytech, ubytováni budou v hromadných zařízeních. Azylové úřady si budou kopírovat obsah mobilních telefon ů žadatelů, aby s jeho pomocí ověřily identitu žadatele a to, zda vypovídá pravdivě o různých okolnostech (např. srováním zachycených lokačních dat s tvrzením žadatele o tom, kudy prošel). Osobám, které vycestují zpět do státu, z nějž „uprchly“, bude azylová ochrana ve zrychleném řízení odňata.

Odmítnutí žadatelé mají být důsledně deportováni. Azyl bude – v souladu s původními mezinárodními smlouvami – oddělen od trvalé imigrace a periodicky bude prověřováno, zda stav ohrožení ještě trvá; pokud pominul, bude azylová ochrana ukončena. Žadatelé o azyl se budou muset starat o vlastní domácnost(tj. žádné úklidové a stravovací služby placené daňovým poplatníkem, jak je tomu např. i u nás). Nezletilé manželky budou úředně odděleny od zletilých manželů. Při případném slučování rodin nebudou akceptována nezletilá manželství, nucená manželství a vícenásobná manželství. Kdo opustí Rakousko dobrovolně a za odměnu (Rückkehrhilfe) a následně se ilegálně vrátí, bude souzen za trestný čin (víceméně ekvivalent našeho maření výkonu úředního rozhodnutí).

Téma azylu a imigrace má zůstat jako kompetence rakouského státu, tj. odmítnutí evropských kvót.

Sociální dávky pro osoby, které obdržely azyl, budou zastropovány na poměrně nízké úrovni (aspoň vůči rakouským nákladům na živobytí), a to jak individuálně, tak na rodinu.

Přímá demokracie

Nová koalice se zavázala postupně zavádět do rakouského práva prvky přímé demokracie po švýcarském vzoru. Občané budou mít zákonodárnou iniciativu: nasbírají-li 100 000 podpisů pod návrh zákona, bude muset být projednán v parlamentu se stejnou vahou a ve stejné proceduře, jako by jej navrhla vláda. Příslušní ministři budou mít povinnost se k němu vyjádřit.

S celostátními referendy se počítá jako se závaznými, pokud vítězná strana nasbírá dost hlasů (třetinu všech oprávněných voličů). Vyloučeny mají být mezinárodní smlouvy (ústupek prezidentovi van der Bellenovi). Pokud by parlament neschválil návrh zákona předložený aspoň 900 000 voliči, bude se nezávisle na jeho vůli konat závazné referendum.

Počítá se i se zajímavou „Hlavou 22“. Pokud by rakouský parlament odmítl schválit zavedení prvků přímé demokracii nezbytnou dvoutřetinovou většinou hlasů, bude o jejím zavedení vyhlášeno zvláštní jednorázové referendum, k jehož vypsání by měla stačit nadpoloviční většina hlasů v parlamentu.

Na experiment s přímou demokracií jsem velmi zvědav. Rakušané se Čechům podobají mentalitou daleko více, nežli Švýcaři. Rozhodně bude stát za sledování. (Vždyť jsme jim 300 let prznili rasu - je to tam samý Nowotny a Novak, )

 Dále bude prozkoumán a přehodnocen zákon o urážce náboženského cítění.

S tímto zákonem bylo v minulých letech spojeno několik kontroverzí. Elisabeth Sabaditsch-Wolff byla pravomocně odsouzena k pokutě 480 Euro za veřejné prohlášení, že islámský prorok Mohamed měl zalíbení v malých dětech (podle muslimské tradice přitom měla Aiša v době prvního manželského styku devět let, takže těžko její tvrzení označit za lživé). Helmut Griese zase dostal pokutu 800 Euro za to, že každý pátek při sekání trávníku posměšně jódloval a napodoboval volání muezzina.

Džihádisté a náboženští extremisté budou vězněni ve zvláštních odděleních věznic, aby neovlivňovali jiné vězně.

Má být vyvinuta maximální snaha o to, aby odsouzení cizinci vykonávali trest odnětí svobody ve své vlasti.

Islám

Do trestního zákoníku budou doplněny příslušné paragrafy a bude zcela zakázáno financování náboženských spolků z ciziny. Islámské školky a školy budou v případě nedodržení závazných předpisů důsledně zavírány. (To je patrně reakce na loňskou studii vídeňských islámských školek. Ty jsou podle jejího autora důkladně infiltrovány salafisty a jinými radikály, kteří si tak vychovávají novou generaci fanatiků.)"

*****

Rakousko je zemí azylových táborů, o to základní je postaráno. Ale. Shrňme si to tedy - žadatelé  o azyl nemohou dostávat žádné peníéze - an životní ani existenční minimum A jak stát hodlá zajšťovat jejich zdravotní potřeby? Půjdou kvůl bolestem v krku č potřebě náplasti na pořezaný prost muset žádat na speciální odobor? Budou tam muset jít kvůl pastě na zuby, dámsým vložkám (a co dž bude spotřerba nadnormatvní?), dětským plenám (a co dyž  bude spotřeba nadnormativní?), vylepšení dětské diety, průkazce do knhovny, nákupu slovníků, učebnic, zákoníků, hraček, knih, tuže, per, propsek,  dobití telefonu? Toto ustanovení má již první oběť. Turecký azylnt, když mu úředník sděll, že nedostane žádné dáívky, žádné peníze, tohoto úředíka ubodal. Dost dpbře není možné, aby se čloévěk ntegroval, pokud jej sám shazuji na úroveň zvířecí. 

Přímá demokracie v tomto návrhu také není řešením, pokud nemá občan na své straně média, bez stanovení povinností médií při sebrání 100 000 hlasů není možné očekávat, že se něco bude dít. A není možné očekávat ani to, že parlament projedná náležitosti záona tak jak občané očekávají (ja to u nás dopadlo s církevním resttucemi, co?), když toto není v pravidelch referenda (viz můj blog DIY návrh záona o referendu). A vážnou vadou na kráse je, že těmito přímodemoratckým prvky s nelze vnutit ani změnu ani vypovzení Lisabonské či Maastrichtské smlouvy. Jinak m ale ppdá velmi chtré předládat rovnou návrh zákoona, jen je bez komunkace s médi na své straně poněkud těžké získat 900 000 hlasů. Za vslovenou vadu považuj nulovou ochranu alespoň stávajících sociálních práv. 

Se zákazem financování islámu ze západu se to má tak, že je ale třeba řešit financové nábožensých společností shodně s domácícm právem A taíé školám a školám platt příspěvky jako jným. Jinak bude výsledekm to, že z islámu se stane líbezné zakázané ovoce, jež jen více voní. Ostatně nevíme, zda případy sebevražedných atentátníků nepůsobí v muslimséím prostředí jao Palachův vzor. člověk je tvor vášnvý. A nábožensé obce bez vedení, byť taového, jako je to např. u nás se soudc- že totiž viděli základní domuemty naposledy za studa, se jejich role ujme jistě někdo, kdo základní dokumenty nevděl vůbec nikdyy. A právě díky takovým se drží pvoěra, že Ajša nebla plnoletá, když si brala Mohameda. Jak jna,  islám nemá papeže, a tak se odchylky šíří jako oheň. Ačkolv s to ukamurovc nemslí, náboženství zaázat nelze - nebo lze - ale s tím úspěchem, že vše bude tajné a mnohem méně bude vidět, co se vlastně odehrává.  

أمير حمودي
Frekventované téma, věk Aishy v době sňatku byl asi 20 let. Pokud má někdo potřebu řešit obchod s dětmi, tak v 7. století a ještě dlouho potom posílali Arabové své děti z měst k Beduínům, většinou příbuzným, na výchovu. Věřili, že mimo město je zdravěji, což také kolikrát bylo. V českých zemích se také děti posílaly na handl nebo za lepším někam do služby. http://www.muslim.org/islam/aisha-age.htm?fbclid=IwAR1n1bCr1HZAj71HMVAy_XeVBli0s9rCEecvyjkSW1igThwgJ05pQ0-S_DM
 Samotní Arabové říkají: arbština je jazkem Koránu, ale arabská kultura není kulturou islámu. 
 

 Hudbička: Kvůli tomuto vítězi letošního San Rema se tu mnoho lidí pobuřovalo, ale píseň je výborná: jmenuje se Peníze: https://www.youtube.com/watch?v=22lISUXgSUw&list=PLiHcDh7suj9i4tDz3ubuJjvsAm3_JA5uA&index=1 Nešlo o protekci migrantovi, Mahmoood vyhrál proto, že jeho píseň se líbila Italům: http://fanpa.ge/Kzk67

18.12.2019 Tomio Okamura vyčíslil výhody vystoupení z EU: https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Okamura-SPD-Vystoupeni-z-Evropske-unie-je-vyhodne-607018?fbclid=IwAR1loD1vjEPFsEDNA6nR_0vNSqpfNidyrpA7xSlVWi1ZY5LkoOF5fOxJR_Q

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes hypertextové tlačítko Kateřina Amiourová, poté na tlačítko blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy. K březnu 2020 je jich přes 800 - a vesměs neztratily nic na své aktualitě!!

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

amiourful

Jojo, já znám, Herodesové  uplatňují své eonomcé koncepty a pak sevšchn diví, že se  jao vždy vraždídí nevňáta.  

klokan

   Jestliže se chceme dostat k podstatě toho kterého problému, nezbývá než pro daný moment od některých okolností, byť jsou důležité jinde, alespoň na chvilku odhlédnout. Základní chybou pak se stane, když ten, který problém se zbožští a vytrhne z okolních souvislostí. Vždy by se měla udržovat určitá míra mezi například obecným a zvláštním. Současné lidstvo, především však jeho momentálně vládnoucí jedinci, pochopitelně ti majetkově bohatší, vytrhávají však zahledění do své sebestřednosti věci z dějinného kontextu, stále nepoučitelní a čím dá, více chamtiví, pro své soukromé cíle, rozeštvávají proti sobě navzájem ty ostatní, které považují za lidský odpad ve smyslu odvěkého rozděl a panuj. Podobné otázky má sice již lidstvo dávno vyřešeno v učení dřívějších vědců, včetně filosofů a přesto se z této studnice znalostí nepoučí a stále opakuje dřívější chyby až zřejmě do hořkého konce lidstva.

amiourful

Ne, není to ta jednoduché, Češ jsou všechno jné, jen ne holubčky. 

klokan

   Obyčejní, nikterak privilegovaní lidé se vždy mezi sebou domluví a to i vzhledem k rozdílům jejich náboženského vyznání, popřípadě světonázoru jako takového. Vždyť základ každého náboženství představuje víra v nadpřirozeno, rozdíly spočívají zřejmě především ve způsobu věrouky. Veskrze se však nechají se celkem lehce ovlivnit jednak vyššími představiteli jak církevními tak světsko panskými, kterým jde především o svá hamižná koryta, čest vyjímkám. Zkáza lidstva tedy spočívá především v nezměrně chamtivosti, zejména jeho nejbohatších jedinců, kteří se ve své zaslepenosti mamonem neštítí již ničeho, včetně vyvolání třetí světové války či jiné apokalypsy. Z dosavadních poznatků vědy vyplývá, že všichni my lidé pocházíme z jedné či několika skupin prvotních hominidů někde ze středu Afriky a rozdíly například dané barvou pleti,  mezi nimi spočívají v rozdílných geografických podmínkách míst kam tito naši společní prapředci doputovali a tam tisíce roků žili a zatím ještě než se navzájem vyhubí ještě žijí. Základní problém lidstva spočívá v tom, že historicky si bere z bohatství naší matičky země více než mu přísluší a takto parazituje na ostatních tvorech až do jeho hořkého konce a snad i života na naší matičce. To vše pak zejména nezměrně nenažranosti několika lidských jedinců.